PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2015 | 11 | 4 | 358–364
Article title

Immunostymulacja przy użyciu antygenów bakteryjnych – mechanizm działania i praktyka kliniczna w wirusowych zakażeniach układu oddechowego

Content
Title variants
EN
Immunostimulation using bacterial antigens – mechanism of action and clinical practice in viral respiratory tract infections
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Recurrent respiratory tract infections constitute a significant problem in the practice of a general practitioner and paediatrician. Antibiotic resistance of bacterial strains, which has been growing for years, prompts the search for alternative ways of combating pathogens. One of them is the usage of preparations based on cell lysis of various bacterial strains. Bacterial lysates have been available in Europe for many years. In preclinical trials, they are characterised by the capability of reducing infections caused by bacteria and viruses that are not the components of the preparations. A range of clinical trials have demonstrated their usefulness in reducing the frequency of seasonal respiratory tract infections and antibiotic use. Moreover, patients with chronic obstructive pulmonary disease gain an additional advantage in the form of the reduction of the risk of hospitalization due to disease exacerbations and a positive influence on the survival curve. The action of bacterial lysates is based on oral immunostimulation of gut-associated lymphoid tissue, which results in increased antibody production. Moreover, they activate a range of mucosal mechanisms of non-specific immunity, mainly by enhancing the activity of TLR-dependent mechanisms. The efficacy of this group of drugs has been confirmed in a range of clinical trials, systematic reviews and meta-analyses. Recent studies also indicate their immunoregulatory potential, suggesting that they might be used in the future in preventing allergies, asthma and autoimmune diseases. To conclude, physicians (paediatricians, laryngologists, pulmonologists) should consider reducing the use of antibiotics in their daily practice. Instead, they should offer preparations that promote the immune system, thus controlling infections in a better way.
PL
Nawracające zakażenia układu oddechowego stanowią istotny problem w codziennej praktyce lekarza rodzinnego i pediatry. Narastająca od lat oporność szeregu szczepów bakteryjnych na antybiotyki każe poszukiwać alternatywnych dróg walki z drobnoustrojami. Taką metodą jest stosowanie preparatów wytwarzanych w oparciu o lizę komórek wielu szczepów bakteryjnych. Lizaty bakteryjne są grupą leków dostępnych w Europie od wielu lat i w badaniach przedklinicznych charakteryzują się zdolnością do ograniczenia zakażeń wywoływanych przez wirusy oraz bakterie inne niż te, które są składnikiem preparatu. W szeregu badań klinicznych udowodniono ich przydatność w ograniczaniu częstości sezonowych zakażeń w układzie oddechowym oraz spożycia antybiotyków. U chorych z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc dodatkowym atutem było obniżenie ryzyka hospitalizacji wynikającej z zaostrzenia choroby podstawowej oraz dodatni wpływ na krzywą przeżycia. Działanie lizatów bakteryjnych opiera się na doustnej immunostymulacji tkanki limfatycznej związanej z przewodem pokarmowym, czego skutkiem jest zwiększona produkcja przeciwciał. Ponadto aktywują one szereg śluzówkowych mechanizmów odporności nieswoistej, głównie przez zwiększanie aktywności mechanizmów zależnych od receptorów TLR. Skuteczność tej grupy leków potwierdzono w szeregu badań klinicznych, przeglądów systematycznych oraz metaanaliz. Badania ostatnich lat wskazują także na potencjał immunoregulatorowy, jaki niosą ze sobą te preparaty, wskazując na możliwość ich stosowania w przyszłości w zapobieganiu alergii, astmie i chorobom z autoimmunizacji. Konkludując, warto rozważyć w codziennej praktyce lekarskiej (pediatry, laryngologia, pneumonologa) ograniczanie stosowania antybiotyków, w to miejsce oferując preparaty wspomagające układ odpornościowy w celu lepszej kontroli zakażeń.
Discipline
Year
Volume
11
Issue
4
Pages
358–364
Physical description
Contributors
 • Klinika Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa, Polska
 • Klinika Gastroenterologii i Żywienia Dzieci, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa, Polska
 • Klinika Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa, Polska
References
 • Berman S: Epidemiology of acute respiratory infections in children of developing countries. Rev Infect Dis 1991; 13 Suppl 6: S454–S462.
 • World Health Organization: Infection prevention and control of epidemic- and pandemic-prone acute respiratory diseases in health care. WHO/CDS/EPR/2007.6, 2014.
 • Williams BG, Gouws E, Boschi-Pinto C et al.: Estimates of worldwide distribution of child deaths from acute respiratory infections. Lancet Infect Dis 2002; 2: 25–32.
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych: Absencja chorobowa w 2014 roku. Warszawa 2014.
 • Bellanti JA: Recurrent respiratory tract infections in paediatric patients. Drugs 1997; 54 Suppl 1: 1–4.
 • Feleszko W, Ruszczyński M, Zalewski BM: Non-specific immune stimulation in respiratory tract infections. Separating the wheat from the chaff. Paediatr Respir Rev 2014; 15: 200–206.
 • Feleszko W, Grzela K, Wojtowicz A: Postępowanie z pacjentem z nawracającymi infekcjami układu oddechowego. Standardy Medyczne 2009; 6: 10–17.
 • Bernatowska E, Feleszko W, Cukrowska B et al.: Immunomodulacja w wieku rozwojowym w praktyce lekarza podstawowej opieki zdrowotnej – fakty i mity. Pediatria po Dyplomie 2013; 17: 27–37.
 • Holmgren J, Czerkinsky C: Mucosal immunity and vaccines. Nat Med 2005; 11 (Suppl): S45–S53.
 • Levy O: Innate immunity of the newborn: basic mechanisms and clinical correlates. Nat Rev Immunol 2007; 7: 379–390.
 • Shinya K, Okamura T, Sueta S et al.: Toll-like receptor pre-stimulation protects mice against lethal infection with highly pathogenic influenza viruses. Virol J 2011; 8: 97.
 • Bosisio D, Salogni L, Nowak N et al.: OM-85 shapes dendritic cel activation into a “pre-alert” phenotype. Eur Respir J 2011; 38 Suppl. 55: 701.
 • Wong JP, Christopher ME, Viswanathan S et al.: Antiviral role of toll-like receptor-3 agonists against seasonal and avian influenza viruses. Curr Pharm Des 2009; 15: 1269–1274.
 • Emmerich B, Emslander HP, Milatovic D et al.: Effects of a bacterial extract on local immunity of the lung in patients with chronic bronchitis. Lung 1990; 168 Suppl: 726–731.
 • Kearney SC, Dziekiewicz M, Feleszko W: Immunoregulatory and immunostimulatory responses of bacterial lysates in respiratory infections and asthma. Ann Allergy Asthma Immunol 2015; 114: 364–369.
 • Tuvim MJ, Evans SE, Clement CG et al.: Augmented lung inflammation protects against influenza A pneumonia. PLoS ONE 2009; 4: e4176.
 • Bessler WG, Vor dem Esche U, Masihi N: The bacterial extract OM-85 BV protects mice against influenza and Salmonella infection. Int Immunopharmacol 2010; 10: 1086–1090.
 • Clement CG, Evans SE, Evans CM et al.: Stimulation of lung innate immunity protects against lethal pneumococcal pneumonia in mice. Am J Respir Crit Care Med 2008; 177: 1322–1330.
 • Evans SE, Scott BL, Clement CG et al.: Stimulated innate resistance of lung epithelium protects mice broadly against bacteria and fungi. Am J Respir Cell Mol Biol 2010; 42: 40–50.
 • Steurer-Stey C, Lagler L, Straub DA et al.: Oral purified bacterial extracts in acute respiratory tract infections in childhood: a systematic quantitative review. Eur J Pediatr 2007; 166: 365–376.
 • Schaad UB: OM-85 BV, an immunostimulant in pediatric recurrent respiratory tract infections: a systematic review. World J Pediatr 2010; 6: 5–12.
 • Cazzola M, Anapurapu S, Page CP: Polyvalent mechanical bacterial lysate for the prevention of recurrent respiratory infections: a meta-analysis. Pulm Pharmacol Ther 2012; 25: 62–68.
 • Del-Rio-Navarro BE, Espinosa Rosales F, Flenady V et al.: Immunostimulants for preventing respiratory tract infection in children. Cochrane Database Syst Rev 2006; (4): CD004974.
 • Weinberger M: Can we prevent exacerbations of asthma caused by common cold viruses? J Allergy Clin Immunol 2010; 126: 770–771.
 • Schaad UB, Mutterlein R, Goffin H; BV-Child Study Group: Immunostimulation with OM-85 in children with recurrent infections of the upper respiratory tract: a double-blind, placebocontrolled multicenter study. Chest 2002; 122: 2042–2049.
 • Gutierrez-Tarango MD, Berber A: Safety and efficacy of two courses of OM-85 BV in the prevention of respiratory tract infections in children during 12 months. Chest 2001; 119: 1742–1748.
 • Ciprandi G, Tosca MA, Fasce L: Allergic children have more numerous and severe respiratory infections than non-allergic children. Pediatr Allergy Immunol 2006; 17: 389–391.
 • Razi CH, Harmancı K, Abacı A et al.: The immunostimulant OM-85 BV prevents wheezing attacks in preschool children. J Allergy Clin Immunol 2010; 126: 763–769.
 • Ahanchian H, Jones CM, Chen YS et al.: Respiratory viral infections in children with asthma: do they matter and can we prevent them? BMC Pediatr 2012; 12: 147.
 • Liao JY, Zhang T: [Influence of OM-85 BV on hBD-1 and immunoglobulin in children with asthma and recurrent respiratory tract infection]. Zhongguo Dang Dai Er Ke Za Zhi 2014; 16: 508–512.
 • Lau S, Gerhold K, Zimmermann K et al.: Oral application of bacterial lysate in infancy decreases the risk of atopic dermatitis in children with 1 atopic parent in a randomized, placebo-controlled trial. J Allergy Clin Immunol 2012; 129: 1040–1047.
 • Weinberger M, Del-Rio-Navarro BE, Espinosa-Rosales FJ: Commentary on: ‘Immunostimulants for preventing respiratory tract infection in children’ with a response from the review authors. Evid Based Child Health 2012; 7: 718–720.
Document Type
review
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-7bd8e431-e88c-4fd7-affb-11f05012d8e0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.