PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Journal
2015 | 2 | 1 | 6-11
Article title

Gdy nadejdzie wiosna – aktualne możliwości leczenia sezonowego zapalenia spojówek

Content
Title variants
EN
When the spring comes – current therapeutic modalities for seasonal allergic conjunctivitis
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Sezonowe alergiczne zapalenie spojówek (SAC, seasonal allergic conjunctivitis) to najczęstszy typ alergii oczu, zazwyczaj wywołany uczuleniem na pyłek. Celem pracy jest przedstawienie objawów obiektywnych i subiektywnych tego schorzenia oraz skutecznych i bezpiecznych metod terapii. Szczególną uwagę poświęcono olopatadynie, która jest lekiem o podwójnym mechanizmie działania: przeciwhistaminowym i jednocześnie stabilizującym komórki tuczne. Ponadto omówiono rolę pyłku w patomechanizmie sezonowego alergicznego zapalenia spojówek.
EN
Seasonal allergic conjunctivitis (SAC) is the most common type of ocular allergy. It is usually caused by sensitization to pollen. The aim of this study is to present the objective and subjective symptoms of this entity, as well as efficient and safe methods of treatment. Of particular interest is olopatadine, which is a dual-acting antihistamine/mast cell stabilizer. Also, the role of pollen in the pathomechanism of seasonal allergic conjunctivitis is explained.
Discipline
Publisher
Journal
Year
Volume
2
Issue
1
Pages
6-11
Physical description
Contributors
 • Klinika Okulistyki Ogólnej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • racownia Aerobiologii, Katedra Botaniki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
author
 • Klinika Okulistyki Ogólnej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
References
 • 1. Papadopoulos NG, Agache I, Bavbek S, et al. Research needs in allergy: an EAACI position paper, in collaboration with EFA. Clin Transl Allergy 2012; 2: 21.
 • 2. Leonardi A, Bogacka E, Fauquert JL, et al. Ocular allergy: recognizing and diagnosing hypersensitivity disorders of the ocular surface. Allergy 2012; 67(11): 1327-1337.
 • 3. Bielory L. Allergic and immunologic disorders of the eye. Part II: ocular allergy. J Allergy Clin Immunol 2000; 106(6): 1019-1032.
 • 4. Zagórski Z, Naumann GOH, Watson P. Choroby rogówki, twardówki i powierzchni oka. Wydawnictwo Czelej, Lublin 2008.
 • 5. Alergiczne choroby oczu. Czajkowski J (red.). Górnicki Wydawnictwo Medyczne, Wrocław 2003.
 • 6. Obtułowicz K, Myszkowska D, Stępalska D. The efficacy of symptomatic treatment of pollen allergy with regard to pollen concentration – introduction of a new coefficient. Allergy Clin Immunol 2000; 12: 105-109.
 • 7. Rapiejko P. Alergeny pyłku roślin. Medical Education, Warszawa 2008.
 • 8. Piotrowska-Weryszko K, Weryszko-Chmielewska E. The airborne pollen calendar for Lublin, central-eastern Poland. Ann Agricult Envir Med 2014; 21(3): 541-545.
 • 9. Kasprzyk I. Comparative analysis of pollen fall at three sites in south-eastern Poland. Ann Agr Envir Med. 1999; 6(1): 73-79.
 • 10. Hofman T, Michalik J. Alergia pyłkowa. Centrum Alergologii w Poznaniu, Poznań 1998.
 • 11. Podręcznik aerobiologii. Weryszko-Chmielewska E (red.). Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Lublin 2007.
 • 12. Bogacka E, Górski P, Groblewska A, et al. Polski konsensus diagnostyki i leczenia alergicznych chorób narządu wzroku. Alergia Astma Immunologia 2009; 15(2): 75-86.
 • 13. Usowska A, Rapiejko P, Lipiec A, et al. Zaburzenia filmu łzowego w sezonowym alergicznym zapaleniu spojówek. Okulistyka 2003; supl.2: 110-113.
 • 14. Kaliner MA, Oppenheimer J, Farrar JR. Comprehensive review of olopatadine: the molecule and its clinical entities. Allergy Asthma Proc 2010; 31(2): 112-119.
 • 15. Abelson MB, Spitalny L. Combined analysis of two studies using the conjunctival allergen challenge model to evaluate olopatadine hydrochloride, a new ophthalmic antiallergic agent with dual activity. Am J Ophthalmol 1998; 125: 797-804.
 • 16. Yanni JM, Stephens DJ, Miller ST, et al. The in vitro and in vivo ocular pharmacology of olopatadine (AL-4943A), an effective anti-allergic/antihistaminic agent. J Ocul Pharmacol Ther 1996; 12: 389-400.
 • 17. Berger WE. Once-daily olopatadine ophthalmic solution 0.2% in the treatment of allergic conjunctivitis and rhinoconjunctivitis. Expert Rev Pharmacoecon Outcomes Res 2007; 7(3): 221-226.
 • 18. Scoper SV. Perception and quality of life associated with the use of olopatadine 0.2% (Pataday) in patients with active allergic conjunctivitis. Adv Ther 2007; 24(6): 1221-1232.
 • 19. Fukushima A, Ebihara N. Efficacy of olopatadine versus epinastine for treating allergic conjunctivitis caused by Japanese cedar pollen: a double-blind randomized controlled trial. Adv Ther 2014; 31(10): 1045-1058.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-7cce1891-ccf6-4534-b109-c97ab7e85fe6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.