PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2014 | 12 | 4 | 301–307
Article title

Współczesne poglądy na postępowanie w przypadkach raka szyjki macicy w trakcie ciąży

Content
Title variants
EN
Common approaches to the management of cervical cancer in pregnancy
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Malignancies are rarely diagnosed in pregnant women, yet the increasing age of women getting pregnant contributes to a higher incidence of cancers during this period. Apart from breast cancer, cervical cancer is the most frequently diagnosed malignancy in the said population. The co-occurrence of pregnancy and cancer affects decisions related to diagnostics, treatment, the manner of parturition, the course of the postpartum period and postnatal care. At each stage, the management requires consensus – developed by a multidisciplinary team composed of specialists of different fields: gynecologic oncology, obstetrics, neonatology and oncology. The choice of procedures is also dependent on the patient’s decision regarding the continuation of pregnancy. The majority of reports do not point to any differences in the survival rate between women diagnosed with cervical carcinoma during pregnancy and other women affected by the disease. However, it has been confirmed that pregnancy does not have any effect on the survival time of women affected by invasive cancer. With a broader knowledge of pharmacokinetics of cytostatic drugs administered during pregnancy and new oncologic methods as well as the improvement in the care of a treated mother and fetus, the diagnostic and therapeutic procedures also change. In the case of higher stages of cancer, the latest recommendations suggest the performance of lymphadenectomy in order to assess a high risk of the disease. Is some cases, neoadjuvant chemotherapy is also applied until the fetus reaches its maturity. This paper summarizes the latest scientific reports and recommendations of international expert groups regarding the treatment of cervical cancer during pregnancy.
PL
U ciężarnych nowotwory złośliwe rozpoznaje się rzadko, jednak coraz późniejszy wiek kobiet zachodzących w ciążę przyczynia się do wzrostu częstości występowania chorób nowotworowych w tym okresie. Obok raka piersi do najczęściej diagnozowanych w omawianej grupie należy rak szyjki macicy. Współwystępowanie ciąży i raka wpływa na decyzje dotyczące diagnostyki, leczenia, sposobu porodu, przebiegu połogu i opieki nad noworodkiem. Postępowanie na każdym etapie wymaga konsensusu – opracowanego przez zespół multidyscyplinarny, w którego skład powinni wchodzić specjaliści z kilku dziedzin: ginekologii onkologicznej, położnictwa, neonatologii i onkologii. Wybór postępowania zależy także od decyzji pacjentki odnośnie do kontynuacji ciąży. W większości doniesień nie stwierdza się różnicy w przeżywalności między kobietami, u których raka szyjki macicy rozpoznano w czasie ciąży, a pozostałymi chorymi. Potwierdzono, że ciąża nie wpływa na czas przeżycia kobiet z rakiem inwazyjnym. Coraz większa wiedza na temat farmakokinetyki cytostatyków podawanych w trakcie ciąży i nowych metod onkologicznych oraz poprawa opieki nad leczoną matką i płodem sprawiają, że zmienia się postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne. W wyższych stopniach zaawansowania klinicznego ostatnie rekomendacje zalecają wykonanie limfadenektomii, pozwalającej określić wysokie ryzyko choroby. W wybranych przypadkach stosuje się również chemioterapię neoadiuwantową – do czasu uzyskania dojrzałości płodu. W pracy przedstawiono najnowsze doniesienia naukowe i zalecenia międzynarodowych grup ekspertów dotyczące leczenia raka szyjki macicy u kobiet w ciąży.
Discipline
Year
Volume
12
Issue
4
Pages
301–307
Physical description
Contributors
 • Klinika Ginekologii Onkologicznej, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Beata Śpiewankiewicz
 • Klinika Ginekologii Onkologicznej, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Beata Śpiewankiewicz
 • Klinika Onkologii i Chorób Wewnętrznych, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Kierownik Kliniki: dr n. med. Beata Jagielska
References
 • 1. Germann N., Haie-Meder C., Morice P. i wsp.: Management and clinical outcomes of pregnant patients with invasive cervical cancer. Ann. Oncol. 2005; 16: 397-402.
 • 2. Creasman W.T.: Cancer and pregnancy. Ann. N. Y. Acad. Sci. 2001; 943: 281-286.
 • 3. Brown D., Berran P., Kaplan K.J. i wsp.: Special situations: abnormal cervical cytology during pregnancy. Clin. Obstet. Gynecol. 2005; 48: 178-185.
 • 4. Palle C., Bangsb0ll S., Andreasson B.: Cervical intraepithelial neoplasia in pregnancy. Acta Obstet. Gynecol. Scand. 2000; 79: 306-310.
 • 5. Michael C.W., Esfahani EM.: Pregnancy-related changes: a retrospective review of 278 cervical smears. Diagn. Cytopathol. 1997; 17: 99-107.
 • 6. Massad L.S., Einstein M.H., Huh W.K. i wsp.: 2012 updated consensus guidelines for the management of abnormal cervical cancer screening tests and cancer precursors. Obstet. Gynecol. 2013; 121: 829-846.
 • 7. Amant F., Halaska M.J., Fumagalli M. i wsp.: Gynecologic cancers in pregnancy: guidelines of a second international consensus meeting. Int. J. Gynecol. Cancer 2014; 24: 394-403.
 • 8. Chen M.M., Coakley F.V., Kaimal A., Laros R.K. Jr: Guidelines for computed tomography and magnetic resonance imaging use during pregnancy and lactation. Obstet. Gynecol. 2008; 112: 333-340.
 • 9. Kanal E., Barkovich A.J., Bell C. i wsp.; ACR Blue Ribbon Panel on MR Safety: ACR guidance document for safe MR practices: 2007. AJR Am. J. Roentgenol. 2007; 188: 1447-1474.
 • 10. Amant F., Van Calsteren K., Halaska M.J.: Gynecologic cancers in pregnancy: guidelines of an international consensus meeting. Int. J. Gynecol. Cancer 2009; 19 supl. 1: S1-S12.
 • 11. Goldberg G.L., Altaras M.M., Block B.: Cone cerclage in pregnancy. Obstet. Gynecol. 1991; 77: 315-317.
 • 12. Hollier L.: Operative procedures on the cervix. W: Gilstrap L.C. III, Cunningham F.G., Van Dorsten J.P (red.): Operative Obstetrics. McGraw-Hill, New York 2002: 515-517.
 • 13. Ring A.E., Smith I.E., Jones A. i wsp.: Chemotherapy for breast cancer during pregnancy: an 18-year experience from five London teaching hospitals. J. Clin. Oncol. 2005; 23: 4192-4197.
 • 14. Lei H., Furth E.E., Kalluri R. i wsp.: A program of cell death and extracellular matrix degradation is activated in the amnion before the onset of labor. J. Clin. Invest. 1996; 98: 1971-1978.
 • 15. McLaren J., Taylor D.J., Bell S.C.: Increased incidence of apoptosis in non-labour-affected cytotrophoblast cells in term fetal membranes overlying the cervix. Hum. Reprod. 1999; 14: 2895-2900.
 • 16. Zemlickis D., Lishner M., Degendorfer P. i wsp.: Maternal and fetal outcome after invasive cervical cancer in pregnancy. J. Clin. Oncol. 1991; 9: 1956-1961.
 • 17. Nevin J., Soeters R., Dehaeck K. i wsp.: Advanced cervical carcinoma associated with pregnancy. Int. J. Gynecol. Cancer 1993; 3: 57-63.
 • 18. van der Vange V., Weverling G.J., Ketting B.W. i wsp.: The prognosis of cervical cancer associated with pregnancy: a matched cohort study. Obstet. Gynecol. 1995; 85: 1022-1026.
 • 19. Rydzewska L., Tierney J., Vale C.L., Symonds P.R.: Neoadjuvant chemotherapy plus surgery versus surgery for cervical cancer. Cochrane Database Syst. Rev. 2012; 12: CD007406.
 • 20. Zagouri F., Sergentanis T.N., Chrysikos D., Bartsch R.: Platinum derivatives during pregnancy in cervical cancer: a systematic review and meta-analysis. Obstet. Gynecol. 2013; 121: 337-343.
 • 21. Zagouri F., Sergentanis T.N., Chrysikos D. i wsp.: Taxanes for ovarian cancer during pregnancy: a systematic review. Oncology 2012; 83: 234-238.
 • 22. Van Calsteren K., Heyns L., De Smet F. i wsp.: Cancer during pregnancy: an analysis of 215 patients emphasizing the obstetrical and the neonatal outcomes. J. Clin. Oncol. 2010; 28: 683-689.
 • 23. Cardonick E., Iacobucci A.: Use of chemotherapy during human pregnancy. Lancet Oncol. 2004; 5: 283-291.
 • 24. Rob L., Skapa P., Robova H.: Fertility-sparing surgery in patients with cervical cancer. Lancet Oncol. 2011; 12: 192-200.
 • 25. Schmeler K.M., Frumovitz M., Ramirez P.T.: Conservative management of early stage cervical cancer: is there a role for less radical surgery? Gynecol. Oncol. 2011; 12: 321-325.
 • 26. Sood A.K., Sorosky J.I., Mayr N. i wsp.: Cervical cancer diagnosed shortly after pregnancy: prognostic variables and delivery routes. Obstet. Gynecol. 2000; 95: 832-838.
 • 27. Cliby W.A., Dodson M.K., Podratz K.C.: Cervical cancer complicated by pregnancy: episiotomy site recurrences following vaginal delivery. Obstet. Gynecol. 1994; 84: 179-182.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-7bb0bdd3-342d-46bb-9c11-4476efaaa155
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.