PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2009 | 9 | 3 | 164-182
Article title

Nowotwory ośrodkowego układu nerwowego u płodu

Content
Title variants
EN
Foetal tumours of the central nervous system
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Current scientific literature on a subject of foetal brain tumours, however rich, consists mainly of case reports, produced by either obstetricians – ultrasonographers or radiologists and neuropathologists. In this review, we summarize state of the art literature on that subject and we performed a meta-analysis of 92 cases from that literature and presented our own cases referred to us as to a reference centre. This centre is obstetrical and paediatric and provides a complex care for both a pregnant woman, a foetus and, eventually, a newborn with a brain tumour. We report here the main categories of the central nervous system (CNS) foetal tumours: subependymal giant cell astrocytoma (SEGA), teratomas, lipomas, medulloblastomas and germinomas. Foetal brain tumours are mainly sporadic and familial occurrences are rare. We cover prenatal diagnosis – ultrasonography and magnetic resonance imaging (MRI). Foetal brain tumours are relatively readily diagnosed by ultrasonography provided their diameter exceeded 10 mm. However, they may be difficult to detect if “covered” as in cases of unilateral ventriculomegaly or in asymmetric hydrocephalus. The medical procedures, problems of termination of pregnancy in Poland and postnatal prognosis are also described. Eventually, tumours of the CNS in pregnancy are also discussed.
PL
Dostępna literatura na temat nowotworów ośrodkowego układu nerwowego (OUN) u płodów, chociaż niezwykle bogata, składa się głównie z doniesień kazuistycznych, opracowanych zarówno przez położników ultrasonografistów, jak i przez radiologów i neuropatologów. W niniejszej pracy dokonano przeglądu piśmiennictwa, metaanalizy obejmującej 92 przypadki z literatury, ilustrując tekst przykładami z własnego ośrodka referencyjnego – położniczo-pediatrycznego, w którym zapewniona jest kompleksowa opieka zarówno dla ciężarnej, płodu, jak i noworodka z nowotworem OUN. Omówiono podstawowe typy nowotworów wykrywanych w okresie prenatalnym. Są to: podwyściółkowy astrocytoma olbrzymiokomórkowy (SEGA), potworniaki, tłuszczaki, medulloblastoma i nowotwory terminalne. Nowotwory OUN płodu są najczęściej sporadyczne. Rodzinne występowanie anomalii spotyka się wyjątkowo rzadko. Na szczególną uwagę zasługuje diagnostyka prenatalna – ultrasonografia i obrazowanie z użyciem magnetycznego rezonansu jądrowego. Nowotwory OUN stosunkowo łatwo można uwidocznić ultrasonograficznie, gdy ich średnica przekracza 10 mm. Trudne do wykrycia i „przesłonięte” mogą być one w przypadkach jednostronnej wentrykulomegalii lub w asymetrycznym wodogłowiu. W niektórych przypadkach nie tylko nie udaje się ustalić dokładnego rozpoznania nowotworu OUN płodu, ale można rozpoznać ultrasonograficznie jedynie wodogłowie. Dopiero badanie neuropatologiczne okolicy wodociągu mózgu może ujawnić anomalie, np. pod postacią glioneuronalnego hamartomatu. Omówiono także postępowanie w przypadku stwierdzenia nowotworu u płodu, możliwość terminacji ciąży w Polsce oraz losy noworodka po porodzie. W diagnostyce różnicowej należy brać pod uwagę stwardnienie guzowate, krwawienia do ośrodkowego układu nerwowego, hemimegaencephalon, „tętniak” żyły Galena oraz torbiele pajęczynówki. Opisano także problem nowotworu OUN u ciężarnej.
Discipline
Year
Volume
9
Issue
3
Pages
164-182
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Katedra Embriologii, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Adres do korespondencji: Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki, ul. Rzgowska 281/289, 93-345 Łódź
References
 • 1. DeVore G., Hobbins J.: Diagnosis of structural abnormalities in the fetus. Clin. Perinatol. 1979; 6: 293.
 • 2. Kamil D., Tepelmann J., Berg C. i wsp.: Spectrum and outcome of prenatally diagnosed fetal tumors. Ultrasound Obstet. Gynecol. 2008; 31: 296-302.
 • 3. Woodward P.J.: CNS Tumors. W: Kennedy A., Sohaey R., Byrne J.L.B. i wsp. (red.): Diagnostic Imaging Obstetrics. Elsevier Health Sciences, 2005.
 • 4. Gangemi M., Maiuri F., Donati P. i wsp.: Familial cerebral cavernous angiomas. Neurol. Res. 1990; 12: 131-136.
 • 5. Dietrich M., Block G., Pogoda J.M. i wsp.: A review: dietary and endogenously formed N-nitroso compounds and risk of childhood brain tumors. Cancer Causes Control. 2005; 16: 619-635.
 • 6. Huncharek M., Kupelnick B.: A meta-analysis of maternal cured meat consumption during pregnancy and the risk of childhood brain tumors. Neuroepidemiology 2004; 23: 78-84.
 • 7. Efird J.T., Holly E.A., Cordier S. i wsp.: Beauty product-related exposures and childhood brain tumors in seven countries: results from the SEARCH International Brain Tumor Study. J. Neurooncol. 2005; 72: 133-147.
 • 8. Efird J.T., Holly E.A., Preston-Martin S. i wsp.: Farm-related exposures and childhood brain tumours in seven countries: results from the SEARCH International Brain Tumour Study. Paediatr. Perinat. Epidemiol. 2003; 17: 201-211.
 • 9. Cordier S., Mandereau L., Preston-Martin S. i wsp.: Parental occupations and childhood brain tumors: results of an international case-control study. Cancer Causes Control. 2001; 12: 865-874.
 • 10. Sipowicz M.A., Laudański T.: Smoking in pregnancy - long term effect. Ginekol. Pol. 2002; 73: 546-552.
 • 11. Brooks D.R., Mucci L.A., Hatch E.E., Cnattingius S.: Maternal smoking during pregnancy and risk of brain tumors in the offspring. A prospective study of 1.4 million Swedish births. Cancer Causes Control. 2004; 15: 997-1005.
 • 12. Filippini G., Maisonneuve P., McCredie M. i wsp.: Relation of childhood brain tumors to exposure of parents and children to tobacco smoke: the SEARCH international case-control study. Surveillance of Environmental Aspects Related to Cancer in Humans. Int. J. Cancer 2002; 100: 206-213.
 • 13. Dickinson H.O., Nyari T.A., Parker L.: Childhood solid tumours in relation to infections in the community in Cumbria during pregnancy and around the time of birth. Br. J. Cancer 2002; 87: 746-750.
 • 14. Cohen Z.R., Achiron R., Feldman Z.: Prenatal sonographic diagnosis of lateral ventricle choroid plexus papilloma in an in vitro fertilization-induced pregnancy. Pediatr. Neurosurg. 2002; 35: 267-270.
 • 15. Go J.H., Kim T.S., Cho S.H.: Massive congenital intracranial teratoma - an autopsy case. Yonsei Med. J. 1995; 36: 310-314.
 • 16. Alagappan A., Shattuck K.E., Rowe T., Hawkins H.: Massive intracranial immature teratoma with extracranial extension into oral cavity, nose, and neck. Fetal Diagn. Ther. 1998; 13: 321-324.
 • 17. Lee D.Y., Kim Y.M., Yoo S.J. i wsp.: Congenital glioblastoma diagnosed by fetal sonography. Childs Nerv. Syst. 1999: 15: 97-201.
 • 18. Sherer D.M., Abramowicz J.S., Eggers P.C. i wsp.: Prenatal ultrasonographic diagnosis of intracranial teratoma and massive craniomegaly with associated high-output cardiac failure. Am. J. Obstet. Gynecol. 1993; 168: 97-99.
 • 19. Marcorelles P., Fallet-Bianco C., Oury J.F. i wsp.: Fetal aqueductal glioneuronal hamartoma: a clinicopathological and physiopathological study of three cases. Clin. Neuropathol. 2005; 24: 155-162.
 • 20. Vibert-Guigue C., Gonzales M., Gouellet N. i wsp.: Vaginal delivery using cranioclasia following prenatal diagnosis of a giant fetal intracranial teratoma. Fetal Diagn. Ther. 2008; 23; 222-227.
 • 21. Lerner A., Gilboa Y., Gerad L. i wsp.: Sonographic detection of fetal cerebellar cavernous hemangioma with in-utero hemorrhage leading to cerebellar hemihypoplasia. Ultrasound Obstet. Gynecol. 2006; 28: 968-971.
 • 22. Kon T., Mori H., Hasegawa K i wsp.: Neonatal cavernous angioma located in the basal ganglia with profuse intraoperative bleeding. Childs Nerv. Syst. 2007; 23: 449-453.
 • 23. Cassart M., Bosson N., Garel C. i wsp.: Fetal intracranial tumors: a review of 27 cases. Eur. Radiol. 2008; 18: 2060-2066.
 • 24. Hornoy P., Sonigo P., Fallet-Bianco C. i wsp.: Fetal hemangiopericytoma with an associated cerebral anomaly. Ultrasound Obstet. Gynecol. 2005; 26: 81-85.
 • 25. Chuang Y.M., Guo WY., Ho D.M. i wsp.: Skew ocular deviation: a catastrophic sign on MRI of fetal glioblastoma. Childs Nerv. Syst. 2003; 19: 371-375.
 • 26. Arslan E., Usul H., Baykal S. i wsp.: Massive congenital intracranial immature teratoma of the lateral ventricle with retro-orbital extension: a case report and review of the literature. Pediatr. Neurosurg. 2007; 43: 338-342.
 • 27. Naudin ten Cate L., Vermeij-Keers C., Smit D.A. i wsp.: Intracranial teratoma with multiple fetuses: pre- and post-natal appearance. Hum. Pathol. 1995; 26: 804-807.
 • 28. Schwartz S., Raffel L.J., Sun C.C., Waters E.: An unusual mosaic karyotype detected through prenatal diagnosis with duplication of 1q and 19p and associated teratoma development. Teratology 1992; 46: 399-404.
 • 29. Sylvestre G., Sherer D.M.: Prenatal sonographic findings associated with malignant astrocytoma following normal early third-trimester ultrasonography. Am. J. Perinatol. 1998; 15: 581-584.
 • 30. Stroustrup Smith A., Levine D.: Appearance of an inter-hemispheric cyst associated with agenesis of the corpus callosum. AJNR Am. J. Neuroradiol. 2004; 25: 1037-1040.
 • 31. Ten Broeke E.D., Verdonk G.W, Roumen F.J.: Prenatal ultrasound diagnosis of an intracranial teratoma influencing management: case report and review of the literature. Eur. J. Obstet. Gynecol. Reprod. Biol. 1992; 24: 45, 210-214.
 • 32. Cavalheiro S., Moron A.F, Hisaba W. i wsp.: Fetal brain tumors. Childs Nerv. Syst. 2003; 19: 529-536.
 • 33. Suresh S., Indrani S., Vijayalakshmi S. i wsp.: Prenatal diagnosis of cerebral neuroblastoma by fetal brain biopsy. J. Ultrasound. Med. 1993; 12: 303-306.
 • 34. Loo C.K., Freeman B., Stanford D., Gune S.: Cytologic findings in a fetal intracranial teratoma. A case report. Acta Cytol. 2001; 45: 227-232.
 • 35. Müller K, Kiwit J.C., Terinde R.: Congenital intracranial teratoma. Sonographic prenatal diagnosis, clinical aspects and neuropathology. Monatsschr. Kinderheilkd. 1986; 134: 550-553.
 • 36. Woodward P.J., Sohaey R., Kennedy A., Koeller K.K.: From the archives of the AFIP: a comprehensive review of fetal tumors with pathologic correlation. Radiographics 2005; 25: 215-242.
 • 37. D’Addario V, Pinto V, Meo F, Resta M.: The specificity of ultrasound in the detection of fetal intracranial tumors. J. Perinat. Med. 1998; 26: 480-485.
 • 38. Bork M.D., Smeltzer J.S., Egan J.F. i wsp.: Prenatal diagnosis of intracranial lipoma associated with agenesis of the corpus callosum. Obstet. Gynecol. 1996; 87: 845-848.
 • 39. Multz M.A., Koenigsberg M., Lantos G.: US case of the day. Lipoma and hypogenesis of the corpus callosum. Radiographics 1996; 16: 1227-1230.
 • 40. Ickowitz V., Eurin D., Rypens F. i wsp.: Prenatal diagnosis and postnatal follow-up of pericallosal lipoma: report of seven new cases. AJNR Am. J. Neuroradiol. 2001; 22: 767-772.
 • 41. Kim T.H., Joh J.H., Kim M.Y. i wsp.: Fetal pericallosal lipoma: US and MR findings. Korean J. Radiol. 2002; 3: 140-143.
 • 42. Puvabanditsin S., Garrow E., Applewhite L. i wsp.: Intracranial lipomas in neonate. J. Perinatol. 2002; 22: 414-415.
 • 43. Shimamura N., Asano K., Ogane K. i wsp.: A case of definitely congenital glioblastoma manifested by intratumoral hemorrhage. Childs Nerv. Syst. 2003; 19: 778-781.
 • 44. Piastra M., Decarolis M.P., Tempera A. i wsp.: Massive congenital intracranial teratoma: perioperative coagulation impairment. J. Pediatr. Hematol. Oncol. 2004; 26: 712-717.
 • 45. Sgro M., Barozzino T., Toi A. i wsp.: Prenatal detection of cerebral lesions in a fetus with tuberous sclerosis. Ultrasound Obstet. Gynecol. 1999; 14: 356-359.
 • 46. Jóźwiak S., Domańska-Pakieła D., Kwiatkowski D.J., Kotul-ska K.: Multiple cardiac rhabdomyomas as a sole symptom of tuberous sclerosis complex: case report with molecular confirmation. J. Child. Neurol. 2005; 20: 988-989.
 • 47. Balaji R., Kesavadas C., Ramachandran K. i wsp.: Longitudinal CT and MR appearances of hemimegalencephaly in a patient with tuberous sclerosis. Childs Nerv. Syst. 2008: 24: 397-401.
 • 48. Wortmann S.B., Reimer A., Creemers J.W, Mullaart R.A.: Prenatal diagnosis of cerebral lesions in Tuberous sclerosis complex (TSC). Case report and review of the literature. Eur. J. Paediatr. Neurol. 2008; 12: 123-126.
 • 49. Bordarier C., Lellouch-Tubiana A., Robain O.: Cardiac rhabdomyoma and tuberous sclerosis in three fetuses: a neuropathological study. Brain Dev. 1994; 16: 467-471.
 • 50. Thankamony A., Harlow F.H., Ponnampalam J., Clarke P.: Congenital brain tumour mimicking fetal intracranial haemorrhage. J. Obstet. Gynaecol. 2007; 27: 314-317.
 • 51. Zanders E.H., Buist F.C., van Vugt J.M.: Prenatal diagnosis of fetal intracranial hemorrhage at 25 weeks of gestation. Fetal Diagn. Ther. 2003; 18: 324-327.
 • 52. Folkerth R.D., McLaughlin M.E., Levine D.: Organizing posterior fossa hematomas simulating developmental cysts on prenatal imaging: report of 3 cases. J. Ultrasound. Med. 2001; 20: 1233-1240.
 • 53. Nishimaki S., Endo M., Seki K., Yokota S.: Hemimegalencephaly misdiagnosed as a congenital brain tumor by fetal cerebral ultrasonography. Prenat. Diagn. 2004; 24: 257-259.
 • 54. Laifer-Narin S., Khalek N., Delapaz R.L.: Prenatal MR evaluation of the fetus with a vein of Galen malformation. A Series of 5 cases. Ultrasound Obstet. Gynecol. 2008; 32: 320.
 • 55. Nuutila M., Saisto T.: Prenatal diagnosis of vein of Galen malformation: a multidisciplinary challenge. Am. J. Perina-tol. 2008; 25: 225-227.
 • 56. Łapa P., Szkutnik M., Fiszer R. i wsp.: Rzadka pozasercowa przyczyna ciężkiej niewydolności serca manifestująca się w wieku noworodkowym - opis dwóch przypadków. Standardy Medyczne 2008; 10 (supl. 32): 110-114.
 • 57. Chan L.W, Leung T.Y., Leung T.N. i wsp.: Foetal intracranial teratoma: choosing the best time and mode of delivery. Hong Kong Med. J. 2007; 13: 323-326.
 • 58. Bronshtein M., Bar-Hava I., Blumenfeld Z.: Early second-trimester sonographic appearance of occipital haemangioma simulating encephalocele. Prenat. Diagn. 1992; 12: 695-698.
 • 59. Takeuchi K., Masuda Y., Narita F. i wsp.: Prenatal evaluation of bidirectional epignathus: comparison of ultrasonography and magnetic resonance imaging. Fetal Diagn. Ther. 2003; 18: 26-28.
 • 60. Harris C.P., Townsend J.J., Klatt E.C.: Accessory brains (extracerebral heterotopias): unusual prenatal intracranial mass lesions. J. Child. Neurol. 1994; 9: 386-389.
 • 61. Leistikow E.A., Costakos D.T., Jones N.E. i wsp.: Isolated large third-trimester intracranial cyst on fetal ultrasound: fact or fiction? Pediatrics 2000; 106: 844-848.
 • 62. Ducray F., Colin P., Cartalat-Carel S. i wsp.: Management of malignant gliomas diagnosed during pregnancy. Rev. Neurol. (Paris) 2006; 162: 322-329.
 • 63. Podciechowski L., Nowakowska D., Bielak A. i wsp.: Central nervous system tumors in pregnancy. Ginekol. Pol. 2003; 74: 1513-1520.
 • 64. Haba Y., Twyman N., Thomas S.J. i wsp.: Radiotherapy for glioma during pregnancy: fetal dose estimates, risk assessment and clinical management. Clin. Oncol. (R. Coll. Radiol.) 2004; 16: 210-214.
 • 65. Poremba C., Dockhorn-Dworniczak B., Merritt V i wsp.: Immature teratomas of different origin carried by a pregnant mother and her fetus. Diagn. Mol. Pathol. 1993; 2: 131-136.
 • 66. Stalberg K., Haglund B., Axelsson O. i wsp.: Prenatal ultrasound and the risk of childhood brain tumour and its subtypes. Br. J. Cancer 2008; 98: 1285-1287.
 • 67. Adra A.M., Mejides A.A., Salman F.A. i wsp.: Prenatal sonographic diagnosis of a third ventricle choroid plexus papilloma. Prenat. Diagn. 1994; 14: 865-867.
 • 68. Alvarez M., Chitkara U., Lynch L. i wsp.: Prenatal diagnosis of fetal brain tumors. Fetal Ther. 1987; 2: 203-208.
 • 69. Arai T., Ohno K., Takada Y. i wsp.: Neonatal craniopharyngioma and inference of tumor inception time: case report and review of the literature. Surg. Neurol. 2003; 60: 254-259.
 • 70. Bolat F., Kayaselcuk F., Tarim E. i wsp.: Congenital intracranial teratoma with massive macrocephaly and skull rupture. Fetal Diagn. Ther. 2008; 23: 1-4.
 • 71. Brown J.L., Burton D.W., Deftos L.J. i wsp.: Congenital craniopharyngioma and hypercalcemia induced by parathyroid hormone-related protein. Endocr. Pract. 2007; 13: 67-71.
 • 72. Chan Y.F., Oldfield R., Vogel S., Ferguson S.: Pulmonary sequestration presenting as a prenatally detected suprarenal lesion in a neonate. J. Pediatr. Surg. 2000; 35: 1367-1369.
 • 73. Chervenak F.A., Isaacson G., Touloukian R. i wsp.: Diagnosis and management of fetal teratomas. Obstet. Gynecol. 1985; 66: 666-671.
 • 74. Chien Y.H., Tsao P.N., Lee WT. i wsp.: Congenital intracranial teratoma. Pediatr. Neurol. 2000; 22: 72-74.
 • 75. Chung S.N., Rosemond R.L., Graham D.: Prenatal diagnosis of a fetal intracranial tumor. J. Ultrasound. Med. 1998; 17: 521-523.
 • 76. Daita G., Yonemasu Y., Ishikawa M. i wsp.: Intracranial malignant teratoma diagnosed in a fetus - case report. Neurol. Med. Chir. (Tokyo) 1989; 29: 1026-1029.
 • 77. Diguet A., Laquerriere A., Eurin D. i wsp.: Fetal capillary haemangioblastoma: an exceptional tumour. A review of the literature. Prenat. Diagn. 2002; 22: 979-983.
 • 78. Dolkart L.A., Balcom R.J., Eisinger G.: Intracranial teratoma: prolonged neonatal survival after prenatal diagnosis. Am. J. Obstet. Gynecol. 1990; 162: 768-769.
 • 79. Dören M., Tercanli S., Gullotta F., Holzgreve W: Prenatal diagnosis of a highly undifferentiated brain tumour - a case report and review of the literature. Prenat. Diagn. 1997; 17: 967-971.
 • 80. Eckmann C., Huneke B., Schlotfeldt T.C. i wsp.: Prenatal diagnosis of malignant intracranial teratoma in the fetus. Geburtshilfe Frauenheilkd. 1991; 51: 859-860.
 • 81. Ferreira J., Eviatar L., Schneider S., Grossman R.: Prenatal diagnosis of intracranial teratoma. Prolonged survival after resection of a malignant teratoma diagnosed prenatally by ultrasound: a case report and literature review. Pediatr. Neurosurg. 1993; 19: 84-88.
 • 82. Ferreira O., Morvan J., Cleophax J.P.: Prenatal diagnosis of intracranial teratoma. Apropos of a case. J. Gynecol. Obstet. Biol. Reprod. (Paris) 1988; 17: 1075-1080.
 • 83. Geraghty A.V, Knott P.D., Hanna H.M.: Prenatal diagnosis of fetal glioblastoma multiforme. Prenat. Diagn. 1989; 9: 613-616.
 • 84. Hashimoto H., Sakaki T., Ishida Y., Shimokawara T.: Fetal cavernous angioma - case report. Neurol. Med. Chir. (Tokyo) 1997; 37: 346-349.
 • 85. Hayashi S., Kondoh T., Morishita A. i wsp.: Congenital cavernous angioma exhibits a progressive decrease in size after birth. Childs Nerv. Syst. 2004; 20: 199-203.
 • 86. Heckel S., Favre R., Gasser B., Christmann D.: Prenatal diagnosis of a congenital astrocytoma: a case report and literature review. Ultrasound Obstet. Gynecol. 1995; 5: 63-66.
 • 87. Henrich W, Stupin J.H., Buhling K.J. i wsp.: Prenatal sonographic findings of thalamic cavernous angioma. Ultrasound Obstet. Gynecol. 2002; 19: 518-522.
 • 88. Horton D., Pilling D.W: Early antenatal ultrasound diagnosis of fetal intracranial teratoma. Br. J. Radiol. 1997; 70: 1299-1301.
 • 89. Hussain N., Curran A., Pilling D. i wsp.: Congenital subependymal giant cell astrocytoma diagnosed on fetal MRI. Arch. Dis. Child. 2006; 91: 520.
 • 90. Ianniruberto A., Rossi P., Ianniruberto M. i wsp.: Sonographic prenatal diagnosis of intracranial fetus in fetu. Ultrasound Obstet. Gynecol. 2001; 18: 67-68.
 • 91. Im S.H., Wang K.C., Kim S.K. i wsp.: Congenital intracranial teratoma: prenatal diagnosis and postnatal successful resection. Med. Pediatr. Oncol. 2003; 40: 57-61.
 • 92. Kamitomo M., Sameshima H., Uetsuhara K. i wsp.: Fetal glioblastoma: rapid growth during the third trimester. Fetal Diagn. Ther. 1998; 13: 339-342.
 • 93. Köksal Y., Varan A., Akalan N. i wsp.: Congenital cerebellar primitive neuroectodermal tumor in a newborn. Am. J. Perinatol. 2006; 23: 173-176.
 • 94. Kolen E.R., Horvai A., Perry V, Gupta N.: Congenital craniopharyngioma: a role for imaging in the prenatal diagnosis and treatment of an uncommon tumor. Fetal Diagn. Ther. 2003; 18: 270-274.
 • 95. Komatsu F., Tsugu H., Nonaka M. i wsp.: Congenital medulloblastoma with atypical MRI appearance. Pediatr. Neurosurg. 2008; 44: 165-168.
 • 96. Kondageski C., Pierre-Kahn A., Carbonne B., Brunelle F.: Association of a fetal quadrigeminal cyst with a possibly congenital thalamic astrocytoma. Childs Nerv. Syst. 2005: 21: 317-321.
 • 97. Kültürsay N., Gelal F., Mutluer S. i wsp.: Antenatally diagnosed neonatal craniopharyngioma. J. Perinatol. 1995; 15: 426-428.
 • 98. Lee S.H., Cho J.Y., Song M.J. i wsp.: Prenatal ultrasound findings of fetal neoplasms. Korean J. Radiol. 2002; 3: 64-73.
 • 99. Leins A.M., Kainer F., Weis S.: Sonography and neuropathology of a congenital brain tumor: report of a rare incident. Ultrasound Obstet. Gynecol. 2001; 17: 245-247.
 • 100. Lipman S.P., Pretorius D.H., Rumack C.M., Manco-John-son M.L.: Fetal intracranial teratoma: US diagnosis of three cases and a review of the literature. Radiology 1985; 157: 491-494.
 • 101. Mazouni C., Porcu-Buisson G., Girard N. i wsp.: Intrauterine brain teratoma: a case report of imaging (US, MRI) with neuropathologic correlations. Prenat. Diagn. 2003; 23: 104-107.
 • 102. Mirkin L.D., Ey E.H., Chaparro M.: Congenital subependymal giant-cell astrocytoma: case report with prenatal ultrasonogram. Pediatr. Radiol. 1999; 29: 776-780.
 • 103. Mitchell D., Rojiani A.M., Richards D. i wsp.: Congenital CNS primitive neuroectodermal tumor: case report and review of the literature. Pediatr. Pathol. Lab. Med. 1995; 15: 949-956.
 • 104. Molina C.P., Hawkins H., Campbell G. i wsp.: Case of the month: January 1999 - Fetus with echogenic mass in third ventricle. Brain Pathol. 1999; 9: 605-606.
 • 105. Moritz J.D., Emons D., Wiestler O.D. i wsp.: Extracerebral intracranial glioneural hamartoma with extension into the parapharyngeal space. AJNR Am. J. Neuroradiol. 1995; 16: 1279-1281.
 • 106. Muhonen M.G., Bierman J.S., Hussain N.S. i wsp.: Giant intracranial teratoma and lack of cortical development in a fetus. Case report. J. Neurosurg. 2005; 103: 180-183.
 • 107. Müller-Scholden J., Lehrnbecher T., Muller H.L. i wsp.: Radical surgery in a neonate with craniopharyngioma. Report of a case. Pediatr. Neurosurg. 2000; 33: 265-269.
 • 108. Nabeel A., Lach B., Al-Shail E., Patay Z.: Congenital supratentorial meningeal arteriovenous malformation with hemangioma and massive arachnoid cell hyperplasia. Childs Nerv. Syst. 2005; 21: 995-999.
 • 109. Nakayama K., Nakamura Y.: Localization of congenital glioblastomas in the Japanese: a case report and review of the literature. Childs Nerv. Syst. 2002; 18: 149-152.
 • 110. Nishihira Y., Tan C.F., Hirato J. i wsp.: A case of congenital supratentorial tumor: atypical teratoid/rhabdoid tumor or primitive neuroectodermal tumor? Neuropathology 2007; 27: 551-555.
 • 111. Phi J.H., Park S.H., Chae J.H. i wsp.: Congenital subependymal giant cell astrocytoma: clinical considerations and expression of radial glial cell markers in giant cells. Childs Nerv. Syst. 2008; 24: 1499-1503.
 • 112. Pinto V, Meo F., Loiudice L., D’Addario V: Prenatal sonographic imaging of an immature intracranial teratoma. Fetal Diagn. Ther. 1999; 14: 220-222.
 • 113. Raju G.P., Urion D.K., Sahin M.: Neonatal subependymal giant cell astrocytoma: new case and review of literature. Pediatr. Neurol. 2007; 36: 128-131.
 • 114. Rickert C.H., Probst-Cousin S., Louwen F. i wsp.: Congenital immature teratoma of the fetal brain. Childs Nerv. Syst. 1997; 13: 556-559.
 • 115. Rodriguez-Mojica W, Gofii M., Correa M.S. i wsp.: Prenatal sonographic evaluation of two intracranial teratomas. P. R. Health Sci. J. 2002; 21: 43-45.
 • 116. Romano F., Bratta F.G., Caruso G. i wsp.: Prenatal diagnosis of choroid plexus papillomas of the lateral ventricle. A report of two cases. Prenat. Diagn. 1996; 16: 567-571.
 • 117. Roosen N., Deckert M., Nicola N. i wsp.: Congenital anaplastic astrocytoma with favorable prognosis. Case report. J. Neurosurg. 1988; 69: 604-609.
 • 118. Sahin F.K., Koken G., Cosar E. i wsp.: A prenatal diagnosed case of primitive neuroectodermal tumor. Fetal Diagn. Ther. 2008; 23: 267-270.
 • 119. Sandow G.G., Cook A.C., Sharland G.K. i wsp.: Coronary arterial abnormalities in pulmonary atresia with intact ventricular septum diagnosed during fetal life. Cardiol. Young 2002; 12: 436-444.
 • 120. Schindelmann S., Sandner G., Harbeck N., Debus G.: Prenatal manifestation of a congenital glioblastoma - case report. Z. Geburtshilfe Neonatol. 2002; 206: 19-21.
 • 121. Seker A., Ozek M.M.: Congenital glioblastoma multiforme. Case report and review of the literature. J. Neurosurg. 2006; 105: 473-479.
 • 122. Sell M., Huber-Schumacher S., van Landeghem F.K.: Congenital glioblastoma multiforme with abnormal vascularity presenting as intracranial hemorrhage in prenatal ultrasound. Childs Nerv. Syst. 2006; 22: 729-733.
 • 123. Soares F.A., Fischer S.E., Reis M.A., Soares E.G.: Massive intracranial immature teratoma. Report of a case with polyhidramnios and intense pelvic pain. Arq. Neuropsiquiatr. 1996; 54: 309-312.
 • 124. Sobel G., Halasz J., Bogdanyi K. i wsp.: Prenatal diagnosis of a giant congenital primary cerebral hemangiopericytoma. Pathol. Oncol. Res. 2006; 12: 46-49.
 • 125. Tsutsumi S., Kondo A., Yasumoto Y., Ito M.: Rapid growth of congenital diffuse brain tumor considered to be teratoma: case report. Neurol. Med. Chir. (Tokyo) 2008; 48: 322-325.
 • 126. Uysal A., Oztekin O., Oztekin D., Polat M.: Prenatal diagnosis of a fetal intracranial tumor. Arch. Gynecol. Obstet. 2005; 272: 87-89.
 • 127. Vanlieferinghen P., Lemery D., Sevely A. i wsp.: Prenatal diagnosis of congenital cerebral tumors. Apropos of 3 cases. Arch. Fr. Pediatr. 1993; 50: 39-41.
 • 128. Wermeński K., Roszkowski T., Wagiel K. i wsp.: Prenatal diagnosis of a brain tumour - an example of diagnostic and therapeutical algorithm. Med. Wieku Rozwoj. 2001; 5: 59-64.
 • 129. Weyerts L.K., Catanzarite V, Jones M.C., Mendoza A.: Prenatal diagnosis of a giant intracranial teratoma associated with pulmonary hypoplasia. J. Med. Genet. 1993; 30: 880-882.
 • 130. Yamada T., Takeuchi K., Masuda Y. i wsp.: Prenatal imaging of congenital cerebral primitive neuroectodermal tumor. Fetal Diagn. Ther. 2003; 18: 137-139.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-7b99214a-920a-4cd5-a66c-674c6eeba3f8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.