PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2018 | 18 | 73 | 170–173
Article title

Embolization of iatrogenic renal arteriovenous fistula – a case report

Content
Title variants
PL
Embolizacja jatrogennej przetoki tętniczo-żylnej w nerce – opis przypadku
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Renal artery pseudoaneurysms and arteriovenous fistulae most often occur as an iatrogenic complication. The article discusses a case of a patient diagnosed with an arteriovenous fistula and a pseudoaneurysm. A 64-year-old woman was admitted to the hospital due to nonspecific pain in the lumbar region. Imaging showed a typical picture of clear cell renal carcinoma. The patient was qualified for surgical treatment. After tumor resection, the patient developed microhematuria. Arteriovenous fistula and renal pseudoaneurysm were diagnosed using Doppler and computed tomography scans. The patient was qualified for arteriography with simultaneous embolization of the lesion. A follow-up evaluation confirmed the exclusion of aneurysm and fistula. Treatment outcomes were monitored using Doppler ultrasound. Doppler ultrasonography is the first method of choice in detecting and monitoring renal artery irregularities. Safety, non-invasiveness and easy access to this tool make it play a key role in the diagnosis of renal artery fistulas and pseudoaneurysms.
PL
Pseudotętniaki tętnic nerkowych i przetoki tętniczo-żylne nerek pojawiają się najczęściej jako powikłania jatrogenne. W pracy omówiono przypadek chorej, u której w badaniu ultrasonograficznym i tomografii komputerowej rozpoznano przetokę tętniczo-żylną i tętniaka rzekomego, zlokalizowane w nerce prawej, a następnie leczonej metodami wewnątrznaczyniowymi. Sześćdziesięcioczteroletnia kobieta została przyjęta do szpitala z powodu niespecyficznych dolegliwości bólowych w okolicy lędźwiowej. Badania obrazowe wykazały typowy obraz dla jasnokomórkowego raka nerki. Chorą zakwalifikowano do leczenia chirurgicznego. Po resekcji klinowej u pacjentki obserwowano okresowy krwinkomocz. Za pomocą badania dopplerowskiego i tomografii komputerowej zdiagnozowano przetokę tętniczo-żylną i tętniaka rzekomego nerki prawej. Chorą zakwalifikowano do arteriografii z równoczasową embolizacją. Po zabiegu embolizacji badania kontrolne potwierdziły wyłączenie tętniaka i przetoki z krążenia. Wyniki leczenia monitorowano za pomocą badań dopplerowskich. Ultrasonografia dopplerowska jest metodą z wyboru w wykrywaniu i monitorowaniu nieprawidłowości tętnic nerkowych. Bezpieczeństwo, nieinwazyjność i dostępność badania sprawiają, że odgrywa ono kluczową rolę w diagnozowaniu przetok tętnic nerkowych i pseudotętniaków.
Discipline
Year
Volume
18
Issue
73
Pages
170–173
Physical description
Contributors
author
 • Department of Interventional Radiology and Neuroradiology, Medical University of Lublin, Lublin, Poland
 • Department of Interventional Radiology and Neuroradiology, Medical University of Lublin, Lublin, Poland
 • Department of Interventional Radiology and Neuroradiology, Medical University of Lublin, Lublin, Poland
 • Department of Interventional Radiology and Neuroradiology, Medical University of Lublin, Lublin, Poland
author
 • Department of Interventional Radiology and Neuroradiology, Medical University of Lublin, Lublin, Poland
 • Department of Interventional Radiology and Neuroradiology, Medical University of Lublin, Lublin, Poland
 • Department of Interventional Radiology and Neuroradiology, Medical University of Lublin, Lublin, Poland
 • Department of Vascular and Interventional Radiology, Apollonio Hospital, Nicosia, Cyprus
 • Department of Interventional Radiology and Neuroradiology, Medical University of Lublin, Lublin, Poland
References
 • 1. Loffroy R, Chevallier O, Gehin S, Midulla M, Berthod PE, Galland C et al.: Endovascular management of arterial injuries after blunt or iatrogenic renal trauma. Quant Imaging Med Surg 2017; 7: 434–442.
 • 2. Loffroy R, Rao P, Kwak BK, Ota S, De Lin M, Liapi E et al.: Transcatheter arterial embolization in patients with kidney diseases: An overview of the technical aspects and clinical indications. Korean J Radiol 2010; 11: 257–268.
 • 3. Chimpiri AR, Natarajan B: Renal vascular lesions: Diagnosis and endovascular management. Semin Intervent Radiol 2009; 26: 253–261.
 • 4. Sheth S, Scatarige JC, Horton KM, Corl FM, Fishman EK: Current concepts in the diagnosis and management of renal cell carcinoma: Role of multidetector CT and three-dimensional CT. Radiographics 2001; 21 (Spec. No): S237–S254.
 • 5. Jain S, Nyirenda T, Yates J, Munver R: Incidence of renal artery pseudoaneurysm following open and minimally invasive partial nephrectomy: A systematic review and comparative analysis. J Urol 2013; 189: 1643–1648.
 • 6. Kocakoc E, Kursad Poyraz A, Cetinkaya Z, Bozgeyik Z: Postnephrectomy renal arteriovenous fistula. J Ultrasound Med 2004; 23: 965–968.
 • 7. Noszczyk W: Chirurgia – repetytorium. PZWL, Warszawa 2009.
 • 8. Sy AN, Tso WK, Tai KS, Tshang JCW, Tung KS, Leong LL: Transarterial embolisation for major iatrogenic renal vascular injuries: Retrospective study. J HK Coll Radiol 2005; 8: 20–25.
 • 9. Shaheen F, Hakeem A, Singh M, Gojwari T, Shafi H, Wani M et al.: Color Doppler findings of post-biopsy arteriovenous fistula in renal transplant. Indian J Nephrol 2008; 18: 132–133.
 • 10. Granata A, Clementi S, Londrino F, Romano G, Veroux M, Fiorini F et al.: Renal transplant vascular complications: The role of Doppler ultrasound. J Ultrasound 2014; 18: 101–107.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-7862017c-fd53-4086-8a94-a674064e15a8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.