PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2015 | 15 | 2 | 88-90
Article title

Zastosowanie SMR neurofeedbacku w padaczce lekoopornej

Authors
Content
Title variants
EN
The use of SMR neurofeedback in the treatment of drug-resistant epilepsy
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Epilepsy is one of the most frequent neurologic disorders. The main aim of epilepsy treatment is to improve the quality of life, and to reduce epileptic seizures. Epilepsy is described as drug resistant if adequate trials of two tolerated and appropriately chosen and used treatments fail to achieve sustained seizure freedom. In Poland, 400,000 people suffer from epilepsy, and 30% of them have drug-resistant epilepsy. Surgical treatment is available for only some of these patients. The pursuit for new methods of alternative treatment continues, with neurofeedback seemingly emerging as one of viable options. Neurofeedback is a training method based on biofeedback, which can be described as providing information about the changes of the physiological signals to the trained person. In essence, neurofeedback takes place, if the bioelectrical activity of the brain (EEG) is the signal registered during the biofeedback training. The aim of this article is to present the knowledge regarding the use of SMR neurofeedback in the treatment of resistant epilepsy. In 1972, Sterman and Friar, encouraged by the positive results of studies in animals, for the first time attempted to use neurofeedback for the treatment of drug-resistant epilepsy. In the last decade, two independent meta-analyses were published. It seems that SMR neurofeedback should be considered as adjunctive method of treatment in patients with resistant epilepsy, particularly in cases where other methods have failed. More randomised controlled studies are needed to confirm the efficacy of this method of treatment. The directions of future studies have been highlighted in the article.
PL
Padaczka to jedno z najczęstszych schorzeń neurologicznych. Głównym celem leczenia jest zmniejszenie liczby napadów, a co za tym idzie – poprawa jakości życia chorych. Jeżeli dwie próby odpowiednio dobranego, tolerowanego i zastosowanego leczenia farmakologicznego okazują się nieskuteczne, padaczkę określa się mianem lekoopornej. W Polsce na padaczkę choruje około 400 tysięcy osób, u około 30% z nich występuje postać lekooporna. Tylko część pacjentów może skorzystać z leczenia chirurgicznego, istnieje zatem potrzeba poszukiwania alternatywnych metod wspomagania terapii. Jedną z nich wydaje się SMR neurofeedback – metoda treningu oparta na zasadzie biologicznego sprzężenia zwrotnego, czyli dostarczania choremu informacji zwrotnej o zmianach wartości rejestrowanych parametrów fizjologicznych. Gdy podczas treningu rejestrowana jest i wykorzystywana czynność bioelektryczna mózgu (EEG), mówimy o neurofeedbacku. Artykuł ma na celu przedstawienie wiedzy na temat stosowania SMR neurofeedbacku w leczeniu osób z padaczką lekooporną. W 1972 roku Sterman i Friar, zachęceni pozytywnymi wynikami badań na zwierzętach, podjęli pierwszą próbę leczenia za pomocą neurofeedbacku pacjentki z padaczką lekooporną, zaś w ostatniej dekadzie opublikowano wyniki dwóch niezależnych metaanaliz. Wydaje się, że neurofeedback powinien być brany pod uwagę jako terapia uzupełniająca w przypadku chorych z padaczką lekooporną, zwłaszcza gdy zawiodły inne metody. Do potwierdzenia skuteczności neurofeedbacku konieczne są dalsze randomizowane badania kontrolowane – w pracy wskazano ich kierunki.
Keywords
Discipline
Year
Volume
15
Issue
2
Pages
88-90
Physical description
Contributors
author
 • Poradnia Neurologiczna, Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej w Warszawie
References
 • Bidziński J, Bacia T: Chirurgiczne leczenie ciężkich form padaczki. Gazeta Lek 1997; 10: 35–39.
 • Egner T, Sterman MB: Neurofeedback treatment of epilepsy: from basic rationale to practical application. Expert Rev Neurother 2006; 6: 247–257.
 • Fisher RS, van Emde Boas W, Blume W et al.: Epileptic seizures and epilepsy: definitions proposed by the International League Against Epilepsy (ILAE) and the International Bureau for Epilepsy (IBE). Epilepsia 2005; 46: 470–472.
 • Jędrzejczak J: Padaczka. Wydawnictwo Czelej, Lublin 2006.
 • Jędrzejczak J: Padaczka. Najtrudniejsze są odpowiedzi na proste pytania. Termedia Wydawnictwa Medyczne, Poznań 2008.
 • Kwan P, Brodie MJ: Early identification of refractory epilepsy. N Engl J Med 2000; 342: 314–319.
 • Kwan P, Arzimanoglou A, Berg AT et al.: Definition of drug resistant epilepsy: consensus proposal by the ad hoc Task Force of the ILAE Commission on Therapeutic Strategies. Epilepsia 2009; 51: 1069–1077.
 • Lubar JF: Application of operant conditioning of the EEG for the management of epileptic seizures. In: Elbert T, Rockstroh B, Lutzenberger W et al. (eds.): Self-Regulation of the Brain and Behavior. Springer, Berlin–Heidelberg 1984.
 • Nagai Y: [Biofeedback treatment for epilepsy]. Nihon Rinsho 2014; 72: 887–893.
 • Rockstroh B, Elbert T, Birbaumer N et al.: Cortical self-regulation in patients with epilepsies. Epilepsy Res 1993; 14: 63–72.
 • Roth SR, Sterman MB, Clemente CD: Comparison of EEG correlates of reinforcement, internal inhibition and sleep. Electroencephalogr Clin Neurophysiol 1967; 23: 509–520.
 • Skinner BF: The Behavior of Organisms: An Experimental Analysis. Appleton-Century, New York 1938.
 • Sterman MB: Basic concepts and clinical findings in the treatment of seizure disorders with EEG operant conditioning. Clin Electroencephalogr 2000; 31: 45–55.
 • Sterman MB: Biofeedback in the treatment of epilepsy. Cleve Clin J Med 2010; 77 Suppl 3: S60–S67.
 • Sterman MB, Friar L: Suppression of seizures in an epileptic following sensorimotor EEG feedback training. Electroencephalogr Clin Neurophysiol 1972; 33: 89–95.
 • Sterman MB, Thompson LM: Neurofeedback for seizure disorders: origins, mechanisms and best practices. In: Cantor DS, Evans JR (eds.): Clinical Neurotherapy. Application of Techniques for Treat-ment. Elsevier, Oxford, UK 2013: 301–319.
 • Sterman MB, LoPresti RW, Fairchild MD: Electroencephalographic and behavioral studies of monomethyl hydrazine toxicity in the cat. J Neurother 2010; 14: 293–300.
 • Sterman MB, MacDonald LR, Stone RK: Biofeedback training of the sensorimotor electroencephalogram rhythm in man: effects on epilepsy. Epilepsia 1974; 15: 395–416.
 • Tan G, Thornby J, Hammond DC et al.: Meta-analysis of EEG biofeedback in treating epilepsy. Clin EEG Neurosci 2009; 40: 173–179.
 • Thompson M, Thompson L: Neurofeedback. Wprowadzenie do podstawowych koncepcji psychofizjologii stosowanej. Wydawnictwo Biomed Neurotechnologie, Wrocław 2012.
Document Type
review
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-76bf014c-3d00-4d3d-bd4c-2033b3007332
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.