PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Journal
2014 | 1 | 1 | 13-20
Article title

Optymalizacja leczenia wysiękowej postaci AMD w świetle aktualnej wiedzy klinicznej

Authors
Content
Title variants
EN
Exudative age-related macular degeneration (AMD) – clinical knowledge treatment optimisation
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zwyrodnienie plamki żółtej związane z wiekiem (AMD) jest najczęstszą przyczyną funkcjonalnej ślepoty w krajach uprzemysłowionych. Głównym czynnikiem biorącym udział w patomechanizmie wysiękowego AMD jest VEGF (vascular endothelial growth factor). Między rokiem 2004 a 2006 wprowadzono do użycia 3 leki wiążące VEGF (pegaptanib, bewacyzumab i ranibizumab), a w 2012 r. kolejną cząsteczkę – alfibercept. Leki te stały się podstawą terapii u chorych z wysiękowym AMD. Ponad 71% leczonych lekami anty-VEGF uzyskuje obiektywną poprawę widzenia i tylko u 5% widzenie się pogarsza. Jednocześnie u 55–71% chorych w siatkówce utrzymuje się resztkowy obrzęk. Część chorych początkowo dobrze odpowiadających na terapię wykazuje cechy tachyfilaksji. Konieczna jest wtedy indywidualizacja terapii z modyfikacją protokołów, z zastosowaniem różnych leków pozwalających uzyskać możliwie największą poprawę anatomiczną i funkcjonalną przy jak najmniejszej liczbie iniekcji.
EN
Age-related Macular Degeneration (AMD) is the leading cause of blindness in developed countries. Vascular endothelial growth factor (VEGF) has emerged as a key factor playing role in patomechanism of wet AMD. Between 2004 and 2006, 3 anti-VEGF drugs were introduced to ophthalmology (pegaptanib, bevacizumab i ranibizumab). Soon after in 2012 a new molecule – alfibercept was registered. Those VEGF inhibitors played a major role in wet AMD treatment. Over 71% of patients benefit from treatment while only 5% of cases faces visual impairment. From 55% to 71% of eyes have persistent retinal fluid despite injections. A small proportion of eyes that respond to initial therapy subsequently develop tachyphylaxis. In those cases modifying the protocol, switching drugs can individualize treatment to gain maximum anatomic and functional effect with minimum interventions.
Discipline
Publisher
Journal
Year
Volume
1
Issue
1
Pages
13-20
Physical description
Contributors
 • Klinika Okulistyki, Gdański Uniwersytet Medyczny
References
 • 1. Cong R., Zhou B., Sun Q. et al.: Smoking and the risk of age-related macular degeneration: a meta-analysis. Ann. Epidemiol. 2008; 18(8): 647-56.
 • 2. Friedman D.S., O’Colmain B.J., Munoz B. et al.: Prevalence of age-related macular degeneration in the United States. Arch. Ophthalmol. 2004; 122(4): 564-72.
 • 3. Ferris F.L. 3rd, Fine S.L., Hyman L.: Age-related macular degeneration and blindness due to neovascular maculopathy. Arch. Ophthalmol. 1984; 102(11): 1640-2.
 • 4. Klein R., Klein B.E., Linton, K.L. et al.: The Beaver Dam Eye Study: the relation of age-related maculopathy to smoking. Am. J. Epidemiol. 1993; 137(2): 190-200.
 • 5. Kwak N., Okamoto N., Wood J.M. et al.: VEGF is major stimulator in model of choroidal neovascularization. Invest. Ophthalmol. Vis. Sci. 2000; 41(10): 3158-64.
 • 6. Krzystolik M.G., Afshari M.A., Adamis A.P. et al.: Prevention of experimental choroidal neovascularization with intravitreal antivascular endothelial growth factor antibody fragment. Arch. Ophthalmol. 2002; 120(3): 338-46.
 • 7. Ferrara N., Damico L., Shams N. et al.: Development of ranibizumab, an anti-vascular endothelial growth factor antigen binding fragment, as therapy for neovascular age- related macular degeneration. Retina 2006; 26(8): 859-870.
 • 8. Holash J., Davis S., Papadopoulos N. et al.: VEGF-Trap: a VEGF blocker with potent antitumor effects. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 2002; 99(17): 11393-11398.
 • 9. Treatment of age-related macular degeneration with photodynamic therapy (TAP) study group. Photodynamic therapy of subfoveal choroidal neovascularization in age-related macular degeneration with verteporfin: One-year results of 2 randomized clinical trials – TAP report. Arch. Ophthalmol. 1999; 117: 1329-45.
 • 10. Rosenfeld P.J., Brown, D.M., Heier J.S. et al.: Ranibizumab for neovascular age-related macular degeneration. N. Engl. J. Med. 2006; 355(14): 1419-31.
 • 11. Brown D.M., Kaiser P.K., Michels M. et al.: Ranibizumab versus verteporfin for neovascular age-related macular degeneration. N. Engl. J. Med. 2006; 355(14): 1432-44.
 • 12. Rosenfeld P.J., Moshfeghi A.A., Puliafito C.A.: Optical coherence tomography after an intravitreal injection of bevacizumab (Avastin) for neovascular age-related macular degeneration. Ophthalmic Surg. Lasers Imaging 2005; 36: 331-5.
 • 13. Martin D.F., Maguire M.G., Fine S.L. et al.; Comparison of Age-related Macular Degeneration Treatments Trials (CATT) Research Group: Ranibizumab and bevacizumab for treatment of neovascular age-related macular degeneration: two-year results. Ophthalmology 2012; 119(7): 1388-98.
 • 14. Chakravarthy U., Harding S.P., Rogers C.A. et al.; The IVAN Study Investigators Writing Committee: Ranibizumab versus Bevacizumab to Treat Neovascular Age-related Macular Degeneration: One-Year Findings from the IVAN Randomized Trial. Ophthalmology 2012; 119(7): 1399-411.
 • 15. Stewart M.W., Rosenfeld P.J.: Predicted biological activity of intravitreal VEGF trap. Br. J. Ophthalmol. 2008; 92: 667-8.
 • 16. Regeneron Pharmaceuticals Inc. VEGF Trap-Eye (aflibercept ophthalmic solution) Briefing Document. June 17, 2011 [online: http://www.fda.gov/downloads/AdvisoryCommittees/Committees Meeting Materials /Drugs/ Dermatologic and Ophthalmic Drugs Advisory Committee/UCM259143.pdf]. Dostęp: 22 marca 2012 r.
 • 17. Kocić I.: Przeciwciała monoklonalne a białka fuzyjne. Służba Zdrowia 2012; 26-33: 74-75.
 • 18. Holz F.G., Amoaku W., Donate J. et al.; SUSTAIN Study Group: Safety and efficacy of a flexible dosing regimen of ranibizumab in neovascular age-related macular degeneration: the SUSTAIN study. Ophthalmology 2011; 118(4): 663-71.
 • 19. Kloeckener-Gruissem B., Barthelmes D., Labs S. et al.: Genetic association with response to intravitreal ranibizumab in patients with neovascular AMD. Invest Ophthalmol. Vis. Sci. 2011; 52: 4694-702.
 • 20. Hemeida T.S., Keane P.A., Dustin L. et al.: Long-term visual and anatomical outcomes following anti-VEGF monotherapy for retinal angiomatous proliferation. Br. J. Ophthalmol. 2010; 94: 701-5.
 • 21. Coppens G., Spielberg L., Leys A.: Polypoidal choroidal vasculopathy, diagnosis and management. Bull. Soc. Belge Ophtalmol. 2011; 317: 39-44.
 • 22. Mojana F., Cheng L., Bartsch D.U. et al.: The role of abnormal vitreomacular adhesion in age-related macular degeneration: spectral optical coherence tomography and surgical results. Am. J. Ophthalmol. 2008; 146: 218-27.
 • 23. Martin D.F., Maguire M.G., Ying G.S.: Ranibizumab and bevacizumab for neovascular age-related macular degeneration. N. Engl. J. Med. 2011; 364: 1897-1908.
 • 24. Gasperini J.L., Fawzi A.A., Khondkaryan A. et al.: Bevacizmab and ranibizumab tachyphylaxis in the treatment of choroidal neovascularization. Br. J. Ophthalmol. 2012; 96: 14-20.
 • 25. Stewart M.W., Rosenfeld P.J., Penha F.M. et al.: Pharmacokinetic rationale for dosing every 2 weeks versus 4 weeks with intravitreal ranibizumab, bevacizumab, and aflibercept (vascular endothelial growth factor Trap-eye). Retina 2012; 32: 434-457.
 • 26. Ho V.Y., Yeh S., Olsen T.W. et al.: Short-term outcomes of aflibercept for neovascular age-related macular degeneration in eyes previously treated with other vascular endothelial growth factor inhibitors. Am. J. Ophthalmol. 2013; 156: 23-28.
 • 27. Cousins S.: ICG-directed photodynamic therapy for patients with refractory wet AMD. Presented at Retina 2014, Poipu, HI, January 20, 2014.
 • 28. Holz F., Bandello F., Gillies M. et al.; LUMINOUS Steering Committee: Safety of ranibizumab in routine clinical practice: 1-year retrospective pooled analysis of four European neovascular AMD registries within the LUMINOUS programme. Br. J. Ophthalmol. 2013; 97: 1161-1167.
 • 29. Tseng J.J., Vance S.K., Della Torre K.E. et al.: Sustained increased intraocular pressure related to intravitreal antivascular endothelial growth factor therapy for neovascular age-related macular degeneration. J. Glaucoma 2012; 21(4): 241-7.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-780d846e-af4e-4f79-bb26-0b3f9af63616
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.