PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2018 | 14 | 4 | 435–438
Article title

Późne rozpoznanie mózgowego porażenia dziecięcego u 16-letniej dziewczynki – opis przypadku

Content
Title variants
EN
Late diagnosis of cerebral palsy in a 16-year-old girl – a case report
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W krajach wysokorozwiniętych mózgowe porażenie dziecięce stanowi najczęstszą przyczynę niepełnosprawności ruchowej występującej w dzieciństwie. Jest to stałe, choć zmieniające się w czasie zaburzenie ruchu i postawy, wynikające z trwałego i niepostępującego uszkodzenia mózgu w stadium jego niezakończonego rozwoju. Choroba dotyczy około 17 milionów ludzi na całym świecie, a zapadalność wynosi 1,5–3 na 1000 żywych urodzeń. Obserwuje się niewielką przewagę zachorowań wśród chłopców. Etiologia choroby jest zróżnicowana, jednak najważniejszy czynnik ryzyka stanowi wcześniactwo. Wyróżnia się cztery postaci mózgowego porażenia dziecięcego: spastyczną (70%), dystoniczną (10%), ataktyczną (5%) i mieszaną (15%). Towarzyszą mu również inne zaburzenia, w tym upośledzenie umysłowe, padaczka oraz zaburzenia wzroku, słuchu i połykania. Podstawą diagnozy są szczegółowy wywiad lekarski, uwzględniający przebieg ciąży i porodu, oraz regularna ocena rozwoju dziecka od pierwszych miesięcy życia. W przypadku wątpliwości klinicznych diagnostykę uzupełnia się o badanie rezonansu magnetycznego głowy, elektroencefalografię, testy metaboliczne i genetyczne. Dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym wymagają kompleksowej, wielodyscyplinarnej opieki. Najczęściej są rehabilitowane według metody Bobath lub Vojty. Wczesna i systematyczna rehabilitacja jest niezbędna do tego, by zmniejszyć trwałe następstwa choroby i poprawić jakość życia pacjenta. W pracy przedstawiono opis przypadku 16-letniej dziewczynki z obciążonym wywiadem okołoporodowym, konsultowanej przez licznych specjalistów z powodu długotrwałego bólu kończyn dolnych, kręgosłupa i stawów skroniowo-żuchwowych. Objawom towarzyszyły ból w klatce piersiowej oraz drętwienie i osłabienie lewej kończyny górnej.
EN
Cerebral palsy is the most common cause of motor disability in children. Cerebral palsy is a static encephalopathy with a variable clinical picture and multifactorial aetiology. Disorders arise from disturbances in the early development of the brain in the foetal, perinatal or postnatal period. The disease affects around 17 million people worldwide; its incidence is estimated to be 1.5–3 per 1,000 live births. A slight male predominance is observed. The disease has a multifactorial aetiology, with prematurity being the most important risk factor. There are four types of cerebral palsy: spastic (the most common – (70%), dystonic (10%), mixed (15%) and ataxic (5%). In addition to motor disability of varying severity, the majority of patients present with other accompanying deficits, such as mental retardation, epilepsy, dysphagia, impaired hearing and vision. The diagnosis of cerebral palsy should be based on detailed medical history, including pregnancy and childbirth as well as a regular assessment of the child’s development from the first months of life. In the case of clinical doubts, the diagnosis is extended to include magnetic resonance imaging, electroencephalography, metabolic and genetic tests. Children with cerebral palsy require a comprehensive, multidisciplinary care, including physical therapy and rehabilitation. Bobath and Vojta concepts are the most common rehabilitation approaches. Early diagnosis and regular rehabilitation are crucial to ensure adequate quality of life for a child with cerebral palsy. The paper presents a case of a 16-year-old girl with a long history of pain in the lower limbs, spine and temporomandibular joints. The symptoms were accompanied by chest pain as well as numbness and weakness of the left upper limb.
Discipline
Year
Volume
14
Issue
4
Pages
435–438
Physical description
Contributors
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej, Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa, Polska
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej, Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa, Polska
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej, Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa, Polska
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej, Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa, Polska
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej, Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa, Polska
References
 • Shaunak M, Kelly VB: Cerebral palsy in under 25 s: assessment and management (NICE Guideline NG62). Arch Dis Child Educ Pract Ed 2018; 103: 189–193.
 • Little WJ: Lectures on the deformity of the human frame. Lancet 1843; 1: 318–320.
 • Rosen MG, Dickinson JC: The incidence of cerebral palsy. Am J Obstet Gynecol 1992; 167: 417–423.
 • Surveillance of Cerebral Palsy in Europe (SCPE): Prevalence and characteristics of children with cerebral palsy in Europe. Dev Med Child Neurol 2002; 44: 633–640.
 • Christensen D, Van Naarden Braun K, Doernberg NS et al.: Prevalence of cerebral palsy, co-occurring autism spectrum disorders, and motor functioning – Autism and Developmental Disabilities Monitoring Network, USA, 2008. Dev Med Child Neurol 2014; 56: 59–65.
 • Chang MJ, Ma HI, Lu TH: Estimating the prevalence of cerebral palsy in Taiwan: a comparison of different case definitions. Res Dev Disabil 2015; 36C: 207–212.
 • Odding E, Roebroeck ME, Stam HJ: The epidemiology of cerebral palsy: incidence, impairments and risk factors. Disabil Rehabil 2006; 28: 183–191.
 • Morton RE: Diagnosis and classification of cerebral palsy. Current Paediatrics 2001; 11: 64–67.
 • Pharoah PO, Platt MJ, Cooke T: The changing epidemiology of cerebral palsy. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 1996; 75: F169–F173.
 • Arneson CL, Durkin MS, Benedict RE et al.: Prevalence of cerebral palsy: Autism and Developmental Disabilities Monitoring Network, three sites, United States, 2004. Disabil Health J 2009; 2: 45–48.
 • Sankar C, Mundkur N: Cerebral palsy – definition, classification, etiology and early diagnosis. Indian J Pediatr 2005; 72: 865–868.
 • Krigger KW: Cerebral palsy: an overview. Am Fam Physician 2006; 73: 91–100.
 • Cerebral Palsy: Hope Through Research. Available from: https://www.ninds.nih.gov/Disorders/Patient-Caregiver-Education/ Hope-Through-Research/Cerebral-Palsy-Hope-ThroughResearch [cited: 28 November 2018].
 • Grether JK, Nelson KB: Maternal infection and cerebral palsy in infants of normal birth weight. JAMA 1997; 278: 207–211.
 • Graham HK, Rosenbaum P, Paneth N et al.: Cerebral palsy. Nat Rev Dis Primers 2016; 2: 15082.
 • Kawalec W, Grenda R, Ziółkowska H (eds.): Pediatria. Vol. 1, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2016.
 • Fahey M, Maclennan AH, Kretzschmar D et al.: The genetic basis of cerebral palsy. Dev Med Child Neurol 2017; 59: 462–469.
 • Marszał E: Występowanie, diagnostyka i leczenie padaczki u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. Neurol Dziec 2006; 15 (30): 65–68.
 • Czochańska J, Szczepanik E: Padaczka u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. Pediatr Pol 2002; 77: 1011–1015.
 • Centers for Disease Control and Prevention: Cerebral Palsy (CP). Available from: www.cdc.gov/ncbddd/cp/data.html [cited: 9 March 2018].
 • Jan MM: Cerebral palsy: comprehensive review and update. Ann Saudi Med 2006; 26: 123–132.
 • Ashwal S, Russman BS, Blasco PA et al.; Quality Standards Subcommittee of the American Academy of Neurology; Practice Committee of the Child Neurology Society: Practice parameter: diagnostic assessment of the child with cerebral palsy: report of the Quality Standards Subcommittee of the American Academy of Neurology and the Practice Committee of the Child Neurology Society. Neurology 2004; 62: 851–863.
 • Scholtes VA, Dallmeijer AJ, Knol DL et al.: The combined effect of lower-limb multilevel botulinum toxin type a and comprehensive rehabilitation on mobility in children with cerebral palsy: a randomized clinical trial. Arch Phys Med Rehabil 2006; 87: 1551–1558.
 • Simpson DM, Gracies JM, Graham HK et al.: Assessment: Botulinum neurotoxin for the treatment of spasticity (an evidencebased review): report of the Therapeutics and Technology Assessment Subcommittee of the American Academy of Neurology. Neurology 2008; 70: 1691–1698.
 • Edwards P, Sakzewski L, Copeland L et al.: Safety of botulinum toxin type A for children with nonambulatory cerebral palsy. Pediatrics 2015; 136: 895–904.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-7588e12b-7434-4739-ac50-13ff716f9c50
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.