PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 17 | 70 | 182–187
Article title

Standards for musculoskeletal ultrasound

Authors
Content
Title variants
PL
Standardy badań ultrasonograficznych układu mięśniowo-szkieletowego
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Ultrasound has become the primary diagnostic tool in traumatic, inflammatory and degenerative soft tissue conditions. It is also used to monitor the condition of joints, ligaments, cartilage and muscles. Its widespread availability as well as cases of unsatisfactory quality of equipment and the lack of appropriate training of ultrasound examiners are reasons why standards need to be set for equipment requirements, the scope of ultrasound assessment and examiner’s experience. The paper discusses ultrasound criteria that are common for many specialties as well as detailed criteria for the examined regions and structures along with their description. The aim of the paper is to harmonize the protocol for ultrasound examination in all ultrasound laboratories.
PL
Badania ultrasonograficzne stały się podstawową metodą diagnostyczną w chorobach tkanek miękkich, zarówno pourazowych, jak i zapalnych czy zwyrodnieniowych. Służą do monitorowania stanu stawów, więzadeł, chrząstek czy mięśni. Ich powszechna dostępność oraz przypadki niezadowalającej jakości sprzętu i braku odpowiedniego wyszkolenia osób przeprowadzających badanie to powody, dla których istnieje konieczność określenia standardów dotyczących wymagań aparaturowych, zakresu badania oraz doświadczenia lekarzy wykonujących badanie. W opracowaniu omówiono ogólne kryteria badania ultrasonograficznego, wspólne dla wielu specjalności, a także kryteria szczegółowe, dotyczące badanych okolic i struktur, wraz z ich opisem. Celem pracy jest ujednolicenie protokołu badania we wszystkich pracowniach ultrasonograficznych. Artykuł w wersji polskojęzycznej jest dostępny na stronie http://jultrason.pl/index.php/wydawnictwa/volume-17-no-70
Keywords
EN
Discipline
Year
Volume
17
Issue
70
Pages
182–187
Physical description
Contributors
 • High-Med Specialist Outpatient Clinic, ul. Kasprowicza 27/2, 01-817 Warsaw, Poland
References
 • 1. Serafin-Król M: Standardy badań ultrasonograficznych Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego. Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii, Warszawa–Zamość 2008: 195–197.
 • 2. Bianchi S, Martinoli C: Ultrasound of the Musculoskeletal System. Springer-Verlag, Berlin–Heidelberg 2007.
 • 3. Czyrny Z: Ultrasonografia ścięgna Achillesa – anatomia i patologie. J Orthop Trauma Surg Rel Res 2011; 5: 17–28.
 • 4. Dębek A, Nowicki P, Czyrny Z: Ultrasonographic diagnostics of pain in the lateral cubital compartment and proximal forearm. J Ultrason 2012; 12: 188–201.
 • 5. Czyrny Z: Sonographic and histological appearance of heel enthesopathy, what the “heel spurs” really are and what are their consequences. J Orthop Trauma Surg Rel Res 2010; 2: 23–36.
 • 6. Czyrny Z: O systemach ścięgnistych mięśni. Kończyna Górna. Spectrum Media, Warszawa 2014.
 • 7. Czyrny Z: Diagnostic anatomy and diagnostics of enthesal pathologies of the rotator cuff. J Ultrason 2012; 12: 178–187.
 • 8. Sudoł-Szopińska I, Zaniewicz-Kaniewska K, Saied F, Kunisz W, Włodkowska-Korytkowska M: The role of ultrasonography in the diagnosis of rheumatoid arthritis and peripheral spondyloarthropathies. Pol J Radiol 2014; 79: 59–63.
 • 9. Sudoł-Szopińska I, Jans L, Teh J: Rheumatoid arthritis: what do MRI and ultrasound show. J Ultrason 2017; 17: 5–16.
 • 10. Czyrny Z: Dlaczego mierzymy wysokość ustawienia rzepki? OPM 2010; 9/10: 47–50.
 • 11. Czyrny Z: Muscles – histology, micro/macroanatomy and US anatomy, a brand new perspective. Ultrasonografia 2012; 12: 9–27.
 • 12. Czyrny Z, Greenspan A: Osgood–Schlatter disease: a new perspective and classification based on ultrasonography. Ultrasonografia 2009; 8: 55–70.
 • 13. Czyrny Z: Osgood–Schlatter disease in ultrasound diagnostics – a pictorial essay. Med Ultrason 2010; 12: 323–335.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-79daada5-e5fa-409b-98cb-d40c52ca8f57
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.