PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2011 | 7 | 4 | 326-331
Article title

Lipokalina neutrofilowa jako wskaźnik ostrego uszkodzenia nerek u dzieci po zabiegach kardiochirurgicznych w krążeniu pozaustrojowym

Content
Title variants
EN
Neutrophil gelatinase (NGAL) in acute kidney injury in children after cardiopulmonary bypass
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Acute kidney injury (AKI) is a frequent complication of cardiopulmonary bypass. The paucity of early, predictive, non-invasive biomarkers has impaired our ability to institute potentially effective therapy as soon as possible. The most promising new biomarker is neutrophil gelatinase-associated lipocalin (NGAL). The aim of the study was to assess the urine and serum level of NGAL in children undergoing cardiopulmonary bypass (CPB) due to severe congenital heart disease. Material and methods: We prospectively studied 48 children (17 girls and 31 boys) after CPB, which were divided in two group: with and without acute kidney injury defined as a 50% increase in serum creatinine from baseline. Serum and urine samples were collected before and after 2, 4, 12, 24, 48 hours of the CPB beginning. Results: Twenty-four (54%) children developed AKI. Serum NGAL rose from 26 ng/ml at baseline to 60 ng/ml after 2 and 65 ng/ml after 4 hours post-procedure outstripping creatinine rise (12 hours). Serum concentration was not different in both group (AKI and non- AKI). Urine concentration of NGAL rose in differently in both group (AKI, non-AKI) in 2 (median 62 vs 27 ng/ml; p=0.01) and 4 hours (median 28 vs 13 ng/ml; p=0.056). Conclusion: Urine and serum concentration of NGAL raises in children undergoing cardiopulmonary bypass. NGAL can be useful as a early biomarker of acute kidney injury.
PL
Wstęp: Ostre uszkodzenie nerek (OUN) jest częstym powikłaniem zabiegów kardiochirurgicznych z wykorzystaniem krążenia pozaustrojowego. Wczesne rozpoznanie OUN wpływa na rokowanie, poszukuje się więc nowych biomarkerów wyprzedzających wzrost stężenia kreatyniny. Wykazano, że podwyższone stężenie lipokaliny neutrofilowej (NGAL) jest wczesnym markerem prognostycznym OUN. Celem naszego badania było określenie zmian stężenia NGAL w surowicy i w moczu u dzieci operowanych w krążeniu pozaustrojowym z powodu skomplikowanych wad wrodzonych układu krążenia. Materiał i metody: Badanie prospektywne przeprowadzono u 48 dzieci (17 dziewcząt i 31 chłopców) operowanych w krążeniu pozaustrojowym z powodu wrodzonych wad serca. Średni wiek wynosił 25±38 miesięcy. Stężenie NGAL w moczu i surowicy (metodą immunoenzymatyczną) i stężenie kreatyniny oznaczano przed i seryjnie po zabiegu. Według kryteriów ostrego uszkodzenia nerek (wzrost stężenia kreatyniny o 50% do wartości wyjściowej w czasie 72 godzin od zabiegu) grupę badaną podzielono na dwie podgrupy: dzieci z OUN – 26 i bez OUN – 22. Wyniki: W całej grupie badanej mediana stężenia NGAL przed zabiegiem wynosiła 26 ng/ml i wzrastała w 2. (60 ng/ml) i 4. godzinie (65 ng/ml), wyprzedzając wzrost stężenia kreatyniny, który następował w 12. godzinie po zabiegu. Stężenie NGAL w surowicy nie różniło się istotnie w obu grupach. Z kolei stężenie NGAL w moczu wzrastało, ale także różniło się istotnie pomiędzy grupami w 2. (mediana 62 vs 27 ng/ml; p=0,01) i 4. (mediana 28 vs 13 ng/ml; p=0,056) godzinie po zabiegu, z tendencją do utrzymywania się zmian także w 12. godzinie po nim (mediana 10 vs 6 ng/ml). Wnioski: Badanie potwierdziło, że po zabiegach kardiochirurgicznych u dzieci w krążeniu pozaustrojowym obserwuje się narastanie stężenia NGAL w surowicy i w moczu. Oba te wskaźniki mogą być wykorzystane jako wczesny wskaźnik ostrego uszkodzenia nerek.
Discipline
Year
Volume
7
Issue
4
Pages
326-331
Physical description
Contributors
author
 • Klinika Pediatrii i Immunologii z Pododdziałem Nefrologii, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Zeman
 • Zakład Anestezjologii i Intensywnej Opieki Medycznej, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki. Kierownik Zakładu: prof. nadzw. ICZMP dr hab. n. med. Wojciech Krajewski
 • Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej. Kierownik Zakładu: dr n. med. Ewa Świątkowska
author
 • Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej. Kierownik Zakładu: dr n. med. Ewa Świątkowska
 • Zakład Anestezjologii i Intensywnej Opieki Medycznej, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki. Kierownik Zakładu: prof. nadzw. ICZMP dr hab. n. med. Wojciech Krajewski
 • Klinika Pediatrii i Immunologii z Pododdziałem Nefrologii, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Zeman
References
 • 1. Haase M., Haase-Fielitz A., Bagshaw S.M. i wsp.: Cardiopulmonary bypass-associated acute kidney injury: a pigment nephropathy? Contrib. Nephrol. 2007; 156: 340-353.
 • 2. Rosner M.H., Okusa M.D.: Acute kidney injury associated with cardiac surgery. Clin. J. Am. Soc. Nephrol. 2006; 1: 19-32.
 • 3. Miklaszewska M., Zachwieja K., Korohoda P. i wsp.: Stężenie IL8 i IL18 w moczu w 6. godzinie po zabiegu kardiochirurgicznym w krążeniu pozaustrojowym u dzieci jest dobrym ale nie doskonałym wskaźnikiem wystąpienia ostrego uszkodzenia nerek w pierwszej dobie po zabiegu. Nefrol. Dializoter. Pol. 2011; 15: 80-88.
 • 4. Krawczeski C.D., Vandevoorde R.G., Kathman T. i wsp.: Serum cystatin C is an early predictive biomarker of acute kidney injury after pediatric cardiopulmonary bypass. Clin. J. Am. Soc. Nephrol. 2010; 5: 1552-1557.
 • 5. Mishra J., Dent C., Tarabishi R. i wsp.: Neutrophil gelatinase-associated lipocalin (NGAL) as a biomarker for acute renal injury after cardiac surgery. Lancet 2005; 365: 1231-1238.
 • 6. Mehta R.L.: Acute renal failure and cardiac surgery: marching in place or moving ahead? J. Am. Soc. Nephrol. 2005; 16: 12-14.
 • 7. Chertow G.M., Levy E.M., Hammermeister K.E. i wsp.: Independent association between acute renal failure and mortality following cardiac surgery. Am. J. Med. 1998; 104: 343-348.
 • 8. Lok C.E., Austin PC., Hang H., Tu J.V: Impact of renal insufficiency on short- and long-term outcomes after cardiac surgery. Am. Heart J. 2004; 148: 430-438.
 • 9. Ricci Z., Cruz D., Ronco C.: The RIFLE criteria and mortality in acute kidney injury: a systematic review. Kidney Int. 2008; 73: 538-546.
 • 10. Coca S.G., Parikh C.R.: Urinary biomarkers for acute kidney injury: perspectives on translation. Clin. J. Am. Soc. Nephrol. 2008; 3: 481-490.
 • 11. Nguyen M.T., Devarajan P.: Biomarkers for the early detection of acute kidney injury. Pediatr. Nephrol. 2008; 23: 2151-2157.
 • 12. Haase M., Bellomo R., Devarajan P. i wsp.: Novel biomarkers early predict the severity of acute kidney injury after cardiac surgery in adults. Ann. Thorac. Surg. 2009; 88: 124-130.
 • 13. Miklaszewska M., Pietrzyk J.A., Zachwieja K. i wsp.: Wczesne laboratoryjne markery ostrej niewydolności nerek. Przegl. Lek. 2006; 63: 81-84.
 • 14. Ronco C.: N-GAL: diagnosing AKI as soon as possible. Crit. Care 2007; 11: 173.
 • 15. Haase M., Bellomo R., Haase-Fielitz A.: Neutrophil gela-tinase-associated lipocalin: a superior biomarker for detection of subclinical acute kidney injury and poor prognosis. Biomark. Med. 2011; 5: 415-417.
 • 16. Mitsnefes M.M., Kathman T.S., Mishra J. i wsp.: Serum neutrophil gelatinase-associated lipocalin as a marker of renal function in children with chronic kidney disease. Pediatr. Nephrol. 2007; 22: 101-108.
 • 17. Malyszko J., Bachorzewska-Gajewska H., Malyszko J.S. i wsp.: Serum neutrophil gelatinase-associated lipocalin as a marker of renal function in hypertensive and normotensive patients with coronary artery disease. Nephrology (Carlton) 2008; 13: 153-156.
 • 18. Dent C.L., Ma Q., Dastrala S. i wsp.: Plasma neutrophil gelatinase-associated lipocalin predicts acute kidney injury, morbidity and mortality after pediatric cardiac surgery: a prospective uncontrolled cohort study. Crit. Care 2007; 11: R127.
 • 19. Prabhu A., Sujatha D.I., Ninan B., Vijayalakshmi M.A.: Neutrophil gelatinase associated lipocalin as a biomarker for acute kidney injury in patients undergoing coronary artery bypass grafting with cardiopulmonary bypass. Ann. Vasc. Surg. 2010; 24: 525-531.
 • 20. Haase M., Devarajan P., Haase-Fielitz A. i wsp.: The outcome of neutrophil gelatinase-associated lipocalin-positive subclinical acute kidney injury: a multicenter pooled analysis of prospective studies. J. Am. Coll. Cardiol. 2011; 57: 1752-1761.
 • 21. Rai M., Statz C., Ras A. i wsp.: NGAL lacks specificity for acute kidney injury in acute heart failure syndrome. J. Heart Lung Transplant. 2011; 30 supl.: S180-S181.
 • 22. Wagener G., Gubitosa G., Wang S. i wsp.: Urinary neutrophil gelatinase-associated lipocalin and acute kidney injury after cardiac surgery. Am. J. Kidney Dis. 2008; 52: 425-433.
 • 23. Haase-Fielitz A., Bellomo R., Devarajan P. i wsp.: Novel and conventional serum biomarkers predicting acute kidney injury in adult cardiac surgery - a prospective cohort study. Crit. Care Med. 2009; 37: 553-560.
 • 24. Bennett M., Dent C.L., Ma Q. i wsp.: Urine NGAL predicts severity of acute kidney injury after cardiac surgery: a prospective study. Clin. J. Am. Soc. Nephrol. 2008; 3: 665-673.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-760ea7f3-2084-48ce-8a33-2cf4ec6955d4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.