PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2018 | 9 | 66-73
Article title

Meteorytyka na Uniwersytecie Wileńskim. Podsumowanie

Content
Title variants
EN
Meteoritics at the Vilnius University. Summary of the research
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article summarizes the research on the history of meteoritics in Poland at the beginning of the 19th century. Pointed out the importance of the Vilnius University and working there of researchers and graduate students of the University.
Year
Volume
9
Pages
66-73
Physical description
Contributors
References
 • Bogatko M., 1816, Wiadomość o kamieniach meteorycznych w Wilnie maia d. 29 v. s. spadłych, Pamiętnik Magnetyczny Wileński, t. 1, s. 162–172.
 • Cassirer E., 2010, Filozofia Oświecenia, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Garbowska J., 1988, Badania geologiczne prowadzone przez wileński ośrodek naukowy w latach 1781–1832, [w:] J. Babicz, W. Grębecka (red.), Wkład wileńskiego ośrodka naukowego w przyrodnicze poznanie kraju (1781–1842), Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich – Wydawnictwo PAN, s. 69–114.
 • Jackiewicz M., 2010, Nauka i uczeni na Ziemi Wileńskiej od XVI w. do 1945 r., Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, Bydgoszcz.
 • Jakowicki I., 1825, Krótki wykład oryktognozyi i geognozji podług ostatniego układu Wernera, Wilno.
 • Kosiński J.W., 2013a, Ignacy Horodecki – jeden z zapomniany pionierów meteorytyki, Acta Societatis Metheoriticae Polonorum, 4, s. 55–70.
 • Kosiński J.W., 2013b, Stanisław Bonifacy Jundziłł i meteoryt Brahin, Acta Societatis Metheoriticae Polonorum, 4, s. 46–54.
 • Kosiński J.W., 2014, Feliks Drzewiński i „elektrogeneza” meteorytów, Acta Societatis Metheoriticae Polonorum, 5, s. 81–88.
 • Kosiński J.W., 2015, Jan Wolski i stracone „polskie L’Aigle”, Acta Societatis Metheoriticae Polonorum, 6, s. 90–95.
 • Kosiński J.W., 2016a, Braci Śniadeckich poglądy na meteoryty, Acta Societatis Metheoriticae Polonorum, 7, s. 82–92.
 • Kosiński J.W., 2016b, Ignacy Domeyko i „Martwa Krowa”, Acta Societatis Metheoriticae Polonorum, 7, s. 59–71.
 • Kumelski N.A., 1826a, Krótki wykład mineralogii podług zasad Wernera, część druga, Wilno.
 • Kumelski N.A., 1826b, Rozbiór dwóch rossyyskich aerolitów, Dziennik Wileński – Umiejętności i Sztuki, nr 1, s. 270–271.
 • Maślankiewicz K., 1936, Bogatko Makary, h. Pomian, Polski Słownik Biograficzny, t. 2, Kraków.
 • Żyszkiewicz A., 1838, Kamienie meteoryczne, Magazyn Powszechny, nr 17, str. 133–134; nr 19, str. 146–150; nr 20, str. 154–157, Warszawa.
 • Żyszkiewicz A., 1852, Świat zastosowany do pojęcia młodzieży, Warszawa.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-7bef740f-69c3-46e6-9d3d-1f10fd0ae3b7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.