PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2014 | 14 | 59 | 428-434
Article title

Rozpoznanie rozwarstwienia aorty wstępującej dzięki wykorzystaniu ultrasonograficznej oceny point-of-care. Opis przypadku

Content
Title variants
EN
Ascending aortic dissection diagnosed with the use of point-of-care sonography. Case report
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
The presented case of a patient in cardiogenic shock in the course of aortic dissection with concomitant cerebral circulation illustrates the effectiveness of sonography in the intensive care unit as a tool that aids the diagnostic process. Point-of-care sonography involves ultrasound assessment performed by the attending physician, being an integral part of a physical examination. A 67-year-old female was brought to the emergency department with a suspicion of stroke, comatose, with focal neurological deficits and was admitted to the intensive care unit due to circulatory and respiratory failure. Based on the findings from a bedside ultrasound examination, the diagnostic process was extended, and the patient was rapidly transferred to the department of cardiac surgery with diagnosed ascending aortic dissection. The case presented demonstrates how point-of-care sonography facilitates and accerelates the diagnostic process and speeds up the implementation of definitive treatment thus affecting the patient’s outcome.
PL
Opisywany przypadek pacjentki we wstrząsie kardiogennym w przebiegu rozwarstwienia aorty wstępującej z towarzyszącym upośledzeniem przepływu mózgowego i zaburzeniami świadomości ilustruje skuteczność zastosowania ultrasonografii na oddziale intensywnej terapii jako narzędzia wspomagającego proces diagnostyczny. Metoda użycia ultrasonografii w trybie point-of-care polega na wykonaniu przez lekarza prowadzącego oceny ultrasonograficznej, która stanowi integralną część badania przedmiotowego i ułatwia postawienie rozpoznania. Kobieta przywieziona do szpitalnego oddziału ratunkowego z podejrzeniem udaru mózgu, nieprzytomna z ogniskowymi ubytkami neurologicznymi, została przyjęta na oddział intensywnej terapii z powodu zaburzeń świadomości oraz niewydolności krążenia i oddychania. Na podstawie wniosków wyciągniętych z przyłóżkowej oceny ultrasonograficznej rozszerzono diagnostykę i szybko przekazano chorą do kliniki kardiochirurgii z rozpoznanym rozwarstwieniem aorty wstępującej. Przedstawiony przypadek ukazuje, w jaki sposób ultrasonograficzna ocena point-of-care pozwala na ukierunkowanie diagnostyki i przyspieszenie czasu wdrożenia leczenia przyczynowego, wpływając tym samym na końcowy efekt terapii.
Discipline
Year
Volume
14
Issue
59
Pages
428-434
Physical description
Contributors
 • The Czerniakowski Hospital, Anesthesiology and Intensive Care Unit, Stępińska 19/25, 00-739 Warsaw, Poland, tel.: 605 295 726
 • The Czerniakowski Hospital, Anesthesiology and Intensive Care Unit, Warsaw, Poland
 • Central Clinical Hospital of the Ministry of Interior, Anesthesiology and Intensive Care Subunit of the Department of Cardiac Surgery, Warsaw, Poland
References
 • 1. Arntfield RT, Millington SJ: Point of care cardiac ultrasound applications in the emergency department and intensive care unit - a review. Curr Cardiol Rev 2012; 8: 98-108.
 • 2. Andruszkiewicz P, Sobczyk D: Ultrasonografia w intensywnej terapii. Anaesthesiol Intensive Ther 2013; 45: 187-192.
 • 3. Lichtenstein DA, Meziere GA: Relevance of lung ultrasound in the diagnosis of acute respiratory failure: the BLUE protocol. Chest 2008; 134: 117-125. Erratum in: Chest 2013; 144: 721.
 • 4. Wierzejski W, Treszczanowicz J, Targowski T: Przydatność point-of-care USG w diagnostyce chorób płuc. Pol Merk Lek 2014; 37: 111-114.
 • 5. Jensen MB, Sloth E, Larsen KM, Schmidt MB: Transthoracic echocardiography for cardiopulmonary monitoring in intensive care. Eur J Anaesthesiol 2004; 21: 700-707.
 • 6. Waydhas C: Intrahospital transport of critically ill patients. Crit Care 1999; 3: R83-R89.
 • 7. Schefold JC, Storm C, Bercker S, Pschowski R, Oppert M, Krüger A et al.: Inferior vena cava diameter correlates with invasive hemodynamic measures in mechanically ventilated intensive care unit patients with sepsis. J Emerg Med 2010; 38: 632-637.
 • 8. Lichtenstein D: Fluid administration limited by lung sonography: the place of lung ultrasound in assessment of acute circulatory failure (the FALLS-protocol). Expert Rev Respir Med 2012; 6: 155-162.
 • 9. Kosiak W: Ultrasonograf stetoskopem w anestezjologii i medycynie ratunkowej: mit czy rzeczywistość? Część 1. Obraz prawidłowy i podstawy diagnostyki ultrasonograficznej płuc; Część 2. Możliwości wykorzystania przezklatkowego badania ultrasonograficznego płuc w diagnostyce odmy opłucnowej, obrzęku płuc, zatorowości płucnej i chorób zapalnych płuc w medycynie ratunkowej. Anest Ratow 2010; 4: 99-110 i 361-372.
 • 10. Rajajee V, Vanaman M, Fletcher JJ, Jacobs TL: Optic nerve ultrasound for the detection of raised intracranial pressure. Neurocrit Care 2011; 15: 506-515.
 • 11. Manno E, Navarra M, Faccio L, Motevallian M, Bertolaccini L, Mfochivè A et al.: Deep impact of ultrasound in the intensive care unit: the “ICU-sound” protocol. Anesthesiology 2012; 117: 801-809.
 • 12. Bossone E, DiGiovine B, Watts S, Marcovitz PA, Carey L, Watts C et al.: Range and prevalence of cardiac abnormalities in patients hospitalized in a medical ICU. Chest 2002; 122: 1370-1376.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-7a56d84d-65af-423f-9c3c-6da41e44f555
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.