PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2014 | 12 | 3 | 233-238
Article title

Płaskonabłonkowy rak pochwy u pacjentki z całkowitym wypadaniem narządów płciowych – opis przypadku

Content
Title variants
EN
Squamous cell vaginal cancer in a patient with complete pelvic organ prolapse – case report
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Vaginal cancer is one of the least common reproductive tumors in women; in Poland it constitutes only 1–4% of them. It is found primarily in elderly patients with the mean age at diagnosis of approximately 70 years. Because of a similar clinical presentation and histological structure, vaginal cancer can be mistaken in its early stages for infiltrating cervical cancer. The incidence of vaginal cancer has been increasing at an alarming pace in recent years, due to the aging of the surveyed populations. In this article we analyzed the comorbidity of squamous cell vaginal cancer and complete pelvic organ prolapse. In order to employ proper cancer treatment, we had to restore the normal anatomy of the reproductive organs prior to brachytherapy. Following unsuccessful attempts to reduce the prolapse using a conservative approach, a two-stage surgical treatment was performed to enable brachytherapy. Initially, we excised the uterus with its adnexa and removed (with a rim of healthy tissue) the tumor in the pouch of Douglas. Subsequently, in collaboration with a surgical team, we reconstructed the vaginal ligaments with the use of a U-shaped polypropylene mesh, which was fixed to the sacral bone. Simultaneously, we reconstructed the rectovaginal septum. In connection with this case report we reviewed the current methods of surgical and systemic treatment of vaginal cancer.
PL
Rak pochwy to jeden z najrzadszych nowotworów kobiecych narządów płciowych; w Polsce stanowi jedynie 1–4% przypadków nowotworów z tej grupy. Dotyczy przede wszystkim pacjentek w wieku podeszłym: średnia wieku w chwili rozpoznania to około 70 lat. W początkowych stadiach choroba może być mylona z naciekającym pochwę rakiem szyki macicy – ze względu na podobną symptomatologię i wygląd histopatologiczny. W ostatnich latach zaobserwowano niepokojącą tendencję wzrostową występowania raka pochwy, co ma związek ze starzeniem się społeczeństwa. Praca porusza problem współwystępowania dwóch patologii w obrębie miednicy mniejszej: raka płaskonabłonkowego pochwy i całkowitego wypadania narządów płciowych. Aby umożliwić prawidłowe leczenie przeciwnowotworowe, przed rozpoczęciem brachyterapii należało przywrócić prawidłowe stosunki anatomiczne narządów płciowych. Po nieudanych próbach zachowawczego odprowadzenia wynicowanych narządów płciowych zdecydowano się na leczenie operacyjne, przeprowadzone dwuetapowo, co pozwoliło na wdrożenie brachyterapii. Po usunięciu – w pierwszym etapie – macicy z przydatkami oraz resekcji (w granicach zdrowych tkanek) guza zlokalizowanego w zatoce Douglasa we współpracy z zespołem chirurgicznym wykonano rekonstrukcję aparatu więzadłowego pochwy za pomocą U-kształtnej siatki polipropylenowej, ufiksowanej do kości krzyżowej, z jednoczesnym odtworzeniem przegrody odbytniczo-pochwowej. Na podstawie opisu przypadku przedstawiono i przeanalizowano współczesne metody zabiegowego i systemowego leczenia raka pochwy.
Discipline
Year
Volume
12
Issue
3
Pages
233-238
Physical description
Contributors
 • Klinika Ginekologii Operacyjnej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Stefan Sajdak
 • Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Onkologii Gastroenterologicznej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Michał Drews
 • Klinika Ginekologii Operacyjnej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Stefan Sajdak
 • Klinika Ginekologii Operacyjnej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Stefan Sajdak
author
 • Klinika Ginekologii Operacyjnej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Stefan Sajdak
References
 • 1. Shah C.A., Goff B.A., Lowe K. i wsp.: Factors affecting risk of mortality in women with vaginal cancer. Obstet. Gynecol. 2009; 113:1038-1045.
 • 2. Lilic V., Lilic G., Filipovic S. i wsp.: Primary carcinoma of the vagina. J. BUON 2010; 15: 241-247.
 • 3. Creasman W.T.: Vaginal cancers. Curr. Opin. Obstet. Gynecol. 2005; 17: 71-76.
 • 4. Szubert M., Suzin J., Kowalczyk-Amico K.: [Therapeutic options of primary vaginal carcinoma: a case report]. Przegl. Menopauz. 2012; 1: 23-25.
 • 5. Wang Y., Li Q., Du H. i wsp.: Uterine prolapse complicated by vaginal cancer: a case report and literature review. Gynecol. Obstet. Invest. 2014; 77: 141-144.
 • 6. Masanori K., Yoshito T., Masatsugu U., Minoru U.: A case report of primary vaginal cancer (clear cell adenocarcinoma) with uterine anomaly. Adv. Obstet. Gynecol. 2004; 56: 452-457.
 • 7. Lin L.M., Sciubba D.M., Gallia G.L. i wsp.: Diethylstilbestrol (DES)-induced clear cell adenocarcinoma of the vagina metastasizing to the brain. Gynecol. Oncol. 2007; 105: 273-276.
 • 8. Gokaslan H., Si^manoglu A., Pekin T. i wsp.: Primary malignant melanoma of the vagina: a case report and review of the current treatment options. Eur. J. Obstet. Gynecol. Reprod. Biol. 2005; 121: 243-248.
 • 9. Daling J.R., Madeleine M.M., Schwartz S.M. i wsp.: A population-based study of squamous cell vaginal cancer: HPV and cofactors. Gynecol. Oncol. 2002; 84: 263-270.
 • 10. Hellman K., Lundell M., Silfversward C. i wsp.: Clinical and histopathologic factors related to prognosis in primary squamous cell carcinoma of the vagina. Int. J. Gynecol. Cancer 2006; 16: 1201-1211.
 • 11. Thoms J., Berendt R., Pearcey R.: A young woman with distant recurrent metastatic primary vaginal carcinoma salvaged with radical radiotherapy. Oncology (Williston Park) 2008; 22: 1143-1145.
 • 12. National Cancer Institute: NCI Clinical Announcement. Bethesda 1999.
 • 13. Omura G.A.; Gynecologic Oncology Group: Progress in gynecologic cancer research: the Gynecologic Oncology Group experience. Semin. Oncol. 2008; 35: 507-521.
 • 14. Adamek K., Szczudrawa A., Basta A.: [Coexistence of VIN and vulvar invasive cancer with intraepithelial neoplasia and invasive carcinoma of the cervix and/or vagina, and HPV infection of the low female genital tract]. Ginekol. Pol. 2003; 74: 657-661.
 • 15. Kucera H., Mock U., Knocke T.H. i wsp.: Radiotherapy alone for invasive vaginal cancer: outcome with intracavitary high dose rate brachytherapy versus conventional low dose rate brachy-therapy. Acta Obstet. Gynecol. Scand. 2001; 80: 355-360.
 • 16. Kushner D.M., Fleming PA., Kennedy A.W. i wsp.: High dose rate 192Ir afterloading brachytherapy for cancer of the vagina. Br. J. Radiol. 2003; 76: 719-725.
 • 17. Cardenes H.R., Schilder J.M. i wsp.: Vagina. W: Barakat R.R., Markman M., Randall M. (red.): Principles and Practice of Gynecologic Oncology. Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia 2009.
 • 18. Nashiro T., Yagi C., Hirakawa M. i wsp.: Concurrent chemoradiation for locally advanced squamous cell carcinoma of the vagina: case series and literature review. Int. J. Clin. Oncol. 2008; 13: 335-339.
 • 19. Blecharz P., Karolewski K., Bieda T. i wsp.: Prognostic factors in patients with carcinoma of the vulva - our own experience and literature review. Eur. J. Gynaecol. Oncol. 2008; 29: 260-263.
 • 20. Roberts W.S., Hoffman M.S., Kavanagh J.J. i wsp.: Further experience with radiation therapy and concomitant intravenous chemotherapy in advanced carcinoma of the lower female genital tract. Gynecol. Oncol. 1991; 43: 233-236.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-7a0c9cdb-443e-4ae5-bc6c-9e7815a26fc8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.