PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2008 | 8 | 3 | 138-145
Article title

Socjoekonomiczne uwarunkowania doświadczania przemocy domowej przez dzieci

Content
Title variants
EN
Early experience of domestic violence: socioeconomic correlations
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
The paper presents results of studies devoted to correlations of domestic violence experienced by secondary school and university students in the Łódź urban area. The aim of these studies was to find correlations, if any, between occurrence of domestic violence and the following factors: gender of children, parental educational status, parental alcohol abuse and socioeconomic status of the family. Analysis encompassed 191 persons aged 16-27 years (mean: 18.25 years), thereof 111 females and 80 males. Examinees reported on having experienced various forms of violence during childhood. The following diagnostic instruments have been implemented: 1) the ZDK scale (Abused Child Syndrome Scale) by Kmiecik-Baran, enabling measurement of physical, emotional and sexual violence and neglect; 2) the Kmiecik-Baran questionnaire, assessing demographic variables and socioeconomic status of the family. Analysis of results obtained revealed lack of correlation between the patients’ gender and experience of domestic violence during childhood. On the other hand, significant correlation was noticed between violent behaviour and 1) alcohol abuse (parent alcohol-abusing are more prone to resort to violence), 2) family income (violence is more frequent in families of low income). There was also a clear trend indicating that less educated parents more frequently resort to violence. However, nadużywasignificant differences appeared only in the group of mothers in what relates to emotional violence (mothers with elementary education significantly more often used emotional violence against their children than mothers with secondary or higher education). Low socioeconomic status of family and alcohol abuse was factors increasing the risk of occurrence of domestic violence.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących uwarunkowań występowania przemocy w środowisku rodzinnym młodzieży łódzkich szkół średnich i studentów. Celem przeprowadzonych badań była odpowiedź na pytanie, czy istnieje związek między występowaniem przemocy w rodzinie a: płcią dzieci, wykształceniem rodziców, nadużywaniem przez rodziców alkoholu i sytuacją materialną rodziny. Zbadano 191 osób w wieku 16-27 lat (średnia 18,85 roku) - 111 kobiet i 80 mężczyzn. Badani relacjonowali doświadczanie różnych form przemocy w dzieciństwie. Zastosowano takie narzędzia badawcze, jak: 1) Skala Zespołu Dziecka Krzywdzonego (ZDK) K Kmiecik--Baran - służąca do pomiaru przemocy fizycznej, emocjonalnej, seksualnej oraz zaniedbywania; 2) ankieta K Kmiecik-Baran - badająca zmienne demograficzne i socjoekonomiczne rodziny. Analiza wyników badań ujawniła brak związku między płcią badanych osób a doświadczaniem przez nie przemocy w dzieciństwie. Zaobserwowano istotną zależność między stosowaniem przemocy a: 1) nadużywaniem alkoholu (przemoc częściej stosują rodzice nadużywający alkoholu); 2) sytuacją materialną rodziny (przemoc częściej występuje w rodzinach o złej sytuacji materialnej). Wystąpiła również wyraźna tendencja wskazująca, że im niższe jest wykształcenie rodziców, tym częściej stosowana jest przemoc. Jednak istotne statystycznie różnice ujawniły się tylko w grupie matek w odniesieniu do przemocy emocjonalnej (matki z wykształceniem podstawowym istotnie częściej stosują przemoc emocjonalną wobec dzieci niż matki z wykształceniem średnim lub wyższym). Niski status socjoekonomiczny rodziny i nadużywanie alkoholu to czynniki zwiększające ryzyko występowania przemocy domowej.
Discipline
Publisher

Year
Volume
8
Issue
3
Pages
138-145
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Łódzki, Instytut Psychologii, Zakład Psychopatologii i Psychologii Klinicznej. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Józef Kocur, julitaswitalska@tlen.pl
 • Uniwersytet Łódzki, Instytut Psychologii, Zakład Psychopatologii i Psychologii Klinicznej. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Józef Kocur
References
 • 1. Holt S., Buckley H., Whelan S.: The impact of exposure to domestic violence on children and young people: a review of the literature. Child Abuse Negl. 2008; 32: 797-810.
 • 2. MacMillan H.L., Fleming J.E., Streiner D.L. i wsp.: Childhood abuse and lifetime psychopathology in a community sample. Am. J. Psychiatry 2001; 158: 1878-1883.
 • 3. Aberle N., Ratković-Blażević V, Mitrović-Dittrich D. i wsp.: Emotional and physical abuse in family: survey among high school adolescents. Croat. Med. J. 2007; 48: 240-248.
 • 4. Pospiszyl I.: Razem przeciw przemocy. Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 1999.
 • 5. Browne K., Herbert M.: Zapobieganie przemocy w rodzinie. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Warszawa 1999.
 • 6. Grochocińska R.: Przemoc wobec dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1999.
 • 7. Reinaldo A.M., Pillon S.C.: Alcohol effects on family relations: a case study. Rev. Lat. Am. Enfermagem 2008; 16: 529-534.
 • 8. Hussey J.M., Chang J.J., Kotch J.B.: Child maltreatment in the United States: prevalence, risk factors, and adolescent health consequences. Pediatrics 2006; 118: 933-942.
 • 9. Kmiecik-Baran K.: Młodzież i przemoc. Mechanizmy socjologiczno-psychologiczne. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-7538986f-cd71-4b3d-ae9c-f19953320309
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.