PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2020 | 74 | 68–76
Article title

Consumption of light foods and drinks among adults

Content
Title variants
PL
Konsumpcja produktów typu light wśród osób dorosłych
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
INTRODUCTION: Nutritional habits are significant not only in maintaining good health, but also in preventing many diseases. Proper nutrition also helps to maintain the right body weight. Due to growing consumer interest in these issues, a new food market sector, namely light foods, has emerged. The aim of the study was to assess the consumption frequency of light foods and drinks and to analyse the relationship between the consumption frequency and age, education and body weight of the respondents. MATERIAL AND METHODS: The study involved 203 adults who declared the consumption of light foods and drinks. The frequency of consuming light foods and drinks was assessed on the basis of the author's own survey questionnaire. RESULTS: The largest proportion of respondents choose light dairy products several times a week (23.2%) or occasionally (40.4% of respondents). Fat products of a light type and light sweets were consumed occasionally by 34.5% and 30% of respondents respectively. Light drinks were in most cases consumed several times a month (20.7%) and occasionally (40.4%). CONCLUSIONS: The consumption of fast foods is rare among the respondents. There was a weak or low correlation between the frequency of light food consumption and age, education and body weight of the respondents. It seems necessary to provide nutrition education from an early age, especially among children and adolescents, and to continue it with adults.
PL
WSTĘP: Sposób żywienia ma znaczenie nie tylko dla utrzymania dobrego stanu zdrowia, ale również w prewencji wielu chorób. Prawidłowe odżywianie pozwala także utrzymać właściwą masę ciała. Z powodu zwiększenia zainteresowania konsumentów tymi zagadnieniami zaczął rozwijać się nowy sektor rynku żywnościowego, tj. produkty typu light. Celem pracy była ocena częstości ich spożycia oraz analiza zależności pomiędzy częstością konsumpcji a wiekiem, wykształceniem i masą ciała badanych osób. MATERIAŁ I METODY: W badaniu brały udział 203 dorosłe osoby, które deklarowały spożywanie produktów typu light. Częstotliwość ich konsumpcji oceniano na podstawie autorskiego kwestionariusza ankiety.
Discipline
Year
Issue
74
Pages
68–76
Physical description
Contributors
 • Department of Human Nutrition, Faculty of Health Sciences in Bytom, Medical University of Silesia, Katowice, Poland
 • Department of Human Nutrition, Faculty of Health Sciences in Bytom, Medical University of Silesia, Katowice, Poland
References
 • 1. Świderski F., Kolanowski W. Żywność funkcjonalna i dietetyczna. W: Żywność wygodna i żywność funkcjonalna. Red. F. Świderski. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne. Warszawa 2003: 27–31.
 • 2. Diet, nutrition and the prevention of chronic diseases: report of a joint WHO/FAO expert consultation. WHO Technical Report Series 916, Geneva 2003.
 • 3. Grajeta H. Żywność funkcjonalna w profilaktyce chorób układu krążenia. Adv. Clin. Exp. Med. 2004; 13(3): 503–510.
 • 4. Saluk-Juszczak J., Kołodziejczyk J., Babicz K., Królewska K. Żywność funkcjonalna – rola nutraceutyków w profilaktyce chorób układu krążenia. Kosmos – problemy nauk biologicznych 2010; 59(3–4): 527–538.
 • 5. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 roku w sprawie dodatków do żywności, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32008R1333 [dostęp: 11.05.2016].
 • 6. Całyniuk B., Preidl K., Szczepańska E., Białek-Dratwa A., Jędrzejowska K., Grochowska-Niedworok E. Częstotliwość spożycia produktów typu light przez mieszkańców województwa śląskiego z uwzględnieniem wieku, wykształcenia i BMI. W: Zdrowy styl życia: bezpieczeństwo żywności i zdrowe żywienie. Red. L.T. Niebrój, E. Grochowska-Niedworok, M. Kardas. Raleigh: Lulu Enterprises, Inc. USA 2015: 59–66.
 • 7. Jeżewska-Zychowicz M., Jeznach M., Kosicka-Gębska M. Gotowość konsumentów do spożywania żywności typu light. Bromat. Chem. Toksykol. 2012; 45(3): 603–607.
 • 8. Wierzbicka E., Kochańska A. Spożycie produktów o obniżonej wartości energetycznej w wybranej grupie kobiet. Żyw. Człow. Met. 2007; 34(1–2): 204–208.
 • 9. Flaczyk E., Kobus J., Korczak J. Assessme nt of consumption of "light" food by students. Acta Sci. Pol. Technol. Aliment. 2006; 5(1): 173–181.
 • 10. Babicz-Zielińska E. Postawy konsumentów wobec nowej żywności. Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni 2010; 65: 16–22.
 • 11. Zandstra E., de Graaf C., Van Staveren W. Influence of health and taste attitudes on consumption of low – and high – fat foods. Food Quality and Pre-ference 2001; 12(1): 75–82, doi: 10.1016/S0950-3293(00)00032-X.
 • 12. Gopinath B., Flood V.M., Wang J.J., Barlutsky G., Mitchell P. Lower dairy products and calcium intake is associated with adverse retinal vascular chan-ges in older adults. Nutr. Metab. Cardiovasc. Dis. 2014; 24(2): 155–161, doi: 10.1016/j.numecd.2013.06.009.
 • 13. Toledo E., Delgado-Rodrıguez M., Estruch R., Salas-Salvado J., Corella D., Gomez-Gracia E., Fiol M., Lamuela-Raventós R.M., Schröder H., Arós F., Ros E., Ruíz-Gutiérrez V., Lapetra J., Conde-Herrera M., Sáez G., Vinyoles
 • E., Martínez-González M.A. Low-fat dairy products and blood pressure: follow-up of 2290 older persons at high cardiovascular risk participating in the PREDIMED study. Br. J. Nutr. 2009; 101(1): 59–67, doi: 10.1017/S0007114508981496.
 • 14. Jeżewska-Zychowicz M., Jeznach M., Kosicka-Gębska M. Funkcjonalność słodyczy w opinii konsumentów. Bromat. Chem. Toksykol. 2011; 44(3): 993–998.
 • 15. Kubiak A., Kuleczka-Raszewska M. Wpływ reklamy na wybory zdrowotne Polaków. Med. Ogólna i Nauki o Zdrowiu 2014, 20(1): 26–30.
 • 16. Fortuna T., Stachura M., Buda A. Właściwości fizykochemiczne i ocena sensoryczna wafli typu light. Technologia Alimentaria 2003; 2(1): 83–96.
 • 17. Szczepańska E., Janion K., Szeja N., Stanuch B. Czynniki decydujące o wyborze produktów typu instant na przykładzie studentów uczelni wyższych. W: M. Choroby XXI wieku: wybrane zagadnienia. Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL. Red. Olszówka, K. Maciąg. Lublin 2015: 104–117.
 • 18. Dąbrowska A., Babicz-Zielińska E. Zachowania konsumentów w stosunku do żywności nowej generacji. Hygeia Public Health 2011; 46(1): 39–46.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-7368227e-9a81-44a9-93bc-cce104957c2a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.