PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2008 | 8 | 2 | 76-92
Article title

Trauma okresu rozwojowego jako czynnik ryzyka rozwoju zaburzeń psychotycznych. Część II. Wyniki badań, mechanizmy przyczynowo-skutkowe, implikacje kliniczne

Content
Title variants
EN
Early trauma as a risk factor for future psychotic disorder. Part II. Research data, cause-effect mechanisms and clinical implications
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Several studies provide ample evidence supporting association of early trauma (ET) with various non-psychotic mental disorders. Authors of this paper review recently published papers on correlations between ET and subsequent development of psychotic disorders. Pertinent data are largely inconsistent. Most investigators agree that an ET experience may lead to the development of the positive symptoms of a psychosis in the future, mainly hallucinations and delusions. No association was demonstrated between ET and negative symptoms, nor with disturbances of cognitive functions or thought disorganization, considered typical for schizophrenic psychosis. This suggests that association of ET and psychosis is diagnostically non-specific and rather indicates the possibility of development of psychotic symptoms, present in other mental disorders. The mechanism of development of ET-associated psychotic disorders is explained both in biological and psychological aspects. Biological mechanisms include the impact of stress on brain development, derangement of the hypothalamus-pituitary-adrenals axis and of the dopaminergic system. According to the cognitive model of psychosis, traumatic experience results in development of negative cognitive patterns, promoting external attributions and construction of delusions and hallucinations. The issue has several clinical implicadooewiadtions, thereof the most important is the need to include ET in medical history and accounting for a possible traumatic experience when planning the therapeutic process. Cognitive-behavioural therapy is recommended as primary or adjuvant form of therapy in persons with a history of ET.
PL
Wiele badań przynosi dowody na istnienie związku pomiędzy przeżyciem wczesnej traumy (WT) a różnorodnymi niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi. Autorki pracy dokonują przeglądu współczesnego piśmiennictwa dotyczącego relacji WT z późniejszym rozwojem zaburzeń psychotycznych. Dane na ten temat pozostają w dużym stopniu niespójne. Większość badaczy jest zgodna, że doznanie WT może skutkować wystąpieniem w przyszłości tzw. objawów pozytywnych psychozy, zwłaszcza halucynacji i urojeń. Nie wykazano związku WT z występowaniem uznanych za charakterystyczne dla psychoz schizofrenicznych objawów negatywnych, zaburzeń funkcji poznawczych czy cech dezorganizacji myślenia. Sugeruje to, że związek pomiędzy WT a psychozą jest niespecyficzny diagnostycznie i dotyczy raczej możliwości wystąpienia objawów psychotycznych obecnych w różnych zaburzeniach psychicznych. Mechanizm rozwoju objawów psychotycznych związanych z WT znajduje swoje wyjaśnienie zarówno w paradygmacie biologicznym, jak i psychologicznym. Mechanizmy biologiczne obejmują między innymi wpływ stresu na rozwój mózgu, dysregulację osi podwzgórze - przysadka - nadnercza lub układu dopaminergicznego. Zgodnie z modelem poznawczym psychozy przeżycie traumy prowadzi do powstawania negatywnych schematów poznawczych, co sprzyja zewnętrznym atrybucjom i formowaniu urojeń i halucynacji. Omawiany problem przynosi wiele implikacji klinicznych, z których podstawowymi są konieczność przeprowadzania wywiadu w kierunku WT i uwzględnianie faktu jej doznania w procesie terapeutycznym. Najbardziej polecaną jako podstawowa lub dodatkowa forma leczenia osób z WT w wywiadzie jest terapia poznawczo-behawioralna.
Discipline
Year
Volume
8
Issue
2
Pages
76-92
Physical description
Contributors
 • Klinika Zaburzeń Afektywnych i Psychotycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jolanta Rabe-Jabłońska
 • Klinika Zaburzeń Afektywnych i Psychotycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jolanta Rabe-Jabłońska
References
 • 1. Bifulco A., Brown G.W, Adler Z.: Early sexual abuse and clinical depression in adult life. Br. J. Psychiatry 1991; 159: 115-122.
 • 2. Paris J.: Borderline Personality Disorder: A Multidimensional Approach. American Psychiatric Publishing, Washington, DC 1994.
 • 3. Mullen P.E., Martin J.L., Anderson J.C. i wsp.: Childhood sexual abuse and mental health in adult life. Br. J. Psychiatry 1993; 163: 721-732.
 • 4. Kendler K.S., Bulik C.M., Silberg J. i wsp.: Childhood sexual abuse and adult psychiatric and substance use disorders in women: an epidemiological and cotwin control analysis. Arch. Gen. Psychiatry 2000; 57: 953-959.
 • 5. Lange A., Kooiman K., Huberts L., van Oostendorp E.: Childhood unwanted sexual events and degree of psychopathology of psychiatric patients: research with a new anamnestic questionnaire (the CHUSE). Acta Psychiatr. Scand. 1995; 92: 441-446.
 • 6. Grilo C.M., Masheb R.M.: Childhood maltreatment and personality disorders in adult patients with binge eating disorder. Acta Psychiatr. Scand. 2002; 106: 183-188.
 • 7. Johnson J.G., Cohen P, Brown J. i wsp.: Childhood maltreatment increases risk for personality disorders during early adulthood. Arch. Gen. Psychiatry 1999; 56: 600-606.
 • 8. Luntz B.K., Widom C.S.: Antisocial personality disorder in abused and neglected children grown up. Am. J. Psychiatry 1994; 151: 670-674.
 • 9. Christoffersen M.N., Poulsen H.D., Nielsen A.: Attempted suicide among young people: risk factors in a prospective register based study of Danish children born in 1966. Acta Psychiatr. Scand. 2003; 108: 350-358.
 • 10. Read J., Goodman L., Morrison A.P. i wsp.: Childhood trauma, loss and stress. W: Read J., Mosher L.R., Bentall R.P. (red.): Models of Madness: Psychological, Social and Biological Approaches to Schizophrenia. Brunner-Routledge, Hove, UK 2004: 223-252.
 • 11. Elhai J.D., Frueh B.C., Gold P.B. i wsp.: Clinical presentations of posttraumatic stress disorder across trauma populations: a comparison of MMPI-2 profiles of combat veterans and adult survivors of child sexual abuse. J. Nerv. Ment. Dis. 2000; 188: 708-713.
 • 12. Friedman S., Smith L., Fogel D. i wsp.: The incidence and influence of early traumatic life events in patients with panic disorder: a comparison with other psychiatric out patients. J. Anxiety Disord. 2002; 16: 259-272.
 • 13. Ritsher J.E., Coursey R.D., Farrell E.W: A survey on issues in the lives of women with severe mental illness. Psychiatr. Serv. 1997; 48: 1273-1282.
 • 14. Wurr C.J., Partridge I.M.: The prevalence of a history of childhood sexual abuse in an acute adult inpatient population. Child Abuse Negl. 1996; 20: 867-872.
 • 15. Cannon M., Caspi A., Moffitt T.E. i wsp.: Evidence for early-childhood, pan-developmental impairment specific to schizophreniform disorder: results from a longitudinal birth cohort. Arch. Gen. Psychiatry 2002; 59: 449-456.
 • 16. Livingston R.: Sexually and physically abused children. J. Am. Acad. Child Adolesc. Psychiatry 1987; 26:413-415.
 • 17. Holowka D.W., King S., Saheb D. i wsp.: Childhood abuse and dissociative symptoms in adult schizophrenia. Schizophr. Res. 2003; 60: 87-90.
 • 18. Neria Y., Bromet E.J., Sievers S. i wsp.: Trauma exposure and posttraumatic stress disorder in psychosis: findings from a first-admission cohort. J. Consult. Clin. Psychol. 2002; 70: 246-251.
 • 19. Kessler R.C., Sonnega A., Bromet E. i wsp.: Posttraumatic stress disorder in the National Comorbidity Survey. Arch. Gen. Psychiatry 1995; 52: 1048-1060.
 • 20. Bendall S., Jackson H.J., Hulbert C.A., McGorry P.D.: Childhood trauma and psychotic disorders: a systematic, critical review of the evidence. Schizophr. Bull. 2008; 34: 568-579.
 • 21. Nettelbladt P., Svensson C., Serin U.: Background factors in patients with schizoaffective disorder as compared with patients with diabetes and healthy individuals. Eur. Arch. Psychiatry Clin. Neurosci. 1996; 246: 213-218.
 • 22. Bebbington P.E., Bhugra D., Brugha T. i wsp.: Psychosis, victimisation and childhood disadvantage: evidence from the second British National Survey of Psychiatric Morbidity. Br. J. Psychiatry 2004; 185: 220-226.
 • 23. Janssen I., Krabbendam L., Bak M. i wsp.: Childhood abuse as a risk factor for psychotic experiences. Acta Psychiatr. Scand. 2004; 109: 38-45.
 • 24. Spauwen J., Krabbendam L., Lieb R. i wsp.: Impact of psychological trauma on the development of psychotic symptoms: relationship with psychosis proneness. Br. J. Psychiatry 2006; 188: 527-533.
 • 25. Whitfield C.L., Dube S.R., Felitti VJ., Anda R.F.: Adverse childhood experiences and hallucinations. Child Abuse Negl. 2005; 29: 797-810.
 • 26. Reulbach U., Bleich S., Biermann T. i wsp.: Late-onset schizophrenia in child survivors of the holocaust. J. Nerv. Ment. Dis. 2007; 195: 315-319.
 • 27. Read J., Argyle N.: Hallucinations, delusions, and thought disorder among adult psychiatric inpatients with a history of child abuse. Psychiatr. Serv. 1999; 50: 1467-1472.
 • 28. Read J., Agar K., Argyle N., Aderhold V.: Sexual and physical abuse during childhood and adulthood as predictors of hallucinations, delusions and thought disorder. Psychol. Psychother. 2003; 76: 1-22.
 • 29. Sansonnet-Hayden H., Haley G., Marriage K., Fine S.: Sexual abuse and psychopathology in hospitalized adolescents. J. Am. Acad. Child Adolesc. Psychiatry1987; 26: 753-757.
 • 30. Famularo R., Kinscherff R., Fenton T.: Psychiatric diagnoses of maltreated children: preliminary findings. J. Am. Acad. Child Adolesc. Psychiatry 1992; 31: 863-867.
 • 31. Mundy P., Robertson M., Robertson J., Greenblatt M.: The prevalence of psychotic symptoms in homeless adolescents. J. Am. Acad. Child Adolesc. Psychiatry 1990; 29: 724-731.
 • 32. Hammersley P., Dias A., Todd G. i wsp.: Childhood trauma and hallucinations in bipolar affective disorder: preliminary investigation. Br. J. Psychiatry 2003; 182: 543-547.
 • 33. Morrison A.P., Petersen T.: Trauma, metacognition and predisposition to hallucinations in non-patients. Behavioural and Cognitive Psychotherapy 2003; 31: 235-246.
 • 34. Ross C.A., Anderson G., Clark P.: Childhood abuse and the positive symptoms of schizophrenia. Hosp. Community Psychiatry 1994; 45: 489-491.
 • 35. Heins T., Gray A., Tennant M.: Persisting hallucinations following childhood sexual abuse. Aust. N.Z. J. Psychiatry 1990; 24: 561-565.
 • 36. Ensink B.: Confusing Realities. A Study on Child Sexual Abuse and Psychiatric Symptoms. VU University Press, Amsterdam 1992.
 • 37. Offen L., Waller G., Thomas G.: Is reported childhood sexual abuse associated with the psychopathological characteristics of patients who experience auditory hallucinations? Child Abuse Negl. 2003; 27: 919-927.
 • 38. Seedat S., Stein M.B., Oosthuizen P.P. i wsp.: Linking posttraumatic stress disorder and psychosis: a look at epidemiology, phenomenology, and treatment. J. Nerv. Ment. Dis. 2003; 191: 675-681.
 • 39. Ellason J.W., Ross C.A.: Positive and negative symptoms in dissociative identity disorder and schizophrenia: a comparative analysis. J. Nerv. Ment. Dis. 1995; 183: 236-241.
 • 40. Tutkun H., Sar V, Yargic L.I. i wsp.: Frequency of dissociative disorders among psychiatric inpatients in a Turkish University Clinic. Am. J. Psychiatry 1998; 155: 800-805.
 • 41. Mueser K.T., Goodman L.B., Trumbetta S.L. i wsp.: Trauma and posttraumatic stress disorder in severe mental illness. J. Consult. Clin. Psychol. 1998; 66: 493-499.
 • 42. Lysaker P.H., Meyer P.S., Evans J.D. i wsp.: Childhood sexual trauma and psychosocial functioning in adults with schizophrenia. Psychiatr. Serv. 2001; 52: 1485-1488.
 • 43. Kahlbaum K.: Catatonia. Johns Hopkins University Press, Baltimore, MD [1874] 1973.
 • 44. Moskowitz A.K.: "Scared stiff": catatonia as an evolutionary-based fear response. Psychol. Rev. 2004; 111: 984-1002.
 • 45. Resnick S.G., Bond G.R., Mueser K.T.: Trauma and posttraumatic stress disorder in people with schizophrenia. J. Abnorm. Psychol. 2003; 112: 415-423.
 • 46. Goff D.C., Brotman A.W, Kindlon D. i wsp.: Self-reports of childhood abuse in chronically psychotic patients. Psychiatry Res. 1991; 37: 73-80.
 • 47. Harrison C.L., Fowler D.: Negative symptoms, trauma, and autobiographical memory: an investigation of individuals recovering from psychosis. J. Nerv. Ment. Dis. 2004; 192: 745-753.
 • 48. Lysaker PPH., Davis L.W., Gatton M.J., Herman S.M.: Associations of anxiety-related symptoms with reported history of childhood sexual abuse in schizophrenia spectrum disorders. J. Clin. Psychiatry 2005; 66: 1279-1284.
 • 49. Schäfer I., Harfst T., Aderhold V i wsp.: Childhood trauma and dissociation in female patients with schizophrenia spectrum disorders: an exploratory study. J. Nerv. Ment. Dis. 2006; 194: 135-138.
 • 50. Rosenberg S.D., Lu W, Mueser K.T. iwsp.: Correlates of adverse childhood events among adults with schizophrenia spectrum disorders. Psychiatr. Serv. 2007; 58: 245-253.
 • 51. Scheller-Gilkey G., Moynes K., Cooper I. i wsp.: Early life stress and PTSD symptoms in patients with comorbid schizophrenia and substance abuse. Schizophr. Res. 2004;69: 167-174.
 • 52. Zubin J., Spring B.: Vulnerability - a new view of schizophrenia. J. Abnorm. Psychol. 1977; 86: 103-126.
 • 53. Read J., Perry B.D., Moskowitz A., Connolly J.: The contribution of early traumatic events to schizophrenia in some patients: a traumagenic neurodevelopmental model. Psychiatry 2001; 64: 319-345.
 • 54. Teicher M.H., Andersen S.L., Polcari A. i wsp.: The neurobiological consequences of early stress and childhood maltreatment. Neurosci. Biobehav. Rev. 2003; 27: 33-44.
 • 55. Walker E.F., Diforio D.: Schizophrenia: a neural diathesis-stress model. Psychol. Rev. 1997; 104: 667-685.
 • 56. Cicchetti D., Walker E.F.: Stress and development: biological and psychological consequences. Dev. Psychopathol. 2001; 13: 413-418.
 • 57. Bremner J.D.: Traumatic stress: effects on the brain. Dialogues Clin. Neurosci. 2006; 8: 445-461.
 • 58. Nemeroff C.B.: Neurobiological consequences of child hood trauma. J. Clin. Psychiatry 2004; 65 supl. 1: 18-28.
 • 59. Huizink A.C., Mulder E.J., Buitelaar J.K.: Prenatal stress and risk for psychopathology: specific effects or induction of general susceptibility? Psychol. Bull. 2004; 130: 115-142.
 • 60. Tienari P., Wynne L.C., Sorri A. i wsp.: Genotype-environment interaction in schizophrenia-spectrum disorder. Long-term follow-up study of Finnish adoptees. Br. J. Psychiatry 2004; 184: 216-222.
 • 61. Garner B., Pariante C.M., Wood S.J. i wsp.: Pituitary volume predicts future transition to psychosis in individuals at ultra-high risk of developing psychosis. Biol. Psychiatry 2005; 58: 417-423.
 • 62. Myin-Germeys I., Krabbendam L., Delespaul P.A., van Os J.: Do life events have their effect on psychosis by influencing the emotional reactivity to daily life stress? Psychol. Med. 2003; 33: 327-333.
 • 63. Collip D., Myin-Germeys I., van Os J.: Does the concept of "sensitization" provide a plausible mechanism for the putative link between the environment and schizophrenia? Schizophr. Bull. 2008; 34: 220-225.
 • 64. Caspi A., Moffitt T.E., CannonM. iwsp.: Moderation of the effect of adolescent-onset cannabis use on adult psychosis by a functional polymorphism in the catechol-O-methyltransferase gene: longitudinal evidence of a gene X environment interaction. Biol. Psychiatry 2005; 57: 1117-1127.
 • 65. Phillips WA, Silverstein S.M.: Convergence of biological and psychological perspectives on cognitive coordination in schizophrenia. Behav. Brain Sci. 2003; 26: 65-137.
 • 66. Fuchs T.: Neurobiology and psychotherapy: an emerging dialogue. Curr. Opin. Psychiatry 2004; 17: 479-485.
 • 67. Kapur S.: Psychosis as a state of aberrant salience: a framework linking biology, phenomenology, and pharmacology in schizophrenia. Am. J. Psychiatry 2003; 160: 13-23.
 • 68. Reser J.E.: Schizophrenia and phenotypic plasticity: schizophrenia may represent a predictive, adaptive response to severe environmental adversity that allows both bioenergetic thrift and a defensive behavioral strategy. Med. Hypotheses 2007; 69: 383-394.
 • 69. Garety P.A., Kuipers E., Fowler D. i wsp.: A cognitive model of the positive symptoms of psychosis. Psychol. Med. 2001; 31: 189-195.
 • 70. Bentall R.P., Corcoran R., Howard R. i wsp.: Persecutory delusions: a review and theoretical integration. Clin. Psychol. Rev. 2001; 21: 1143-1192.
 • 71. Morrison A.P.: The interpretation of intrusions in psychosis: an integrative cognitive approach to hallucinations and delusions. Behavioural and Cognitive Psychotherapy 2001; 29: 257-276.
 • 72. Birchwood M., Meaden A., Trower P. i wsp.: The power and omnipotence of voices: subordination and entrapment by voices and significant others. Psychol. Med. 2000; 30: 337-344.
 • 73. Kilcommons A.M., Morrison A.P.: Relationships between trauma and psychosis: an exploration of cognitive and dissociative factors. Acta Psychiatr. Scand. 2005; 112: 351-359.
 • 74. Morrison A.P, Frame L., Larkin W.: Relationships between trauma and psychosis: a review and integration. Br. J. Clin. Psychol. 2003; 42: 331-353.
 • 75. Morrison A.P., Gumley A.I., Schwannauer M. i wsp.: The beliefs about paranoia scale: preliminary validation of a metacognitive approach to conceptualizing paranoia. Behavioural and Cognitive Psychotherapy 2005; 33: 153-164.
 • 76. Johns L.C., van Os J.: The continuity of psychotic experiences in the general population. Clin. Psychol. Rev. 2001; 21: 1125-1141.
 • 77. Millham A., Easton S.: Prevalence of auditory hallucinations in nurses in mental health. J. Psychiatr. Ment. Health Nurs. 1998; 5: 95-99.
 • 78. Honig A., Romme M.A., Ensink B.J. i wsp.: Auditory hallucinations: a comparison between patients and non-patients. J. Nerv. Ment. Dis. 1998; 186: 646-651.
 • 79. Chadwick P., Birchwood M.: The omnipotence of voices. A cognitive approach to auditory hallucinations. Br. J. Psychiatry 1994; 164: 190-201.
 • 80. Morrison A.P., Nothard S., Bowe S.E., Wells A.: Interpretations of voices in patients with hallucinations and nonpatient controls: a comparison and predictors of distress in patients. Behav. Res. Ther. 2004; 42: 1315-1323.
 • 81. Bak M., Krabbendam L., Janssen I. i wsp.: Early trauma may increase the risk for psychotic experiences by impacting on emotional response and perception of control. Acta Psychiatr. Scand. 2005; 112: 360-366.
 • 82. Sautter F.J., Brailey K., Uddo M.M. i wsp.: PTSD and comorbid psychotic disorder: comparison with veterans diagnosed with PTSD or psychotic disorder. J. Trauma. Stress 1999; 12: 73-88.
 • 83. Muenzenmaier K., Castille D., Shelley A.: Comorbid PTSD and schizophrenia. Psychiatr. Ann. 2005; 35: 51-56.
 • 84. Bentall R.P.: Madness Explained: Psychosis and Human Nature. Penguin Books, London 2003.
 • 85. Henquet C., Krabbendam L., Dautzenberg J. i wsp.: Confusing thoughts and speech: source monitoring and psychosis. Psychiatry Res. 2005; 133: 57-63.
 • 86. Morrison A.: Cognitive therapy for people with psychosis. W: Read J., Mosher L.R., Bentall R.P. (red.): Models of Madness: Psychological, Social and Biological Approaches to Schizophrenia. Brunner-Routledge, Hove, UK 2004: 291-306.
 • 87. Freeman D., Garety P.A.: Connecting neurosis and psychosis: the direct influence of emotion on delusions and hallucinations. Behav. Res. Ther. 2003; 41: 923-947.
 • 88. Bergman A.J., Wolfson M.A., Walker E.F.: Neuromotor functioning and behavior problems in children at risk for psychopathology. J. Abnorm. Child Psychol. 1997; 25: 229-237.
 • 89. Walsh C., MacMillan H., Jamieson E.: The relationship between parental psychiatric disorder and child physical and sexual abuse: findings from the Ontario Health Supplement. Child Abuse Negl. 2002; 26: 11-22.
 • 90. Janssen I., Krabbendam L., Hanssen M. i wsp.: Are apparent associations between parental representations and psychosis risk mediated by early trauma? Acta Psychiatr. Scand. 2005; 112: 372-375.
 • 91. Houston J.E., Murphy J., Adamson G. i wsp.: Childhood sexual abuse, early cannabis use, and psychosis: testing an interaction model based on the National Comorbidity Survey. Schizophr. Bull. 2008; 34: 580-585.
 • 92. Young M., Read J., Barker-Collo S., Harrison R.: Evaluating and overcoming barriers to taking abuse histories. Professional Psychology: Research and Practice 2001; 32: 407-414.
 • 93. Read J.: Breaking the silence: learning why, when and how to ask about trauma, and how to respond to disclosures. W: Larkin W, Morrison A.P. (red.): Trauma and Psychosis: New Directions for Theory and Therapy. Brunner-Routledge, London 2006: 195-221.
 • 94. Fergusson D.M., Horwood L.J., Woodward L.J.: The stability of child abuse reports: a longitudinal study of the reporting behaviour of young adults. Psychol. Med. 2000; 30: 529-544.
 • 95. Read J., McGregor K., Coggan C., Thomas D.R.: Mental health services and sexual abuse: the need for staff training. J. Trauma Dissociation 2006; 7: 33-50.
 • 96. Briere J., Woo R., McRae B. i wsp.: Lifetime victimization history, demographics, and clinical status in female psychiatric emergency room patients. J. Nerv. Ment. Dis. 1997; 185: 95-101.
 • 97. Dill D.L., Chu J.A., Grob M.C., Eisen S.V: The reliability of abuse history reports: a comparison of two inquiry formats. Compr. Psychiatry 1991; 32: 166-169.
 • 98. Goodman LA, Rosenberg S.D., Mueser K.T., Drake R.E.: Physical and sexual assault history in women with serious mental illness: prevalence, correlates, treatment, and future research directions. Schizophr. Bull. 1997; 23: 685-696.
 • 99. Read J., van Os J., Morrison A.P., Ross C.A.: Childhood trauma, psychosis and schizophrenia: a literature review with theoretical and clinical implications. Acta Psychiatr. Scand. 2005; 112:330-350.
 • 100. Shelley A.M., Battaglia J., Lucey J. i wsp.: Symptom-specific group therapy for inpatients with schizophrenia. Einstein Quarterly Journal of Biology and Medicine 2001; 18: 21-28.
 • 101. Mueser K.T., Rosenberg S.D., Xie H. i wsp.: A randomized controlled trial of cognitive-behavioral treatment for posttraumatic stress disorder in severe mental illness. J. Consult. Clin. Psychol. 2008; 76: 259-271.
 • 102. Callcott P., Standart S., Turkington D.: Trauma within psychosis: using a CBT model for PTSD in psychosis. Behavioural and Cognitive Psychotherapy 2004; 32: 239-244.
 • 103. Morrison A., Read J., Turkington D.: Trauma and psychosis: theoretical and clinical implications. Acta Psychiatr. Scand. 2005; 112: 327-329.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-740985b1-fb96-437e-a4ec-996e8d276f9b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.