PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2016 | 12 | 2 | 194–200
Article title

Manifestacje stawowe u dzieci w przebiegu zakażenia glistą ludzką i psią – doświadczenia własne

Content
Title variants
EN
Joint manifestations in children infected with Ascaris lumbricoides and Toxocara canis – single centre experience
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Joint disorders in children are a frequent cause of parents’ concern and a reason of visiting family doctors and rheumatologists. In search for the correct diagnosis, a wide differential diagnosis should be conducted, including bacterial, parasitic, but also rheumatoid or proliferative process. However, the majority of complaints reported by children are reactive in nature. Diagnosis is based on the clinical symptoms and serology tests results. Ascaris lumbricoides or Toxocara canis infection may manifest itself not only with gastrointestinal, but also musculoskeletal symptoms, depending on the period of the disease. The aim of the paper was to assess the frequency of complaints associated with the locomotor system in children with the presence of serum antibodies against Ascaris lumbricoides and/or Toxocara canis and to analyse their relationship with selected laboratory tests (eosinophilia) and the final diagnosis. Material and methods: Medical records of 86 children hospitalised in 2013–2015 at the Department of Paediatric Cardiology and Rheumatology, Medical University of Łódź, were analysed. Children with musculoskeletal symptoms and positive serum antibody titres against Ascaris lumbricoides and/or Toxocara canis were included in the study. Results: Among the infected patients, the most frequently reported complaint from the locomotor system was knee (51%) and wrist (19%) pain. Ascaris lumbricoides infection was the dominant human parasitosis (66%), while in 15 patients (17%) Toxocara canis co-infestation was detected. Rheumatoid process was the most common suspicion (36%), but the final diagnosis of juvenile idiopathic arthritis was determined in only 12 patients (14%). Conclusions: Parasitic infections often coexist with articular symptoms reported by children and should always be excluded in the differential diagnosis. In some cases, a parasitic infection may be one of the factors that initiate the rheumatoid process.
PL
Dolegliwości stawowe u dzieci są częstym powodem niepokoju rodziców oraz zgłaszania się do lekarzy rodzinnych i reumatologów. W poszukiwaniu właściwego rozpoznania należy przeprowadzić szeroką diagnostykę różnicową, uwzględniając m.in. zakażenia bakteryjne, pasożytnicze, ale również proces reumatoidalny czy rozrostowy. Większość zgłaszanych przez dzieci dolegliwości ma jednak charakter odczynowy. Rozpoznanie ustala się na podstawie objawów klinicznych oraz wyników badań serologicznych. Zakażenie glistą ludzką lub psią w zależności od okresu choroby może manifestować się nie tylko objawami z przewodu pokarmowego, lecz także z układu kostno-stawowego. Celem pracy jest ocena częstości dolegliwości ze strony narządu ruchu u dzieci z obecnością przeciwciał przeciwko Ascaris lumbricoides i/lub Toxocara canis w surowicy oraz analiza ich związku z wybranymi badaniami laboratoryjnymi (eozynofilia) i ostatecznym rozpoznaniem. Materiał i metody: Przeprowadzono retrospektywną analizę dokumentacji medycznej 86 dzieci hospitalizowanych w Klinice Kardiologii i Reumatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w latach 2013–2015 z powodu dolegliwości kostno-stawowych, ze stwierdzonym dodatnim mianem przeciwciał przeciwko Ascaris lumbricoides i/lub Toxocara canis. Wyniki: Wśród zgłaszanych przez zakażonych pacjentów dolegliwości ze strony narządu ruchu dominowały bóle stawów kolanowych (51%) oraz nadgarstków (19%). Zakażenie glistą ludzką było dominującą parazytozą (66%), natomiast u 15 pacjentów (17%) wykryto koincydencję infestacji glistą psią i ludzką. W całej analizowanej grupie najczęściej podejrzewano proces reumatoidalny (36%), jednak ostateczne rozpoznanie młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów ustalono jedynie u 12 pacjentów (14%). Wnioski: Zakażenia pasożytnicze często współistnieją z dolegliwościami stawowymi zgłaszanymi przez dzieci. W diagnostyce różnicowej bólów stawowych zawsze należy wykluczyć parazytozy. W niektórych przypadkach zakażenie pasożytami może być jednym z czynników inicjujących proces reumatoidalny.
Discipline
Year
Volume
12
Issue
2
Pages
194–200
Physical description
Contributors
 • Klinika Kardiologii i Reumatologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Łódź, Polska. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Jerzy Stańczyk
 • Klinika Kardiologii i Reumatologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Łódź, Polska. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Jerzy Stańczyk
 • Klinika Kardiologii i Reumatologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Łódź, Polska. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Jerzy Stańczyk
References
 • 1. Garwolińska H: Reaktywne zapalenie stawów – diagnostyka i obraz kliniczny. Alerg Astma Immun 1999; 4: 114–115.
 • 2. Biernat-Kałuża E: Reaktywne zapalenie stawów jako interdyscyplinarny problem medyczny. Acta Clin 2001; 1: 222–230.
 • 3. Childs SG: Reactive arthritis. Immune-mediated synovitis or joint infection. Orthop Nurs 2004; 23: 267–273.
 • 4. Bocanegra TS, Espinoza LR, Bridgeford PH et al.: Reactive arthritis induced by parasitic infestation. Ann Intern Med 1981; 94: 207–209.
 • 5. Trujillo M, Nelson JD: Suppurative and reactive arthritis in children. Semin Pediatr Infect Dis 1997; 8: 242–249.
 • 6. Peng SL: Rheumatic manifestations of parasitic diseases. Semin Arthritis Rheum 2002; 31: 228–247.
 • 7. Granfors K, Jalkanen S, Lindberg AA et al.: Salmonella lipopolysaccharide in synovial cells from patients with reactive arthritis. Lancet 1990; 335: 685–688.
 • 8. Crompton DW: Ascaris and ascariasis. Adv Parasitol 2001; 48: 285–375.
 • 9. Bethony J, Brooker S, Albonico M et al.: Soil-transmitted helminth infections: ascariasis, trichuriasis, and hookworm. Lancet 2006; 367: 1521–1532.
 • 10. Massara CL, Enk MJ: Treatment options in the management of Ascaris lumbricoides. Expert Opin Pharmacother 2004; 5: 529–539.
 • 11. Villamizar E, Méndez M, Bonilla E et al.: Ascaris lumbricoides infestation as a cause of intestinal obstruction in children: experience with 87 cases. J Pediatr Surg 1996; 31: 201–205.
 • 12. Guerrant RL, Walker DH, Weller PF (eds.): Tropical Infectious Diseases: Principles, Pathogens & Practice. Churchill Livingstone, Philadelphia 1999.
 • 13. Gavin PJ, Kazacos KR, Schulman ST: Baylisascariasis. Clin Microbiol Rev 2005; 18: 703–718.
 • 14. Despommier D: Toxocariasis: clinical aspects, epidemiology, medical ecology, and molecular aspects. Clin Microbiol Rev 2003; 16: 265–272.
 • 15. Strickland TG (ed.): Hunter’s Tropical Medicine and Emerging Infectious Diseases. W.B. Saunders Company, Philadelphia 2000.
 • 16. Maślany A, Kalicki B, Jung A et al.: Odczynowe zapalenie stawów u dzieci. Pediatr Med Rodz 2010; 6: 146–150.
 • 17. Barć-Czarnecka M, Rusek-Zychma M, Torbus M et al.: Reaktywne zapalenie stawów u dzieci jako manifestacja lambliozy – opis przypadków. Pediatria Współczesna. Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka 2006; 8: 244–245.
 • 18. Barbosa CM, Nakamura C, Terreri MT et al.: [Musculoskeletal manifestations as the onset of acute leukemias in childhood]. J Pediatr (Rio J) 2002; 78: 481–484.
 • 19. Evans AM, Scutter SD: Are foot posture and functional health different in children with growing pains? Pediatr Int 2007; 49: 991–996.
 • 20. Kowalczyk J: Postępy onkologii i hematologii dziecięcej. Pediatr Dypl 2003; 7: 11.
 • 21. Kram M, Kurylak A: Ból w przebiegu choroby nowotworowej u dzieci i młodzieży. Współcz Onkol 2006; 10: 344–348.
 • 22. Mitchell S, Monsell F: Growing pains: making an accurate diagnosis. Practitioner 2006; 250: 28, 31–32, 34 passim.
 • 23. Radwańska U (ed.): Białaczki u dzieci. Volumed, Wrocław 1998.
 • 24. Malleson PN, Sherry DD, Laxer RM et al.: Noninflammatory musculoskeletal pain conditions. In: Cassidy JT, Petty RE, Laser R et al. (eds.): Textbook of Pediatric Rheumatology. 5th ed., Elsevier Saunders, Philadelphia 2005: 676–696.
 • 25. Pruszyński B (ed.): Radiologia: diagnostyka obrazowa – RTG, TK, MR i radioizotopy. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2003.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-7777d003-0654-4533-88ef-11d0c662980e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.