PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2010 | 8 | 1 | 34-39
Article title

Wartość prognostyczna surowiczych stężeń SCC-Ag i CYFRA 21-1 we wczesnych postaciach płaskonabłonkowego raka szyjki macicy

Content
Title variants
EN
Prognostic value of serum levels of SCC-Ag and CYFRA 21-1 in early-stage squamous cell carcinoma of the uterine cervix
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Several markers present in tumor tissues and body fluids considerably aid in early diagnosis, enabling both correct decision- making qualifying patients to high-risk groups, monitoring of the patients’ response to treatment implemented and heralding the possibility of distant metastases or local recurrence. The paper presents correlations of elevated serum levels of CYFRA 21-1 and SCC-Ag with clinical stage, histological differentiation grade and survival rates of 89 patients with FIGO stage IB/IIA squamous cell carcinoma of the uterine cervix. Marker levels were assessed prior to surgery using immunoenzymatic assay kits. Two groups of patients were defined: I (n=31; 35%) surviving less than 5 years and II (n=58; 65%) surviving more than 5 years. CYFRA 21-1 levels exceeding 3.5 ng/ml were present in 42% of patients. Elevation of SCC-Ag level above 1.5 ng/ml was seen in 48% of patients. No correlations were noticed between elevation of serum levels of markers studied and clinical stage nor histological differentiation grade. Patients presenting marker levels below reference values benefited from longer survival. Patients surviving less than 5 years had a statistically significant elevation of baseline serum SCC-Ag levels (p<0.001). These results suggest that patients presenting at an early clinical stage of squamous cell carcinoma and having elevated serum levels of CYFRA 21-1 and SCC-Ag, require neoadjuvant chemotherapy prior to surgical treatment.
PL
Obecne w tkance nowotworowej oraz płynach ustrojowych liczne markery wspomagają wczesną diagnostykę, umożliwiają zarówno podjęcie decyzji o zakwalifikowaniu do grupy o wysokim ryzyku zachorowania, jak i monitorowanie odpowiedzi na zastosowane leczenie, ponadto wskazują na możliwość wystąpienia przerzutów odległych lub wznowy miejscowej. W pracy badano związek pomiędzy wzrostem surowiczych stężeń CYFRA 21-1 i SCC-Ag a zaawansowaniem klinicznym, stopniem histologicznego zróżnicowania oraz czasem przeżycia 89 chorych na raka płaskonabłonkowego szyjki macicy w stopniu klinicznego zaawansowania IB i IIA (wg FIGO). Oceny markerów dokonano przed leczeniem operacyjnym za pomocą immunoenzymatycznych zestawów detekcyjnych. Wyłoniono dwie grupy: I – 31 leczonych (35%) z czasem przeżycia <5 lat i II – 58 (65%) z czasem przeżycia >5 lat. Stężenia CYFRA 21-1 wyższe niż 3,5 ng/ml stwierdzono u 42% chorych. Wzrost SCC-Ag powyżej 1,5 ng/ml wykazano u 48% pacjentek. Nie ujawniono zależności pomiędzy wzrostem stężeń badanych markerów a stopniem zaawansowania klinicznego, jak również zróżnicowaniem histologicznym raka. U chorych, u których stwierdzono niższe od wartości referencyjnych stężenia obu markerów, odnotowano dłuższy czas przeżycia. W grupie leczonych z czasem przeżycia krótszym niż 5 lat wykazano istotny statystycznie wzrost wartości wyjściowych stężeń SCC-Ag (p<0,001). Wyniki badań sugerują, że chore na raka płaskonabłonkowego szyjki macicy we wczesnych stadiach zaawansowania klinicznego, u których przed leczeniem odnotowano podwyższone stężenia CYFRA 21-1 i SCC-Ag, wymagają neoadiuwantowej chemioterapii poprzedzającej leczenie operacyjne. Słowa kluczowe: płaskonabłonkowy rak szyjki macicy, CYFRA 21-1, SCC-Ag, surowica
Discipline
Year
Volume
8
Issue
1
Pages
34-39
Physical description
Contributors
 • Zakład Położnictwa, Ginekologii i Opieki Położniczo-Ginekologicznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Warszawska 15, 15-062 Białystok, tel.: 85 748 88 69, faks: 85 748 88 60.
 • Zakład Położnictwa, Ginekologii i Opieki Położniczo-Ginekologicznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
 • Zakład Patomorfologii Lekarskiej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
 • Klinika Kardiologii Inwazyjnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku
 • Zakład Położnictwa, Ginekologii i Opieki Położniczo-Ginekologicznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
 • Oddział Ginekologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Białymstoku
References
 • 1. Bielska-Lasota M., Inghelmann R., van de Poll-Franse L. i wsp.: EUROCARE Working Group: Trends in cervical cancer survival in Europe, 1983-1994: a population-based study. Gynecol. Oncol. 2007; 105: 609-619.
 • 2. Moore D.H.: Cervical cancer. Obstet. Gynecol. 2006; 107: 1152-1161.
 • 3. Sardi J.E., Boixadera M.A., Sardi J.J.: Neoadjuvant chemotherapy in cervical cancer: a new trend. Curr. Opin. Obstet. Gynecol. 2005; 17: 43-47.
 • 4. Van de Putte G., Lie A.K., Vach W i wsp.: Risk grouping in stage IB squamous cell cervical carcinoma. Gynecol. Oncol. 2005; 99: 106-112.
 • 5. Gadducci A., Cosio S., Carpi A. i wsp.: Serum tumor markers in the management of ovarian, endometrial and cervical cancer. Biomedicine Pharmacother. 2004; 58: 24-38.
 • 6. Gadducci A., Tana R., Fanucchi A. i wsp.: Biochemical prognostic factors and risk of relapses in patients with cervical cancer. Gynecol. Oncol. 2007; 107 (supl. 1): S23-S26.
 • 7. Gaarenstroom K.N., Kenter G.G., Bonfrer J.M. i wsp.: Can initial serum cyfra 21-1, SCC antigen, and TPA levels in squamous cell cervical cancer predict lymph node metasta-ses or prognosis? Gynecol. Oncol. 2000; 77: 164-170.
 • 8. Kato H., Torigoe T.: Radioimmunoassay for tumor antigen of human cervical squamous cell carcinoma. Cancer 1977; 40: 1621-1628.
 • 9. de Bruijn H.W, Duk J.M., van der Zee A.G. i wsp.: The clinical value of squamous cell carcinoma antigen in cancer of the uterine cervix. Tumour Biol. 1998; 19: 505-516.
 • 10. Esajas M.D., Duk J.M., de Bruijn H.W i wsp.: Clinical value of routine serum squamous cell carcinoma antigen in follow-up of patients with early-stage cervical cancer. J. Clin. Oncol. 2001; 19: 3960-3966.
 • 11. Chu P.G., Weiss L.M.: Keratin expression in human tissues and neoplasms. Histopathology 2002; 40: 403-439.
 • 12. Terlikowski S., Lenczewski A., Dobrzycka B. i wsp.: Wartość prognostyczna stężeń fragmentów cytokeratyny 19 (CYFRA 21-1) w surowicy krwi chorych na raka szyjki macicy. Gin. Onkol. 2004; 2: 181-185.
 • 13. Yazigi R., Castillo R., Aliste G. i wsp.: Cyfra 21-1 marker in carcinoma of the cervix. Int. J. Gynecol. Cancer 2000; 10: 203-206.
 • 14. Davelaar E.M., van de Lande J., von Mensdorff-Pouilly S. i wsp.: A combination of serum tumor markers identifies high-risk patients with early-stage squamous cervical cancer. Tumor Biol. 2008; 29: 9-17.
 • 15. Volgger B., Aspisirengil C., Genser-Krimbacher E. i wsp.: Prognostic significance of TPA versus SCC-Ag, CEA and neopterin in carcinoma of the uterine cervix. Cancer Lett. 2008; 262: 183-189.
 • 16. Juang C.M., Wang P.H., Yen M.S. i wsp.: Application of tumor markers CEA, TPA, and SCC-Ag in patients with low-risk FIGO stage IB and IIA squamous cell carcinoma of the uterine cervix. Gynecol. Oncol. 2000; 76: 103-106.
 • 17. Molina R., Filella X., Auge J.M. i wsp.: CYFRA 21.1 in patients with cervical cancer: comparison with SCC and CEA. Anticancer Res. 2005; 25: 1765-1771.
 • 18. Reesink-Peters N., van der Velden J., ten Hoor K.A. i wsp.: Preoperative serum squamous cell carcinoma antigen levels in clinical decision making for patients with early-stage cervical cancer. J. Clin. Oncol. 2005; 23: 1455-1462.
 • 19. Pras E., Willemse P.H., Canrinus A.A. i wsp.: Serum squamous cell carcinoma antigen and CYFRA 21-1 in cervical cancer treatment. Int. J. Radiat. Oncol. Biol. Phys. 2002; 52: 23-32.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-7bbed04e-6e3b-4b4c-bbfe-6ab75d585647
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.