PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 5 | 60-73
Article title

Types and frequency of the injuries and their preventive treatment in some combat sports

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Combat sports and martial arts are in the first group of ri sk for sport injuries due to the direct contact of the opponents. The aim of this study was to estimate the specificity and the frequency of injuries in some combat sports: boxing, judo, jujitsu, and karate. The group of respondents was composed of 220 ra ndomly selected sportsmen at the age of 11 to 49 (24,0 ± 7,75 years old on average), who have trained martial sports for at least 3 years. The cases of 202 respondents who admitted to be injured within last 3 years were further analysed. The study was base d on the survey designed by the authors. The study shows that 92% of the participants were injured. The most frequent were foot injuries (18,8%), arm injuries (15,4 %); most of the injuries were bruises (50,6%). Injuries of the upper limbs were more freque nt among boxers, whereas the lower limbs areas were more vulnerable to injuries among athletes training judo, jujitsu, and karate. Boxers reported to recover from injury faster (87,2%) then judokas (68,8%). Those practicing jujitsu were most likely to rene w their injuries (43,5%), and judokas happened to renew their injuries less regularly (32,8%). Boxers tended to use preventive treatments most frequently, and jujitsu athletes admitted to do it the least often. We found that the groups prone to injuries th e most were judokas and karate athletes; boxers were found to be the most resistant to injuries. There are specific injuries with the highest frequency in the area of the arm and foot experienced by boxing, judo, jujitsu and karate athletes. Respondents wh o did not use any medical treatment after the injury recovered fastest; injuries appeared to renew among sportsmen who underwent medical treatment earlier. Preventive treatment was reported by both athletes who experienced injuries and the respondents who were not injured at all.
Contributors
 • Wojskowy Ośrodek Szkoleniowo – Kondycyjny w Zakopanem
 • Zakład Kinezyterapii AWF w Krakowie
 • Zakład Kinezyterapii AWF w Krakowie
References
 • 1. Szuszkiewicz A, Maleta B: Sztuki walki dla osób niewidomych i słabowidzących. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, Kraków 2007:14 - 15 http://www.conferinte - defs.ase.ro/2015/pdf/02%20Performance%20Sport/18%20Voinea%20Andreea%202.pdf (downloaded: 20/02/201 6)
 • 2. Kuźmicki S: Judo Historia i Metodyka Nauczania. Wybrane aspekty. Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, Warszawa 2011:9 - 13
 • 3. Adamczyk J.G, Leszczyński W, Boguszewski D: Poziom sprawności specjalnej mężczyzn uprawiających sporty walki = Sp ecial physical fitness of men practicing combat sports. Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku 2013:12 - 15
 • 4. Chojecki S, Napierała M, Cieślicka M, et al.: Kontuzje i urazy w boksie w opinii bokserów. Injuries and injur ies in the opinion boxers. Journal of Health Sciences 2013;3(16):193 - 208
 • 5. Junge A, Engebretsen, Mountjoy M.L, et al. : Sports Injuries During the Summer Olympic Games 2008. Am J Sports Med 2009;37:2165 - 2172
 • 6. Zazryn T.R, Finch C.F, McCrory P. A: 16 year study of injuries to professional boxers in the state of Victoria, Australia. Br J Sports Med 2003; 37(5) :321 - 324
 • 7. Kochański B, Kałuża A, Kałużny K, et al.. Urazy w boksie – medyczny punkt widzenia = Injuries in boxing – a medical point of view. Journal of educati on health and sport 2015;5(9):559 - 568
 • 8. Kochański B, Kałużna A, Kałużny K, et al. : Ocena funkcjonalna osób trenujących boks z wykorzytsaniem testu Functional Movement Screen (FMS) = Functional evaluation of competitors practicing boxing using the functional movement screen (FMS). Journal of Education, Health and Sport 2015; 5 (10): 19 – 28
 • 9. Gartland S , Malik M.H.A , Lovell M.E: Injury and injury rates in Muay Thai kick boxing . Br J Sports Med 2001; 35 :308 - 313
 • 10. http://www.wbanews.com/box - medical - articles/some - common - injuries - in - boxing (downloaded: 10/03/2016)
 • 11. James G, Pieter W: Injury rates un adult elite judoka. Biology of Sport 2003;20(1):25 - 32 16
 • 12. Witkowski K , Maśliński J, Stefanak T, et al. : Causes of injuries in young female judokas. Archives of Budo 2012;8(2):109 - 114
 • 13. Walentukiewicz A: Epidemiologia urazów sportowych. Rocznik Naukowy AWFiS Gdańsk 2002;2:20
 • 14. Souza M, Monteiro H, Vecchio F.D, et al. . Referring to judo’s sports injuries in São Paulo State Championship. Science & Sports 2006;21(5):280 - 284
 • 15. Green C.M, Petrou M.J, Fogarty - Hover M, et al. : Injuries among judokas during competition. Scand J Med
 • 16. Sterkowicz S: Ju - jitsu. Wybrane aspekty sztuki walki obron nej. AWF Kraków, Kraków 1998:180 - 181
 • 17. Ratamess N.A: Strength and Conditioning for Grappling Sports. Strenght and Conditioning Journal 11/2011;33(6):18 - 24
 • 18. Terry C.M: The Martial Arts. Phys Med Rehabil Clin N Am 2006;17(3):645 - 676
 • 19. Arriaza R, Leyes M: Injury profile in competitive karate: prospective analysis of three consecutive World Karate Championships: Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 2005;13(7):603 - 607
 • 20. Ziaee V, Shobbar M, Lotfian S, et al. : Sport Injuries of Karate During Tr aining: An Epidemiologic Study in Iran. Asian J Sports Med. 2015;6(2):e26832
 • 21. Boostani M.A, Boostani M.H, Rezaei A.M: Type, incidence and causes of injuries in karate tournaments . Ido Movement For Culture. Journal of Martial Arts Anthropology 2012;12(3):19 - 22
 • 22. Wesołowski P, Tokarska P, Mańka - Malara K, et al. : Analiza rodzaju urazów doznawanych w obrębie twarzoczaszki w różnych dyscyplinach walki sportowej. Nowa Stomatologia 2012;3:108 - 113
 • 23. Widuchowski J: Kolano urazy i obrażenia sportowe. G - Kwadrat, Katowice 1997;18 - 23
 • 24. Grygorowicz M, Głowacka A, Wiernicka M, i in: Kompleksowa ocena fizjoterapeutyczna podstawą profilaktyki pierwotnej urazów sportowych. Nowiny Lekarskie 2010;79(3):240 – 244
 • 25. Sobol E, Drabik L: Mały Słownik Języka Polskiego. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997
 • 26. Wilmowska - Pietruszyńska A: Rehabilitacja ze szczególnym uwzględnieniem rehabilitacji zawodowej w ubezpieczeniu społecznym realizowanym przez KRUS i ZUS. Orzecznictwo Lekarskie 2011;8(2):55 - 62
 • 27. Ryłko A: Metody analizy statystycznej. Wydawnictw o Skryptowe Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, Kraków 1989:117 - 118
 • 28. Gambrell R.C: Boxing: Medical Care In and Out of the Ring. Curr Sports Med Rep 2007;6 (5): 317 - 321
 • 29. Pappas E: Boxing, wrestling, and martial related injuries treated in emergency depa rtments in United States 2002 - 2005. J Sports Sci Med 2007;06:58 – 61
 • 30. Shirani G, Motamedi M.H.K , Ashuri A, et al. : Prevalence and patterns of com26.bat sport related maxillofacial injuries. J Emerg Trauma Shock 2010;3(4):314 – 317 Sci Sports 2007; 17(3):205 - 210
 • 31. Pocecco E, Ruedl G, Stankovic N, et al. : Injuries in judo: a systematic literature review including suggestions for prevention. Br J Sports Med. 2013; 47(18) :1139 - 1143
 • 32. Cynarski W.J: Medycyna w tradycji sztuk walki. Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego 2010;1:77 - 86
Document Type
paper
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-7aa51330-512a-4ded-acd5-2f06c4d56fb5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.