PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2018 | 18 | 2 | 173–179
Article title

Samookaleczenia bez intencji samobójczej a zachowania samobójcze

Content
Title variants
EN
Non-suicidal self-injury vs. suicidal behaviour disorder
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wstęp: Samookaleczenia bez intencji samobójczej i zachowania samobójcze stanowią istotny problem w populacji rozwojowej, szczególnie wśród adolescentów leczonych psychiatrycznie. Zamierzone akty autoagresji bez intencji samobójczej najczęściej obejmują cięcie skóry, ale również uderzanie, gryzienie czy przyjmowanie leków w dawkach przekraczających lecznicze. Samouszkodzenia mogą pełnić różne funkcje i wynikać z różnych motywacji, co skutkuje mnogością definicji i pojęć opisujących ten proces. Związek samouszkodzeń z ryzykiem zachowań samobójczych to przedmiot licznych analiz, podobnie jak inne czynniki ryzyka samobójstwa. Materiał i metoda: Artykuł jest przeglądem badań dotyczących zachowań samobójczych i samookaleczeń bez intencji samobójczych. Wykorzystano literaturę z baz danych Medline i dostępne artykuły polskojęzyczne. Omówienie: Związek między samookaleczeniami z intencją samobójczą a samookaleczeniami bez tej intencji jest złożony. Liczne badania wskazują na różnice w zakresie intencji, rozpowszechnienia i letalności. W artykule przedstawiono także analizę teorii próbujących wyjaśnić związek między samookaleczeniami bez intencji samobójczej a zachowaniami samobójczymi. Przybliżono m.in. teorię bramy, teorię trzeciej zmiennej i teorię interpersonalną Joinera wraz z modelem zintegrowanym zaproponowanym przez Hamzę i wsp. W najnowszej rewizji klasyfikacji DSM przyjęto po raz pierwszy kryteria diagnostyczne dla samookaleczeń bez intencji samobójczej i zachowań samobójczych, co może stanowić dobry punkt wyjścia do ujednolicenia stosowanych pojęć i poprawić spójność wyników poszczególnych badań. Wnioski: Lepsze rozumienie, przewidywanie i leczenie samookaleczeń bez intencji samobójczej wymaga prowadzenia dalszych badań.
EN
Introduction: Both suicidal behaviours and non-suicidal self-injury are of major concern when dealing with youth, especially adolescent psychiatric patients. Non-suicidal self-injury is defined as direct and deliberate self-harm enacted without a desire to die. They generally present as skin cutting, but may also include self-hitting, self-biting or taking medicines in doses exceeding recommended for therapeutic effects. Self-injury may serve various purposes and stem from a variety of motives, resulting in a wide range of definitions and concepts describing the process in literature. The relationship of self-injuries with the risk of suicidal behaviours has been subject to many analyses, just like other factors of suicidal risk. Material and method: This article is a review of the body of research devoted to suicidal behaviour and non-suicidal injuries. The literature reviewed was accessed through Medline databases and the available Polish sources. Discussion: The relationship between non-suicidal and suicidal self-injury is complex. Multiple studies indicate key differences between these two categories of self-injury, including the level of suicide intent, prevalence, frequency and lethality. The article also discusses different theories that have been proposed to account for the link between non-suicidal self-injury and suicidal behaviours, including the gate control theory, the third variable theory and Joiner’s interpersonal theory, along with the most recent integrated model, proposed by Hamza et al. The latest edition of the DSM classification has adopted – for the first time – the diagnostic criteria for non-suicidal self-injury and suicidal behaviour disorder, which might be a good starting point for the attempt to unify the concepts used by carious researchers and achieve better consistency in the outcomes of various studies. Conclusion: Further research in the field of non-suicidal self-injury and suicidal behaviour is required to broaden our understanding, prediction and treatment of non-suicidal self-injury.
Discipline
Year
Volume
18
Issue
2
Pages
173–179
Physical description
Contributors
 • Klinika Psychiatrii Młodzieżowej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Łódź, Polska
 • Klinika Psychiatrii Młodzieżowej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Łódź, Polska
References
 • American Psychiatric Association: Desk Reference to the Diagnostic Criteria from DSM-5. American Psychiatric Association, Arlington, VA 2013.
 • Andover MS, Primack JM, Gibb BE et al.: An examination of non-suicidal self-injury in men: do men differ from women in basic NSSI characteristics? Arch Suicide Res 2010; 14: 79–88.
 • Asarnow JR, Porta G, Spirito A et al.: Suicide attempts and nonsuicidal self-injury in the treatment of resistant depression in adolescents: findings from the TORDIA study. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2011; 50: 772–781.
 • Auerbach RP, Millner AJ, Stewart JG et al.: Identifying differences between depressed adolescent suicide ideators and attempters. J Affect Disord 2015; 186: 127–133.
 • Baetens I, Claes L, Muehlenkamp JJ et al.: Non-suicidal and suicidal self-injurious behavior among Flemish adolescents: a web-survey. Arch Suicide Res 2011; 15: 56–67.
 • Biere J, Gil E: Self-mutilation in clinical and general population samples: prevalence, correlates, and functions. Am J Orthopsychiatry 1998; 68: 609–620.
 • Brausch AM, Gutierrez PM: Differences in non-suicidal self-injury and suicide attempts in adolescents. J Youth Adolesc 2010; 39: 233–242.
 • Bryan CJ, Bryan AO, May AM et al.: Trajectories of suicide ideation, nonsuicidal self-injury, and suicide attempts in a nonclinical sample of military personnel and veterans. Suicide Life Threat Behav 2015; 45: 315–325.
 • Claes L, Muehlenkamp JJ, Vandereycken W et al.: Comparison of nonsuicidal self-injurious behavior and suicide attempts in patients admitted to a psychiatric crisis unit. Pers Individ Dif 2010; 48: 83–87.
 • Fox KR, Franklin JC, Ribeiro JD et al.: Meta-analysis of risk factors for nonsuicidal self-injury. Clin Psychol Rev 2015; 42: 156–167.
 • Glenn CR, Lanzillo EC, Esposito EC et al.: Examining the course of suicidal and nonsuicidal self-injurious thoughts and behaviors in outpatient and inpatient adolescents. J Abnorm Child Psychol 2017; 45: 971–983.
 • Gmitrowicz A, Rosa K: Regionalny Program Zapobiegania Samobójstwom Młodzieży. Część II. Ocena klinicznych czynników ryzyka samobójstwa młodzieży w regionie łódzkim. Suicydologia 2007; 3: 23–28.
 • Grandclerc S, De Labrouhe D, Spodenkiewicz M et al.: Relations between nonsuicidal self-injury and suicidal behavior in adolescence: a systematic review. PLoS One 2016; 11: e0153760.
 • Hamza CA, Stewart SL, Willoughby T: Examining the link between nonsuicidal self-injury and suicidal behavior: a review of the literature and an integrated model. Clin Psychol Rev 2012; 32: 482–495.
 • Heath N, Toste J, Nedecheva T et al.: An examination of nonsuicidal self-injury among college students. J Ment Health Couns 2008; 30: 137–156.
 • Jacobson CM, Gould M: The epidemiology and phenomenology of non-suicidal self-injurious behavior among adolescents: a critical review of the literature. Arch Suicide Res 2007; 11: 129–147.
 • Jacobson CM, Muehlenkamp JJ, Miller AL et al.: Psychiatric impairment among adolescents engaging in different types of deliberate self-harm. J Clin Child Adolesc Psychol 2008; 37: 363–375.
 • Maciejewski DF, Creemers HE, Lynskey MT et al.: Overlapping genetic and environmental influences on nonsuicidal self-injury and suicidal ideation: different outcomes, same etiology? JAMA Psychiatry 2014; 71: 699–705.
 • Moskalewicz J, Kiejna A, Wojtyniak B (eds.): Kondycja psychiczna mieszkańców Polski. Raport z badań „Epidemiologia zaburzeń psychiatrycznych i dostęp do psychiatrycznej opieki zdrowotnej – EZOP Polska”. Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa 2012.
 • Muehlenkamp JJ, Gutierrez PM: An investigation of differences between self-injurious behavior and suicide attempts in a sample of adolescents. Suicide Life Threat Behav 2004; 34: 12–23.
 • Muehlenkamp JJ, Gutierrez PM: Risk for suicide attempts among adolescents who engage in non-suicidal self-injury. Arch Suicide Res 2007; 11: 69–82.
 • Nock MK: Self-injury. Annu Rev Clin Psychol 2010; 6: 339–363.
 • Nock MK, Borges B, Bromet EJ et al.: Suicide and suicidal behavior. Epidemiol Rev 2008; 30: 133–154.
 • Nock MK, Green JG, Hwang I et al.: Prevalence, correlates, and treatment of lifetime suicidal behavior among adolescents: results from the National Comorbidity Survey Replication Adolescent Supplement. JAMA Psychiatry 2013; 70: 300–310.
 • Nock MK, Joiner TE Jr, Gordon KH et al.: Non-suicidal self-injury among adolescents: diagnostic correlates and relation to suicide attempts. Psychiatry Res 2006; 144: 65–72.
 • Walsh BW: Terapia samouszkodzeń. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014.
 • Whitlock J, Knox KL: The relationship between self-injurious behavior and suicide in a young adult population. Arch Pediatr Adolesc Med 2007; 161: 634–640.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-79e6d78a-e195-4f57-86ab-355af34fb29f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.