PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2018 | 16 | 2 | 126–136
Article title

Nieginekologiczne nowotwory u kobiet w ciąży

Content
Title variants
EN
Non-gynecologic cancers in pregnant women
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Pojęcie choroby nowotworowej w okresie ciąży obejmuje rozpoznanie nowotworu złośliwego u pacjentki od momentu zajścia w ciążę do 12 miesięcy po porodzie. Postępowanie diagnostyczno-lecznicze musi uwzględniać dbałość o prawidłowy rozwój i maksymalną ochronę płodu, jak również skuteczną terapię i zachowanie zdolności rozrodczych matki. Z tych względów leczenie przeciwnowotworowe kobiet w okresie ciąży powinno być prowadzone przez doświadczone i wielodyscyplinarne zespoły specjalistów. W ostatnim czasie obserwuje się znaczny wzrost częstotliwości wykrywania nowotworów u kobiet ciężarnych. Z uwagi na niecharakterystyczne objawy choroby nowotworowej diagnoza zostaje postawiona dość późno, choć biopsje diagnostyczne nie są przeciwwskazane w ciąży. Najkorzystniejszym sposobem leczenia jest zabieg chirurgiczny wykonany w II lub III trymestrze ciąży, z kolei chemio- czy radioterapia wiążą się z dużą liczbą przeciwwskazań i powikłań. W artykule zaprezentowano najczęstsze nowotwory nieginekologiczne występujące w okresie ciąży, takie jak czerniak, rak nerki, rak płuca czy białaczka. W ostatniej części artykułu zamieszczono opisy przypadków pacjentek ciężarnych z rozpoznaną chorobą nowotworową hospitalizowanych w Klinice Położnictwa i Patologii Ciąży oraz Klinice Hematoonkologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
EN
Cancer in pregnancy is defined as the diagnosis of a malignant tumor in the period between becoming pregnant and 12 months after delivery. Diagnostic and therapeutic procedures must take into account the preservation of proper development and maximum protection of the fetus as well as effective therapy and maintenance of reproductive capacity in the mother. For these reasons, anticancer treatment in pregnant women should be conducted by experienced, multidisciplinary teams of specialists. Recently, a significant increase in the frequency of detection of tumors in pregnancy has been observed. Due to the non-specific nature of cancer symptoms, the diagnosis is made relatively late, even though diagnostic biopsies are not contraindicated during pregnancy. The most preferred treatment is surgery performed in the second or third trimester of pregnancy. Chemo- and radiotherapy are associated with a large number of contraindications and complications. The article presents the most frequently occurring non-gynecologic cancers in pregnancy such as melanoma, renal cell carcinoma, lung cancer, leukemia and others. The article ends with case reports of pregnant patients diagnosed with cancer hospitalized at the Department of Obstetrics and Pathology of Pregnancy and the Department of Hematooncology of the Medical University of Lublin, Poland.
Discipline
Year
Volume
16
Issue
2
Pages
126–136
Physical description
Contributors
 • Katedra i Klinika Położnictwa i Patologii Ciąży, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Lublin, Polska
 • Katedra i Klinika Położnictwa i Patologii Ciąży, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Lublin, Polska
References
 • 1. Wielgoś M, Krzakowski M, Czajkowski K et al.: Standardy postępowania w przypadkach choroby nowotworowej u kobiety w ciąży. Część I. Wiadomości ogólne: epidemiologia, diagnostyka, leczenie, poradnictwo genetyczne. Gin Perinat Prakt 2016; 1: 172–188.
 • 2. Litwiniuk M, Kopeć I: Nowotwory w okresie ciąży. In: Krzakowski M, Potemski P, Warzocha K et al. (eds.): Onkologia kliniczna. Vol. II, Via Medica, Gdańsk 2014: 376–383.
 • 3. Rubach M (ed.): Nowotwory u kobiet w ciąży. In: Krzakowski M, Wachorza K (eds.): Zalecenia postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w nowotworach złośliwych – 2013 r. Vol. I, Via Medica, Gdańsk 2013: 497–510.
 • 4. Wojciechowska U, Olasek P, Czauderna K et al.: Nowotwory złośliwe w Polsce w 2014 roku. Krajowy Rejestr Nowotworów, Warszawa 2016.
 • 5. Spaczyński M, Karowicz-Bilinska A, Kędzia W et al.: Koszty funkcjonowania polskiego Populacyjnego Programu Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy w latach 2007–2009. Ginekol Pol 2010; 81: 750–756.
 • 6. U.S. Department of Health and Human Services; Food and Drug Administration; Center for Drug Evaluation and Research (CDER); Center for Biologics Evaluation and Research (CBER): Reviewer Guidance: Evaluating the Risks of Drug Exposure in Human Pregnancies. 4/14/2005. Available from: https://www. fda.gov/downloads/Drugs/.../Guidances/ucm071645.pdf.
 • 7. Bellido C, Barbero P, Forcén L et al.: Lung adenocarcinoma during pregnancy: clinical case and literature review. J Matern Fetal Neonatal Med 2018: 1–3.
 • 8. Boussios S, Han SN, Fruscio R et al.: Lung cancer in pregnancy: report of nine cases from an international collaborative study. Lung Cancer 2013; 82: 499–505.
 • 9. Zambelli A, Prada GA, Fregoni V et al.: Erlotinib administration for advanced non-small cell lung cancer during the first 2 months of unrecognized pregnancy. Lung Cancer 2008; 60: 455–457.
 • 10. Rivas G, Llinás N, Bonilla C et al.: Use of erlotinib throughout pregnancy: a case-report of a patient with metastatic lung adenocarcinoma. Lung Cancer 2012; 77: 469–472.
 • 11. Gil S, Goetgheluck J, Paci A et al.: Efficacy and safety of gefitinib during pregnancy: case report and literature review. Lung Cancer 2014; 85: 481–484.
 • 12. Jovelet C, Broutin S, Gil S et al.: [Tyrosine kinase inhibitors and pregnancy: a risk to the fetus?] Bull Cancer 2016; 103: 478–483.
 • 13. Messuti I, Corvisieri S, Bardesono F et al.: Impact of pregnancy on prognosis of differentiated thyroid cancer: clinical and molecular features. Eur J Endocrinol 2014; 170: 659–666.
 • 14. Ding Y, Huang Z, Ding Y et al.: Primary Ewing’s sarcoma/primitive neuroectodermal tumor of kidney with caval involvement in a pregnant woman. Urol Int 2016; 97: 365–368.
 • 15. Ribero S, Longo C, Dika E et al.; Members of the Melanoma Group of the EORTC: Pregnancy and melanoma: a European-wide survey to assess current management and a critical literature overview. J Eur Acad Dermatol Venereol 2017; 31: 65–69.
 • 16. Piątek S, Osińska A, Bomba-Opoń D et al.: Interdyscyplinarne problemy w ciąży: rak jelita grubego u ciężarnej. Gin Perinat Prakt 2016; 1: 13–19.
 • 17. Śliwczyński A, Tkacz A, Charliński G et al.: Zachorowalność i chorobowość na chłoniaka Hodgkina w Polsce na podstawie analizy danych Narodowego Funduszu Zdrowia z lat 2004–2010. Nowotwory Journal of Oncology 2012; 62: 175–183.
 • 18. Symonowicz I, Kalinka-Warzocha E: Chłoniak Hodgkina u chorej w ciąży. Hematologia 2014; 5: 89–93.
 • 19. Perez CA, Amin J, Aguina LM et al.: Primary mediastinal large B-cell lymphoma during pregnancy. Case Rep Hematol 2012; 2012: 197347.
 • 20. Yang D, Hladnik L: Treatment of acute promyelocytic leukemia during pregnancy. Pharmacotherapy 2009; 29: 709–724.
 • 21. Regierer AC, Schulz CO, Kuehnhardt D et al.: Interferon-α therapy for chronic myeloid leukemia during pregnancy. Am J Hematol 2006; 81: 149–150.
 • 22. Hamad N, Kliman D, Best OG et al.: Chronic lymphocytic leukaemia, monoclonal B-lymphocytosis and pregnancy: five cases, a literature review and discussion of management. Br J Haematol 2015; 168: 350–360.
 • 23. Puyade M, Cayssials E, Pierre F et al.: Pregnancy and myeloproliferative neoplasms: a retrospective monocentric cohort. Obstet Med 2017; 10: 165–169.
 • 24. Lavi N, Brenner B, Avivi I: Management of pregnant women with myeloproliferative neoplasms. Thromb Res 2013; 131 Suppl 1: S11–S13.
 • 25. Jurczyszyn A, Olszewska-Szopa M, Vesole AS et al.: Multiple myeloma in pregnancy – a review of the literature and a case series. Clin Lymphoma Myeloma Leuk 2016; 16: e39–e45.
 • 26. Dabrowska DM, Gore C, Griffiths S et al.: Anaesthetic management of a pregnant patient with multiple myeloma. Int J Obstet Anesth 2010; 19: 336–339.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-7ef75ee9-da04-4563-b306-1a26fb854987
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.