PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 16 | 4 | 131-135
Article title

Obrzęk Reinkego – rozpoznanie i postępowanie

Content
Title variants
EN
Reinke’s Edema – diagnosis and management
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Obrzęk Reinkego (ang. Reinke oedema, RE) należy do łagodnych, przerostowych zmian fałdów głosowych (ang. benign vocal fold masses, BVFM), stanowiąc 6-10% wszystkich niezłośliwych patologii w obrębie krtani. Wśród czynników etiologicznych najistotniejszą rolę odgrywa palenie papierosów; częściej wystę- puje u kobiet. Zmiany obrzękowe dotyczą przestrzeni Reinkego na całej długości obu fałdów głosowych. Charakterystycznym objawem RE jest chrypka, obniżenie głosu i zawężenie jego skali. Rozpoznanie odbywa się najczęściej na podstawie rutynowego badania laryngologicznego przeprowadzonego z laryngoskopią pośrednią. Wyróżnia się cztery stopnie zaawansowania klinicznego RE w zależności od wielkości zmian obejmujących fałdy głosowe. W zaawansowanych postaciach (III i IV stopień) dochodzi nie tylko do zaburzeń funkcji fonacyjnej, ale również wentylacyjnej głośni. W początkowych stadiach leczenie polega na eliminacji czynnika etiologicznego. W późniejszych stadiach postępowaniem z wyboru jest leczenie fonochirurgiczne, a preferowaną techniką operacyjną jest technika mikropłata.
EN
Reinke oedema (RE), belonging to the group of benign vocal fold masses (BVFM), constitutes 6-10% of all non-malignant pathologies within larynx. Among etiological reasons smoking cigarattes plays the most crucial role, and the disease is more common in women. Edematous lesions are observed in Reinke’s space along the entire length of both vocal folds. Hoarseness, lowering of pitch and reduced dynamic range of voice are characteristic symptoms. Diagnosis is usually made on the basis of a routine laryngological exam with indirect laryngoscopy. There are four stages of RE depending on the size of the lesions on vocal folds. In the advanced forms (stage III and IV) both phonatory and respiratory function of glottis is compromised. At later stages of the disease the treatment of choice is phonosurgery and the preferred surgical technique is mini-microflap technique.
Discipline
Publisher
Year
Volume
16
Issue
4
Pages
131-135
Physical description
Contributors
 • Klinika Otorynolaryngologii, Kliniczny Szpital Wojewódzki im. Fryderyka Chopina nr 1 w Rzeszowie
 • Klinika Audiologii i Foniatrii Instytutu Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera w Łodzi
References
 • 1. Rubin J, Sataloff R, Korovin G. Diagnosis and treatment of voice disorders. Plural Publishing Inc; 2014: 95-105.
 • 2. Tan M, Bryson P, Pitts C, Woo P, Benninger MS. Clinical grading of Reinke’s edema. Laryngoscope 2017; 127(10): 2310-13.
 • 3. Gołąbek W, Stankiewicz C. Choroby ucha, nosa, gardła i szyi. Elselvier, Wrocław 2011
 • 4. Hirano M. Phonosurgery: basic and clinical investigation. Otology 1975; 21: 239-41.
 • 5. Janczewski G. Otorynolaryngologia praktyczna. Via Medica, Gdańsk 2005.
 • 6. Kravos A, Hočevar-Boltežar I, Geršak K. Serum levels of sex hormones in males with Reinke’s edema. Eur Arch Otorhinolayngol 2013; 270(1): 233-8.
 • 7. Jackowska J, Wierzbicka M. Laryngologia – wybrane zagadnienia z patologii jamy ustnej, gardła, krtani i okolic. Szyfter W ( red.). Termedia, Poznań 2016: 329-5.
 • 8. Pitman M, Lebowitz-Cooper ZA, Jacob C, Tan M. Effect of the 532 nm Pulsed KTP Laser in the treatment of Reinke’s Edema. Laryngoscope 2012; 122(12): 2786-92.
 • 9. Druck G, Mauri M. Use of the microdebrider for Reinke’s edema surgery. Laryngoscope 2000; 110(12): 2114-16.
 • 10. Yonekawa H. A clinical study of Reinke’s edema. Auris Nasus Larynx 1988; 15(1): 57-8.
 • 11. Niemczyk K, Jurkiewicz D, Składzień J, Stankiewicz C, Szyfter W (red.). Otorynolaryngologia kliniczna. Medipage, Warszawa 2015: 547-49.
 • 12. Obrębowski A (red.). Narząd głosu i jego znaczenie w komunikacji społecznej. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Poznań 2008; 15-18.
 • 13. Caffier P, Schmidt B, Gross M, Karnetzky K, Nawka T, Rotter A, et al. A comparison of white light laryngostroboscopy versus autofluorescence endoscopy in the evaluation of vocal fold pathology. Laryngoscope 2013; 123(7): 1729-34.
 • 14. Misiołek M, Niebudek-Bogusz E, Morawska J, Orecka B, Ścierski W, Lisowska G. Gender-related voice problems in transsexuals - therapeutical demands. Endokrynol Pol 2016; 67(4): 452-5.
 • 15. Bennet S, Bishop S, Lumpkin SMM. Phonatory characteristics associated with bilateral diffuse polypoid degeneration. Laryngoscope1987; 97(4): 446-50.
 • 16. Niebudek-Bogusz E, Fiszer M, Kotyło P, ŚliwińskaKowalska M. Diagnostic value of voice acoustic analysis in assessment of occupational voice pathologies in teachers. Logoped Phoniat Vocol 2006; 31(3): 100-6.
 • 17. Yonekawa H, Ohta F, Hirose H. Clinical classification of Reinke’s edema. Folia Phoniat Logoped XXIInd World Congress of IALP, Abstracts 1992; 44: 92.
 • 18. Niebudek-Bogusz E, Kuzańska A, Błoch P, Domańska M, Woźnicka E, Śliwińska-Kowalska M. Zastosowanie wskaźnika niepełnosprawności głosowej w ocenie efektywności terapii głosu u nauczycieli. Med Prac 2007; 58(6): 501-9.
 • 19. Siupsinskiene N, Skumaniene M. Phonatory characteristics following different endolaryngeal microsurgical techniques in Reinke’s disease. Medicina (Kaunas) 2002; 38(10): 982-9.
 • 20. Yonekawa H, Nimii S, Hirose H. A follow up study of Reinke’s edema after surgery. (w) Communication and its disorders: a science in progress. Dejonckere PH, Peters HFM (red.). Proceedings 24th Congress IALP, Nijmegen University Press 1999: 375-7.
 • 21. Tan NC, Pittore B, Puxeddu R. The ‚’M’’ shadep microflap for treatment of complex Reinke’s Space Oedema of the vocal cords. Acta Otorhinolaryngol Ital 2010; 30(5): 259-63.
 • 22. Soner T, Gurbuz M, Ercan K. The effect of surgical treatment on voice quality in Reinke’s edema: an evaluation with vocal performance questionnaire and acoustic voice analysis. J Med Updates 2013; 3(2): 56-61.
 • 23. Sommer C, Schults-Coulon HJ. Long-term results after microlaryngoscopic removal of Reinke’s edema. HNO 2007; 55(5): 365-74.
 • 24. Young VN, Mallur PS, Wong AW, Mandal R, Staltari GV, Gartner-Schmidt J, at al. Analysis of Potassium Titanyl Phosphate Laser Settings and Voice Outcomes in the Treatment of Reinke’s Edema. Otol Rhinol Laryngol 2015; 124(3): 216-20.
 • 25. Pitman JM, Lebowitz-Cooper A, Chodrin J, Tan M. Effect of the 532 nm pulsed KTP laser in the treatment of Reinke’s edema. Laryngoscope 2012; 122: 2786-92.
 • 26. Kręcicki T, Zaleska-Kręcicka M, Niewęgłowski R. Atlas endoskopii krtani. Blackhorse, Warszawa 2003.
 • 27. Dobrzańska A. Spirometria – Jak prawidłowo wykonywać i  interpretować badanie. ITEM Publishing, Warszawa 2000.
 • 28. Rzepakowska A, Sielska-Badurek E, Osuch-Wójcikiewicz E, Niemczyk K. Multiparametric Assessment of Voice Quality and Quality of Life in patients Undergoing Microlaryngeal Surgery – Correlation Between Subjective and Objective Methods. J Voice 2018; 32(2): 257.e21-257.e30.
 • 29. The World Health Organization. Quality of Life instruments. Measuring the quality of life WHO/MSA/ MNH/PSF; 1997: 1-15.
 • 30. Martins RH, do Amaral HA, Tavares EL, Martins MG, Gonçalves TM, Dias NH. Voice Disorders: Etiology and Diagnosis. J Voice 2016; 30(6): 761.e1-761.e9.
 • 31. Colton RH, Casper JK, Leonard R. Understanding voice problem: A physiological perspective for diagnosis and treatment. Fourth edition. Wolters Kluwer Health Adis (ESP) 2011.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-7a3686ad-f454-4fe4-b755-7fb2f28a10b2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.