PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2014 | 17 | 4 | 54-62
Article title

Zachorowalność na nieczerniakowe nowotwory złośliwe skóry wśród mieszkańców bielsko-bialskiego rejonu województwa śląskiego w latach 1999–2005

Content
Title variants
EN
Nonmelanoma skin cancer incidence in the inhabitants of Bielsko-Biała subregion in Silesia Voivodeship in the years 1999–2005
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Wstęp.Wcześniejsze badania, określające rozmiary występowania w populacji mieszkańców nieczerniakowych nowotworów złośliwych skóry na terenie województwa śląskiego w latach 1999–2003 potwierdziły stały wzrost przypadków zachorowania u obu płci. Średnioroczny wzrost zachorowalności na przestrzeni lat 1999–2003 na nieczerniakowe nowotwory skóry u mężczyzn wynosił 4,2%, a u kobiet 4,8% Częstsze występowanie nowotworów skóry u mieszkających w regionach, gdzie nasłonecznienie jest bardzo intensywne sugeruje, że całkowita dawka promieniowania ultrafioletowego może mieć istotny wpływ na powstawanie w/w nowotworów. Celem pracy była ocena zachorowalności na nieczerniakowe nowotwory złośliwe skóry, mieszkańców górzystego – bielskobialskiego rejonu woj. śląskiego. Materiał i metody. Analiza dotyczyła przypadków zachorowań w latach 1999- 2005. Dane dotyczące przypadków choroby pochodziły z Śląskiego Rejestru Nowotworów. Częstość występowania choroby oceniono obliczając współczynniki cząstkowe, surowe i standaryzowane względem „populacji świata” oraz ryzyko skumulowane. Wyniki. Zauważono, że zachorowalność na nieczerniakowe nowotwory złośliwe skóry w rejonie bielsko-bialskim jest większa niż na terenie pozostałej części woj. śląskiego. Istnieją również istotne różnice w zapadalności na podstawnokomórkowego (basal cell carcinoma) i płaskonabłonkowego (squamous cell carcinoma) raka skóry na niekorzyść mieszkańców tego regionu. Wyniki ryzyka skumulowanego wskazują również na większą szansę wystąpienia choroby u mieszkańców bielsko-bialskiego. Istnieje zauważalny wzrost liczby przypadków zachorowań od 50 roku życia oraz ich kumulacji w najstarszych grupach wieku. Wnioski. Wysoki wskaźnik zachorowalności mieszkańców górzystego terenu woj. śląskiego potwierdza, że intensywne promieniowanie UV może powodować rozwój nieczerniakowych nowotworów złośliwych skóry jak również obu wiodących histologicznych typów analizowanego nowotworu.
EN
Background. Our earlier studies, on incidence rates of non-melanoma skin cancers in the inhabitants of Silesia Voivodeship between 1999 and 2003, confirmed a steady increase of incidence rates in both genders. An average annual increase in non-melanoma skin cancers incidence rates between 1999 and 2003 was 4.2% and 4.8% for men and women, respectively. Higher incidence rates of non-melanoma skin cancer in inhabitants of regions with intensive solar irradiation suggest that a total dose of UV radiation may have an important impact on the development of skin cancer. The aim of this study was to evaluate the incidence rates of non-melanoma skin cancers in the inhabitants of a mountain area of Silesia Voivodeship in the years 1999–2005. Material and methods. The incidence data was provided by the Silesia Cancer Registry. The incidence rates were estimated by calculating age-specific and standardized rates using direct method and the “the world population” as a standard, and a cumulative risk. Results. The non-melanoma skin cancers incidence rate in Bielsko Biała subregion is higher than in other parts of Silesia Voivodeship. There are also significant differences between the incidence rates of basal cell and squamous cell carcinomas, which are unfavorable for the inhabitants in this subregion. A cumulative risk shows that the risk of cancer development is higher for the inhabitants in Bielsko Biała subregion. The number of cancer cases is significantly increasing after the age of 50, and the largest number of patients is recorded in the oldest age groups. Conclusions High incidence rate in inhabitants of the mountain area of Upper Silesia proves that intensive UV irradiation can induce the development of non-melanoma skin cancers as well as both leading histological types of cancer under study.
Contributors
 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, Zakład Higieny, Bioanalizy i Badania Środowiska
 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, Zakład Higieny, Bioanalizy i Badania Środowiska
 • Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach, Zakład Epidemiologii i Śląski Rejestr Nowotworów
author
 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, Zakład Higieny, Bioanalizy i Badania Środowiska
author
 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, Zakład Higieny, Bioanalizy i Badania Środowiska
References
 • 1. Juszko-Piekut M., Kołosza Z., Moździerz A. i wsp.: Incidence of melanoma malignum and non-melanoma cancer of the skin in male inhabitants of Silesian Voivodeship (including two subregions of diverse UV exposure) in 1999-2003. Polish J. Environ. Stud. 2006; 15(2B): 1175-1181.
 • 2. Juszko-Piekut M., Kołosza Z., Moździerz A. et al.: The incidence of malignant nonmelanoma skin cancer in the inhabitants of the Silesian Voivodeship. Family Medicine & Primary Care Review 2008; 10, 4, 1286-1289.
 • 3. Kołosza Z., Banasik T.R., Zemła B.F.P.: Cancer in the Silesia Voivodeship in 2009. (Nowotwory złośliwe w województwie śląskim w 2009 roku). Maria Skłodowska-Curie Memorial Cancer Center and Institute of Oncology. Regional Silesia Cancer Registry, Cancer Epidemiology Department, Gliwice 2011.
 • 4. Central Statistical Office Available at:http://www.stat.gov.pl/
 • 5. Silesia Cancer Registry Available at: http://www.rejestrslaski.io.gliwice.pl/
 • 6. Juszko-Piekut M., Kołosza Z., Moździerz A. et al.: Nonmelanoma skin cancer incidence in the inhabitants of the Bielsko-Biala subregion of the Silesian Voivodeship. Polish Journal of Environmental Studies 2007; 16, 5C: 206-209.
 • 7. Fabbrocini G., Triassi M., Mauriello M.C. et al.: Epidemiology of skin cancer: Role of some environmental factors. Cancers 2010; 2, 4: 1980-1989.
 • 8. Leiter U., Garbe C.: Epidemiology of melanoma and nonmelanoma skin cancer – the role of sunlight. Advances in Experimental Medicine and Biology 2008; 624: 89-103.
 • 9. Gloster H.M., Neal K.: Skin cancer in skin of color. Journal of the American Academy of Dermatology 2006; 55: 741-60.
 • 10. Correa M.P., Dubuisson P., Plana-Fattori A.: An overview of the ultraviolet index and the skin cancer cases in Brazil, Photochemistry and Photobiology 2003; 78, 1: 49-54.
 • 11. Greene F.L., Page D.L., Fleming I.D. et al.: AJCC cancer staging handbook, Sixth edition TNM classification of malignant tumors. Spinger-Verlag, New York 2002.
 • 12. Kuriakose K.: Basal cell carcinoma of the skin. Emedicine Journal, 2004. Available at: [http://www.emedicine.com/ent/topic722.htm]
 • 13. Weber R.S., Geoffrey L.R., Garden A.S. et al.: Aggressive basal and squamous cell skin cancer of the head and neck. in: Head and neck cancer: A multi-disciplinary approach. L. B. Harrison, R. B. Sessions, W.K. Hong, Published by Lippincott Raven Publ. Philadelphia 1999; 669-704.
 • 14. Jensen O.M., Parkin D.M., MacLennan R. et al.: Cancer Registration: Principles and methods. IARC Scientific Publications No. 95 Lyon, France 1991.
 • 15. Rogers H.W., Weinstock M.A., Harris A.R. et al.: Incidence estimate of nonmelanoma skin cancer in the United States, 2006. Archives of Dermatology. 2010; 146, 3: 283-7.
 • 16. Didkowska I., Wojciechowska U., Zatoński W.: Prediction of cancer incidence and mortality in Poland up to the year 2025. (Prognozy zachorowalności i umieralności na nowotwory złośliwe w Polsce do 2025 roku.), Maria Skłodowska-Curie Memorial Cancer Center, Department of Epidemiology and Cancer Prevention, Polish National Cancer Registry, Warszawa 2009.
 • 17. Juszko-Piekut M., Moździerz A., Kołosza Z. i wsp.: Incidence of Melanoma and Non-Melanoma Skin Cancer in the Inhabitants of the Upper Silesia, Poland Highlights in Skin Cancer. Edited by Pierre Vereecken, ISBN 978-953-51-1073-6, InTech. 2013: 1-25.
 • 18. American Cancer Society. Cancer Facts and Figures 2011. Available at: [http://www.cancer.org/Research/CancerFactsFigures/CancerFactsFigures/cancer-facts-figures-2011]
 • 19. Juszko-Piekut M., Kołosza Z., Moździerz A. i wsp.: Incidence of non-melanoma skin cancer in the population of the Silesian Voivodeship (including industrial subregions central and Rybnicko-Jastrzębski) in the years 1999-2005. Medycyna Środowiskowa 2007; 10(2): 46-53.
 • 20. Juszko-Piekut M., Kołosza Z., Moździerz A. i wsp.: Nonmelanoma skin cancer incidence in the inhabitants of the Bielsko-Biala subregion of the Silesian Voivodeship. Polish J. Environ. Stud. 2007; 16(5C): 206-209.
 • 21. Quinn M.J., d’Onofrio A., Moller B. et al.: Cancer mortality trends in the EU and acceding States up to 2015. Annals of Oncology 2003; (14): 1148-1152.
 • 22. Eisemann N., Waldmann A., Geller A.C. et al.: Non-melanoma skin cancer incidence and impact of skin cancer screening on incidence. J. Invest. Dermatol. 2014; 134(1): 43-50.
 • 23. Lomas A., Leonardi-Bee J., Bath-Hextall F.: A systematic review of worldwide incidence of non-melanoma skin cancer. Br J Dermatol. 2012; 166: 1069–1080.
 • 24. Australian Institute of Health and Welfare and Australasian Association of Cancer Registries, 2008. Available at: Cancer in Australia: 2008.
 • 25. Stang A., Jockel K.H.: Declining mortality rates for nonmelanoma skin cancer in West Germany, 1969-99. British Journal of Dermatology 2004; 150, 517-22. AIHW cat. no. CAN 32. Canberra, Australian Institute of Health and Welfare.
 • 26. Estrada J.G.: Non-melanoma Skin Cancer in the Mediterranean European, Dermatology, 2007; 1(1): 1-3.
 • 27. Śląskie.pl Available at: [http://www.slaskie.pl/]
 • 28. Didkowska I., Wojciechowska U., Zatoński W.: Cancer in Poland in 2009. (Nowotwory złośliwe w Polsce w 2007.) Maria Skłodowska-Curie Memorial Cancer Center, Department of Epidemiology and Cancer Prevention, Polish National Cancer Registry, Warszawa 2009.
Document Type
paper
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-7df6f006-61b8-487d-83de-c948a6249ca2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.