PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2009 | 9 | 2 | 86-90
Article title

Patogeneza stwardnienia rozsianego

Authors
Content
Title variants
EN
Pathogenesis of multiple sclerosis
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Multiple sclerosis (MS) is a complex disease requiring exposure to an environmental factor and a genetic predisposition. MS continues to be thought of as an organ- specific autoimmune disease mediated by CD4+ T- cells. The pathological hallmarks of MS are lesions, known as plaques, which are due to focal loss of myelin with relative preservation of axons and astrocytic gliosis. However, axonal loss is present in all phases of the disease. The pathological features of individual lesions vary and depend on location, age and whether or not there has been any regeneration. MS lesions are typically divided into three pathological categories: active (acute), chronic active and chronic inactive. More recently active lesions have been further classified into four subtypes based on the type of inflammatory reaction, the involvement of immunoglobulin and complement, the expression of myelin proteins, the morphology of the plaque edge and the patterns of oligodendrocyte injury. Whether or not these pathological subtypes represent different stages of the disease or autoimmune variants is speculative. Recently, particular interest focused on the cortical pathology associated with MS. Post mortem studies revealed that extensive cortical demyelination is typically present in patients with progressive disease phases. However, despite extensive studies, the factor initiating the cascade of the pathological events remains unknown. The aim of that article is to present the most recent advances in the understanding of the pathogenesis of MS.
PL
Stwardnienie rozsiane (łac. sclerosis multiplex, SM) jest schorzeniem o złożonym mechanizmie, w którym dochodzi do interakcji pomiędzy czynnikami środowiskowymi a genetycznie uwarunkowaną predyspozycją. Nadal uważa się, że SM jest narządowo specyficzną chorobą autoimmunologiczną, mediowaną przez limfocyty T CD4+. Patologicznymi wykładnikami choroby są zmiany ogniskowe, określane jako plaki, które powstają na skutek miejscowej demielinizacji ze względnym zaoszczędzeniem aksonów i wtórnym przerostem astrogleju. Uszkodzenie aksonalne obecne jest jednakże we wszystkich fazach choroby. Morfologia poszczególnych plak różni się i zależy od ich lokalizacji, czasu trwania i od tego, czy zachodzi w nich regeneracja. Plaki tradycyjnie dzieli się na trzy patologiczne typy: aktywne (ostre), przewlekłe aktywne i przewlekłe nieaktywne. Ostatnio plaki aktywne podzielono na cztery podtypy, biorąc pod uwagę: charakter procesu zapalnego, zaangażowanie immunoglobulin i układu dopełniacza, ekspresję białek mieliny, morfologię obrzeża zmian oraz wzorzec uszkodzenia oligodendrocytów. Pozostaje przedmiotem spekulacji, czy powyższe podtypy reprezentują kolejne fazy rozwoju zmian patologicznych, czy też są wyznacznikami odmiennych wariantów autoimmunologicznych. Ostatnio wiele uwagi poświęca się zagadnieniu zmian patologicznych obecnych w obszarach korowych mózgu. Badania anatomopatologiczne wykazały, że rozległa demielinizacja korowa szczególnie manifestuje się u pacjentów w przewlekłej fazie choroby. Jednakże, pomimo usilnych badań, czynnik inicjujący całą sekwencję zmian patologicznych nadal pozostaje nieznany. Celem niniejszego artykułu jest omówienie najnowszych koncepcji dotyczących patogenezy stwardnienia rozsianego.
Discipline
Year
Volume
9
Issue
2
Pages
86-90
Physical description
Contributors
author
 • Katedra i Klinika Neurologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, ul. Jaczewskiego 8, 20- 954 Lublin, tel.: 0 817 244 720
References
 • 1. Frohman E.M., Racke M.K., Raine C.S.: Multiple sclerosis - the plaque and its pathogenesis. N. Engl. J. Med. 2006; 354: 942-955.
 • 2. Lassmann H., Bruck W, Lucchinetti C.F.: The immunopathology of multiple sclerosis: an overview. Brain Pathol. 2007; 17: 210-218.
 • 3. Hemmer B., Nessler S., Zhou D. i wsp.: Immunopathogenesis and immunotherapy of multiple sclerosis. Nat. Clin. Pract. Neurol. 2006; 2: 201 211.
 • 4. Dyment D.A., Ebers G.C., Sadovnick A.D.: Genetics of multiple sclerosis. Lancet Neurol. 2004; 3: 104-110.
 • 5. Ebers G.C.: Environmental factors and multiple sclerosis. Lancet Neurol. 2008; 7: 268-277.
 • 6. Barnett M.H., Prineas J.W.: Relapsing and remitting multiple sclerosis: pathology of the newly forming lesion. Ann. Neurol. 2004; 55: 458 468.
 • 7. Barnett M.H., Henderson A.P., Prineas J.W: The macrophage in MS: just a scavenger after all? Pathology and pathogenesis of the acute MS lesion. Mult. Scler. 2006; 12: 121-132.
 • 8. Compston A., Coles A.: Multiple sclerosis. Lancet 2002; 359: 1221-1231.
 • 9. Martino G., Adorini L., Rieckmann P. i wsp.: Inflammation in multiple sclerosis: the good, the bad, and the complex. Lancet Neurol. 2002; 1: 499 509.
 • 10. Dhib-Jalbut S.: Pathogenesis of myelin/oligodendrocyte damage in multiple sclerosis. Neurology 2007; 68 (supl. 3): S13-S21.
 • 11. Ando D.G., Clayton J., Kono D. i wsp.: Encephalitogenic T cells in the B10.PL model of experimental allergic encepha lomyelitis (EAE) are of the Th 1 lymphokine subtype. Cell. Immunol. 1989; 124: 132-143.
 • 12. McFarland H.F., Martin R.: Multiple sclerosis: a complicated picture of autoimmunity. Nat. Immunol. 2007; 8: 913 919.
 • 13. Selmaj K.W, Raine C.S.: Tumor necrosis factor mediates myelin and oligodendrocyte damage in vitro. Ann. Neurol. 1988; 23: 339 346.
 • 14. Jack C., Ruffini F., Bar-Or A., Antel J.P.: Microglia and multiple sclerosis. J. Neurosci. Res. 2005; 81: 363 -373.
 • 15. Rejdak K., Eikelenboom M.J., Petzold A. i wsp.: CSF nitric oxide metabolites are associated with activity and progres sion of multiple sclerosis. Neurology 2004; 63: 1439 1445.
 • 16. Duddy M., Bar Or A.: B cells in multiple sclerosis. Int. MS J. 2006; 13: 84-90.
 • 17. Link H., Huang Y.M.: Oligoclonal bands in multiple sclerosis cerebrospinal fluid: an update on methodology and clinical usefulness. J. Neuroimmunol. 2006; 180: 17 28.
 • 18. Lucchinetti C., Bruck W, Parisi J. i wsp.: Heterogeneity of multiple sclerosis lesions: implications for the pathogenesis of demyelination. Ann. Neurol. 2000; 47: 707-717.
 • 19. Brück W.: Clinical implications of neuropathological findings in multiple sclerosis. J. Neurol. 2005; 252 (supl. 3): 11110-11114.
 • 20. Siger-Zajdel M., Selmaj K.: Magnetisation transfer ratio analysis of normal appearing white matter in patients with familial and sporadic multiple sclerosis. J. Neurol. Neuro surg. Psychiatry 2001; 71: 752-756.
 • 21. Griffin C.M., Chard D.T., Parker G.J. i wsp.: The relationship between lesion and normal appearing brain tissue abnormalities in early relapsing remitting multiple sclerosis. J. Neurol. 2002; 249: 193 199.
 • 22. Peterson J.W, Bö L., Mörk S. i wsp.: Transected neurites, apoptotic neurons, and reduced inflammation in cortical multiple sclerosis lesions. Ann. Neurol. 2001; 50: 389-400.
 • 23. Kornek B., Lassmann H.: Axonal pathology in multiple sclerosis. A historical note. Brain Pathol. 1999; 9: 651 656.
 • 24. Dutta R., Trapp B.D.: Pathogenesis of axonal and neuronal damage in multiple sclerosis. Neurology 2007; 68 (supl. 3): S22 S31.
 • 25. Trapp B.D., Peterson J., Ransohoff R.M. i wsp.: Axonal transection in the lesions of multiple sclerosis. N. Engl. J. Med. 1998; 338: 278-285.
 • 26. Kuhlmann T., Lingfeld G., Bitsch A. i wsp.: Acute axonal damage in multiple sclerosis is most extensive in early disease stages and decreases over time. Brain 2002; 125: 2202 2212.
 • 27. Werner P., Pitt D., Raine C.S.: Multiple sclerosis: altered glutamate homeostasis in lesions correlates with oligodendro cyte and axonal damage. Ann. Neurol. 2001; 50: 169-180.
 • 28. Craner M.J., Newcombe J., Black J.A. i wsp.: Molecular changes in neurons in multiple sclerosis: altered axonal expression of Nav1.2 and Nav1.6 sodium channels and Na+/Ca2+ exchanger. Proc. Natl Acad. Sci. USA 2004; 101: 8168-8173.
 • 29. Black J.A., Newcombe J., Trapp B.D., Waxman S.G.: Sodium channel expression within chronic multiple sclerosis plaques. J. Neuropathol. Exp. Neurol. 2007; 66: 828-837.
 • 30. Stys P.K., Waxman S.G., Ransom B.R.: Ionic mechanisms of anoxic injury in mammalian CNS white matter: role of Na+ channels and Na+-Ca2+ exchanger. J. Neurosci. 1992; 12: 430 439.
 • 31. Dutta R., McDonough J., Yin X. i wsp.: Mitochondrial dysfunction as a cause of axonal degeneration in multiple sclerosis patients. Ann. Neurol. 2006; 59: 478-489.
 • 32. Chang A., Tourtellotte WW, Rudick R., Trapp B.D.: Premyelinating oligodendrocytes in chronic lesions of multiple sclerosis. N. Engl. J. Med. 2002; 346: 165-173.
 • 33. Barkhof F., Bruck W, De Groot C.J. i wsp.: Remyelinated lesions in multiple sclerosis: magnetic resonance image appearance. Arch. Neurol. 2003; 60: 1073 1081.
 • 34. Jurynczyk M., Jurewicz A., Bielecki B. i wsp.: Inhibition of Notch signaling enhances tissue repair in an animal model of multiple sclerosis. J. Neuroimmunol. 2005; 170: 3 -10.
 • 35. Kotter M.R., Li WW, Zhao C., Franklin R.J.: Myelin impairs CNS remyelination by inhibiting oligodendrocyte precursor cell differentiation. J. Neurosci. 2006; 26: 328-332.
 • 36. Foote A.K., Blakemore W.F.: Inflammation stimulates remyelination in areas of chronic demyelination. Brain 2005; 128: 528-539.
 • 37. Selmaj K.: Stwardnienie rozsiane. Wydawnictwo Medyczne Termedia, Poznań 2006.
 • 38. Cañellas A.R., Gols A.R., Izquierdo J.R. i wsp.: Idiopathic inflammatory demyelinating diseases of the central nervous system. Neuroradiology 2007; 49: 393 409.
 • 39. Wingerchuk D.M., Lennon V.A., Lucchinetti C.F. i wsp.: The spectrum of neuromyelitis optica. Lancet Neurol. 2007; 6: 805-815.
 • 40. Menge T., Kieseier B.C., Nessler S. i wsp.: Acute disseminated encephalomyelitis: an acute hit against the brain. Curr. Opin. Neurol. 2007; 20: 247 254.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-7529dc54-2833-4029-a578-2989f386f858
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.