PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2021 | 75 | 69-77
Article title

Transdermalna terapia magnezem – czy to ma sens?

Content
Title variants
EN
Transdermal magnesium therapy – should it be done?
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Magnez pełni bardzo wiele funkcji w ludzkim organizmie, jest kofaktorem enzymów, chroni przed chorobami sercowo-naczyniowymi, usprawnia pracę układu odpornościowego, jest też budulcem kości i zębów. Skutki jego niedoboru, takie jak częste skurcze mięśni, są dobrze znane. Doustna suplementacja magnezem jest szeroko rozpowszechniona w społeczeństwie. Naukowcy dogłębnie przebadali tę formę suplementacji i udowodnili jej skuteczność, jednak doniesienia z ostatnich lat wskazują, że efektywniejsza wydaje się terapia transdermalna (np. oleje magnezowe – wodne roztwory chlorku magnezu). Za taką terapią przemawiają dobra wchłanialność przez skórę, dostarczanie pierwiastka bezpośrednio do komórek oraz pominięcie drogi pokarmowej w procesie absorpcji. Zarówno w piśmiennictwie naukowym, jak i na portalach medycznych pojawiają się artykuły dowodzące skuteczności stosowanej przezskórnie terapii, a część autorów decyduje się na stwierdzenie, iż jest ona skuteczniejsza niż tradycyjna terapia doustna. Praca stanowi przegląd piśmiennictwa oraz prowadzonych w ostatnich latach badań dotyczących transdermalnej terapii magnezem oraz jej skuteczności.
EN
Magnesium has many functions in the human body: it is an enzyme cofactor, protects against cardiovascular diseases, improves the functioning of the immune system, and is also a building block of teeth and bones. The effects of its deficiency, such as frequently occurring muscle spasms, are well known. Oral magnesium supplementation is common and widespread used in society. Scientists have thoroughly studied this form of supplementation and proved its efficiency. Recently, however, there have been reports that transdermal therapy seems to be more effective (ex. magnesium oils – aqueous solution of magnesium chloride). The presented arguments are good absorption through the skin, supplying the element directly to cells that need it and omitting the gastrointestinal track in the absorption process. Both in scientific literature and on medical web sites there are articles proving the effectiveness of transdermal therapy appear, the authors of some who claim that it is better than traditional oral therapy. The presented paper is a review of literature as well as recently conducted research on transdermal magnesium therapy and its effectiveness.
Discipline
Year
Issue
75
Pages
69-77
Physical description
Contributors
author
 • Katedra i Zakład Medycyny i Epidemiologii Środowiskowej, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
author
 • Katedra i Zakład Medycyny i Epidemiologii Środowiskowej, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Katedra i Zakład Medycyny i Epidemiologii Środowiskowej, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
References
 • 1. Benson H.A.E. Skin Structure, Function, and Permeation. In: Benson H.A.E.,Watkinson A.C., [ed.]. Topical and Transdermal Drug Delivery: Principles and Practice. John Wiley & Sons. Hoboken 2011, p. 3–22.
 • 2. Hostynek J.J. Factors determining percutaneous metal absorption. Food Chem Toxicol. 2003; 41(3): 327–345, doi: 10.1016/s0278-6915(02)00257-0.
 • 3. Analgetyki (leki przeciwbólowe). W: Mutschler E., Geisslinger G., Kroemer H.K., Menzel S., Ruth P. Mutschler farmakologia i toksykologia: podręcznik. Wyd. IV. MedPharm Polska. Wrocław 2016, s. 190–233.
 • 4. Stanowisko Zespołu Ekspertów Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego na temat przezskórnej antykoncepcji hormonalnej. Ginekol. Pol. 2010; 81(1): 69–73.
 • 5. Newhouse I.J., Finstad E.W. The effects of magnesium supplementation on exercise performance. Clin. J. Sport Med. 2000; 10(3): 195–200, doi: 10.1097/00042752-200007000-00008.
 • 6. Laires M.J., Monteiro C. Exercise, magnesium and immune function. Magnes Res. 2008; 21(2): 92–96.
 • 7. Laurant P., Touyz R.M. Physiological and pathophysiological role of magnesium in the cardiovascular system: implications in hypertension. J. Hypertens. 2000; 18(9): 1177–1191, doi: 10.1097/00004872-200018090-0003.
 • 8. Kass L., Weekes J., Carpenter L. Effect of magnesium supplementation onblood pressure: a meta-analysis. Eur. J. Clin. Nutr. 2012; 66(4): 411–418, doi: 10.1038/ejcn.2012.4.
 • 9. Jahnen-Dechent W., Ketteler M. Magnesium basics. Clin. Kidney J. 2012; 5(Suppl 1): i3–i14, doi: 10.1093/ndtplus/sfr163.
 • 10. Magnesium. In: Dietary Reference Intakes for Calcium, Phosphorus, Magnesium, Vitamin D, and Fluoride. National Academies PreSS (US). Washington (DC) 1997, [online] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK109816 [Available: 18.02.2021].
 • 11. Kunachowicz H., Nadolna I., Przygoda B., Iwanow K. Tabele składu i wartości odżywczej żywności. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa 2005, s. 73–75.
 • 12. Siener R., Jahnen A., Hesse A. Bioavailability of magnesium from different pharmaceutical formulations. Urol. Res. 2011; 39(2): 123–127, doi: 10.1007/s00240-010-0309-y.
 • 13. Moore M. Effects of transdermal magnesium chloride on muscle damage and force production after eccentric exercise. Honors Thesis. University of North Carolina, Department of Exercise and Sport Science. Chapel Hill 2017, doi: 10.17615/mp4j-yk05.
 • 14. Elin R.J. Identifying magnesium deficiency: A diagnostic dilemma. In: Cotruvo J., Bartram J. [ed.]. Calcium and Magnesium in Drinking-water: Public health significance. World Health Organization. Geneva 2009, p. 59–61.
 • 15. Atkinson S.A., Costello R., Donohue J.M. Overview of global dietary calcium and magnesium intakes and allowances. In: Cotruvo J., Bartram J. [ed.]. Calcium and Magnesium in Drinking-water: Public health significance. World Health Organization. Geneva 2009, p. 17–36.
 • 16. Ahmed F., Mohammed A. Magnesium: The Forgotten Electrolyte – A Review on Hypomagnesemia. Med. Sci. 2019; 7(4): 56, doi: 10.3390/medsci7040056.
 • 17. Hashizume N., Mori M. An analysis of hypermagnesemia and hypomagnesemia. Jpn. J. Med. 1990; 29(4): 368–372, doi: 10.2169/internalmedicine1962.29.368.
 • 18. Wong E.T., Rude R.K., Singer F.R. Shaw S.T. Jr. A high prevalence of hypomagnesemia and hypermagnesemia in hospitalized patients. Am. J. Clin. Pathol. 1983; 79(3): 348–352, doi: 10.1093/ajcp/79.3.348.
 • 19. Van Laecke S. Hypomagnesemia and hypermagnesemia. Acta Clin. Bel.2019; 74(1): 41–47, doi: 10.1080/17843286.2018.1516173.
 • 20. Karmańska A., Stańczak A., Karwowski B. Magnez aktualny stan wiedzy.Bromat. Chem. Toksykol. 2015; 4: 677–689.
 • 21. Iskra M., Krasińska B., Tykarski A. Magnez — rola fizjologiczna, znaczenie kliniczne niedoboru w nadciśnieniu tętniczym i jego powikłaniach oraz możliwości uzupełniania w organizmie człowieka. Nadciśn. Tętn. 2013; 17(6): 447–459.
 • 22. Elin R.J. Assessment of magnesium status for diagnosis and therapy. Magnes Res. 2010; 23(4): S194–198, doi: 10.1684/mrh.2010.0213.
 • 23. Fawcett W.J., Haxby E.J., Male D.A. Magnesium: physiology and harmacology. Br. J. Anaesth. 1999; 83(2): 302–320, doi: 10.1093/bja/83.2.302.
 • 24. Magnesium Medicine Basics. In: Sircus M. Transdermal Magnesium Therapy: A New Modality for the Maintenance of Health. 2nd ed. iUniverse. Bloomington 2011, p. 20–24.
 • 25. Magnez (cytrynian magnezu) (opis profesjonalny). Medycyna Praktyczna (mp.pl) [online] https://www.mp.pl/pacjent/leki/subst.html?id=1747 [Dostęp:18.02.2021].
 • 26. Wehkamp J., Götz M., Herrlinger K., Steurer W., Stange E.F. Chronisch entzündliche Darmerkrankungen: Morbus Crohn und Colitis ulcerosa. Dtsch Arztebl. Int. 2016; 113(5): 72–82, doi: 10.3238/arztebl.2016.0072.
 • 27. Burisch J., Jess T., Martinato M., Lakatos P.L. The burden of inflammatory bowel disease in Europe. J. Crohns Colitis 2013; 7(4): 322–337, doi: 10.1016/j.crohns.2013.01.010.
 • 28. Chandrasekaran N.C., Weir C., Alfraji S., Grice J., Roberts M.S., Barnard R.T. Effects of magnesium deficiency – more than skin deep. Exp. Biol. Med. 2014; 239(10): 1280–1291, doi: 10.1177/1535370214537745.
 • 29. Gröber U., Werner T., Vormann J., Kisters K. Myth or reality – transdermal magnesium? Nutrients 2017; 9(8): 813, doi: 10.3390/nu9080813.
 • 30. Magnesium Deficiency & Sudden Death by Cardiac Arrest. In: Sircus M. Transdermal Magnesium Therapy: A New Modality for the Maintenance of Health. 2nd ed. iUniverse. Bloomington 2011, p. 29–33.
 • 31. Bara M., Guiet-Bara A., Durlach J. Comparative effects of MgCl2 and MgSO4 on the ionic transfer components through the isolated human amniotic membrane. Magnes. Res. 1994; 7(1): 11–16.
 • 32. Durlach J., Guiet-Bara A., Pagès N., Bac P., Bara M. Magnesium chloride or magnesium sulfate: a genuine question. Magnes. Res. 2005; 18(3): 187–192.
 • 33. Djurhuus M.S., Gram J., Petersen P.H., Klitgaard N.A., Bollerslev J., Beck-Nielsen H. Biological variation of serum and urinary magnesium in apparently healthy males. Scand. J. Clin. Lab. Invest. 1995; 55(6): 549–558, doi: 10.1080/00365519509075394.
 • 34. Haddy F.J., Scott J.B. Metabolic factors in peripheral circulatory regulation. Fed. Proc. 1975; 34(11): 2006–2011.
 • 35. Gulick D.T., Agarwal M., Josephs J., Reinmiller A., Zimmerman B. Effects of MagProTM on muscle performance. J. Strength Cond. Res. 2012; 26(9): 2478–2483, doi: 10.1519/JSC.0b013e31823f2863.
 • 36. Brilla L.R., Haley T.F. Effect of magnesium supplementation on strength training in humans. J. Am. Coll. Nutr. 1992; 11(3): 326–329, doi: 10.1080/07315724.1992.10718233.
 • 37. Santos D.A., Matias C.N., Monteiro C.P., Silva A.M., Rocha P.M., Minderico C.S. et al. Magnesium intake is associated with strength performance in elite basketball, handball and volleyball players. Magnes. Res. 2011; 24(4): 215–219, doi: 10.1684/mrh.2011.0290.
 • 38. Engen D.J., McAllister S.J., Whipple M.O., Cha S.S., Dion L.J., Vincent A. et al. Effects of transdermal magnesium chloride on quality of life for patients with fibromyalgia: a feasibility study. J. Integr. Med. 2015; 13(5): 306–313, doi: 10.1016/S2095-4964(15)60195-9.
 • 39. Kass L., Rosanoff A., Tanner A., Sullivan K., McAuley W., Plesset M. Effect of transdermal magnesium cream on serum and urinary magnesium levels in humans: A pilot study. PLoS One 2017; 12(4): e0174817, doi: 10.1371/journal.pone.0174817.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-735e605b-e3c3-49ee-8202-6e60415e2404
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.