PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Journal
2014 | 1 | 1 | 56-62
Article title

Poprawa bezpieczeństwa operacji zaćmy – system aktywnej kontroli IOP oraz dystrybucji płynowej

Content
Title variants
EN
Enhanced safety of cataract surgery - active control of intraocular pressure and improved fluid distribution
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Od czasu wprowadzenia pionierskiej fakoemulsyfikacji przez Kelmana stale doskonali się urządzenia pod względem bezpieczeństwa i skuteczności. Niniejsza praca przedstawia aktualne postępy w udoskonalaniu systemu do fakoemulsyfikacji zaćmy na przykładzie urządzenia Centurion Vision System (Alcon Laboratories, Fort Worth, TX, USA). Główny postęp w stosunku do innych urządzeń polega na wprowadzeniu: unowocześnionych kaset, które eliminują wahania ciśnienia w gałce ocznej, systemu zapewniającego stałe, uprzednio zadane ciśnienie wewnątrzgałkowe w czasie operacji oraz nowo zaprojektowanego tipa zmniejszającego generowanie energii w ranie operacyjnej. Wstępne doświadczenia własne są bardzo zachęcające, jednak potrzebne są badania prospektywne określające oraz porównujące wpływ aparatu na określone parametry końcowe (np. ostrość wzroku, grubość rogówki, gęstość śródbłonka, tyndalometria).
EN
Since the introduction of pioneer phacoemulsification by Kelman, it is observed constant improvement of phaco systems with regard to their safety and efficiency. The present paper is to present contemporary advances in systems of phacoemulsification of cataract, showing in details new technological achievements of Centurion Vision System (Alcon Laboratories, Fort Worth, TX, USA). Compared to other previous systems main progress is as follows: improved cassettes provide much more stable fluidics during surgery, new system providing stable IOP in the anterior chamber and newly designed balanced tip that limits energy production in the wound. Preliminary own experience is encouraging, however, prospective studies are needed to establish and compare the influence of the new system on some outcome measures (e.g. BCVA, corneal thickness, endothelial density, tyndalometry).
Discipline
Publisher
Journal
Year
Volume
1
Issue
1
Pages
56-62
Physical description
Contributors
 • Klinika Diagnostyki i Mikrochirurgii Jaskry Uniwersytet Medyczny w Lublinie
References
 • 1. Kelman C.D.: Phaco-emulsification and aspiration. A new technique of cataract removal. A preliminary report. Am. J. Ophthalmol. 1967; 64: 23-35.
 • 2. Hoffman R.S., Fine I.H., Packer M.: New phacoemulsification technology. Curr. Opin. Ophthalmol. 2005; 16, 38-43.
 • 3. Georgescu D., Payne M., Olson R.J.: Objective measurement of postocclusion surge during phacoemulsification in human eyebank eyes. Am. J. Ophthalmol. 2007; 143: 437-40.
 • 4. Zacharias J., Zacharias S.: Volume-based characterization of postocclusion surge. J. Cataract Refract: Surg. 2005; 31: 1976-82.
 • 5. Lorente R., Fanney D., Injev V. et al.: Quantification of Occlusion Break Surge in Peristaltic-Based Phacoemulsification Systems, ESCRS, Amsterdam, 5–9.10.2013.
 • 6. Materiały informacyjne firmy Alcon Laboratories.
 • 7. Vasavada A.R., Raj S.M., Patel U. et al.: Comparison of Torsional and Microburst Longitudinal Phacoemulsification: A Prospective, Randomized, Masked Clinical Trial, Ophthalmic Surg. Lasers Imaging 2010; 41: 109-114.
 • 8. Rękas M., Monte´s-Mico´ R., Krix-Jachym K. et al.: Comparison of torsional and longitudinal modes using phacoemulsification parameters. J. Cataract. Refract. Surg. 2009; 35: 1719-1724.
 • 9. Materiały firmy Alcon Laboratories: TP/FR,STROB & Thermal, BAL TIP, Kristine Velasco.
 • 10. Han Y.K., Miller K.M., Heat production: Longitudinal versus torsional phacoemulsification. J. Cataract. Refract. Surg. 2009; 35(10): 1799-805.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-736cf170-5987-4d45-9212-cfce2d1eed2b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.