PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 78 | 355-364
Article title

Energy security in the context of nuclear energy - threat analysis with the use of the GIS tools

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
This article presents Poland's approach to energy security in legal acts, possible threats for the environment posed by construction and exploitation of a nuclear power plant, and threats posed by human's direct activity, to which a separate chapter is devoted. This article also shows the potential of the Geographic Information System (GIS) tools, which enable not only gathering spatial data, but also processing and visualising it. The aim of the geoinformation systems is data analysis, which eases decision-making.
Year
Volume
78
Pages
355-364
Physical description
Contributors
 • Faculty of Geodesy, Geospatial and Civil Engineering, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland
author
 • Faculty of Law and Administration, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland
author
 • Faculty of Geodesy, Geospatial and Civil Engineering, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland
References
 • [1] Cziomer E., Międzynarodowe bezpieczeństwo energetyczne w XXI wieku, Wydawnictwo Oficyna Wydawnicza AFM Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, Kraków, 2008, 18.
 • [2] Pach- Gurgul A., Jednolity rynek energii elektrycznej w Unii Europejskiej w kontekście bezpieczeństwa energetycznego Polski, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2012, 150.
 • [3] Przybojewska I., Próba definicji bezpieczeństwa energetycznego, w: Bezpieczeństwo energetyczne- rynki surowców i energii. Energetyka w czasach politycznej niestabilności, P. Kwiatkiewicz, R. Szczerbowski (red.),Wydawnictwo Fundacja na rzecz Czystej Energii, Poznań, 2015, 234.
 • [4] Ura E., Pieprzny S., Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2015, 44.
 • [5] Kochanek E., Podstawy bezpieczeństwa energetycznego państwa, Wydawnictwo Naukowe WH US MINERWA, Szczecin, 2014, 154.
 • [6] Mazurek W., Popławska J., Oblicza bezpieczeństwa. Miejsce energetyki nuklearnej w bezpieczeństwie energetycznym krajów Unii Europejskiej, Wydawnictwo WAM, Kraków 2015, 37-38.
 • [7] Jezierski G., Energia jądrowa wczoraj i dziś, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2005, 322.
 • [9] Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej z 2014 roku, punkt 22.
 • [10] Polityka energetyczna Polski do 2030 roku, Załącznik do uchwały nr 202/2009 Rady Ministrów z dnia 10 listopada 2009 r.
 • [11] Witold Ostant. Program polskiej polityki jądrowej- uwarunkowania i prognozy w kontekście założeń Energiewende, w: Europejski wymiar bezpieczeństwa energetycznego a ochrona środowiska, P. Kwiatkiewicz, R. Szczerbowski i inni (red.), Wydawnictwo Fundacja na rzecz Czystej Energii, Poznań, 2014, 779
 • [12] Wojtkowska – Łodej G., Rola energii we współczesnej gospodarce, Wydawnictwo Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 2012, 128.
 • [13] Klare M. T., Bezpieczeństwo energetyczne, w: P.D. Williams, Studia bezpieczeństwa (red), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2012, 488.
 • [14] Baran M., Rola odnawialnych źródeł energii w polityce energetycznej Polski, w: Bezpieczeństwo energetyczne- rynki surowców i energii. Energetyka w czasach politycznej niestabilności, P. Kwiatkiewicz, R. Szczerbowski (red.), Wydawnictwo Fundacja na rzecz Czystej Energii, Poznań, 2015, 138.
 • [15] Szczerbowski, Problemy bezpieczeństwa energetycznego Polski, w: Bezpieczeństwo energetyczne- rynki surowców i energii. Energetyka w czasach politycznej niestabilności, P. Kwiatkiewicz, R. Szczerbowski (red.),Wydawnictwo Fundacja na rzecz Czystej Energii, Poznań, 2014, 44.
 • [16] Tokarz G., Unieszkodliwianie i składowanie odpadów promieniotwórczych w Polsce w świetle planów budowy elektrowni jądrowej, w:, Europejski wymiar bezpieczeństwa energetycznego a ochrona środowiska, P. Kwiatkiewicz, R. Szczerbowski i inni (red.), Wydawnictwo Fundacja na rzecz Czystej Energii, Poznań, 2014, 585.
 • [17] Tyszecki A., Środowiskowe aspekty lokalizacji energetyki jądrowej, w: Energetyka jądrowa w Polsce, K. Jeleń, Z. Rau (red.), Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa, 2012, 1091-1107.
 • [18] Kubowski J., Nowoczesne elektrownie jądrowe, Wydawnictwo WNT, Warszawa, 2010, 164-170.
 • [19] Kubowski J., Elektrownie jądrowe, Wydawnictwo WNT, Warszawa, 2014. S. 243
 • [20] Kuca R., Energetyka jądrowa a społeczeństwo: korzyści, zagrożenia, przesądy, Warszawa, 2004, 16.
 • [21] Rau Z., Wybrane obszary zagrożeń bezpieczeństwa wewnętrznego państwa w kontekście budowy i funkcjonowania elektrowni jądrowej, w: Energetyka jądrowa w Polsce, K. Jeleń, Z. Rau (red.), Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa, 2012, 385-432
 • [22] http://swiat.newsweek.pl/zamachy-w-paryzu-ataki-terrorystyczne-we-francji-najwazniejsze-informacje,artykuly,373992,1.html [dostęp 3.01.2016].
 • [23] Guła P., Tarnowski P., W. Zubrzycki, Terroryzm - zagrożenia i przeciwdziałania, Kraków, 2005, 32.
 • [24] Froggatt A., Zagrożenia związane z reaktorami jądrowymi, w: Energia jądrowa mit i rzeczywistość - o zagrożeniach związanych z energią jądrową i jej perspektywach w przyszłości, D. Szwed (red.), Wydawnictwo Fundacja im. Henricha Bolla, Warszawa, 2006, 68-133.
 • [25] Energetyka jądrowa – tędy do wyjścia, Wydawnictwo Polski Klub Ekologiczny, IAN- Inicjatywa Antynuklearna, Warszawa, 2011, 8-9.
 • [26] Leoniak M., Zonenberg A., Zarzycki W., The radiological situation before and after Chernobyl disaster. Endokrynologia Polska 57(1) (2006) 46-49
 • [27] Leoniak M., Zonenberg A., Zarzycki W., The effect of Chernobyl accident on the development of non malignant diseases. Endokrynologia Polska 57(1) (2006) 39
 • [28] http://www.geomatura.pl/index.php/geografia-polski-3/57-wiatry-w-polsce
 • [30] Soroka P., Strategia bezpieczeństwa zewnętrznego Polski. Proces formułowania, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna „Adam”, Warszawa, 2006, 28.
 • [31] Soroka P., Bezpieczeństwo energetyczne. Między teorią a praktyką, Wydawnictwo Elipsa Dom Wydawniczy, Warszawa, 2015, 81.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-7977296b-f3bc-46d4-88bb-7e4559b4ec57
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.