PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 17 | 71 | 275–280
Article title

Chest wall – underappreciated structure in sonography. Part II: Non-cancerous lesions

Content
Title variants
PL
Ściana klatki piersiowej – struktura niedoceniana w ultrasonografii. Część II: Zmiany nienowotworowe
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The chest wall is a vast and complex structure, hence the wide range of pathological conditions that may affect it. The aim of this publication is to discuss the usefulness of ultrasound for the diagnosis of benign lesions involving the thoracic wall. The most commonly encountered conditions include sternal and costal injuries and thoracic lymphadenopathy. Ultrasound is very efficient in identifying the etiology of pain experienced in the anterior chest wall following CPR interventions. Both available literature and the authors’ own experience prompt us to propose ultrasound evaluation as the first step in the diagnostic workup of chest trauma, as it permits far superior visualization of the examined structures compared with conventional radiography. Sonographic evaluation allows correct diagnosis in the case of various costal and chondral defects suspicious for cancer. It also facilitates diagnosis of such conditions as degenerative lesions, subluxation of sternoclavicular joints (SCJs) and inflammatory lesions of various etiology and location. US may be used as the diagnostic modality of choice in conditions following thoracoscopy or thoracotomy. It may also visualize the fairly common sternal wound infection, including bone inflammation. Slipping rib syndrome, relatively little known among clinicians, has also been discussed in the study. A whole gamut of benign lesions of thoracic soft tissues, such as enlarged lymph nodes, torn muscles, hematomas, abscesses, fissures, scars or foreign bodies, are all easily identified on ultrasound, just like in other superficially located organs.
PL
Ściana klatki piersiowej to rozległy i złożony obszar tkankowy, dlatego spotyka się w nim liczne zmiany chorobowe. Celem tego artykułu jest przedstawienie przydatności ultrasonografii w diagnostyce zmian nienowotworowych ściany klatki piersiowej. Najliczniejszą grupę zmian stanowią uszkodzenia urazowe żeber i mostka oraz procesy chorobowe w węzłach chłonnych tej okolicy. Ponadto ultrasonografia pozwala wyjaśnić niejasną przyczynę zespołu bólowego przedniej ściany klatki piersiowej po zabiegach resuscytacji krążenia. Na podstawie dostępnego piśmiennictwa oraz doświadczenia autorów niniejszej pracy z dużym przekonaniem można stwierdzić, że ultrasonografia wyraźnie przewyższa radiografię konwencjonalną w ocenie uszkodzeń urazowych rusztowania chrzęstno-kostnego klatki piersiowej, dlatego może być uznawana za metodę pierwszego kroku diagnostycznego. Badanie USG rozwiązuje problemy kliniczne w przypadku różnych anomalii żeber i chrząstek, które mogą budzić podejrzenie obecności zmian nowotworowych. W zasięgu tej metody znajdują się także inne patologie: zmiany zwyrodnieniowe i nadwichnięcia stawów mostkowo-obojczykowych oraz zapalenia o różnym charakterze i lokalizacji. Ultrasonografia może być pierwszą metodą diagnostyczną w zmianach chorobowych ściany klatki piersiowej po torakoskopiach i operacjach z otwarciem klatki piersiowej. Badaniem ultrasonograficznym można również wykazać nierzadko występujące powikłania infekcyjne po sternotomiach, łącznie z zapaleniem kości. W pracy opisano mało znany zespół ślizgających się żeber. Zmiany nienowotworowe w tkankach miękkich ściany klatki piersiowej, takie jak: powiększone węzły chłonne, uszkodzone mięśnie, krwiaki, ropnie, przetoki, blizny lub ciała obce, są łatwo rozpoznawane w badaniu ultrasonograficznym, podobnie jak w innych narządach powierzchownie położonych. Artykuł w wersji polskojęzycznej jest dostępny na stronie http://jultrason.pl/index.php/wydawnictwa/volume-17-no-71
Discipline
Year
Volume
17
Issue
71
Pages
275–280
Physical description
Contributors
 • Self-education Sonography Group, Genetics Division, Pomeranian Medical University, Szczecin, Poland
 • Self-education Sonography Group, Genetics Division, Pomeranian Medical University, Szczecin, Poland
 • Self-education Sonography Group, Genetics Division, Pomeranian Medical University, Szczecin, Poland
References
 • 1. Saito T, Kobayashi H, Kitamura S: Ultrasonographic approach to diagnosing chest wall tumors. Chest 1988; 94: 1271–1275.
 • 2. Griffith JF, Rainer TH, Ching AS, Law KL, Cocks RA, Metrweli C: Sonography compared with radiography in revealing acute rib fracture. AJR Am J Roentgenol 1999; 173: 1603–1609.
 • 3. Wicky S, Wintermark M, Schnyder P, Capasso R, Denys A: Imaging of blunt chest trauma. Eur Radiol 2000; 10: 1524–1538.
 • 4. Malghem J, Vande Berg B, Lecouvet FE, Maldague B: Costal cartilage fractures as revealed on CT and sonography. AJR Am J Roentgenol 2001; 176: 429–432.
 • 5. Meuwly JY, Gudinchet F: Sonography of the thoracic and abdominal walls. J Clin Ultrasound 2004; 32: 500–510.
 • 6. Mathis G: Thoraxsonography – part 1: Chest wall and pleura. Praxis 2004; 93: 615–621.
 • 7. Smereczyński A, Gałdyńska M, Bojko S, Lubiński J: Kliniczna przydatność ultrasonografii w wykrywaniu złamań żeber. Ultrasonografia 2008; 33: 28–32.
 • 8. Dietrich CF, Mathis G, Cui XW, Ignee A, Hocke M, Hirche TO: Ultrasound of the pleurae and lungs. Ultrasound Med Biol 2015; 41: 351–365.
 • 9. Lee RK, Griffith JF, Ng AW, Sitt JC: Sonography of the chest wall: A pictorial essay. J Clin Ultrasound 2015; 43: 525–537.
 • 10. Carter BW, Benveniste ME, Betancourt SL, de Groot PM, Lichtenberger JP, Amini B et al.: Imaging evaluation of malignant chest wall neoplasms. Radiographics 2016; 36: 1285–1306.
 • 11. Donnelly LF, Taylor CNR, Emery KH, Grody AS: Asymptomatic, palpable, anterior chest wall lesions in children: is cross-sectional imaging necessary? Radiology 1997; 202: 829–831.
 • 12. Donnelly LF, Frush DP: Abnormalities of the chest wall in pediatric patients. AJR Am J Roentgenol 1999; 173: 1595–1601.
 • 13. Donnelly LF: Use of three-dimensional reconstructed helical CT images in recognition and communication of chest wall anomalies in children. AJR Am J Roentgenol 2001; 177: 441–445.
 • 14. Glass RB, Norton KI, Mitre SA, Kang E: Pediatric ribs: a spectrum of abnormalities. Radiographics 2002; 22: 87–104.
 • 15. Kryger M, Kosiak W, Batko T: Żebro dwudzielne – diagnostyka z wykorzystaniem ultrasonografii. Opis przypadku. J Ultrason 2013; 13: 446–450.
 • 16. Yekeler E, Tunaci M, Tunaci A, Dursun M, Acunas G: Frequency of sternal variations and anomalies evaluated by MDCT. AJR Am J Roentgenol 2006; 186: 956–960.
 • 17. Trinavarat P, Riccabona M: Potential of ultrasound in the pediatric chest. Eur J Radiol 2014; 83: 1507–1518.
 • 18. Williams MS: Developmental anomalies of the scapula – the “omo”st forgotten bone. Am J Med Gent 2003; 120A: 583–587.
 • 19. Simanovsky N, Hiller N, Simanovsky NH: Partial duplication of the scapula. Skeletal Radiol 2006; 35: 696–698.
 • 20. Silva RT, Hartmann LG, Laurino CT, Biló JP: Clinical and ultrasonographic correlation between scapular dyskinesia and subacromial space measurement among junior elite tennis players. Br J Sports Med 2010; 44: 407–410.
 • 21. Fokin AA, Robicsek F: Poland’s syndrome revisited. Ann Thorac Surg 2002; 74: 2218–2225.
 • 22. Watfa W, di Summa PG, Raffoul W: Bipolar latissimus dorsi transfer through a single incision: first key-step in Poland syndrome chest deformity. Plast Reconstr Surg Glob Open 2016; 4: e847.
 • 23. Sferlazza SJ, Cohen MA: Poland’s syndrome: a sonographic sign. AJR Am J Roentgenol 1996; 167: 1597.
 • 24. Chan SS: Emergency bedside ultrasound for the diagnosis of rib fractures. Am J Emerg Med 2009; 27: 617–620.
 • 25. Lee WS, Kim YH, Chee HK, Lee SA: Ultrasonographic evaluation of costal cartilage fractures unnoticed by the conventional radiographic study and multidetector computed tomography. Eur J Trauma Emerg Surg 2012; 38: 37–42.
 • 26. Smereczyński A, Gabriel J: Złamania mostka w obrazach USG. Pol Przegl Radiol 1996; 61: 216–218.
 • 27. Jin W, Yang DM, Kim HC, Ryu KN: Diagnostic values of sonography for assessment of sternal fractures compared with conventional radiography and bone scans. J Ultrasound Med 2006; 25: 1263–1268.
 • 28. You JS, Chung YE, Kim D, Park S, Chung SP: Role of sonography in the emergency room to diagnose sternal fractures. J Clin Ultrasound 2010; 38: 135–137.
 • 29. Racine S, Drake D: BET 3: Bedside ultrasound for the diagnosis of sternal fracture. Emerg Med J 2015; 32: 971–972.
 • 30. Siddiqui AA, Turner SM: Posterior sternoclavicular joint dislocation – the value of intra-operative ultrasound. Injury 2003; 34: 448–453.
 • 31. Ferri M, Finlay K, Popowich T, Jurriaans E, Friedman L: Sonographic examination of acromioclavicular and sternoclavicular joints. J Clin Ultrasound 2005; 33: 345–355.
 • 32. Smereczyński A, Bojko S, Gałdyńska M, Lubiński J: Badanie USG w diagnostyce przemieszczenia stawu mostkowo-obojczykowego. Ultrasonografia 2007; 29: 40–44.
 • 33. Blakeley CJ, Harrison HL, Siow S, Hashemi K: The use of bedside ultrasound to diagnose posterior sterno-clavicular dislocation. Emerg Med 2011; 28: 542.
 • 34. Sferopoulos NK: Fracture separation of the medial clavicular epiphisis: ultrasonography findings. Arch Othop Trauma Surg 2003; 123: 367-369.
 • 35. McCrady BM, Schaefer MP: Sonographic visualization of a scapular body fracture: a case report. J Clin Ultrasound 2011; 39: 466–468.
 • 36. Grzanka P: Diagnostyka radiologiczna. 61-letni mężczyzna ze stanem podgorączkowym po urazie klatki piersiowej. Med Prakt 2012; 11: 85–87.
 • 37. Li AE, Fishman EK: Evaluation of complications after sternotomy using single- and multidetector CT with three-dimensional volume rendering. AJR Am J Roentgenol 2003; 181: 1065–1070.
 • 38. Douville EC, Asaph JW, Dworkin RJ, Handy JR Jr, Canepa CS, Grunkemeier GL et al.: Sternal preservation: a better way to treat most sternal wound complications after cardiac surgery. Ann Thorac Surg 2004; 78: 1659–1664.
 • 39. Strecker T, Rösch J, Horch RE, Weyand M, Kneser U: Sternal wound infections following cardiac surgery: risk factor analysis and interdisciplinary treatment. Heart Surg Forum 2007; 10: E366–E371.
 • 40. Al-Ansary D, Waddington G, Adams R: Measurement of non-physiological movement in sternal instability by ultrasound. Ann Thorac Surg 2007; 83: 1513–1516.
 • 41. Martino F, D’Amore M, Angelelli G, Macarini, Cantatore FP: Echographic study of Tietze’s syndrome. Clin Rheumatol 1991; 10: 2–4.
 • 42. Choi YW, Im JG, Song CS, Lee JS: Sonography of the costal cartilage: normal anatomy and preliminary clinical application. J Clin Ultrasound 1995; 23: 243–250.
 • 43. Kamel M, Kotob H: Ultrasonographic assessment of local steroid injection in Tietze’s syndrome. Br J Rheumatol 1997; 36: 547–550.
 • 44. Chira R, Chira A, Mircea PA: Thoracic wall ultrasonography – normal and pathological findings. Pictorial essay. Med Ultrason 2011; 13: 228–233.
 • 45. Rukavina I: SAPHO syndrome: a review. J Child Orthop 2015; 9: 19–27.
 • 46. Duan N, Chen X, Liu W, Wang J, Wang Z: Multimodal imaging findings of SAPHO syndrome with no skin lesions: a report of three cases and review of the literature. Exp Ther Med 2016; 12: 2665–2670.
 • 47. Franquet T, Giménez A, Alegret X, Sanchis E, Rivas A: Imaging findings of sternal abnormalities. Eur Radiol 1997; 7: 492–497.
 • 48. Meuwly JY, Wicky S, Schnyder P, Lepori D: Slipping rib syndrome. A place for sonography in the diagnosis of a frequently overlooked cause of abdominal or low thoracic pain. J Ultrasound Med 2002; 21: 339–343.
 • 49. Lee SJ, Jacobson JA, Kim SM, Fessell D, Jiang Y, Girish G et al.: Distal pectoralis major tears. Sonographic characterization and potential diagnostic pitfalls. J Ultrasound Med 2013; 32: 2075–2081.
 • 50. Jiang J, Cui LG, Wang JR, Jiang L, Li ZQ, Zhao B: Sonographic findings of pectoralis major and its tears. Beijing Da Xue Xue Bao 2016; 18: 166–169.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-7cc11dba-d777-466d-be41-d4ba78dd5d82
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.