PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2006 | 4 | 1 | 31-37
Article title

Rak trzonu macicy a choroby współistniejące

Content
Title variants
EN
Endometrial cancer and concomitant diseases
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Introduction: Among provided risk factors for endometrial cancer, following factors are mentioned: concomitant chronic diseases, especially diabetes, hypertension and obesity, but their influence on the treatment results is still not fully recognized. Objective: The aim of the study was the evaluation of the concomitant diseases influence on the conjugated treatment results in endometrial cancer. Material and method: The study covered 880 endometrial cancer patients, treated with adjuvant radiotherapy, between 1992 and 1998 at Maria Sklodowska-Curie Memorial Cancer Centre in Warsaw. All patients were treated with typical surgery – hysterectomy and adnexectomy. In the analysed group were patients in I, II and III clinical stage, according to FIGO. As the criterion of the treatment effectiveness was the overall survival and disease-free survival accepted. The multivariate Cox’s analysis was performed. The following factors were analysed: clinical stage of the disease, the histological type of the tumour, grading, the depth of stromal invasion, age and the performance status, body mass index (BMI), the period of the hormonal activity and the presence of concomitant diseases. Results: Patients with diabetes were 1.56 times at death risk (p=0.008), and 1.38 times at the disease recurrence risk (p=0.047), when compared to the control group. Conclusions: There has been confirmed, that among the concomitant diseases, only diabetes demonstrated statistical significance, affecting as well overall survival as disease-free survival.
PL
Wstęp: Wśród udokumentowanych czynników ryzyka rozwoju raka trzonu macicy wymienia się współistniejące choroby przewlekłe, szczególnie cukrzycę, nadciśnienie tętnicze i otyłość, jednak ich wpływ na wyniki leczenia nie został w pełni poznany. Cel pracy: Celem pracy było określenie wpływu chorób współistniejących na wyniki leczenia skojarzonego raka trzonu macicy. Materiał i metodyka: Analizie poddano 880 chorych z rozpoznaniem RTM leczonych w latach 1992-1998 uzupełniającą radioterapią w Centrum Onkologii – Instytucie, w Warszawie. U wszystkich pacjentek przeprowadzono leczenie chirurgiczne – usunięcie macicy z przydatkami. W analizowanej grupie były chore w I, II i III stopniu klinicznego zaawansowania wg FIGO. Jako kryterium oceny skuteczności leczenia przyjęto czas przeżycia i czas przeżycia bez nawrotu choroby. Przeprowadzono wielowariantowe analizy przeżyć zgodnie z modelem Coxa. Do modelu włączono stopień zaawansowania nowotworu, typ histologiczny, morfologiczne zróżnicowanie nowotworu (grading), głębokość naciekania mięśnia macicy, wiek i stopień sprawności chorych, wskaźnik masy ciała (BMI), okres aktywności hormonalnej i obecność chorób współistniejących. Wyniki: Chore z towarzyszącą cukrzycą miały 1,56 raza wyższe ryzyko zgonu (p=0,008) oraz 1,38 raza wyższe ryzyko nawrotu nowotworu (p=0,047). Wnioski: Stwierdzono, że wśród chorób współistniejących jedynie cukrzyca okazała się istotnym statystycznie czynnikiem wpływającym zarówno na przeżycia, jak i na przeżycia bez nawrotu choroby.
Discipline
Year
Volume
4
Issue
1
Pages
31-37
Physical description
Contributors
 • Klinika Nowotworów Narządów Płciowych Kobiecych Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Kierownik Kliniki: doc. dr hab. n. med. M. Bidziński
 • Klinika Nowotworów Narządów Płciowych Kobiecych Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Kierownik Kliniki: doc. dr hab. n. med. M. Bidziński
 • Biuro Badań Klinicznych i Biostatystyki Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Kierownik Biura: mgr W. Michalski
 • Klinika Nowotworów Narządów Płciowych Kobiecych Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Kierownik Kliniki: doc. dr hab. n. med. M. Bidziński
 • Klinika Nowotworów Narządów Płciowych Kobiecych Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Kierownik Kliniki: doc. dr hab. n. med. M. Bidziński
 • Klinika Nowotworów Narządów Płciowych Kobiecych Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Kierownik Kliniki: doc. dr hab. n. med. M. Bidziński
author
 • Klinika Nowotworów Narządów Płciowych Kobiecych Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Kierownik Kliniki: doc. dr hab. n. med. M. Bidziński
 • Klinika Nowotworów Narządów Płciowych Kobiecych Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa. Kierownik Kliniki: doc. dr hab. n. med. M. Bidziński
References
 • 1. Wojciechowska U., Didkowska J., Tarkowski W i wsp.: Nowotwory złośliwe w Polsce w 2003 roku. Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Sklodowskiej-Curie. Warszawa 2005.
 • 2. Munstedt K., Woenckhaus J.: Cancer of the endometrium: current aspects of diagnostics and treatment. World J. Surg. Oncol. 2004; 2: 24.
 • 3. Purdie D.M., Green A.C.: Epidemiology of endometrial cancer. Best Pract. Res. Clin. Obstet. Gynaecol. 2001; 15: 341-354.
 • 4. Gerber J., Sozański L., Suchocki S.: Czynniki powodujące stan zagrożenia kobiet rakiem blony śluzowej macicy. Ginekol. Pol. 2001: 1418-1422.
 • 5. Cypryk K.: Cukrzyca i zespól metaboliczny - problem interdyscyplinarny. Przegląd Menopauzalny 2006; 1: 36-42.
 • 6. Folsom A.R., Anderson K.E., Sweeney C. i wsp.: Diabetes as a risk factor for death following endometrial cancer. Gynecol. Oncol. 2004; 94: 740-745.
 • 7. Łapińska-Szumczyk S., Emerich J.: Otyłość, nadciśnienie tętnicze i cukrzyca a rak blony śluzowej trzonu macicy. Ginekol. Pol. 2003; 74: 274-281.
 • 8. Studziński Z., Branicka D.: Wstępna ocena wpływu masy ciala na przeżycie chorych na raka blony śluzowej macicy. Ginekol. Pol. 1999; 70: 81-87.
 • 9. Jereczek-Fossa B., Badzio A., Jassem J.: Surgery followed by radiotherapy in endometrial cancer: analysis of survival and patterns of failure. Int. J. Gynecol. Cancer 1999; 9: 285-294.
 • 10. Grabiec M., Szymański M., Szymański W i wsp.: Ocena wybranych czynników rokowniczych u kobiet operowanych z powodu raka trzonu macicy. Ginekol. Pol. 2002: 73: 956-961.
 • 11. Kauppila A., Gronroos M., Nieminen U.: Clinical outcome in endometrial cancer. Obstet. Gynecol. 1982; 60: 473-480.
 • 12. Steiner E., Eicher O., Sagemuller J. i wsp.: Multivariate independent prognostic factors in endometrial carcinoma: a clinicopathologic study in 181 patients: 10 years experience at the Department of Obstetrics and Gynaecology of the Mainz University. Int. J. Gynecol. Cancer 2003; 13: 197-203.
 • 13. Garcia-Domenech R.V, Inesta J.M., Asins E. i wsp.: Prognostic factors in endometrial carcinoma: risk groups and adjuvant radiotherapy. Eur. J. Gynaecol. Oncol. 1997; 18: 164-170.
 • 14. Wagenius G., Bergstrom R., Strang P. i wsp.: Prognostic significance of flow cytometric and clinical variables in endometrial adenocarcinoma stages I and II. Anticancer Res. 1992; 12: 725-732.
 • 15. Bratos K., Roszak A., Cikowska-Woźniak E. i wsp.: Analiza czynników epidemiologicznych u chorych z rakiem blony śluzowej trzonu macicy w Wielkopolskim Centrum Onkologii. Ginekol. Pol. 2002; 73: 945-950.
 • 16. Kacalska O., Milewicz T, Krzyczkowska-Sendrakowska M. i wsp.: Molekularne podstawy antynowotworowego dzia-lania uwrażliwiaczy na insulinę. Endokrynol. Pol. 2005; 56: 308-313.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-7df6f407-4edf-406b-b258-4d080fde330b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.