PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 13 | 3 | 398–405
Article title

Zakażenie Streptococcus pyogenes jako czynnik etiologiczny plamicy Schönleina–Henocha

Content
Title variants
EN
Streptococcus pyogenes as the aetiological agent of Henoch–Schönlein purpura
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Plamica Schönleina–Henocha jest schorzeniem ogólnoustrojowym występującym głównie u dzieci w wieku szkolnym. Charakteryzuje się leukocytoklastycznym zapaleniem drobnych naczyń z odkładaniem się kompleksów immunologicznych zawierających IgA w naczyniach skóry, przewodu pokarmowego, stawów oraz nerek. Jednoznaczna przyczyna choroby nadal nie została ustalona, do potencjalnych czynników etiologicznych zalicza się czynniki zakaźne, leki, czynniki fizyczne, alergeny czy antygeny nowotworowe. Wśród czynników infekcyjnych mogących wywołać chorobę znajduje się również Streptococcus pyogenes odpowiedzialny za bakteryjne zapalenie gardła. Przebieg choroby jest zazwyczaj łagodny i samoograniczający się, w tych przypadkach stosowane jest jedynie leczenie objawowe. Jednak u części chorych może dochodzić do zajęcia nerek, przewodu pokarmowego oraz stawów i pacjenci ci mogą wymagać zintensyfikowanego leczenia. W przypadku wystąpienia nefropatii, znacznej bolesności i ograniczenia ruchomości stawów, jak również objawów z przewodu pokarmowego stosowane są głównie glikokortykosteroidy. Podejmuje się także próby leczenia cyklosporyną A, azatiopryną, metotreksatem, cyklofosfamidem oraz plazmaferezami. W celu zmniejszenia białkomoczu i kontroli ciśnienia tętniczego krwi stosowane są inhibitory ACE. W pracy przedstawiono opisy choroby dwójki dzieci, u których kilka tygodni po zakażeniu układu oddechowego wystąpiła plamica Schönleina–Henocha. Diagnostyka ukierunkowana na poszukiwanie czynnika etiologicznego w obu przypadkach wykazała wysokie miano ASO, co było związane z zakażeniem Streptococcus pyogenes. Po zastosowaniu leczenia przyczynowego antybiotykiem obserwowano ustąpienie objawów plamicy Schönleina–Henocha.
EN
Henoch–Schönlein purpura is a systemic disease mainly affecting school age children. It is characterised by leukocytoclastic small-vessel vasculitis with the deposition of IgA-containing immune complexes in cutaneous, gastrointestinal, articular and renal vessels. Although the cause is still unknown, potential aetiological factors include infectious agents, drugs, exposure to physical factors, allergens or tumour antigens. Streptococcus pyogenes responsible for bacterial pharyngitis is one of the infectious agents that can cause Henoch–Schönlein purpura. The disease is generally mild and self-limiting. Usually, only symptomatic treatment is used. However, renal, gastrointestinal and articular involvement may occur in some cases, which may require intensified treatment. Glucocorticoids are usually used in the case of nephropathy, severe pain and limited mobility of the joints as well as gastrointestinal symptoms. There are also attempts with cyclosporine A, azathioprine, methotrexate, cyclophosphamide, and plasmapheresis. ACE inhibitors are also used to reduce proteinuria and control blood pressure. The paper presents two paediatric cases of Henoch–Schönlein purpura developing within a few weeks following upper respiratory infection. Diagnosis in search of the aetiological factor showed elevated ASO titres and confirmed Streptococcus pyogenes infection in both cases. Regression of symptoms was observed after causal treatment with antibiotic.
Discipline
Year
Volume
13
Issue
3
Pages
398–405
Physical description
Contributors
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej, Centralny Szpital Kliniczny MON, Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa, Polska. Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. Bolesław Kalicki
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej, Centralny Szpital Kliniczny MON, Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa, Polska. Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. Bolesław Kalicki
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej, Centralny Szpital Kliniczny MON, Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa, Polska. Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. Bolesław Kalicki
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej, Centralny Szpital Kliniczny MON, Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa, Polska. Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. Bolesław Kalicki
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej, Centralny Szpital Kliniczny MON, Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa, Polska. Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. Bolesław Kalicki
References
 • 1. Rigante D, Castellazzi L, Bosco A et al.: Is there a crossroad between infections, genetics, and Henoch–Schönlein purpura? Autoimmun Rev 2013; 12: 1016–1021.
 • 2. Gardner-Medwin JM, Dolezalova P, Cummins C et al.: Incidence of Henoch-Schönlein purpura, Kawasaki disease, and rare vasculitides in children of different ethnic origins. Lancet 2002; 360: 1197–1202.
 • 3. Maślany A, Kalicki B, Jung A et al.: Plamica Schönleina-Henocha u dzieci – rzadkie powikłanie w postaci wgłobienia jelita cienkiego. Pediatr Med Rodz 2010; 6: 225–230.
 • 4. González LM, Janniger CK, Schwartz RA: Pediatric Henoch– Schönlein purpura. Int J Dermatol 2009; 48: 1157–1165.
 • 5. Henoch EH: Über eine eigentümliche Form von Purpura. Berl Klin Wochenschr 1874; 11: 641–643.
 • 6. Yang YH, Yu HH, Chiang BL: The diagnosis and classification of Henoch–Schönlein purpura: an updated review. Autoimmun Rev 2014; 13: 355–358.
 • 7. Smith G: Management of Henoch–Schönlein purpura. Paediatr Child Health 2016; 26: 339–343.
 • 8. Hung SP, Yang YH, Lin YT et al.: Clinical manifestations and outcomes of Henoch-Schönlein purpura: comparison between adults and children. Pediatr Neonatol 2009; 50: 162–168.
 • 9. Saulsbury FT: Epidemiology of Henoch-Schönlein purpura. Cleve Clin J Med 2002; 69 Suppl 2: SII87–SII89.
 • 10. Brogan P, Eleftheriou D, Dillon M: Small vessel vasculitis. Pediatr Nephrol 2010; 25: 1025–1035.
 • 11. Ruperto N, Ozen S, Pistorio A et al.; Paediatric Rheumatology International Trials Organisation (PRINTO): EULAR/ PRINTO/PRES criteria for Henoch–Schönlein purpura, childhood polyarteritis nodosa, childhood Wegener granulomatosis and childhood Takayasu arteritis: Ankara 2008. Part I: Overall methodology and clinical characterisation. Ann Rheum Dis 2010; 69: 790–797.
 • 12. Brogan P, Bagga A: Leukocytoclastic vasculitis. In: Cassidy JT, Petty RE, Laxer RM et al. (eds.): Textbook of Pediatric Rheumatology. 6th ed., Saunders, Elsevier Inc., Philadelphia 2011: 483–497.
 • 13. Haroon A: Should children with Henoch-Schönlein purpura and abdominal pain be treated with steroids? Arch Dis Child 2005; 90: 1196–1198.
 • 14. Huber AM, King J, McLaine P et al.: A randomized, placebocontrolled trial of prednisone in early Henoch Schönlein Purpura [ISRCTN85109383]. BMC Med 2004; 2: 7.
 • 15. Ronkainen J, Koskimies O, Ala-Houhala M et al.: Early prednisone therapy in Henoch-Schönlein purpura: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. J Pediatr 2006; 149: 241–247.
 • 16. Audemard-Verger A, Pillebout E, Guillevin L et al.: IgA vasculitis (Henoch–Schönlein purpura) in adults: diagnostic and therapeutic aspects. Autoimmun Rev 2015; 14: 579–585.
 • 17. Saulsbury FT: Henoch-Schönlein purpura in children. Report of 100 patients and review of the literature. Medicine (Baltimore) 1999; 78: 395–409.
 • 18. al-Sheyyab M, el-Shanti H, Ajlouni S et al.: Henoch–Schonlein purpura: clinical experience and contemplations on a streptococcal association. J Trop Pediatr 1996; 42: 200–203.
 • 19. Gairdner D: The Schönlein-Henoch syndrome (anaphylactoid purpura). Q J Med 1948; 17: 95–122.
 • 20. Centor RM, Witherspoon JM, Dalton HP et al.: The diagnosis of strep throat in adults in the emergency room. Med Decis Making 1981; 1: 239–246.
 • 21. Cots JM, Alós JI, Bárcena M et al.: Recomendaciones para el manejo de la faringoamigdalitis aguda del adulto. Acta Otorrinolaringol Esp 2015; 66: 159–170.
 • 22. Chiappini E, Principi N, Mansi N et al.; Italian Panel on the Management of Pharyngitis in Children: Management of acute pharyngitis in children: summary of the Italian National Institute of Health guidelines. Clin Ther 2012; 34: 1442–1458.e2.
 • 23. Szenborn L, Sawiec P: Ostre zapalenie gardła i migdałków (angina). In: Szczeklik A, Gajewski P et al.: Interna Szczeklika 2015. Podręcznik chorób wewnętrznych. Medycyna Praktyczna, Kraków 2015: 666–668.
 • 24. Hryniewicz W, Albrecht P, Radzikowski A (eds.): Rekomendacje postępowania w pozaszpitalnych zakażeniach układu oddechowego. 2016. Narodowy Instytut Leków, Warszawa 2016.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-7f1c8c75-a4a3-423f-ba29-0bc1b6c6d728
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.