PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 15 | 4 | 246–262
Article title

Analiza porównawcza wyników badań profilaktycznych w kierunku wczesnego wykrywania raka szyjki macicy u pacjentek z dwóch zróżnicowanych obszarów na terenie województwa lubuskiego

Authors
Content
Title variants
EN
A comparative analysis of outcomes of preventive screening for early detection of cervical cancer in patients from two different regions in the Lubusz Province (Poland)
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Wstęp: Rak szyjki macicy jest jednym z najczęściej rozpoznawanych w Polsce złośliwych nowotworów kobiecych narządów płciowych. W wielu krajach europejskich, dzięki skutecznej profilaktyce i większej świadomości prozdrowotnej kobiet, choroba ta występuje coraz rzadziej. W Polsce struktura zachorowań i umieralności z powodu raka szyjki macicy różni się w zależności od województwa. Województwo lubuskie w ostatnich 10 latach plasuje się niestety na czele statystyk zachorowalności i  umieralności. Czynnikiem koniecznym, ale niewystarczającym do zainicjowania procesu nowotworowego w szyjce macicy jest zakażenie wirusem HPV. Do pozostałych czynników zalicza się: przewlekłe stany zapalne pochwy, wczesną inicjację seksualną, liczne porody, wiek, palenie papierosów, niedobory immunologiczne oraz niski status społeczno-ekonomiczny kobiet. Celem pracy było porównanie wyników badań cytologicznych pacjentek z województwa lubuskiego, z dwóch obszarów zróżnicowanych pod względem statusu społeczno-ekonomicznego mieszkańców – powiatu słubickiego (obszar przygraniczny) i miasta Zielona Góra. Materiał i metoda: Materiał badawczy stanowiły wyniki badań cytologicznych wykonanych w Pracowni Cytodiagnostycznej Zdrojowa Clinic w Zielonej Górze w latach 2010–2013. Wyniki: Analiza porównawcza wyników rozmazów cytologicznych wykazała znacząco większą liczbę zmian dużego stopnia u pacjentek z powiatu słubickiego w porównaniu z wynikami uzyskanymi w populacji kobiet z Zielonej Góry. Wnioski: Młode kobiety z obszaru przygranicznego były bardziej narażone na wystąpienie zmian patologicznych w obrębie szyjki macicy. Sytuacja społeczno-ekonomiczna determinuje ryzyko wystąpienia zmian śródnabłonkowych dużego stopnia i raka szyjki macicy.
EN
Introduction: Cervical cancer is one of the most commonly diagnosed gynecologic malignancies in Poland. Due to effective prevention and increasing health awareness among women, the incidence of cervical cancer is dropping in many European countries. In Poland, morbidity and mortality due to cervical cancer vary depending on the region. Unfortunately, the Lubusz Province has had one of the highest rates of morbidity and mortality from cervical cancer for the last 10 years. HPV infection is a necessary, but may not be sufficient for the initiation of neoplastic processes in the cervix. Other factors include chronic vaginitis, early sexual initiation, multiparity, age, tobacco smoking, immune deficiencies and low socioeconomic status of women. The aim of the study was to compare cytological findings in patients from Lubusz Province, from two regions different in terms of the socioeconomic status of inhabitants – Słubice County (borderland) and Zielona Góra (a city). Material and methods: Cytological findings from the Cytodiagnostic Laboratory of the Zdrojowa Clinic in Zielona Góra from years 2010–2013 were used in the study. Results: Comparative analysis of cytological findings showed a significantly higher number of high-grade lesions in patients from Słubice County vs. Zielona Góra. Conclusions: The risk of pathological cervical lesions was higher among young women from borderland. The risk of high-grade intraepithelial lesions and cervical cancer is determined by the socioeconomic status.
Discipline
Year
Volume
15
Issue
4
Pages
246–262
Physical description
Contributors
 • Pracownia Cytodiagnostyczna, Zdrojowa Clinic, Zielona Góra, Polska; Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra, Polska
References
 • 1. Wojciechowska U, Didkowska J, Zatoński W: Nowotwory złośliwe w Polsce w 2010 roku. Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Warszawa 2012: 3–4, 13–21.
 • 2. Krajowy Rejestr Nowotworów Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej‐Curie, Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów. Available from: http://onkologia.org.pl/nowotwory-szyjki-macicy-kobiet/#e [cited: 12 December 2017].
 • 3. Kornafel J (ed.): Nowotwory szyjki macicy. Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, Warszawa 2011.
 • 4. Majewski S, Pniewski T, Goyal-Stec M: Rola wirusów brodawczaka w rozwoju zmian łagodnych i złośliwych okolicy narządów płciowych. Zakażenia 2005; 6: 58–62.
 • 5. Louie KS, de Sanjose S, Diaz M et al.; International Agency for Research on Cancer Multicenter Cervical Cancer Study Group: Early age at first sexual intercourse and early pregnancy are risk factors for cervical cancer in developing countries. Br J Cancer 2009; 100: 1191–1197.
 • 6. Branca M, Rossi E, Alderisio M et al.: Performance of cytology and colposcopy in diagnosis of cervical intraepithelial neoplasia (CIN) in HIV-positive and HIV-negative women. Cytopathology 2001; 12: 84–93.
 • 7. Brinton LA, Reeves WC, Brenes MM et al.: The male factor in the etiology of cervical cancer among sexually monogamous women. Int J Cancer 1989; 44: 199–203.
 • 8. Burd EM: Human papillomavirus and cervical cancer. Clin Microbiol Rev 2003; 16: 1–17.
 • 9. Scheurer ME, Tortolero‐Luna G, Adler‐Storthz K: Human papillomavirus infection: biology, epidemiology, and prevention. Int J Gynecol Cancer 2005; 15: 727–746.
 • 10. Łuszczyńska A, Bukowska-Durawa A: Dlaczego Polki nie robią badań cytologicznych? Tysiąc kobiet, tysiąc barier. Siemens, Warszawa 2011.
 • 11. Diagnoza społeczna województwa lubuskiego. Załącznik do Strategii Polityki Społecznej Województwa Lubuskiego na lata 2014–2020. Available from: http://lubuskie.pl/uploads/Zalacznik%20do%20projektu%20Strategii.pdf [cited: 18 June 2015].
 • 12. Handel ludźmi w Polsce. Materiały do raportu 2009. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Warszawa 2009.
 • 13. Handel ludźmi w Polsce. Raport 2015. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Warszawa 2016.
 • 14. Sánchez V, Rohlfs I, Borràs JM et al.: Migration within Spain, level of education, and cervical cancer screening. Eur J Cancer Prev 1997; 6: 31–37.
 • 15. Spaczyński M, Kędzia W, Nowak-Markwitz E (eds.): Profilaktyka pierwotna i wtórna raka szyjki macicy, diagnostyka i leczenie. Polskie Towarzystwo Ginekologiczne, Poznań 2008: 11.
 • 16. Kotarski J, Basta A, Dębski R et al.: Rekomendacje Zespołu Ekspertów Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące szczepienia przeciwko zakażeniom HPV. Ginekol Pol 2009; 80: 139–146.
 • 17. European Centre for Disease Prevention and Control: HPV vaccination in EU countries: review of new evidence. 2014. Available from: https://ecdc.europa.eu/en/news-events/hpv-vaccination-eu-countries-review-new-evidence [cited: 12 December 2017].
 • 18. Cianciara D, Dudzik K, Rdzany R et al.: Szczepienia przeciwko HPV w samorządowych programach zdrowotnych. Porównanie z programami szczepień w innych krajach europejskich. Hygeia Public Health 2015; 50: 112–118.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-7997001b-7de4-4b0e-a737-405a6fd0f926
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.