PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Journal
2018 | 5 | 2 | 109-113
Article title

Laserowa dakriocystorinostomia – zastosowanie laserów w leczeniu niedrożności dróg łzowych

Content
Title variants
EN
Laser dacryocystorhinostomy – the lasers use in treatment of lacrimal duct obstruction
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Niedrożność przewodu nosowo-łzowego, upośledzająca prawidłowy odpływ łez z worka spojówkowego do jamy nosa, jest częstym zaburzeniem, które klinicznie objawia się jako łzawienie. Operacja udrożnienia dróg łzowych – dakriocystorinostomia – polega na wytworzeniu bezpośredniej przetoki między workiem łzowym a jamą nosa. Podejście operacyjne może być zewnętrzne lub endoskopowe z zastosowaniem lasera lub bez. Laserowa dakriocystorinostomia stanowi obecnie uznaną procedurę w leczeniu łzawienia wynikającego z niedrożności przewodów nosowo-łzowych. Metoda ma wiele zalet w porównaniu z zabiegiem konwencjonalnym, np.: brak blizn zewnętrznych, możliwość jednoczesnego leczenia patologii jamy nosa, oszczędzenie więzadła przyśrodkowego powiek, nienaruszony mechanizm pompy łzowej. Czas zabiegu z użyciem lasera jest ponadto krótszy przy porównywalnym wskaźniku sukcesu z zabiegiem klasycznym. Wprowadzenie lasera do chirurgii dróg łzowych pozwoliło leczyć ich niedrożność w sposób prostszy oraz mniej inwazyjny.
EN
Obstruction of the nasolacrimal duct, impeding the proper outflow of tears from the conjunctival sac to the nasal cavity, is a common disorder that is clinically manifested as tearing. Dacryocystorhinostomy is the creation of a direct fistula between the tear sack and the nasal cavity. The surgical approach may be external or endoscopic with or without a laser. Laser dacryocystorhinostomy is now a recognized procedure for the treatment of lacrimation resulting from nasal-lacrimal duct obstruction. The method has many advantages over conventional treatment. These advantages include: the absence of external scars, the possibility of simultaneous treatment of nasal cavity pathology, sparing of the medial lining of the eyelids, intact tear pump mechanism. The laser treatment time is also shorter with a comparable success rate to classic surgery. The introduction of a laser for tear-ditch surgery made it possible to treat tear-lacrimal obstruction in a simpler and less invasive way.
Discipline
Publisher
Journal
Year
Volume
5
Issue
2
Pages
109-113
Physical description
Contributors
author
 • Centrum Medyczne MML w Warszawie
 • Centrum Medyczne MML w Warszawie
 • Klinika Okulistyki, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie
 • Klinika Okulistyki, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie
References
 • 1. Amadi A. Endoscopic DCR vs External DCR: What’s Best in the Acute Setting? J Ophthalmic Vis Res 2017; 12(3): 251‑253.
 • 2. Pecold K, Krawczyński M (ed). Basic and Clinical Science Course. Część 7. Oczodół, powieki i układ łzowy. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2005: 267-270.
 • 3. Spaeth GL. Chirurgia okulistyczna. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2006: 561-679.
 • 4. Hartikainen J, Antiila J, Varpula M, et al. Prospective randomized comparison of endonasal endoscopic dacryocystorhinostomy and external dacryocystorhinostomy. Laryngoscope 1998; 108: 1861-1866.
 • 5. West JM. A Window Resection of the Nasal Duct in Cases of Stenosis. Trans Am Ophthalmol Soc 1910; 12(Pt 2): 654-658.
 • 6. McDonogh M, Meiring JH. Endoscopic transnasal dacryocystorhinostomy. J Laryngol Otol 1989; 103(6): 585-587.
 • 7. Wielgosz R, Mroczkowski E. Mikrochirurgia wewnątrznosowa dróg łzowych: modyfikacja dacryocystorhinostomii. Otolaryngologia Polska, Polish Journal of Otolaryngology 2005; LIX(6): 825-831.
 • 8. Rice DH. Endoscopic intranasal dacryocystorhinostomy: a cadaver study. Am J Rhinol 1988; 2: 127-128.
 • 9. McDonogh M, Meiring JH. Endoscopic transnasal dacryocystorhinostomy. J Laryngol Otol 1989; 103: 585-587.
 • 10. Tsirbas A, Wormald PJ. Endonasal dacryocystorhinostomy with mucosal flaps. Am J Ophtalmol 2003; 135: 76-83.
 • 11. Broda M, Białas D, Różycki R. Współczesne metody operacyjnego leczenia niedrożności dróg łzowych u dorosłych. Ophthatherapy 2017; 2(14): 36-41.
 • 12. Massaro BM, Gonnering RS, Harris GJ. Endonasal laser dacryocystorhinostomy. A new approach to nasolacrimal duct obstruction. Arch Ophtalmol 1990; 108: 1172-1176.
 • 13. Rosen N, Barak A, Rosner M. Transcanalicular laser-assisted dacryocystorhinostomy. Ophtalmic Surg Lasers 1997; 28: 723-726.
 • 14. Holak H. Zastosowanie własnej metody stentowania w leczeniu niedrożności dróg łzowych przezkanalikową metodą z użyciem lasera THC:YAG. Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich, Wrocław–Salzgitter 2007.
 • 15. Nagashima K, Araki K. On the lacrimal part of the orbicularis oculi muscle with special reference to the sac dilators. Jap J Ophthalmol 1963; 102: 1634-1649.
 • 16. Sadiq SA, Ohrlich S, Jones NS. Endonasal laser dacryocystorhinostomy medium term results. Br J Ophthalmol 1997; 81: 1089-1092.
 • 17. Szubin L, Papageorge A, Sacs E. Endonasal laser-assisted dacryocystorhinostomy. Am J Rhinol 1999; 13: 371-374.
 • 18. Velegrakis GA, Prokopakis EP, Panayotaki I, et al. Intranasal laser-assisted dacryocystorhinostomy with the use of a surgical microscope. Am J Otolaryngol 2002; 23: 272-276.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-7da37034-5ac0-4d0b-b890-f92b93b4b7bc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.