Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2021 | 4 | 1 | 21-29

Article title

Polish State Fire Service (SFS) response to out-of-hospital cardiac arrest (OHCA): a retrospective study.

Content

Title variants

PL
Interwencje Państwowej Straży Pożarnej do pozaszpitalnego zatrzymania krążenia: badanie retrospektywne.

Languages of publication

EN PL

Abstracts

EN
INTRODUCTION: Out-of-hospital cardiac arrest (OHCA) is one of the leading causes of death in developed countries, which is a leading public health problem. Saving endangered human life is a priority task for emergency services around the world. The aim of study was to analysis of OHCA cases for which the Fire Rescue Units (FRU) teams were ordered in situations that meet the criteria of the isolated emergency medical incidents (IEMI). MATERIAL AND METHODS: The study included a retrospective analysis of calls by Polish FRU to local medical threats over a period of 5 years. The data come from the Decision Support System for Fire Service. Quantitative data were described using classical measures: arithmetic means (M), standard deviations (SD), median (Me) and interquartile ranges (IQR). RESULTS: The total number of OHCA cases included was 94. The mean time between receipt of the IEMI call and arrival on scene was 6 minutes and 22 seconds (IQR = 4). ROSC occurred in 21 patients, which is 22.34% of all cases. An Automated External Defibrillator (AED) was used in 64 cases (68.09%). The analyzed victims were mostly men (76.59%). The mean age of the victims was 63.06 years (Me = 62 years). CONCLUSIONS:The results of the research are in line with global trends and show the role of early cardiopulmonary resuscitation. Sending FRU to OHCA in the case of non-availability of the EMT in the initial phase of the intervention is justified.
PL
WSTĘP: Pozaszpitalne zatrzymanie krążenia jest jedną z głównych przyczyn zgonów w krajach rozwiniętych, co jest znaczącym problemem zdrowia publicznego. Ratowanie zagrożonego życia ludzkiego jest priorytetowym zadaniem dla służb ratowniczych na całym świecie. Celem pracy była analiza przypadków pozaszpitalnego zatrzymania krążenia, do których dysponowano jednostki Straży Pożarnej, w sytuacjach spełniających kryteria izolowanych incydentów medycznych. MATERIAŁ I METODY: Badanie obejmowało retrospektywną analizę wezwań jednostek Straży Pożarnej do lokalnych zagrożeń medycznych przez okres 5 lat. Dane uzyskano z Systemu Wspomagania Dowodzenia dla Straży Pożarnej. Dane ilościowe były opisane za pomocą miar klasycznych: średnie arytmetyczne (M), odchylenia standardowe (SD), mediana (Me) i międzykwartyl zakresu (IQR). WYNIKI: Całkowita liczba uwzględnionych przypadków pozaszpitalnego zatrzymania krążenia wyniosła 94. Średni czas między otrzymaniem zgłoszenia, a przybyciem na miejsce zdarzenia wyniósł 6 minut i 22 sekundy (IQR = 4). Powrót krążenia wystąpił u 21 pacjentów, co stanowi 22,34% wszystkich przypadków. W 64 przypadkach (68,09%) zastosowano automatyczny defibrylator zewnętrzny (AED). Analizowanymi pacjentami byli głównie mężczyźni (76,59%). Średni wiek poszkodowanych wyniósł 63,06 lata (Me = 62). WNIOSKI: Wyniki badań są zgodne ze światowymi trendami i ukazują rolę wczesnej resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Dysponowanie jednostek Straży Pożarnej do pozaszpitalnego zatrzymania krążenia w przypadku braku dostępności zespołów ratownictwa medycznego w początkowej fazie interwencji jest uzasadnione.

Discipline

Year

Volume

4

Issue

1

Pages

21-29

Physical description

Contributors

References

Document Type

article

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.psjd-7512e8b1-7fec-43d9-a7ee-53e7dbc3dbda
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.