PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2016 | 37 | 101-113
Article title

Beetles (Coleoptera) of the Rogów region. Part VII – powderpost beetles (Bostrichidae), spider and death-watch beetles (Ptinidae)

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
In the present, the seventh part of the series titled “Beetles (Coleoptera) of the Rogów region” presents two families, powderpost beetles (Bostrichidae) and spider and death-watch beetles (Ptinidae), as one of the better-known families of beetles occurring in the Rogów area. The faunistic data of presented species enriched by bionomical information. 4 species of powderpost beetles, 9 species of spider beetles and 30 species of death-watch beetles were recorded in the study area
Discipline
Year
Volume
37
Pages
101-113
Physical description
Contributors
 • Department of Forest Protection and Ecology, Warsaw University of Life Sciences, SGGW, ul. Nowoursynowska 159/34, 02-776 Warsaw, Poland
References
 • [1] Borowski J. 1993a. Nowe stanowiska i uwagi o niektórych polskich kołatkowatych (Coleoptera, Anobiidae). Wiad. entomol., 12(1): 55.
 • [2] Borowski J. 1993b. Nowe stanowiska i uwagi o niektórych polskich pustoszowatych (Coleoptera, Ptinidae). Wiad. entomol., 12(1): 56.
 • [3] Borowski J. 2006. Chrząszcze (Coleoptera) grzybów nadrzewnych – studium waloryzacyjne. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • [4] Borowski J., Byk A., Mazur S., Mokrzycki T., Rutkiewicz A. 2013. Waloryzacja ekosystemów leśnych Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Spalsko-Rogowskie” w oparciu o mycetobiontyczne chrząszcze grzybów nadrzewnych. Studia i Materiały CEPL w Rogowie, 35(2): 175-196.
 • [5] Byk A., Borowski J., Mazur S., Mokrzycki T., Rutkiewicz A. 2013. Waloryzacja lasów Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Spalsko-Rogowskie” na podstawie zgrupowań chrząszczy saproksylicznych. Studia i Materiały CEPL w Rogowie, 35(2): 82-128.
 • [6] Dominik J. 1966. Obserwacje nad występowaniem owadów żyjących w drewnie w lasach doświadczalnych SGGW w Rogowie. Zesz. Nauk. SGGW, Leśn., 9: 103-112.
 • [7] Dominik J. 1993. Uwagi o występowaniu kambio- i ksylofagicznych owadów w ostatnim czterdziestoleciu w Lasach Doświadczalnych SGGW w Rogowie. Sylwan, 9: 77-80.
 • [8] Kinelski S., Szujecki A. 1959. Materiały do poznania chrząszczy (Coleoptera) fauny krajowej. Pol. Pismo Ent., 29(15): 215-250.
 • [9] Löbl I., Smetana A. (ed.) 2007. Catalogue of Palearctic Coleoptera, Vol. 4. Stenstrup, Apollo Books, 935 pp.
 • [10] Mokrzycki T. 2011. Zgrupowania saproksylicznych chrząszczy (Coleoptera) w pniakach wybranych gatunków drzew – studium porównawcze. Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 135 pp.
 • [11] Nunberg M. 1986. The beetles (Coleoptera) collected on the area of the Forest Experimental Station at Rogów. Ann. Agric. Univ. – SGGW-AR, For. and Wood Techn., 34: 11-17.
 • [12] Piętka J. 2013. Czynna ochrona zagrożonych grzybów nadrzewnych w lasach. Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 188 pp.
 • [13] Rutkiewicz A., Borowski J., Byk A., Mokrzycki T. 2013. Waloryzacja lasów Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Spalsko-Rogowskie” na podstawie zgrupowań chrząszczy saproksylicznych powierzchni pni drzew. Studia i Materiały CEPL w Rogowie, 35(2): 129-159.
 • [14] Wiąckowski S. 1957a. Wyniki hodowli pasożytów owadów leśnych. Część I. Pol. Pismo Ent., 26(21): 311-320.
 • [15] Wiąckowski S. 1957b. Entomofauna pniaków sosnowych w zależności od wieku i rozmiaru pniaka. Ekol. Pol., ser. A, 5(3): 13-140.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-76518a67-7acb-4497-891b-eae1627f8525
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.