Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results

Journal

2010 | 11 | 3 |

Article title

A randomized double-blind controlled trial of intra-annular radiofrequency thermal disc therapy – A 12-month follow-up

Title variants

PL
Badanie z randomizacją i z grupą kontrolną, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, dotyczące leczenia choroby krążka międzykręgowego za pomocą ciepła wywołanego prądem o częstotliwości radiowej wewnątrz pierścienia włóknistego – 12-miesięczna obserwacja

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The discTRODETM probe applies radiofrequency (RF) current, heating the annulus to reat chronic discogenic low back pain. Randomized controlled studies have not been published. We assessed the long-term effect and safety aspects of percutaneous intradiscal radiofrequency thermocoagulation (PIRFT) with the discTRODETM probe in a prospective parallel, randomized and gender stratified, double-blind placebo-controlled study. Twenty selected patients with chronic low back pain and a positive one-level pressure-controlled provocation discography were randomized to either intra-annular PIRFT or intra-annular sham treatment. A blinded interim analysis was performed when 20 patients had been followed for six months. The 6-month analysis did not reveal any trend towards overall effect or difference between active and sham treatment for the primary endpoint: change in pain intensity (0–10). The inclusion of patients was therefore discontinued. After 12 months the overall reduction from baseline pain had reached statistical significance, but there was no significant difference between the groups. The functional outcome measures (Oswestry Disability Index, and SF 36 subscales and the relative change in pain) appeared more promising, but did not reach statistical significance when compared with sham treatment. Two actively treated and two sham-treated patients reported increased pain levels, and in both groups a higher number was unemployed after 12 months. The study did not find evidence for a benefit of PIRFT, although it cannot rule out a moderate effect. Considering the high number, reporting increased pain in our study, we would not recommend intra-annular thermal therapy with the discTRODETM probe.
PL
Sonda discTRODETM przenosi prąd o częstotliwości radiowej (RF), rozgrzewając pierścień włóknisty w celu leczenia przewlekłego bólu krzyża spowodowanego chorobą krążka międzykręgowego. Nie publikowano dotąd badań dotyczących tej metody, które byłyby prowadzone z randomizacją i z grupą kontrolną. Oceniliśmy długotrwały efekt i bezpieczeństwo przezskórnej termokoagulacji prądem o częstotliwości radiowej w obrębie krążka międzykręgowego (percutaneous intradiscal radiofrequency thermocoagulation, PIRFT) z użyciem sondy discTRODETM w prospektywnym badaniu w układzie równoległym, prowadzonym metodą podwójnie ślepej próby, z randomizacją, stratyfikacją względem wieku i z grupą kontrolną otrzymującą placebo. Dwudziestu wybranych pacjentów z przewlekłym bólem krzyża i dodatnim wynikiem dyskografii prowokacyjnej z kontrolowanym ciśnieniem na jednym poziomie, zostało przypisanych losowo albo do wykonania PIRFT w obrębie pierścienia włóknistego albo zabiegu pozorowanego w obrębie pierścienia włóknistego. W warunkach zamaskowania przeprowadzono analizę pośrednią w momencie, gdy zakończono 6-miesięczną obserwację u 20 pacjentów. Analiza po 6 miesiącach nie wykazała żadnego trendu w kierunku całościowego wpływu ani różnicy między leczeniem aktywnym i pozorowanym w odniesieniu do głównego punktu końcowego, tj. zmiany nasilenia bólu (0–10). W związku z tym zaprzestano włączania kolejnych pacjentów do badania. Po 12 miesiącach ogólne zmniejszenie nasilenia bólu osiągnęło istotność statystyczną w porównaniu z wyjściowym, ale bez istotnych statystycznie różnic między grupami. Miary czynnościowego wyniku leczenia (Oswestry Disability Index i podskale SF–36 oraz względna zmiana nasilenia bólu) wyglądały bardziej obiecująco, ale nie osiągnęły istotności statystycznej w porównaniu z leczeniem pozorowanym. Dwóch pacjentów poddanych aktywnemu leczeniu i dwóch pacjentów leczonych w sposób pozorowany zgłosiło zwiększone nasilenie bólu; w obu grupach po 12 miesiącach zwiększyła się liczba niepracujących chorych. W badaniu nie znaleziono dowodów na korzyści ze stosowania PIRFT, chociaż nie można wykluczyć umiarkowanego wpływu leczenia. Biorąc pod uwagę dużą liczbę osób zgłaszających w naszym badaniu zwiększenie bólu, nie zalecalibyśmy stosowania terapii cieplnej w obrębie pierścienia włóknistego z użyciem sondy discTRODETM.

Discipline

Journal

Year

Volume

11

Issue

3

Physical description

Contributors

References

Document Type

undetermined

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.psjd-7b4527ba-1bc6-4a18-bd7d-60fd05f1cc22
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.