PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2007 | 7 | 3 | 165-169
Article title

Stan psychiczny i jakość życia matek opiekujących się dziećmi z upośledzeniem umysłowym jako czynniki wpływające na jakość opieki - przegląd piśmiennictwa

Content
Title variants
EN
The mental health condition and the quality of life of mothers looking after children with mental retardation as factors related to the quality of parental care – review of bibliography
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
The aim of the report is to portray the contemporary knowledge concerning mental health condition and the quality of life of mothers taking care of mentally handicapped children as factors relating to the quality of parental care. People with mental retardation have problems with adaptation to different aspects of life. Therefore a parental care is thought to be strenuous and long-lasting. Parents have to accept the fact that their children will need protection for the whole life and that children’s health condition have never been essentially improved. Medical research show that looking after mentally retarded children have negative influence both on mental health condition and the quality of life of caregivers. Such parents suffer from depression, anxiety disorders, insomnia, a feeling of guilty, loneliness and social isolation more often than parents of healthy children. There are a lot of aspects of maternal care, which seem to be stressful. They are not only factors connected with the level of functioning of a child and the health condition of a parent, but also with difficulty in finding babysitter, financial status, lack of emotional support from a partner or friends, change of future prospects and restrictions of social life. Additionally, it is important to notice that mental health condition has meaningful bearing on the quality of child protection. Researchers believe that mental disorders of mothers such as depression, anxiety, psychosis can be the causes of child neglect. As a consequence, children are affected with delayed speech, behaviour disorders, trunacy, problems with learning and personality disorders in the future. Some investigators believe that even slight symptoms of discouragement concerning mothers could be a cause of their irratibility and poor concentration abilities, which are noticed by a child.
PL
Celem pracy jest przedstawienie aktualnej wiedzy na temat stanu psychicznego i jakości życia matek opiekujących się dzieckiem z upośledzeniem umysłowym, które są czynnikami istotnie wpływającymi na jakość opieki. Osoby upośledzone umysłowo mają deficyty w przystosowaniu się do wielu aspektów życia, dlatego praca związana z opieką nad takim dzieckiem jest żmudna i długotrwała. Rodzice muszą pogodzić się z faktem, że ich dzieci będą potrzebować opieki przez całe życie oraz że ich stan zdrowia nie ulegnie istotnej poprawie. Z wielu badań wynika, że opieka nad dzieckiem upośledzonym ma wpływ na stan psychiczny i jakość życia opiekuna. U rodziców takich dzieci częściej stwierdza się zaburzenia depresyjne, lękowe, zaburzenia snu, poczucie winy, osamotnienia oraz izolacji społecznej. Wiele aspektów opieki jest stresogennych dla matek. Są to nie tylko czynniki związane z poziomem funkcjonowania dziecka czy ze stanem zdrowia samego opiekuna. Badacze potwierdzają, że źródłem stresu są duże trudności w znalezieniu opiekunki dla dziecka upośledzonego, problemy finansowe, brak wsparcia emocjonalnego ze strony partnera i przyjaciół, zmiana planów życiowych, ograniczenie kontaktów towarzyskich. Warto zauważyć, że stan psychiczny matki wpływa znacząco na jakość samej opieki. Badacze uważają, że choroby psychiczne u matki, takie jak zaburzenia depresyjne, lękowe, zaburzenia psychotyczne, są jedną z przyczyn zaniedbywania dzieci oraz występowania u podopiecznych opóźnionej mowy, zaburzeń zachowania, unikania szkoły, problemów z nauką oraz zaburzeń osobowości. Według niektórych nawet niewielkie uczucie zniechęcenia u matki doświadczane w codziennym życiu jest przyczyną zwiększonej drażliwości i zaburzeń koncentracji, które są dostrzegane przez dziecko.
Discipline
Year
Volume
7
Issue
3
Pages
165-169
Physical description
Contributors
 • Klinika Zaburzeń Afektywnych i Psychiatrii Młodzieżowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 • Klinika Zaburzeń Afektywnych i Psychiatrii Młodzieżowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
References
 • 1. Kościelska M.: Oblicza upośledzenia. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
 • 2. Wells K., Stewart A., Hays R.D. i wsp.: The functioning and well-being of depressed patients. Results from the Medical Outcomes Study. JAMA 1989; 262: 914-919.
 • 3. Walden S., Pistrang N., Joyce T.: Parents of adults with intellectual disabilities: quality of life and experiences of caring. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities 2000; 13: 62-76.
 • 4. Shu B.C., Lung F.W, Huang C.: Mental health of primary family caregivers with children with intellectual disability who receive a home care programme. J. Intellect. Disabil. Res. 2002; 46: 257-263.
 • 5. Orr R.R., Cameron S.J., Day D.M.: Coping with stress in families with children who have mental retardation: an evaluation of the double ABCX model. Am. J. Ment. Retard. 1991; 95: 444-450.
 • 6. Heller T., Hsieh K., RowitzL.: Maternal and paternal care-giving of persons with mental retardation across the lifespan. Family Relations 1997; 46: 407-415.
 • 7. Van Berkum H.W., Haveman M.J.: Zorg aan huis. Behoefte aan zorg, gebruik van zorg en discrepantie tussen vraag en aanbod onder ouders van verstandelijk gehandicapten in Zuid-Nederland [Family care. Care needs, use of care and discrepancy between needs and services for parents of mentally retarded persons in the South of the Netherlands]. 1995.
 • 8. Blacher J., Lopez S.: Contributions to depression in Latina mothers with and without children with retardation: implications for care-giving. Family Relations: Interdisciplinary Journal of Applied Family Studies 1997; 46: 325-334.
 • 9. Hoare P., Harris M., Jackson P., Kerley S.: Acommunity survey of children with severe intellectual disability and their families: psychological adjustment, carer distress and the effect of respite care. J. Intellect. Disabil. Res. 1998; 42: 218-227.
 • 10. Breslau N., Staruch K.S., Mortimer E.A.: Psychological distress in mothers of disabled children. Am. J. Dis. Child. 1982; 136: 682-686.
 • 11. Hong J., Seltzer M.M.: The psychological consequences of multiple roles: the normative case. J. Health Soc. Behav. 1995; 36: 386-398.
 • 12. Hoyert D.L., Seltzer M.M.: Factors related to the well-being and life activities of family caregivers. Family Relations 1992; 41: 74-81.
 • 13. Greenberg J.S., SeltzerM.M., Greenley J.R.: Aging parents of adults with disabilities: the gratification and frustrations of later-life caregiving. The Gerontologist 1993; 33: 542-550.
 • 14. Tong H.C., Haig A.J., Nelson V.S. i wsp.: Low back pain in adult female caregivers of children with physical disabilities. Arch. Pediatr. Adolesc. Med. 2003; 157:1128-1133.
 • 15. Brehaut J.C., Kohen D.E., Raina P. i wsp.: The health of primary caregivers of children with cerebral palsy: how does it compare with that of other Canadian caregivers? Pediatrics 2004; 114: e182-e191.
 • 16. Wang K.W., Barnard A.: Technology-dependent children and their families: a review. J. Adv. Nurs. 2004; 45: 36-46.
 • 17. Strauss A.L., Corbin J., Fagerhaugh S. i wsp.: Chronic Illness and the Quality of Life. C.V. Mosby, St Louis, MO 1984.
 • 18. Baker B.L., Blacher J., Kopp C.B., Kraemer B.: Parenting children with mental retardation. International Review of Research in Mental Retardation 1997; 20: 1-45.
 • 19. Murphy NA., Christian B., Caplin D.A., Young P.C.: The health of caregivers for children with disabilities: caregiver perspectives. Child Care Health Dev. 2007; 33: 180-187.
 • 20. Browne G., Bramston P.: Stress and the quality of life in the parents of young people with intellectual disabilities. J. Psychiatr. Ment. Health Nurs. 1998; 5: 415-421.
 • 21. Warfield M.E., Krauss M., Hauser-Cram P. i wsp.: Adaptation during early childhood among mothers of children with disabilities. J. Dev. Behav. Pediatr. 1999; 20: 9-16.
 • 22. Veisson M.: Depression symptoms and emotional states in parents of disabled and non-disabled children. Social Behavior and Personality 1999; 27: 87-98.
 • 23. Van Riper M., Ryff C., Pridham K.: Parental and family well-being in families of children with Down syndrome: a cooperative study. Res. Nurs. Health 1992; 15: 227-235.
 • 24. Scott B., Atkinson L., Menton H., Bowman T.: Psychological distress of parents of infants with Down syndrome. Am. J. Ment. Retard. 1997; 102: 162-171.
 • 25. Ireys H., Silver E.J.: Perception of the impact of a child's chronic illness: does it predict maternal mental health? J. Dev. Behav. Pediatr. 1996; 17: 77-83.
 • 26. Sanders J.L., Morgan S.B.: Family stress and adjustment as perceived by parents of children with autism and Down syndrome: implications for intervention. Child and Family Behavior Therapy 1997; 19: 15-32.
 • 27. Dumas J., Wolf L., Fisman S., Culligan A.: Parenting stress, child behavior problems, and dysphoria in parents of children with autism, Down syndrome, behavior disorders, and normal development. Exceptionality 1991; 2: 97-110.
 • 28. Bristol M.M., Gallagher J.J., Schopler E.: Mothers and fathers of young developmentally disabled and nondisabled boys: adaptation and spousal support. Dev. Psychol. 1988; 24: 441-451.
 • 29. Gray D.E., Holden W.J.: Psychosocial well-being among the parents of children with autism. Australia and New Zealand Journal of Developmental Disabilities 1992; 18: 83-93.
 • 30. Olsson M.B., Hwang C.P.: Depression in mothers and fathers of children with intellectual disability. J. Intellect. Disabil. Res. 2001; 45: 535-543.
 • 31. Cowen P.S.: Child neglect: injuries of omission. Pediatr. Nurs. 1999; 25: 401-436.
 • 32. Lee C.M., Gotlib I.H.: Maternal depression and child adjustment: a longitudinal analysis. J. Abnorm. Psychol. 1989; 98: 78-85.
 • 33. Downey G., Coyne J.C.: Children of depressed parents: an integrative review. Psychol. Bull. 1990; 108: 50-76.
 • 34. Kalil A., Kunz J.: Teenage childbearing, marital status, and depressive symptoms in later life. Child Dev. 2002; 73: 1748-1760.
 • 35. De Bellis M.D., Broussard E.R., Herring D.J. i wsp.: Psychiatric comorbidity in caregivers and children involved in maltreatment: a pilot research study with policy implications. Child Abuse Negl. 2001; 25: 923-944.
 • 36. DoreM.M.: Emotionally and behaviorally disturbed children in the child welfare system: points of preventive intervention. Children and Youth Services Review 1999; 21: 7-29.
 • 37. Menahem S., Halasz G.: Parental non-compliance - a paediatric dilemma. A medical and psychodynamic perspective. Child Care Health Dev. 2000; 26: 61-72.
 • 38. Kelly A.F., Hewson P.H.: Factors associated with recurrent hospitalization in chronically ill children and adolescents. J. Paediatr. Child Health 2000; 36: 13-18.
 • 39. Llewellyn G., Dunn P., Fante M. i wsp.: Family factors influencing out-of-home placement decisions. J. Intellect. Disabil. Res. 1999;43:219-233.
 • 40. Bromley B.E., Blacher J.: Parental reasons for out-of-home placement of children with severe handicaps. Ment. Retard. 1991; 29: 275-280.
 • 41. Harnish J.D., Dodge K.A., Valente E.: Mother-child interaction quality as a partial mediator of the roles of maternal depressive symptomatology and socioeconomic status in the development of child behavior problems. Child Dev. 1995; 66: 739-753.
 • 42. Dodge K.A., Pettit G.S., Bates J.E.: Socialization mediators of the relation between socioeconomic status and child conduct problems. Child Dev. 1994; 65: 649-665.
 • 43. Gennetian L.A., Miller C.: Children and welfare reform: a view from an experimental welfare program in Minnesota. Child Dev. 2002; 73: 601-620.
 • 44. Meadus R.J., Johnson B.: The experience of being an adolescent child of a parent who has a mood disorder. J. Psychiatr. Ment. Health Nurs. 2000; 7: 383-390.
 • 45. Krane J., Davies L.: Mothering and child protection practice: rethinking risk assessment. Child and Family Social Work 2000; 5: 35-45.
 • 46. Walsh C., MacMillan H., Jamieson E.: The relationship between parental psychiatric disorder and child physical and sexual abuse: findings for the Ontario Health Supplement. Child Abuse Negl. 2002; 26: 11-22.
 • 47. Lubotsky B., Levin A.K., Blanch A.J. (red.): Women's Mental Health Services: A Public Health Perspective. Sage, Thousand Oaks 1998.
 • 48. Nicholson J., Biebel K.: A commentary on "Community mental health care for women with severe mental illness who are parents" - the tragedy of missed opportunities: what providers can do. Community Ment. Health J. 2002; 38: 167-172.
 • 49. Goodman S.H., Gotlib I.H. (red.): Children of Depressed Parents: Mechanisms of Risk and Implications for Treatment. American Psychological Association, Washington 2002.
 • 50. Reuters T.: Mental illness can pass from parent to child. Am. J. Psychiatry 2001; 158: 49-57.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-79263632-f2c1-4a79-9e46-e334c2a27109
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.