PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2014 | 6 | 10-16
Article title

Strategies and methods of contaminated soil reclamation of heavy metals

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Soil is an essential element of non-renewable natural environment (agroecosystem), which is characterized by certain properties of chemical, physical and biological formed under the influence of the natural process of soil formation. As a result of agricultural and non-agricultural (industrial) human activities such properties may be subject to change; may deteriorate or improve soil fertility. According to Liebig's law of the minimum, of the fertility of the soil determines factor contained in the minimum, eg. Soil made from clays are less fertile than clay soils or dust (despite the greater abundance of nutrients) due to unfavorable water and air. Air scarcity factor here is occurring in at least - an inhibiting factor.
Publisher

Year
Volume
6
Pages
10-16
Physical description
Contributors
 • Department of Chemistry and Protection of the Aquatic Environment, University of Szczecin, 3C Felczaka Street, 71-412 Szczecin, Poland, atkadb@o2.pl
References
 • [1] Blake L., Goulding K.W.T. (2002): Effects of atmospheric deposition, soil pH and acidification on heavy metal contents in soils and egetation of semi-natural ecosystems at Rothamsted Experimental Station, UK. Plant and Soil 240: 235-251.
 • [2] Brümmer G.W., Gerth J., Herms U. (1986): Heavy metals species, mobility and availability in soils. Z. Pflanzenernähr. Bodenkd. 149: 382-389.
 • [3] Bogda A. 1973. Mineralogiczne i mikromorfologiczne badania produktów wietrzenia niektórych magmowych skał macierzystych gleb występujących w Sudetach. Rocz. Glebozn. 24, z. 2: 85–132.
 • [4] Gorlach E., Gambuś F. 1991. Desorpcja i fitotoksyczność metali ciężkich zależnie od właściwości gleby. Rocz. Glebozn. 42: 207-214.
 • [5] Antoniadis V. (1998): Heavy metal availability and mobility in sewage sludgetreated soils. Thesis submitted for the degree of doctor of philosophy. The University of Reading Department of Soil Science.
 • [6] Huczyński B. 1986. Warunki przyrodnicze produkcji rolnej województwa Jeleniogórskiego. Wyd. IUNG, Puławy.
 • [7] Kabata-Pendias A., Pedias H. 1999. Biogeochemia pierwiastków śladowych. PWN, Warszawa. Karczewska A. 2003. Perspektywy zastosowania fitoremediacji w rekultywacji gleb zanieczyszczonych metalami ciężkimi. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 25/26: 27-54.
 • [8] Karczewska A., Bogda A., Gałka B., Krajewski J. 2005. Ocena zagrożenia środowiska przyrodniczego w rejonie oddziaływania złoża rud polimetalicznych Żeleźniak (Wojcieszów – Góry Kaczawskie). Wyd. AR we Wrocławiu.
 • [9] Karczewska A., Spiak Z., Kabała C., Gałka B., Szopka K., Jezierski P., Kocan K. 2008. Ocena możliwości zastosowania wspomaganej fitoekstrakcji do rekultywacji gleb zanieczyszczonych emisjami hutnictwa miedzi. Wyd. Zante, Wrocław.
 • [10] Kijewski P. (red.) 1994. Atlas geochemiczny obszaru górnictwa rud miedzi. Praca niepublikowana, CBPM Cuprum. Mazurski K. 1978. Fitogeniczne gleby Sudetów w świetle badań masowych. Rocz. Glebozn. 29, z. 2: 98-112.
 • [11] Niesiobędzka Krystyna, Wojtkowska Małgorzata, Krajewska Elżbieta: Migracja cynku, ołowiu i kadmu w układzie gleba-roślinność w środowisku miejskim, in: Obieg pierwiastków w przyrodzie / Gworek Barbary (eds.), Vol. 3, 2005, Instytut Ochrony Środowiska, ISBN 85-60312-05-2, pp. 284-289.
 • [12] Terelak H., Motowicka-Terelak T., Stuczyński T., Budzyńska K. 1995. Zawartość metali ciężkich i siarki w glebach użytków rolnych Polski oraz ich zanieczyszczenie tymi składnikami. Zesz. Prob. Post. Nauk Rol. 418: 45-59.
 • [13] EEA, 2005: European Environment Agency, 2005. The European environment – state and outlook 2005. Copenhagen.
 • [14] Evangelou M.W.H., Ebel M., Schaeffer A., 2007. Chelate assisted phytoextraction of heavy metals from soil. Effect, mechanism, toxicity, and fate of chelating agents. Chemosphere, 68, 6: 989-1003.
 • [15] Karczewska A., Bogda A., Kurnikowska B., 2001. Nickel, chromium, lead and cadmium in soils and common plant species in the area of nickel mining and smelting (Szklary, SW Poland). Proc. 6th ICOBTE.
 • [16] Hao X., Chang C. (2002): Effect of 25 annual cattle manure applications on soluble and exchangeable cations in soil. Soil Sci. 2(2): 126-134.
 • He Q.B., Singh B.R. (1994): Crop uptake of cadmium from phosphorus fertilizers: I. Yeld and cadmium content. Water, Air, and Soil Poll. 74: 251-265.
 • [17] Maier N. A., Laughlin M. J., Heap M., Butt M., Smart M.K. (2002): Effect of nitrogen source and calcitic lime on soil pH and potato yield, leaf chemical composition, and tuber cadmium concentrations. J. Plant Nut. 25 (3): 523-544.
 • [18] Mc Bride M.B. (2002): Cadmium uptake by crops estimated from soil total Cd and pH. Soil Scie. 167 (1): 62-67.
 • [19] Sady W., Grys R., Rożek S. (1999): Changes of nitrate and cadmium content in carrots as related to soil and climatic factors. Folia Hort. 11/2: 105-114.
 • [20] Sady W., Rożek S. (2001): Usefulness of multicomponent fertilizers in carrot nutrition. Veg. Crops. Res. Bull. 54 (1): 53-59.
 • [21] Sady W., Rożek S. (2002): The effect of physical and chemical soil properties on the accumulation of cadmium in carrot. Acta Hort. 571: 73-75.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-7cc14895-4a9a-447d-ab6f-26a7b83ee06a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.