PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Journal
2010 | 11 | 2 |
Article title

Chronic pain as a public health problem. Selected aspects

Authors
Title variants
PL
Ból przewlekły jako problem zdrowia publicznego. wybrane aspekty
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W pracy - przy uwzględnieniu podstawowych definicji z zakresu zdrowia publicznego - przedstawiono zarys problematyki bólu przewlekłego w kontekście jego znaczenia populacyjnego oraz potencjalnego wpływu na politykę zdrowotną. Przedstawiono także wyniki europejskiego badania epidemiologicznego dotyczącego bólu przewlekłego oraz różnych jego aspektów. Jednocześnie zostały naszkicowane podstawowe składowe lecznictwa przeciwbólowego , jego stan aktualny oraz perspektywy jego rozwoju w Polsce. Zwrócono także uwagę na znaczenie przewlekłych zespołów bólowych u dzieci w kształtowaniu zdrowia populacji w późniejszych przedziałach wiekowych. W podsumowaniu poddano ocenie istotne z punktu widzenia medycyny bólu oraz zdrowia publicznego zmienne, które będą wpływać w najbliższym czasie na stan zdrowia społeczeństwa.
EN
Using the basic definitions of public health area the outline of chronic pain problems was given. The results of an european study of chronic pain epidemiology and other aspects of the problem was presented. The attention was paid to future aspects of the chronic paediatric pain with special emphasis of their influence to health population in the future. In the summary some variables critical from pain medicine and social health point of view were analyzed.
Discipline
Journal
Year
Volume
11
Issue
2
Physical description
Contributors
References
Document Type
undetermined
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-74be27e2-abe0-480b-b165-5746fdcb13c8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.