PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2016 | 12 | 4 | 413–418
Article title

Kolki niemowlęce

Content
Title variants
EN
Infantile colic
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Kolka niemowlęca to jedno z najczęstszych zaburzeń przewodu pokarmowego występujących u dzieci w początkowym okresie życia, zwykle od 2. tygodnia do 4. miesiąca. Zgodnie z przyjętą definicją jest to stan nasilonego niepokoju i niedającego się ukoić płaczu, na ogół obserwowany w godzinach wieczornych. Dolegliwości zazwyczaj ustępują samoistnie w pierwszym półroczu życia dziecka, jednak nierzadko na tyle niepokoją rodziców, że wielokrotnie zgłaszają się oni do lekarza pediatry w poszukiwaniu pomocy. Pomimo 40 lat badań przyczyny zaburzenia nadal nie są jasne; w patogenezie rozważa się m.in. nadwrażliwość na białko mleka krowiego, nietolerancję laktozy, zaburzenia mikrobioty przewodu pokarmowego, niedojrzałość układu nerwowego, negatywny wpływ dymu papierosowego, nieprawidłowe techniki pielęgnacyjne oraz czynniki psychospołeczne. W leczeniu stosuje się metody behawioralne: ograniczenie narażenia niemowlęcia na bodźce zewnętrzne i pozostawienie dziecka w spokoju. Kobietom karmiącym piersią zaleca się wyeliminowanie z diety kofeiny i ostrych przypraw, ewentualnie przejście na dietę bezmleczną. W przypadku niemowląt karmionych sztucznie rekomendowane są hydrolizaty o znacznym stopniu hydrolizy. W leczeniu farmakologicznym powszechnie stosuje się preparat simetikonu, który zmniejsza napięcie powierzchniowe gazów jelitowych, pozwalając na łatwiejszą ich dyspersję w luźnym stolcu, a następnie wydalenie. Kryteria Rzymskie III podają jako właściwe kontynuowanie każdego postępowania, które zostanie uznane przez rodziców za skuteczne, pod warunkiem że nie ma ono szkodliwych następstw.
EN
Infantile colic is one of the most common functional gastrointestinal disorders in infants, usually occurring between 2 weeks to 4 months of age. According to the definition, infantile colic is characterised by episodes of inconsolable crying, generally observed in the evening. Although these symptoms usually resolve spontaneously in the first six months of life, they often cause parental anxiety, leading to repeated medical appointments in search for help. Despite 40 years of research, the causes of this disorder are still unclear; hypersensitivity to cow’s milk protein, lactose intolerance, impaired gut microbiota, immaturity of the nervous system, the negative impact of tobacco smoke, inappropriate childcare techniques and psychosocial factors are believed to be involved in the pathogenesis. The treatment involves behavioural methods, i.e. reducing infant exposure to external stimuli. Breastfeeding mothers are advised to eliminate caffeine and hot spices from their diet and, in some cases, switch to a dairy-free diet. For formula-fed infants, it is recommended to use hydrolysates with a high degree of hydrolysis. Simethicone is commonly used in the pharmacological treatment as it reduces the surface tension of intestinal gases, enabling their easier elimination. The Rome III Diagnostic Criteria recommend to appropriately continue any method if considered effective by the parents, provided that there are no harmful consequences.
Discipline
Year
Volume
12
Issue
4
Pages
413–418
Physical description
Contributors
 • Klinika Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa, Polska
 • Klinika Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa, Polska
 • Klinika Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa, Polska
References
 • 1. Wessel MA, Cobb JC, Jackson EB et al.: Paroxysmal fussing in infancy, sometimes called colic. Pediatrics 1954; 14: 421–435.
 • 2. Lucassen PL, Assendelft WJ, van Eijk JT et al.: Systematic review of the occurrence of infantile colic in the community. Arch Dis Child 2001; 84: 398–403.
 • 3. Wake M, Morton-Allen E, Poulakis Z et al.: Prevalence, stability, and outcomes of cry-fuss and sleep problems in the first 2 years of life: prospective community-based study. Pediatrics 2006; 117: 836–842.
 • 4. Lucassen P: Colic in infants. BMJ Clin Evid 2015; 2015. Available from: http://clinicalevidence.bmj.com/x/systematicreview/0309/overview.html.
 • 5. Hyman PE, Milla PJ, Benninga MA et al.: Childhood functional gastrointestinal disorders: neonate/toddler. Gastroenterology 2006; 130: 1519–1526.
 • 6. Choroby czynnościowe przewodu pokarmowego. Wytyczne rzymskie III. Med Prakt 2007; 8 (wydanie specjalne): 81–82.
 • 7. Mrukowicz J, komentarz Ryżko J: Skuteczność różnych metod leczenia kolki niemowlęcej – metaanaliza, na podstawie Effectiveness of treatments for infantile colic: a systematic review; P.L.B.J. Lucassen, W.J.J. Assendelft, J.W. Gubbels, J.T.M. van Eijk, W.J. van Geldrop, A. Knuistingh Neven. Med Prakt Pediatr 2001; 1.
 • 8. Wąsowska-Królikowska K, Modzelewska-Hołyńska M: Kolka niemowlęca. Med Prakt Pediatr 2008; 1 (wydanie specjalne): 55–59.
 • 9. Ryżko J: III klasyfikacja rzymska zaburzeń czynnościowych przewodu pokarmowego okresu niemowlęcego i młodszego dzieciństwa. Prz Gastroenterol 2008; 3: 72–78.
 • 10. Własienko A, Buda P, Książyk J: Kolka niemowlęca – problem lekarza pediatry. Klin Pediatr 2013; 21: 21–24.
 • 11. Drug and Therapeutic Bulletin: Management of infantile colic. BMJ 2013; 347: f4102.
 • 12. Lucassen PL, Assendelft WJ, Gubbels JW et al.: Infantile colic: crying time reduction with a whey hydrolysate: a double-blind, randomized, placebo-controlled trial. Pediatrics 2000; 106: 1349–1354.
 • 13. Vandenplas Y, Gutierrez-Castrellon P, Velasco-Benitez C et al.: Practical algorithms for managing common gastrointestinal symptoms in infants. Nutrition 2013; 29: 184–194.
 • 14. Savino F, Cordisco L, Tarasco V et al.: Lactobacillus reuteri DSM 17938 in infantile colic: a randomized, double-blind, placebocontrolled trial. Pediatrics 2010; 126: e526–e533.
 • 15. Szajewska H, Gyrczuk E, Horvath A: Lactobacillus reuteri DSM 17938 for the management of infantile colic in breastfed infants: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. J Pediatr 2013; 162: 257–262.
 • 16. Urbańska M, Szajewska H: The efficacy of Lactobacillus reuteri DSM 17938 in infants and children: a review of the current evidence. Eur J Pediatr 2014; 173: 1327–1337.
 • 17. Illingworth RS: Infantile colic revisited. Arch Dis Child 1985; 60: 981–985.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-7efed463-6876-4d6e-8f8c-3984cebc9e02
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.