PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2013 | 4 | 55-70
Article title

Ignacy Horodecki – jeden z zapomnianych pionierów meteorytyki

Content
Title variants
EN
Ignacy Horodecki – one of the forgotten pioneers of the meteoritics
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article presents the person Ignacy Horodecki, the professor of the mineralogy at The University of Vilnius. Prof. I. Horodecki was interested in meteorites. He studied meteorites Brahin, Zaborzika and Lixna. He led the scientific correspondence on the subject of meteorites with the French scientist Alexander Brongniart. He passed on Polish meteorites to investigations to the superb chemist A. Laugier. Prof. Horodecki introduced meteorites to the didactics.
Year
Volume
4
Pages
55-70
Physical description
Contributors
References
 • Bieliński J., 1899, Uniwersytet Wileński (1579–1831), tom 1, Kraków.
 • BLAN 1, Biblioteka Litewskiej Akademii Nauk w Wilnie, Zespół: Liucijono Uziemblos Kolekcija, rękopis F 151, jednostka archiwalna 465 k. 1.
 • BUWil 1, Biblioteka Uniwersytetu Wileńskiego, rękopis, sygn. F. 2 KC 328, k. 139–140, Wilno.
 • BUWil 2, Biblioteka Uniwersytetu Wileńskiego, rękopis, sygn. F. 2 KC 123, k. 85–97, Wilno.
 • BUWil 3, Biblioteka Uniwersytetu Wileńskiego, rękopis, sygn. F. 2 KC 288, k. 26–27, Wilno.
 • Ciechanowicz J., 2012, Poczet profesorów wileńskich, Vilnius.
 • CPAHL 1, Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Litwy w Wilnie, rękopis f.721, z. 1, nr 58.
 • Daszkiewicz P., Tarkowski R., 2006a, Korespondencja Ignacego Horodeckiego z Aleksandrem Brongniartem w zbiorach rękopisów Biblioteki Głównej Narodowego Muzeum Historii Naturalnej w Paryżu, Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, R. 51: 2006, nr 3, s. 145–171.
 • Daszkiewicz P., Tarkowski R., 2006b, Les météorites de Vilnius, ces pierres qui ont changé l’histoire des sciences, Cahiers Lituaniens, 7, Strasbourg, s. 15–22.
 • Dziennik Wileński, 1819, O kamieniu meteorycznym, spadłym na Wołyniu, nad brzegami Słuczy, tom II, grudzień, s. 592–597.
 • Dziennik Wileński, 1820, O kamieniach meteorycznych spadłych w powiecie dyneburskim, tom III, październik, s. 192–198.
 • Drzewiński F., 1816, Początki mineralogii podług Wernera dla słuchaczów akademickich, Wilno.
 • Garbowska J., 1988, Badania geologiczne prowadzone przez wileński ośrodek naukowy w latach 1781–1832 [w:] J. Babicz, W. Grębecka (red.), Wkład wileńskiego ośrodka naukowego w przyrodnicze poznanie kraju (1781–1842), Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich – Wydawnictwo PAN, s. 69–114.
 • Garbowska J., 1993, Nauki geologiczne w uczelniach Wilna i Krzemieńca w latach 1781–1840, Prace Muzeum Ziemi, 42, s. 5–112.
 • Garbowska J., 1998, Rozprawy na stopnie naukowe z dziedziny geologii w Uniwersytecie Wileńskim w latach 1813–1830, Prace Muzeum Ziemi, 45, s. 81–181.
 • Jaussaud P., 1998, Pharmaciens au Muséums: Chimistes et naturalistes, Paris.
 • Jundziłł S., 1805, Kamienie meteoryczne. Wypis pierwszy, Dziennik Wileński, 2, s. 23–48; Kamienie meteoryczne. Wypis drugi, Dziennik Wileński, 3, s. 1–15.
 • Jundziłł S., 1850, Gabinet historyi naturalnej i ogród botaniczny Wileńskiego Uniwersytetu, Biblioteka Warszawska, XXXVII, 1, s. 39–59.
 • Jundziłł S., 1905, Pamiętniki, Wydał A. M. Kurpiel, Akademia Umiejętności, Kraków.
 • Kamińska J., 2012, Universitas Vilnensis 1793–1803. Od Szkoły Głównej Wielkiego Księstwa Litewskiego do Imperatorskiego Uniwersytetu Wileńskiego, Warszawa.
 • Kosiek Z., 1962, Horodecki Ignacy, Polski Słownik Bibliograficzny, t. X, z. 1, s. 1–2.
 • Kosiński J., 2009, Jeszcze o meteorycie Lixna, Meteoryt, 4, s. 19–20.
 • Kubilius J. (red.), 1979, Vilniaus Universiteto rűmai, Vilnius.
 • Laugier A., 1823a, Vorläufige Nachricht von der chemischen Analyse zweier in Polen gefundenen Aërolithen und zweier Meteor Eisen, Ann. Physik, 75, Leipzig, s. 264–268.
 • Laugier A., 1823b, Aérolithe du vill. Zaborzyce, Bull. soc. philomath., Paris, s. 86–88.
 • Laugier A., 1824, Analyse de deux Météorites, Annales de chimie et de physique, Paris, 25, s. 219–221.
 • Pisulewski S., 1856, Wiadomości o meteorytach czyli kamieniach spadających z powietrza [w:] pr. zb., Kalendarz Warszawski popularno-naukowy na rok zwyczajny 1857, s. 60–64.
 • Robiquet P., 1832, Notice historique sur André Laugier. Ancien directeur de l’École de pharmacie, professeur an Museum d’histoire naturelle, lue an séance publique le 5 decembre 1832, Paris, s. 1–32.
 • Robiquet P.,1833, Notice historique sur André Laugier. Séance publique de l’École et de la Société de pharmacie réunies, Imprimerie de Frain, Paris, s. 8–20.
 • Rusiecki P., 1823, O żyłach, Biblioteka Uniwersytetu Wileńskiego, rękopis pracy kandydackiej, sygn. F. 2 KC 369, k. 467–475, Wilno.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-7dead717-b838-4791-b2b9-8f7da738acbe
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.