PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2020 | 74 | 149-156
Article title

Comparison of endoscopic and traditional saphenous vein harvesting used as coronary artery bypass grafting material in patients with increased risk of postoperative infection

Authors
Content
Title variants
PL
Porównanie endoskopowego i klasycznego pobrania żyły odpiszczelowej wykorzystanej jako materiał do pomostowania aortalno-wieńcowego u chorych ze zwiększonym ryzykiem infekcji pooperacyjnej
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
INTRODUCTION: In modern cardiac surgery there are increasingly more minimally invasive techniques. One of them is the endoscopic harvesting of the SV during coronary operations. AIM: The aim of the study was to assess the efficacy of endoscopic GSV harvesting, and the impact of this method on the quality of the harvested vessel. MATERIAL AND METHODS: In July 2016, in the Silesian Centre for Heart Disease, 136 patients underwent cardiac surgery. In 66 patients a coronary procedure was performed using the saphenous vein. Patients in the medium or high risk group of post-operative infection according to the BHIS scale were divided into two groups, 10 patients each. In one group, the great saphenous vein was harvested using the endoscopic method, in the other the classical method. Intraoperatively, the quality of the vessel and flow in the bypasses were evaluated. The local area of wound healing of the lower limb wound was also evaluated and compared, which was then compared between the groups. RESULTS: The procedures, all the harvested vessels were used for coronary artery bypass grafting. In the intraoperative assessment, no microscopic vascular damage was detected. Doppler examination of the endoscopic vessel flow showed patency of the graft with good blood flow and a low pulsation index. In the postoperative observation, no complications related to wound healing were found. CONCLUSIONS: The endoscopic saphenous vein harvesting technique is a method as safe as classical methods, but it provides a better wound healing effect and significantly improves the cosmetic effect of the operated limb.
PL
WSTĘP: We współczesnej kardiochirurgii stosuje się coraz więcej technik małoinwazyjnych. Do jednej z nich należy endoskopowe pobranie żyły odpiszczelowej przy operacjach wieńcowych. Technika ta daje możliwość pobrania naczynia, znacznie ograniczając wielkość urazu w miejscu interwencji przy zachowaniu odpowiedniej jakości pomostu. CEL: Celem pracy było porównanie endoskopowego oraz klasycznego pobrania żyły odpiszczelowej wśród chorych, u których występuje zwiększone ryzyko chirurgiczne. Ocenie został poddany wpływ tych metod na jakość pobranego naczynia, przebieg leczenia i gojenie się rany u operowanych pacjentów. MATERIAŁ I METODY: W lipcu 2016 r. w Śląskim Centrum Chorób Serca zabiegowi kardiochirurgicznemu poddano 136 chorych. U 66 chorych został wykonany zabieg wieńcowy z wykorzystaniem żyły odpiszczelowej. Chorych, będących w grupach średniego lub wysokiego ryzyka infekcji pooperacyjnej według skali BHIS, podzielono na dwie grupy liczące po 10 chorych. W jednej grupie żyła odpiszczelowa została pobrana metodą endoskopową, w drugiej metodą klasyczną. Śródoperacyjnie oceniano jakość naczynia oraz przepływ w pomostach. Ocenie został poddany także miejscowy obszar gojenia się rany kończyny dolnej, który następnie porównano między grupami. WYNIKI: W czasie zabiegów wykorzystano wszystkie pobrane naczynia do pomostowania aortalno-wieńcowego. W ocenie śródoperacyjnej nie wykryto mikroskopowych uszkodzeń naczynia. W obserwacji pooperacyjnej chorych, u których naczynie zostało pobrane techniką endoskopową, nie stwierdzono powikłań związanych z gojeniem się rany. WNIOSKI: Pobranie żyły odpiszczelowej metodą endoskopową jest tak samo bezpieczne jak metodą klasyczną, zapewnia jednak lepsze gojenie się rany, znacząco poprawia efekt kosmetyczny operowanej kończyny oraz zmniejsza ryzyko infekcji rany.
Discipline
Year
Issue
74
Pages
149-156
Physical description
Contributors
author
 • Śląskie Centrum Chorób Serca, Zabrze
References
 • 1. Zenati M.A., Gaziano J. M., Collins J.F., Biswas K., Gabany J.M., Quin J.A., Bitondo J.M., Bakaeen F.G., Kelly R.F., Shroyer A.L., Bhatt D.L. Choice of Vein-Harvest Technique for Coronary Artery Bypass Grafting: Rationale and Design of the REGROUP Trial. Clin Cardiol. 2014; 37(6): 325–330, doi: 10.1002/clc.22267.
 • 2. Kuan P., Bernstein S.B., Ellestad M.H. Coronary artery bypass surgery morbidity. J. Am. Coll. Cardiol. 1984; 3(6): 1391–1397, doi: 10.1016/s0735-1097(84)80276-4.
 • 3. van Diepen S., Brennan J.M., Hafley G.E., Reyes E.M, Allen K.B., Ferguson T.B., Peterson E.D., Williams J.B., Gibson C.M., Mack M.J., Kouchoukos N.T., Alexander J.H., Lopes R.D. Endoscopic Harvesting Device Type and Outcomes in Patients Undergoing CoronaryArtery Bypass Surgery. Ann. Surg. 2013. Raja S.G., Sarang Z. Endoscopic vein harvesting: technique, outcomes, concerns & controversies. J. Thorac Dis. 2013; 5(Suppl 6): S630–S637, doi: 10.3978/j.issn.2072-1439.2013.10.01.
 • 4. Lineaweaver W. Vein-graft harvesting technique in coronary artery bypass graft surgery. JAMA 2012; 308(17): 1739, doi: 10.1001/jama.2012.14015.
 • 5. Bisleri G., Moggi A., Muneretto C. Endoscopic vessel harvesting: good or bad. Curr. Opin. Cardiol. 2013; 28(6): 666–670, doi: 10.1097HCO.0b013e3283658776.
 • 6. Shahzad G.R., Melissa R., Jarman J.W. Brompton Harefield Infection Score (BHIS): Development and validation of a stratification tool for predicting risk of surgical site infection after coronary artery bypass grafting. Int. J. Surg. 2015; 16(PtA): 69–73, doi: 10.1016/j.ijsu.2015.02.008.
 • 7. Gurkan S., Gur O., Yuksel V., Tastekin E., Huseyin S., Gur D.O., Canbaz S. The efect of distension pressure on endothelial injury and vasodilatation response in saphenous vein grafts: conversion of a bypass graft to a dead pipe. Kardiochir. Torakochir. Pol. 2014; 11(2): 119–125, doi: 10.5114/kitp.2014.43836.
 • 8. Andreas M., Wiedemann D., Stasek S., Kampf S., Ehrlich M., Eigenbauer E., Laufer G., Kocher A. Endoscopic vein harvesting is influenced by patient-related risk factors and may be of specific benefit in female patients. Interact. Cardiovasc. Thorac. Surg. 2013; 17(4): 603–607, doi: 10.1093/icvts/ivt224.
 • 9. Deppe A.C., Liakopoulos O.J., Choi Y.H., Slottosch I., Kuhn E.W., Scherner M., Stange S., Wahlers T. Endoscopic vein harvesting for coronary artery bypass grafting: a systematic review with meta-analysis of 27,789 patients. J. Surg. Res. 2013; 180(1): 114–124, doi: 10.1016/j.jss.2012.11.013.
 • 10. Namthaisong K., Kasemsan C. Endoscopic conduit harvesting and conventional conduit harvesting for coronary artery bypass graft surgery. J. Med. Assoc. Thai. 2012; 95 (Suppl. 8): S58−S63.
 • 11. Hrapkowicz T., Bisleri G., Wojarski J., Nożyński J., Farmas A., Styn T., Zych B., Zembala M. Endoscopic radial artery harvesting as a material in coronary artery bypass grafting in 15 patients. Kardiochir. Torakochir. Pol. 2006; 3(2): 149–153.
 • 12. Talbot T.R. Diabetes mellitus and cardiothoracic surgical site infections, Am. J. Infect. Control. 2005; 33(6): 353–359, doi: 10.1016/j.ajic.2004.10.008.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-7b6aad77-affe-4162-afcf-14540768a751
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.