PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2014 | 14 | 2 | 100-105
Article title

Psychodermatologia – pogranicze dermatologii, psychiatrii i psychologii

Content
Title variants
EN
Psychodermatology – the interface between dermatology, psychiatry and psychology
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
The relationship between psychiatry and dermatology is a multidimensional one and begins at early stages of development. It is generally believed that mental disorders in dermatological patients are secondary to skin symptoms. Nevertheless, in some cases they may be primary conditions or may directly affect the course of skin disorders. It is known that emotional factors considerably influence the majority of dermatological conditions and there are correlations between stressful events and aggravation of skin symptoms. It is important to diagnose and treat concomitant mental disorders in dermatological patients due to the frequency in which they occur and their influence on the quality of patients’ life. A separate and significant psychodermatological problem in the adolescent population is intentional non-suicidal self-injury (NSSI), usually performed to relieve mental tension. An early diagnosis of such a disorder by a dermatologist and a proper psychiatric intervention may effectively prevent an increase in suicidal risk. Patients with skin lesions require holistic approach as well as a thorough, multifaceted analysis. Skin diseases have a great influence on the mental condition which, in turn, affects the condition of our skin.
PL
Związki między psychiatrią a dermatologią są wielowymiarowe i rozpoczynają się już na wczesnych etapach rozwoju. Generalnie uważa się, że zaburzenia psychiczne wśród pacjentów dermatologicznych są wtórne do objawów skórnych, niemniej jednak w niektórych przypadkach mogą być problemem pierwotnym lub mogą mieć bezpośredni wpływ na przebieg zaburzeń skórnych. Wiadomo, że czynniki emocjonalne w istotny sposób wpływają na większość chorób dermatologicznych i istnieje korelacja między stresującymi wydarzeniami a zaostrzeniem objawów skórnych. Ważne jest, by rozpoznawać i leczyć współistniejące zaburzenia psychiczne u pacjentów dermatologicznych – ze względu na częstość ich występowania i wpływ na jakość życia chorych. Odrębnym, istotnym problemem psychodermatologicznym w populacji rozwojowej są zamierzone niesamobójcze samouszkodzenia skóry (non-suicidal self-injury, NSSI), dokonywane z reguły w celu redukcji napięcia psychicznego. Wczesne wykrycie zaburzenia przez dermatologa i właściwa interwencja psychiatryczna mogą skutecznie zapobiec narastaniu ryzyka samobójczego. Pacjent ze zmianami skórnymi wymaga holistycznego podejścia i wnikliwej, wielostronnej analizy. Choroby skóry mają ogromny wpływ na stan psychiczny, a ten wpływa na stan naszej skóry.
Discipline
Year
Volume
14
Issue
2
Pages
100-105
Physical description
Contributors
 • Klinika Psychiatrii Młodzieżowej UM w Łodzi, ul. Czechosłowacka 8/10, 92-216 Łódź.
 • Klinika Psychiatrii Młodzieżowej UM w Łodzi. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Agnieszka Gmitrowicz
References
 • 1. França K., Savas J., Ledon J. i wsp.: Psychodermatology: a trip through history. An. Bras. Dermatol. 2013; 88: 842-843.
 • 2. Locala J.A.: Current concepts in psychodermatology. Curr. Psychiatry Rep. 2009; 11: 211-218.
 • 3. Korabel H., Dudek D., Jaworek A. i wsp.: Psychodermatologia: psychologiczne i psychiatryczne aspekty w dermatologii. Przegl. Lek. 2008; 65: 244-248.
 • 4. Szepietowski J., Pacan P., Reich A. i wsp.: Psychodermatologia. Akademia Medyczna we Wrocławiu, Wroclaw 2012.
 • 5. Pulimood S., Rajagopalan B., Rajagopalan M. i wsp.: Psychiatric morbidity among dermatology inpatients. Natl Med. J. India 1996; 9: 208-210.
 • 6. Gupta A.M., Gupta A.K.: The use of antidepressant drugs in dermatology. J. Eur. Acad. Dermatol. Venereol. 2001; 15: 512-518.
 • 7. Rzepa T., Szepietowski J., Żaba R.: Psychologiczne i medyczne aspekty chorób skóry. Wydawnictwo Cornetis, Wrocław 2011.
 • 8. Harth W., Gieler U., Kusnir D. i wsp.: Clinical Management in Psychodermatology. Springer, Berlin 2009.
 • 9. Taylor R.E., Bewley A., Melidonis N.: Psychodermatology. Psychiatry 2006; 5: 81-84.
 • 10. Shenefelt P.D.: Psychodermatological disorders: recognition and treatment. Int. J. Dermatol. 2011; 50: 1309-1322.
 • 11. Mojs E.: Choroby skóry w ujęciu psychosomatycznym. Now. Lek. 2010; 79: 483-486.
 • 12. Gupta M.A., Gupta A.K.: Psychiatric and psychological comorbidity in patients with dermatologic disorders: epidemiology and management. Am. J. Clin. Dermatol. 2003; 4: 833-842.
 • 13. Garcia-Hermandez M.J., Ruiz-Doblado S., Rodriguez-Pichar-do A. i wsp.: Alopecia areata, stress and psychiatric disorders: a review. J. Dermatol. 1999; 26: 625-632.
 • 14. Picardi A.: Psychosomatic factors in first onset alopecia areata. Psychosomatics 2003; 44: 374-381.
 • 15. Gupta M.A., Gupta A.K.: A practical approach to the assessment of psychosocial and psychiatric comorbidity in the dermatology patient. Clin. Dermatol. 2013; 31: 57-61.
 • 16. Behnam B., Taheri R., Ghorbani R. i wsp.: Psychological impairments in the patients with acne. Indian J. Dermatol. 2013; 58: 26-29.
 • 17. Gordon-Elliott J.S., Muskin PR.: Managing the patient with psychiatric issues in dermatologic practice. Clin. Dermatol. 2013; 31: 3-10.
 • 18. Hollander E., Cohen L.J., Simon D.: Body dismorphic disorder. Psychiatr. Ann. 1993; 23: 359-364.
 • 19. Wong J.W, Nguyen TV, Koo J.Y.M.: Primary psychiatric conditions: dermatitis artefacta, trichotillomania and neurotic excoriations. Indian J. Dermatol. 2013; 58: 44-48.
 • 20. Hayes S.L., Storch E.A., Berlanga L.: Skin picking behaviors: an examination of the prevalence and severity in a community sample. J. Anxiety Disord. 2009; 23: 314-319.
 • 21. Odlaug B.L., Grant J.E.: Childhood-onset pathologic skin picking: clinical characteristics and psychiatric comorbidity. Compr. Psychiatry 2007; 48: 388-393.
 • 22. American Psychiatric Association: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders Fifth Edition: DSM-5TM. American Psychiatric Publishing, Washington, DC, London 2013.
 • 23. Rabe-Jabłońska J., Pawelczyk T, Strzelecki D.: Przewodnik psy-chofarmakoterapii. Działania niepożądane i powikłania. Via Medica, Gdańsk 2010.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-77327357-3d2b-4ccd-a82a-d10c09c76e9d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.