PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2009 | 9 | 3 | 159-163
Article title

Zaburzenia autonomiczne w chorobie Parkinsona

Authors
Content
Title variants
EN
Autonomic dysfunctions in Parkinson’s disease
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Idiopathic Parkinson’s disease is a progressive neurological disorder, characterized by the occurrence of various movement and non-motor disturbances (olfactory, neuropsychiatric and autonomic dysfunctions). This paper discusses autonomic disturbances in Parkinson’s disease, which significantly impair patients. Autonomic dysfunctions are present already in early disease stages. They include cardiovascular, urogenital system dysfunctions, gastrointestinal, feeding, thermoregulatory disturbances, and seborrhoea. Autonomic dysfunctions in Parkinson’s disease are related to the function of parasympathetic and sympathetic system. This paper discusses the detailed clinical and neuropathological correlation, which includes scope of the autonomic functions. The research proved that disability of patients with Parkinson’s disease is mainly related to the levodopa non-responding symptoms (neuropsychiatric disturbances, falls, dysphagia, urinary dysfunction and orthostatic hypotension). These disturbances significantly worsen the patient’s life quality, and even disallow an independent functioning. In such cases there is a need to consider administration of drugs with action mechanism different than dopaminergic. There is a need to recognize the levodopa non-responding symptoms in patients with Parkinson’s disease, which may be very disturbing for the patient. A proper diagnosis of patient’s dysfunctions is very important, since sometimes an increasing levodopa treatment may have a negative impact upon patient’s condition. The paper discusses various therapy methods, based mainly upon the recommendations of the European Federation of Neurological Societies (EFNS).
PL
Idiopatyczna choroba Parkinsona jest postępującym neurologicznym schorzeniem charakteryzującym się występowaniem licznych, różnych ruchowych i pozaruchowych zaburzeń (zaburzenia węchu, neuropsychiatryczne oraz układu autonomicznego). Niniejsza praca omawia zaburzenia autonomiczne w chorobie Parkinsona, które w sposób poważny upośledzają chorych. Zaburzenia autonomiczne mogą być obecne już we wczesnych okresach choroby. Obejmują dysfunkcje układu sercowo-naczyniowego, układu moczowo-płciowego, zaburzenia żołądkowo-jelitowe, odżywiania, termoregulacji oraz wydzielanie łoju. Zaburzenia autonomiczne w chorobie Parkinsona związane są z funkcją układu przywspółczulnego i współczulnego. W pracy omówiono dokładną korelację kliniczno-neuropatologiczną zawierającą zakres funkcji autonomicznych. Badania wykazały, że niesprawność osób z chorobą Parkinsona głównie jest związana z objawami niereagującymi na leczenie lewodopą (zaburzenia neuropsychiatryczne, upadki, dysfunkcje połykania i układu moczowego oraz niedociśnienie ortostatyczne). Zaburzenia te znacznie pogarszają jakość życia chorego, a nawet uniemożliwiają mu samodzielne funkcjonowanie. W takich przypadkach istnieje konieczność rozważenia podawania leków o innym mechanizmie działania niż leki dopaminergiczne. Istnieje konieczność rozpoznawania u osób z chorobą Parkinsona objawów niereagujących na leczenie lewodopą, które mogą być bardzo uciążliwe dla chorego. Właściwe rozpoznanie zaburzeń u chorego jest bardzo ważne, gdyż czasami zwiększanie dawki lewodopy może mieć negatywny wpływ na stan pacjenta. W pracy są dyskutowane różne sposoby leczenia, głównie w oparciu o zalecenia Europejskiej Federacji Towarzystw Neurologicznych (EFNS).
Discipline
Year
Volume
9
Issue
3
Pages
159-163
Physical description
Contributors
 • Klinika Neurologii i Epileptologii CMKP, SPSK im. prof. W. Orłowskiego, ul. Czerniakowska 231, 00-416 Warszawa, tel.: 022 629 43 49, faks: 022 584 13 06,
References
 • 1. Jankovic J.: Parkinson’s disease: clinical features and diagnosis. J. Neurol. Neurosurg. Psychiatry 2008; 79: 368-376.
 • 2. Braak H., Ghebremedhin E., Rub U. i wsp.: Stages of the development of Parkinson’s disease-related pathology. Cell Tissue Res. 2004; 318: 121-134.
 • 3. Ziemssen T, Reichmann H.: Non-motor dysfunction in Parkinson’s disease. Parkinsonism Relat. Disord. 2007; 13: 323-332.
 • 4. Probst A., Bloch A., Tolnay M.: New insights into the pathology of Parkinson’s disease: does the peripheral autonomic system become central? Eur. J. Neurol. 2008; 15 (supl. 1): 1-4.
 • 5. Wolters E.C., Braak H.: Parkinson’s disease: premotor clinico-patholocical correlations. J. Neural Transm. Suppl. 2006: (70): 309-319.
 • 6. Litvan I., Bhatia K.P., Burn D.J. i wsp.: Movement Disorders Society Scientific Issues Committee report: SIC Task Force appraisal of clinical diagnostic criteria for parkinsonian disorders. Mov. Disord. 2003; 18: 467-486.
 • 7. Suchowersky O., Reich S., Perlmutter J. i wsp.: Practice Parameter: diagnosis and prognosis of new onset Parkinson disease (an evidence-based review): report of the Quality Standards Subcommmitttee of the American Academy of Neurology. Neurology 2006; 66: 968-975.
 • 8. Chaudhuri K.R.: Autonomic dysfunction in movement disorders. Curr. Opin. Neurol. 2001; 14: 505-511.
 • 9. Sethi K.D.: Clinical aspects of Parkinson disease. Curr. Opin. Neurol. 2002; 15: 457-460.
 • 10. Zesiewicz T.A., Sulivan K.L., Hauser R.A.: Nonmotor symptoms of Parkinson’s disease. Expert Rev. Neurother. 2006; 6: 1811-1822.
 • 11. Dubow J.S.: Autonomic dysfunction in Parkinson’s disease. Dis. Mon. 2007; 53: 265-274.
 • 12. Wolters E.C., Bosboom J.L.W: Parkinsonism. W: Wolters E.C., van Laar T., Berendse H.W (red.): Parkinsonism and Related Disorders. VU University Press, Amsterdam 2007: 143-158.
 • 13. Poewe W.: Non-motor symptoms of Parkinson’s disease. Eur. J. Neurol. 2008; 15 (supl. 1): 14-20.
 • 14. Siderowf A., Stern M.B.: Premotor Parkinson’s disease: clinical features, detection, and prospects for treatment. Ann. Neurol. 2008; 64 (supl. 2): 139-147.
 • 15. Verbaan D., Marinus J., Visser M. i wsp.: Patient-reported autonomic symptoms in Parkinson disease. Neurology 2007; 69: 333-341.
 • 16. Korchounov A., Kessler K.R., Yakhno N.N. i wsp.: Determinants of autonomic dysfunction in idiopathic Parkinson’s disease. J. Neurol. 2005; 252: 1530-1536.
 • 17. Potulska A., Friedman A., Królicki L., Spychała A.: Swallowing disorders in Parkinson’s disease. Parkinsonism Relat. Disord. 2003; 9: 349-353.
 • 18. Krygowska-Wajs A., Lorens K., Thor P. i wsp.: Gastric electromechanical dysfunction in Parkinson’s disease. Funct. Neurol. 2000; 15: 41-46.
 • 19. Kim J.S, Lee K.S., Song I. i wsp.: Cardiac sympathetic denervation is correlated with Parkinsonian midline motor symptoms. J. Neurol. Sci. 2008; 270: 122-126.
 • 20. Pursiainen V., Korpelainen J.T., Haapaniemi T.H. i wsp.: Blood pressure and heart rate in parkinsonian patients with and without wearing-off. Eur. J. Neurol. 2007; 14: 373-378.
 • 21. Leńska-Mieciek M., Derecka-Charzyńska I., Fiszer U. i wsp.: 123 I-metaiodobenzylguanidine myocardial scintigraphy in the differential diagnosis of patients with parkinsonian syndromes - case reports. Neurol. Neurochir. Pol. 2005; 39: 424-428.
 • 22. Korchounov A., Kessler K.R., Schipper H.I.: Differential effects of various treatment combinations on cardiovascular dysfunction in patients with Parkinson’s disease. Acta Neurol. Scand. 2004; 109: 45-51.
 • 23. Fujishiro H., Frigerio R., Burnett M. i wsp.: Cardiac sympathetic denervation correlates with clinical and pathologic stages of Parkinson’s disease. Mov. Disord. 2008; 15: 23: 1085-1092.
 • 24. Evidente VG., Caviness J.N., Adler C.H. i wsp.: Serum leptin concentration and satiety in Parkinson’s disease patients with and without weight loss. Mov. Disord. 2001; 16: 924-947.
 • 25. Fiszer U., Michałowska M., Baranowska M. i wsp.: Leptin and ghrelin concentrations and weight loss in Parkinson’s disease. Acta Neurol. Scand. w druku 2009.
 • 26. LeWitt P.A.: Lewodopa for the treatment of Parkinson’s disease. N. Engl. J. Med. 2008; 359: 2468-2476.
 • 27. Sethi K.: Levodopa unresponsive symptoms of Parkinson disease. Mov. Disord. 2008; 23 (supl. 3): 521-533.
 • 28. Hely M.A., Morris J.G., Reid WG., Trafficante R.: Sydney multicenter study of Parkinson’s disease: non-L-dopa-responsive problems dominate at 15 years. Mov. Disord. 2005; 20: 190-199.
 • 29. Chaudhuri K.R., Martinez-Martin P: Quantitation of non-motor symptoms in Parkinson’s disease. Eur. J. Neurol. 2008; 15 (supl. 2): 2-7.
 • 30. Chitnis S.: Optimizing therapeutic effects in patients with comorbidities: drug-resistant tremor, autonomic dysfunction, psychiatric disorders, and cognitive impairment. Neurol. Clin. 2008; 26 (supl. 3): 29-44.
 • 31. Truong D.D., Bhidaysiri R., Wolters E.: Management of non-motor symptoms in advanced Parkinson disease. J. Neurol. Sci. 2008; 266: 216-228.
 • 32. Horstink M., Tolosa E., Bonuccelli U. i wsp.: Review of the therapeutic management of Parkinson’s disease. Report of a joint task force of the European Federation of Neurological Societies and the Movement Disorder Society-European Section. Part I: early (uncomplicated) Parkinson’s disease. Eur. J. Neurol. 2006; 13: 1170-1185.
 • 33. Horstink M., Tolosa E., Bonuccelli U. i wsp.: Review of the therapeutic management of Parkinson’s disease. Report of a joint task force of the European Federation of Neurological Societies (EFNS) and the Movement Disorder Society-European Section (MDS-ES). Part II: late (complicated) Parkinson’s disease. Eur. J. Neurol. 2006; 13: 1186-1202.
 • 34. The National Collaborating Centre for Chronic Conditions. Parkinson’s disease. National clinical guideline for diagnosis and management in primary and secondary care. Royal College of Physicians, London 2006.
 • 35. Schapira A.H.: Future directions in the treatment of Parkinson’s disease. Mov. Disord. 2007; 22 (supl. 17): 385-391.
 • 36. Maguire-Zeiss K.A., Mhyre T.R., Federoff H.J.: Gazing into the future: Parkinson’s disease gene therapeutics to modify natural history. Exp. Neurol. 2008; 209: 101-113.
 • 37. Marras C., Lang A.: Changing concepts in Parkinson disease: moving beyond the decade of the brain. Neurology 2008; 70: 1996-2003.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-7bfb97f8-0a15-4ba5-8784-6295024e80fd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.