PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2011 | 9 | 2 | 122-129
Article title

Współistnienie raka jelita grubego i ciąży

Content
Title variants
EN
Colorectal cancer during pregnancy
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
According to literature data, colorectal cancer may coexist in 0.02-0.1% of all pregnancies. Pregnant women may develop any type of malignancy, usually breast cancer, cervical cancer, lymphomas, malignant melanoma, leukemias, ovarian cancer, thyroid cancer and digestive tract tumors. The commonest digestive tract malignancies are large bowel and rectal cancer. Pregnancy may alter the course of neoplastic disease. In this setting, one of the key diagnostic problems is the masking of tumor signs and symptoms by coexisting pregnancy, making correct diagnosis considerably more difficult. This results in higher clinical stages at presentation and delayed treatment. First published reports of colorectal cancer during pregnancy are usually incidental findings, discovered as a result of treatment of various complications of pregnancy. Modern oncologic science, supported by early tumor detection programs, enables timely diagnosis and effective treatment of many digestive tract tumors. Nevertheless, distortion of tumor signs by pregnancy, different dynamics of tumor growth, pregnancy-imposed limitations of diagnostic and therapeutic modalities, all contribute to delayed diagnosis and institution of correct treatment. Doctors should be vigilant and able to differentiate signs and symptoms pregnancy-related from those indicating a colorectal cancer. The scope of diagnostic and therapeutic modalities implemented when faced with a colorectal cancer coexisting or not with pregnancy is similar. Apart of clinical stage and tumor location, the key factors influencing timing and mode of treatment of a pregnant woman are gestational age and condition of the fetus.
PL
Współistnienie ciąży i nowotworu złośliwego dotyczy, według różnych źródeł, 0,02-0,1% wszystkich ciąż. U kobiety ciężarnej może rozwinąć się każdy rodzaj nowotworu, najczęściej jednak rozpoznawane są: rak piersi, rak szyjki macicy, chłoniaki, czerniak złośliwy, białaczki, rak jajnika, rak tarczycy, nowotwory przewodu pokarmowego. Wśród nowotworów przewodu pokarmowego dominują raki jelita grubego i odbytnicy. Ciąża może zmieniać przebieg choroby nowotworowej. Jednym z podstawowych problemów diagnostycznych w tych przypadkach jest maskowanie objawów nowotworu przez współistniejącą ciążę, co znacznie utrudnia rozpoznanie, zwykle w wyższym stopniu klinicznego zaawansowania, i tym samym opóźnia leczenie. Historia pierwszych opisanych przypadków raka przewodu pokarmowego to zwykle przypadkowe „znaleziska” ujawnione podczas leczenia różnych powikłań ciąży. Współczesna wiedza onkologiczna, poparta programami wczesnego wykrywania nowotworów, pozwala na szybkie wykrycie i skuteczne leczenie wielu nowotworów przewodu pokarmowego. Niemniej jednak w dalszym ciągu maskowanie objawów guza przez ciążę, odmienna dynamika wzrostu nowotworu, ograniczone przez ciążę metody rozpoznawcze i lecznicze opóźniają ustalenie istoty choroby oraz wdrożenie odpowiedniego postępowania. Lekarze muszą zachować czujność i umiejętnie odróżniać objawy mogące towarzyszyć ciąży od symptomów wskazujących na możliwość współistnienia raka jelita grubego. Zakres metod rozpoznawczych i leczniczych stosowanych w przypadku raka jelita grubego w ciąży i poza nią jest porównywalny. Oczywiście w przypadku kobiety ciężarnej poza stopniem klinicznego zaawansowania i lokalizacją guza do najważniejszych czynników determinujących termin i sposób leczenia należą wiek ciąży i dobrostan płodu.
Discipline
Year
Volume
9
Issue
2
Pages
122-129
Physical description
Contributors
author
 • Katedra i Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Kondratowicza 8 E, 03-242 Warszawa
 • Katedra i Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Kondratowicza 8 E, 03-242 Warszawa
 • Katedra i Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Kondratowicza 8 E, 03-242 Warszawa
References
 • 1. Bernstein M.A., Madoff R.D., Caushaj P.F.: Colon and rectal cancer in pregnancy. Dis. Colon Rectum 1993: 36: 172-178.
 • 2. Cappell M.S.: Colon cancer during pregnancy. The gastroenterologist’s perspective. Gastroenterol. Clin. North Am. 1998; 27: 225-256.
 • 3. Walsh C., Fazio VW: Cancer of the colon, rectum, and anus during pregnancy. The surgeon’s perspective. Gastroenterol. Clin. North Am. 1998; 27: 257-267.
 • 4. Stelmachów J.: Aspekty położniczo-ginekologiczne. W: Nowacki M. (red.): Nowotwory jelita grubego. Wiedza i Życie, Warszawa 1996: 377-384.
 • 5. Surbone A., Peccatori F., Pavlidis N.: Cancer and Pregnancy. Springer, Berlin, Heidelberg 2008.
 • 6. Minter A., Malik R., Ledbetter L. i wsp.: Colon cancer in pregnancy. Cancer Control 2005; 12: 196-202.
 • 7. Kitoh T., Nishimura S., Fukuda S. i wsp.: The incidence of colorectal cancer during pregnancy in Japan: report of two cases and review of Japanese cases. Am. J. Perinatol. 1998; 15: 165-171.
 • 8. Kolusari A., Ugurluer G., Kotan C. i wsp.: Rectal cancer and pregnancy: report of two cases. Eur. J. Gynaecol. Oncol. 2009; 30: 100-102.
 • 9. Hakamada K., Miura T., Kimura A. i wsp.: Anaplastic carcinoma associated with a mucinous cystic neoplasm of the pancreas during pregnancy: report of a case and a review of the literature. World J. Gastroenterol. 2008; 14: 132-135.
 • 10. Cruveilhier J.J.: Anatomie pathologique du corps humain. Livre Maison 1842; 12: 7-10.
 • 11. Fairbanks J.S.: Acute abdominal emergencies complicating pregnancy and the puerperium. BMJ 1927; 1: 456-459.
 • 12. Evers H.H.: A case of obstructed labour due to malignant disease of the sigmoid colon. J. Obstet. Gynaecol. Br. Emp. 1928; 35: 525-527.
 • 13. Szenajch J., Synowiec A., Szarlej-Wcisło K. i wsp.: Rak jelita grubego w świetle współczesnych badań molekularnych. Współcz. Onkol. 2006; 10: 103-110.
 • 14. Ochshorn Y., Kupferminc M.J., Lessing J.B. i wsp.: Rectal carcinoma during pregnancy: a reminder and updated treatment protocols. Eur. J. Obstet. Gynecol. Reprod. Biol. 2000: 91: 201-202.
 • 15. Medich D.S., Fazio V.W.: Hemorrhoids, anal fissure, and carcinoma of the colon, rectum, and anus during pregnancy. Surg. Clin. North Am. 1995; 75: 77-88.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-7b97c658-694c-40ed-bca0-a295b124a137
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.