PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2016 | 16 | 4 | 280–283
Article title

Autyzm dziecięcy i niepełnosprawność intelektualna u 6-letniego chłopca ze szczególnym uwzględnieniem diagnozy funkcjonalnej i wczesnego wsparcia rozwoju – studium przypadku

Authors
Content
Title variants
EN
Autism and intellectual disability in a 6-year-old boy with particular emphasis on functional diagnosis and early developmental support – a case report
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Niniejsze studium przypadku dotyczy 6-letniego chłopca z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i autyzmem dziecięcym oraz jest próbą syntetycznego spojrzenia na funkcjonowanie dziecka w środowisku domowym i grupie rówieśniczej. Szczególne miejsce w pracy zajmują zagadnienia związane z szeroko rozumianym wsparciem rozwoju, systemowym postrzeganiem funkcjonowania rodziny, optymalizacją otoczenia dziecka autystycznego i dietetyką. Zwrócono także uwagę na znaczenie diagnozy funkcjonalnej – dokonywanej przez zespół wczesnego wsparcia rozwoju – która pozwala spojrzeć na dziecko i jego bliskich w sposób holistyczny. Na konkretnym przykładzie zaprezentowano, jakie zmiany mogą się dokonać w życiu dziecka w ciągu 3 lat, jeśli w proces terapeutyczny zostaną zaangażowani członkowie rodziny, a modyfikacji ulegną pozornie mało istotne aspekty życia.
EN
This is a case study of a 6-year-old boy with mild intellectual disability and autism as well as an attempt to take a synthetic look at his functioning in both home and peer group environment. The paper particularly focuses on the issues related to the widely understood developmental support, a systemic perception of family functioning as well as optimisation of child’s environment and diet. Attention was also paid to the importance of functional diagnosis, which is performed by an early developmental support team, and which allows for a holistic look at the child and their family. This specific example shows what changes can be made in child’s life within 3 years, provided that family members are engaged in the therapeutic process and seemingly insignificant aspects of life are modified.
Discipline
Year
Volume
16
Issue
4
Pages
280–283
Physical description
Contributors
author
  • Zakład Pedagogiki Specjalnej, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji, Uniwersytet Śląski, Cieszyn, Polska
References
  • Bobińska K, Gałecki P: Rys historyczny, terminologia, definicja, nozologia, kryteria rozpoznawania niepełnosprawności intelektualnej. In: Bobińska K, Pietras T, Gałecki P (eds.): Niepełnosprawność intelektualna – etiopatogeneza, epidemiologia, diagnoza, terapia. Continuo, Wrocław 2012.
  • Donaldson F: Playing by Heart: The Vision and Practice of Belonging. Health Communications, Deerfield Beach, FL 1993.
  • Donaldson OF: „Original Play”™: podstawa uczenia się i rozwoju dzieci. W: Gofron A, Piasecka M (eds.): Podstawy edukacji. Epistemologia a praktyka edukacyjna. Wydawnictwo AJD, Częstochowa 2008.
  • Dykcik W: Zakres i przedmiot zainteresowań pedagogiki specjalnej. In: Dykcik W (ed.): Pedagogika specjalna. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2006.
  • Godawa S: O kocie, dziecku i terapeucie, czyli jak wyzwalać ekspresję na sesjach terapeutycznych. In: Krasoń K, Mazepa-Domagała B (eds.): W kręgu sztuki i ekspresji dziecka. Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Katowice 2008.
  • Morrison J: DSM-5 bez tajemnic. Praktyczny przewodnik dla klinicystów. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016.
  • Pużyński S, Wciórka J: Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. Badawcze kryteria diagnostyczne. Vesalius, Warszawa 1998.
  • Smith DD: Pedagogika specjalna – podręcznik akademicki. Vol. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-7ef4f71a-a386-4138-8f17-3f0c54ab591d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.