PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2010 | 8 | 4 | 244-250
Article title

Przerzut raka szyjki do skóry sromu po 9 latach od radykalnego leczenia operacyjnego z uzupełniającą radio- i chemioterapią – opis przypadku

Content
Title variants
EN
Cutaneous vulvar metastases of cervical cancer 9 years after radical surgical excision followed by radiochemotherapy – case report
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Cutaneous metastases of cervical cancer are extremely rare, even in late stage disease. They usually appear up to 10 years after first diagnosis in about 0.1-2.0% of all cases. They most frequently appear in the abdomen, vulva and anterior chest, usually as an isolated lesion; multifocal lesions are rare. We present a case of an isolated cutaneous vulvar metastasis of an adenosquamous cervical cancer, developing 9 years after radical surgical treatment followed by radiotherapy (teleand brachytherapy), 8 years later undergoing surgical excision of recurrent tumor with subsequent chemotherapy. Histological study of both primary cervical and secondary cutaneous lesions excluded vulva as place of origin, confirming metastatic character of adenosquamous tumor. Upon surgical excision of the metastasis, the patient received adjuvant chemotherapy. Unfortunately, rapid progression followed in spite of treatment instituted, as confirmed by imaging studies (multiple round focal lesions in the lungs and liver, bilaterally enlarged inguinal lymph nodes consistent with secondary tumor seeding seen on magnetic resonance imaging and a local intrapelvic lesion visualized by computed tomography). Cutaneous metastases of cervical cancer are considered a ominous prognostic factor, associated with faradvanced terminal phase of the disease or local recurrence with multiple distant metastases, as confirmed by the present case. In this setting, treatment is palliative only, consisting in chemotherapy, radiotherapy and surgical excision of the lesion, used either in combination or alone. Mean survival since diagnosis is only 3-4 months and only about 20% of the patients survive over 1 year.
PL
Przerzuty raka szyjki macicy do skóry nawet w zaawansowanych stadiach choroby występują niezmierne rzadko, zwykle w okresie do 10 lat od pierwotnego rozpoznania, stanowiąc około 0,1-2% wszystkich przypadków. Ich najczęstsza lokalizacja to ściana brzucha, następnie srom i w dalszej kolejności przednia ściana klatki piersiowej. Zazwyczaj rozpoznawane są jako zmiana pojedyncza, rzadziej wieloogniskowo. W pracy przedstawiono przypadek izolowanego przerzutu raka szyjki do skóry sromu o typie histologicznym raka gruczołowo-płaskonabłonkowego po 9 latach od radykalnego leczenia operacyjnego. W okresie od pierwotnego leczenia do rozpoznania przerzutu u chorej zastosowano uzupełniającą radioterapię (tele- i brachyterapię), następnie po 8 latach usunięto chirurgicznie wznowę nowotworu w obrębie jamy brzusznej, umiejscowioną w sieci większej, a także w obrębie jej powłok, oraz przeprowadzono następową chemioterapię. Histopatologiczna ocena zmiany pierwotnej w obrębie szyjki macicy oraz wtórnej w obrębie skóry wykluczyła jej pierwotny punkt wyjścia ze sromu i potwierdziła przerzutowy charakter nowotworu o typie adenosquamosum carcinoma. Po chirurgicznym wycięciu przerzutu u pacjentki zastosowano uzupełniającą chemioterapię. Mimo zastosowania leczenia uzupełniającego odnotowano szybką progresję choroby od momentu rozpoznania przerzutu, potwierdzoną w badaniach obrazowych – MR (krągłe zmiany ogniskowe w płucach i w wątrobie o charakterze zmian wtórnych oraz powiększone patologicznie węzły chłonne pachwinowe obustronnie) i TK jamy brzusznej (obraz wskazujący na zmianę miejscową w miednicy mniejszej). Przerzut raka szyjki do skóry uznaje się za niekorzystny rokowniczo czynnik, związany z zaawansowaną krańcową postacią choroby lub wznową miejscową z licznymi odległymi przerzutami, co potwierdza przedstawiony przypadek. Leczenie ma charakter paliatywny i obejmuje chemio-, radioterapię i chirurgiczne wycięcie zmiany jako metody samodzielne lub skojarzone. Średnie przeżycie od momentu rozpoznania to zaledwie około 3-4 miesiące. Zaledwie 20% chorych przeżywa powyżej 1 roku.
Discipline
Year
Volume
8
Issue
4
Pages
244-250
Physical description
Contributors
 • Oddział Ginekologii i Położnictwa w Ustce, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Słupsku, ul. Mickiewicza 12, 76-270 Ustka, tel.: 59 815 42 20. Ordynator Oddziału: dr n. med. Adam Cieminski
 • Katedra i Zakład Patomorfologii, Gdański Uniwersytet Medyczny, ul. Dębinki 7, 80-211 Gdańsk. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Wojciech Biernat
 • Oddział Ginekologii i Położnictwa w Ustce, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Słupsku. Ordynator: dr n. med. Adam Cieminski
References
 • 1. Browstein M.H., Helwig E.B.: Metastaic tumors of the skin. Cancer 1972; 29: 1298-1307.
 • 2. Brady L.W, O’Neill E.A., Farber S.H.: Unusual sites of metastasis. Semin. Oncol. 1977; 4: 59-64.
 • 3. Behtash N., Ghaemmaghami F., Yarandi F. i wsp.: Cutaneous metastasis from carcinoma of the cervix at the drain site. Gynecol. Oncol. 2002; 85: 209-211.
 • 4. Freeman C.R., Rozenfeld M., Schopflocher P.: Cutaneous metastases from carcinoma of the cervix. Arch. Dermatol. 1982; 118: 40-41.
 • 5. Daw E., Riley S.: Umbilical metastasis from squamous carcinoma of the cervix. Case report. Br. J. Obstet. Gynecol. 1982; 89: 1066.
 • 6. Copas R.R., Spann C.O., Thoms WW, Horwitz I.R.: Squamous cell carcinoma of the cervix metastatic to a drain. Gynecol. Oncol. 1995; 56: 102-104.
 • 7. Khurana R., Singh S.: Isolated cutaneous metastasis to thigh from cancer cervix - fourteen years after curative radiotherapy. The Internet Journal of Gynecology and Obstetrics 2009; 11: 1.
 • 8. Imachi M., Tsukamoto N., Kinoshita S., Nakano H.: Skin metastasis from carcinoma of uterine cervix. Gynecol. Oncol. 1993; 48: 349-354.
 • 9. Hayes A.G., Berry A.D.: Cutaneous metastasis from squamous cell carcinoma of the cervix. J. Am. Acad. Dermatol. 1992; 26: 849-850.
 • 10. Liro M., Kobierski J., Brzóska B.: Isolated metastases of cervical cancer to the abdominal wall - a case report. Ginekol. Pol. 2002; 73: 704-708.
 • 11. Tharakaram S., Rajendran S.S., Premalatha S. i wsp.: Cutaneous metastasis from carcinoma cervix. Int. J. Dermatol. 1985; 24: 598-599.
 • 12. Behtash N., Mehrdad N., Shamshirsaz A. i wsp.: Umblical metastasis in cervical cancer. Arch. Gynecol. Obstet. 2008; 278: 489-491.
 • 13. Pertzborn S., Buekers T.E., Sood A.K.: Hematogenous skin metastasis from cervical cancer at primary presentation. Gynecol. Oncol. 2000; 76: 416-417.
 • 14. Malfetano J.H.: Skin metastasis from cervical carcinoma: a fatal event. Gynecol. Oncol. 1986; 24: 177-182.
 • 15. Grabiec M., Walentynowicz M., Marszałek A.: Rak w kikucie szyjki macicy z mnogimi przerzutami do skóry krocza. Ginekol. Pol. 2010; 81: 140-143.
 • 16. Palaia I., Angioli R., Cutillo G. i wsp.: Skin relapse from cervical cancer. Gynecol. Oncol. 2002; 87: 155-156.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-73d5c8d4-3bc8-440c-bc0d-f62c711ad699
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.