PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 13 | 3 | 406–411
Article title

Ubytek przegrody międzyprzedsionkowej jako przyczyna przewlekłego kaszlu i nawrotowych infekcji u 4-letniego chłopca

Content
Title variants
EN
Atrial septal defect as a cause of chronic cough and recurrent infections in a 4-year-old boy
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Nawracające zakażenia układu oddechowego stanowią najczęstszy powód zgłoszeń dzieci do lekarzy w lecznictwie ambulatoryjnym i jedną z głównych przyczyn hospitalizacji. Wśród wielu czynników potencjalnie odpowiedzialnych za nawrotowość infekcji w tym okresie życia należy uwzględnić te, które wiążą się z niedojrzałością układu odpornościowego, oraz te, które funkcjonowanie tego układu mogą zaburzyć. Najważniejsze wydają się obserwacje wskazujące na koincydencję między nawracającymi infekcjami dróg oddechowych a procesem alergicznym. W niniejszym artykule opisano przypadek chłopca z nawracającymi infekcjami dróg oddechowych, diagnozowanego w kierunku zaburzeń odporności i alergii. Badanie echokardiograficzne ujawniło duży ubytek przegrody międzyprzedsionkowej. Wadę serca poddano leczeniu kardiochirurgicznemu, po którym infekcje występują rzadziej i nie wymagają hospitalizacji pacjenta.
EN
Recurrent infections of the respiratory system among children are the most common reason for ambulatory treatment and one of the main causes of hospitalisation. Out of many factors that can be potentially responsible for the recurrent infections in children it is necessary to consider the ones that are connected with the immaturity of the immune system of a child and ones that can disturb the proper functioning of this system. It seems that the most important observations are those pointing at links between recurrent infections of the respiratory tract and the allergic process. The present article describes a case of a boy with recurrent respiratory infections, who was diagnosed towards immune system malfunction and allergies. An echocardiographic examination revealed a major defect of the interatrial septum. This heart condition was treated with cardiac surgery as a result of which infections occur less frequently and do not require the hospitalisation of the patient.
Discipline
Year
Volume
13
Issue
3
Pages
406–411
Physical description
Contributors
author
  • Oddział Kliniczny Interny Dziecięcej i Alergologii, III Katedra Pediatrii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Łódź, Polska. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Iwona Stelmach
  • Klinika Kardiologii i Reumatologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Łódź, Polska. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jerzy Stańczyk
  • Oddział Kliniczny Interny Dziecięcej i Alergologii, III Katedra Pediatrii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Łódź, Polska. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Iwona Stelmach
References
  • 1. From the Global Strategy for Asthma Management and Prevention, Global Initiative for Asthma (GINA) 2015. Available from: http://www.ginasthma.org.
  • 2. Kucińska B: Ubytek przegrody międzyprzedsionkowej. In: Werner B (ed.): Wady serca u dzieci dla pediatrów i lekarzy rodzinnych. Medical Tribune Polska, Warszawa 2015: 59–70.
  • 3. Park M: Pathophysiology of left-to-right shunt lesions. In: Park MK (ed.): Park’s Pediatric Cardiology for Practitioners. Mosby Elsevier, Philadelphia 2008: 125–127.
  • 4. Park M: Left-to-right shunt lesions. In: Park MK (ed.): Park’s Pediatric Cardiology for Practitioners. Mosby Elsevier, Philadelphia 2008: 161–166.
  • 5. Dryżek P, Sysa A, Moszura T et al.: Ocena skuteczności zamknięcia ubytku w przegrodzie międzyprzedsionkowej typu ASD II u dzieci i młodzieży za pomocą zestawu Amplatzer Septal Occluder – doświadczenia własne. Polski Przegląd Kardiologiczny 2005; 7: 325–333.
  • 6. Parvathy U, Balakrishnan KR, Ranjith MS et al.: Surgical closure of atrial septal defect in children under two years of age. Asian Cardiovasc Thorac Ann 2004; 12: 296–299.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-7936c015-f6bb-4024-a9ca-d7cc7118ace1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.