PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2011 | 7 | 4 | 372-377
Article title

Uzależnienie od Internetu (siecioholizm) wśród młodzieży licealnej – konsekwencje zdrowotne i psychospołeczne

Content
Title variants
EN
Internet addiction (netaholics) in the secondary school adolescents – impact on the health and psychosocial skills
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Introduction: The dynamic of the rapid development in informative and media areas nowadays have changed the form of functioning in modern world. The good example for this phenomenon is Internet. Widespread access to Internet has been available only for about 20 years but its impact is clearly noticeable in almost each aspect of the life in the whole society. The children and adolescents constitute the most vulnerable group to be subject for Internet usage. The misuse of Internet might be hazardous to their somatic health and psychosocial development, including the risk of Internet addiction. Objectives: The assessment of the potential risk of Internet addiction in secondary school pupils. Methods and material: The group of 102 (43% girls, 57% boys) adolescents aged 17-19 years (mean age 18,3) assessed by the Kimberly Young’s Test and the original questionnaire. Results: There was found that 20% of examined youth meet the inclusion criteria for the risk group of Internet addiction. More then 20 hours a week being online declared 22% and the boys prevailed in this group 78% vs. 22% girls respectively. There was observed the tendency to prolong online time in spite of the previous planning, This reduced the active forms of spending leisure time and limited the direct communication within the peers’ group. The analysis of the kind of activity online revealed the differences related to sex. The boys preferred computer games 59% and visiting erotic websites 10%. Among the girls the most popular were website with music 70%, Internet searching engines 55%, auction portals 50% and chat rooms 50%. More than 30% of the respondents have suffered of somatic symptoms due to the prolonged computer usage. Conclusions: The misuse of the Internet causes the negative outcomes concerning the somatic and psychosocial aspects of the health in the adolescents. There is necessity of developing the wide media education as the tool for the prophylaxis and hazardous Internet usage by the adolescents.
PL
Wstęp: Dynamika rozwoju sfery informatycznej i medialnej we współczesnym świecie zmienia dotychczasowe formy funkcjonowania w życiu codziennym. Przykładem tego zjawiska jest Internet, który – powszechnie dostępny szerokiemu gronu odbiorców od zaledwie 20 lat – wyraźnie już wpłynął na styl życia całego społeczeństwa. Dzieci i młodzież stanowią szczególnie podatną grupę na oddziaływanie Internetu, a nieracjonalne korzystanie z niego może powodować niekorzystne skutki zdrowotne, z uzależnieniem włącznie. Cel pracy: Ocena ryzyka uzależnienia od Internetu wśród młodzieży licealnej. Materiał i metody: Badanie objęło 102 uczniów (43% badanej grupy stanowiły dziewczęta, 57% – chłopcy) w wieku 17-19 lat (średnia wieku 18,3). W badaniu wykorzystano test Kimberly Young oraz kwestionariusz w opracowaniu własnym. Wyniki: Do grupy ryzyka uzależnienia od Internetu zakwalifikowano 20% badanych. Ponad 20 godzin tygodniowej aktywności w sieci deklarowało 22% respondentów, przy czym w grupie tej przeważali chłopcy – 78% vs 22% w grupie dziewcząt. Stwierdzono tendencję do zbyt długiego przebywania w sieci kosztem aktywnych form spędzania wolnego czasu i relacji bezpośrednich z rówieśnikami. Analiza form aktywności w Internecie wykazała preferencje zależne od płci. Chłopcy wybierali gry komputerowe 59% i strony o tematyce erotycznej 10%, zaś dziewczęta strony z muzyką 70%, wyszukiwarki internetowe 55%, portale aukcyjne 50% i społecznościowe 50%. U ponad 30% badanych występowały dolegliwości somatyczne związane z pracą przy komputerze. Wnioski: Nieracjonalne korzystanie z Internetu powoduje negatywne skutki w zakresie zdrowia somatycznego i psychospołecznego. Niezbędna jest zatem powszechna edukacja medialna zapobiegająca negatywnym zjawiskom związanym z korzystaniem z Internetu.
Discipline
Year
Volume
7
Issue
4
Pages
372-377
Physical description
Contributors
 • Klinika Pediatrii i Zaburzeń Rozwoju Dzieci i Młodzieży Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Janina Danuta Piotrowska-Jastrzębska
 • Klinika Pediatrii i Zaburzeń Rozwoju Dzieci i Młodzieży Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Janina Danuta Piotrowska-Jastrzębska
 • Klinika Pediatrii i Zaburzeń Rozwoju Dzieci i Młodzieży Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Janina Danuta Piotrowska-Jastrzębska
 • Klinika Pediatrii i Zaburzeń Rozwoju Dzieci i Młodzieży Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Janina Danuta Piotrowska-Jastrzębska
References
 • 1. Konowaluk H.: Internet jako problem wychowawczy. W: Izdebska J. (red.): Dziecko i media elektroniczne - nowy wymiar dzieciństwa. Trans Humana, Białystok 2005: 34-44.
 • 2. Izdebska J.: Multimedia zagrażające współczesnemu dziecku. W: Izdebska J. (red.): Dziecko i media elektroniczne - nowy wymiar dzieciństwa. Trans Humana, Białystok 2005: 105-114.
 • 3. Bobula S.: Uzależnienia. W: Pilecka W. (red.): Psychologia zdrowia dzieci i młodzieży - perspektywa kliniczna. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011: 442-443.
 • 4. Poprawa R: Test problematycznego używania Internetu. Adaptacja i ocena psychometryczna Internet Addiction Test K Young. Przegląd Psychologiczny 2011; 54: 193-216.
 • 5. Augustynek A.: Uzależnienia komputerowe. Diagnoza, rozpowszechnienie, terapia. Difin, Warszawa 2010: 39-46.
 • 6. Young K.: Internet Addiction: symptoms, evaluation and treatment, 1999. Adres: www.netaddiction.com.
 • 7. Majchrzak P., Ogińska-Bulik N.: Uzależnienie od Internetu. WSHE, Łódź 2010: 24-30.
 • 8. Poprawa R: Problematyczne używanie Internetu - nowe wyzwanie dla psychologii zdrowia. W: Górnik-Durose M., Mateusiak J. (red.): Psychologia zdrowia — konteksty i pogranicza. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2011: 215-243.
 • 9. Woronowicz B.T: Uzależnienia od komputera i Internetu. W: Woronowicz B.T: Uzależnienia. Geneza, terapia, powrót do zdrowia. Media Rodzina, Warszawa 2009: 548-556.
 • 10. Pytlakowska K, Gomuła J.: Zaczatowani. Wydawnictwo J. Santorski, Warszawa 2005: 7-17.
 • 11. Olejnik P.: Internet - niebezpieczeństwo dezintegracji osobowości dziecka? W: Izdebska J. (red.): Dziecko i media elektroniczne - nowy wymiar dzieciństwa. Trans Humana, Białystok 2005: 34-44.
 • 12. Carson V., Pickett W, Janssen I. i wsp.: Screen time and risk behaviors in 10- to 16-years-old Canadian youth. Prev. Med. 2011; 52: 99-103.
 • 13. Białokoz-Kalinowska I., Piotrowska-Jastrzębska J.: Zagrożenia zdrowotne wynikające z nieracjonalnego korzystania z komputera przez dzieci i młodzież. W: Izdebska J. (red.): Dziecko i media elektroniczne - nowy wymiar dzieciństwa. Trans Humana, Białystok 2005: 34-44.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-7769c8b2-758f-4b9e-8cab-35595d16e2d6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.