PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2015 | 69 | 118–124
Article title

Listerioza – niebezpieczna choroba zakaźna. Listeriozowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych – opis przypadku

Content
Title variants
EN
Listeriosis – a dangerous, contagious disease. Meningitis caused by Listeria monocytogenes – case report
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Listeria monocytogenes (L. monocytogenes) – wewnątrzkomórkowa Gram-dodatnia bakteria z rodziny Corynobacte-riaceae – jest czynnikiem patogenetycznym listeriozy. Do zakażenia tym drobnoustrojem najczęściej dochodzi drogą pokarmową. W większości przypadków schorzenie ma charakter samoograniczający się, może jednak występować też w formie posocznicy, zakażenia układu nerwowego, lokalnych ropni bądź zakażenia przewodu pokarmowego. Neuroinfekcje wywoływane przez L. monocytogenes to przede wszystkim: zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenie mózgu, ropnie mózgu. Istotnym elementem patogenezy listeriozy jest przynależność do grupy osób podwyższonego ryzyka, do których zalicza się m.in. osoby o osłabionej odporności, niemowlęta oraz kobiety w ciąży, u których zakażenie może doprowadzić do poronienia. Opisaliśmy przypadek 55-letniej kobiety przyjętej na Oddział Intensywnej Terapii Centralnego Szpitala Klinicznego w Katowicach-Ligocie z podejrzeniem zapalenia mózgu i sepsy o nieznanej etiologii. Stan pacjentki był ciężki, konieczne były intubacja i wentylacja respiratorem. W trakcie hospitalizacji wykonano nakłucie lędźwiowe w celu przeprowadzenia badania płynu mózgowo-rdzeniowego (PMR). Wynik posiewu PMR ukierunkował dalszy tok postępowania terapeutycznego na zwalczenie infekcji L. monocytogenes przez zastosowanie celowanej antybiotykoterapii. W 6. dobie leczenia pacjentka została ekstubowana. Podczas pobytu na oddziale obserwowano sukcesywny spadek parametrów stanu zapalnego. Przedstawiony przypadek obrazuje proces diagnostyczny oraz trudności, przed jakimi staje lekarz w przypadku pacjenta z listeriozowym zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych.
EN
Listeria monocytogenes – intracellular Gram-positive bacterium of the Corynobacteriaceae family, is a pathogenic factor of listeriosis. Infection caused by this organism most commonly occurs by ingestion. In most cases, the disease is self-limiting, but may also occur in the form of sepsis, infections of the nervous system, local abscesses or infections of the gastrointestinal tract. Neuroinfections caused by L. monocytogenes are: meningitis, encephalitis and brain abscesses. An important component of listeriosis pathogenesis is to belong to a high-risk group of listeriosis which include, i.a. persons with weakened immune systems, infants, and pregnant women in whom the infection can lead to the miscarriages. We describe the case of 55-year-old woman admitted to the Intensive Care Unit in the Central Clinical Hospital in Katowice-Ligota with suspected encephalitis and sepsis of unknown etiology. On admission, the patient's condition was severe, she required intubation and ventilation by a respirator. During hospitalization, the doctors performed a lumbar puncture to examine the cerebrospinal fluid. The result of microbiological CSF examination directed a further course of therapeutic treatment to eradicate the infection of L. monocytogenes by antibiotic therapy. On the sixth day of treatment the patient was extubated. A gradual decrease in inflammatory parameters was observed during the patient`s stay in the ICU. This case illustrates the diagnostic process and the difficulties faced by the doctor treating the patient with meningitis caused by Listeria monocytogenes.
Discipline
Year
Volume
69
Pages
118–124
Physical description
Contributors
 • Katedra i Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wydział Lekarski w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. Medyków 14, 40-752 Katowice, tel. +48 605 496 617
author
 • Katedra i Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wydział Lekarski w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
author
 • Katedra i Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wydział Lekarski w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
References
 • 1. Tappero J., Schuchat A., Deaver K., Mascola L., Wenger J. Reduction in the incidence of human listeriosis in the United States. Effectivness of pre-vention efforts? The Listeriosis Study Group. JAMA 1995; 273: 1118–1122.
 • 2. Mylonakis E., Paliou M., Hohmann E., Calderwood S., Wing E. Listeriosis during pregnancy: a case series and review of 222 cases. Medicine (Baltimore) 2002; 81: 260–269.
 • 3. http://www.forum.mikrobiolodzy.pl/viewtopic.php?f=37&t=490, dostęp z dn. 25.10.2014.
 • 4. Abram M., Schüter D., Vuckovic D., Wraber B., Doric M., Deckert M. Murine model of pregnancy-associated Listeria monocytogenes infection. Review. FEMS Immun. Med. Microbiol. 2003; 35: 177–182.
 • 5. Bortolussi R. Listeriosis: a primer. CMAJ 2008: 7: 179: 795–797.
 • 6. Kołakowska A., Madajczak G. Pałeczki Listeria monocytogenes w zakażeniach ludzi. Prz. Epidemiol. 2011; 65: 57–62.
 • 7. Drevets D., Leenen P., Greenfield R. Invasion of the central nervous system by intracellular bacteria. Clin. Microbiol. Rev. 2004; 17: 323–347.
 • 8. Clauss H., Lorber B. Central Nervous System Infection with Listeria monocytogenes. Curr. Infect. Dis. Rep. 2008; 10: 300–306.
 • 9. Lorber B. Listeriosis. Clin. Infect. Dis. 1997; 24: 1–11.
 • 10. Skogberg K., Syrjanen J., Jahkola M. i wsp. Clinical presentation and outcome of listeriosis in patients with and without immunosuppressive therapy. Clin. Infect. Dis. 1992; 14: 815–821.
 • 11. Chodorowska M., Kuklińska D. Czynniki wirulencji Listeria monocyto-genes oraz patogeneza, obraz kliniczny i antybiotykoterapia listeriozy. Post. Mikrobiol. 2002; 41: 37–49.
 • 12. Benshushan A., Tsafrir A., Arbel R., Rahav G., Ariel I., Rojansky N. Listeria infection during pregnancy: a 10 year experience. Isr. Med. Assoc. J. 2002; 4: 776–780.
 • 13. Roberts A., Wiedemann M. Pathogen, host and environmental factors contributing to the pathogenesis of listeriosis. Cell. Mol. Life Sci. 2003; 60: 904–918.
 • 14. Jensen N., Aarestrup F., Jensen J., Wegener H. Listeria monocytogenes in bovine mastitis. Possible implication for human health. Int. J. Food Micro-biol. 1996; 32: 209–216.
 • 15. Doganay M. Listeriosis: clinical presentation. Review. FEMS Immun. Med. Microbiol. 2003; 35: 173–175.
 • 16. Bula C., Bille J., Glauser M. An epidemic of food born listeriosis in western Switzerland: Description of 57 cases involving adults. Clin. Infect. Dis. 1995; 20: 66–72.
 • 17. Cabellos C., Verdaguer R., Olmo M. i wsp. Community-acquired bacterial meningitis in elderly patients: experience over 30 years. Medicine 2009; 88: 115–119.
 • 18. Weisfelt M., de Gans J., van der Ende A., van de Beek D. Community-acquired bacterial meningitis in alcoholic patients. www.ncbi.nlm.nih.gov, 2010.
 • 19. Czarkowski M., Cielabąk E., Kondej B. i wsp. Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce w 2009 roku. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego 2010, s. 34.
 • 20. http://www.medonet.pl/dolegliwosci,dolegliwosci-profil,1696443,1,listerioza,index.html, dostęp z dnia 26.10.2014.
 • 21. Łankiewicz A., Polkowska A., Chrześcijańska I., Kicman-Gawłowska A., Stefanoff P. Zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych i zapalenia mózgu w Polsce w 2007 roku. Prz. Epidemiol. 2009; 63: 199–202.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-731ba0c9-4b44-4b4e-88d3-e92a3417c4fd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.