PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2005 | 5 | 3 | 158-161
Article title

Opis dwóch przypadków intoksykacji najprawdopodobniej gamma-hydroksymaślanem – GHB

Content
Title variants
EN
Description of two cases of intoxication, most probably with gamma-hydroxybutyrate – GHB
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
The authors presented the descriptions of more and more prevalent intoxication with gamma-hydroxybutyrate – GHB, in two patients, who had earlier exhibited mental disorders, treated with psychotropic drugs. Intoxication with GHB is often provoked by people from outside, with the aim to take advantage of the disorders concomitant with such intoxication, for sexual abuse. The described patients were unaware of having used GHB. Furthermore, it is also worrisome that GHB intoxication was not diagnosed in any of the described cases, when they were referred to hospital. Therefore, the patients were not subjected to the examinations recommended in such cases: obduction of somatic condition, gynaecological examination, determination of HIV antibodies, or pregnancy test. GHB intoxication in those patients, who exhibit earlier some mental or neurological disorders and therefore take psychotropic drugs or other psychoactive substances, may endanger their lives, which indicates, that such group of patients has to be pacjentinstructed about the possible occurrence of such intoxications in specific situations and about their diversified, often very severe, consequences.
PL
Autorzy przedstawili opisy coraz częstszych intoksykacji gamma-hydroksymaślanem –GHB, u dwóch pacjentek, u których już wcześniej występowały zaburzenia psychiczne oraz stosowano leczenie lekami psychotropowymi. Intoksykacje GHB nierzadko są prowokowane przez osoby z zewnątrz w celu wykorzystania występujących podczas ich przebiegu zaburzeń umożliwiających dokonanie wykorzystania seksualnego. Opisane pacjentki nie miały świadomości, że przyjmują GHB. Niepokojące jest również, że w żadnym z opisanych przypadków nie rozpoznano, ani nie podejrzewano podczas kierowania do szpitala intoksykacji GHB. W związku z tym nie wykonano wcześniej zalecanych w takich sytuacjach badań: obdukcji stanu somatycznego, badania ginekologicznego, oznaczenia przeciwciał HIV, testu ciążowego. Intoksykacje GHB u pacjentek, które już wcześniej wykazują zaburzenia psychiczne lub neurologiczne, przyjmują z tego powodu leki psychotropowe lub też inne substancje psychoaktywne, mogą przebiegać w sposób zagrażający ich życiu, w związku z czym konieczne jest edukowanie tej grupy chorych na temat możliwości wystąpienia tego typu intoksykacji w określonych sytuacjach oraz ich różnorodnych, często bardzo poważnych konsekwencji.
Discipline
Year
Volume
5
Issue
3
Pages
158-161
Physical description
Contributors
  • Klinika Zaburzeń Afektywnych i Psychiatrii Młodzieżowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Kierownik Klinik: prof. dr hab. n. med. Jolanta Rabe-Jabłońska
  • Lekarz rezydent Centralnego Szpitala Klinicznego UM w Łodzi. Dyrektor: Jan Wojciech Bieńkiewicz
References
Document Type
minireview
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-79690f36-0c95-4ebb-8170-a5d03cb5893d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.